Badania laboratoryjne --- sprawdź swoje produkty

Nowoczesna aparatura pomiarowa i sprawdzone metodyki badawcze ILiMNasi konsultanci grafika


BadaniaEMC grafika home

Oferowane przez Laboratorium Urządzeń Elektronicznych badania kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne do legalnego oznaczania produktu znakiem CE i sprzedaży w Polsce lub innych krajach UE urządzeń elektronicznych, sporządzenia deklaracji zgodności z dyrektywą 2004/108/EEC oraz służą poprawie jakości i niezawodności.

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:LabLA grafika ulotka mini


BadaniaBezp grafika home

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych przeprowadza badania bezpieczeństwa elektrycznego w oparciu o normę PN-EN 60950-1 "Bezpieczeństwo urządzeń informatycznych i elektrycznych urządzeń techniki biurowej". Wykonuje się je na szeregu specjalistycznych stanowiskach badań przy wykorzystaniu aparatury badawczej renomowanych firm.

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:LabLA grafika ulotka mini


BadaniaKlimat grafika homeLaboratorium Urządzeń Elektronicznych oferuje badania klimatyczne urządzeń elektrycznych i elektronicznych  w zakresie w zakresie temperatur od - 40oC do +180oC i wilgotności względnej do 98%. Badania klimatyczne wchodzą w zakres zestawu badań bezpieczeństwa elektrycznego wykonywanych zgodnie z normą PN-EN 60950-1.

 

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:LabLA grafika ulotka mini


LabRFID BadaniaFRID grafika homeWdrażanie rozwiązań z zastosowaniem technologii radiowych w systemach śledzenia obiektów często natrafia jednak na przeszkody związane z małą skutecznością odczytywania informacji zapisanych w elektronicznych znacznikach RFID. Oferujemy przeprowadzanie badań sytemów EPC/RFID w funkcjonującym w ILiM Krajowym Laboratorium EPC/RFID.

 

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:LabLI grafika ulotka mini


Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania