Laboratorium urządzeń elektronicznych

Usługi wsparcia innowacji - 70% dopłaty do badań na znak CE


Instytut Logistyki i Magazynowania oferuje usługi wsparcia innowacji dofinansowane w 70%:

- Udostępnienie infrastruktury badawczej laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa elektrycznego i odporności na warunki klimatyczne

Usługa udostępniania infrastruktury badawczej laboratorium oraz wsparcia technicznego i merytorycznego dla podmiotów, które prowadzą proces konstrukcyjny urządzeń w celu uzyskania wstępnych wyników poprzez przeprowadzanie pomiarów laboratoryjnych kompatybilności elektromagnetycznej, odporności na warunki środowiskowe na wczesnym etapie konstrukcji wyrobów elektronicznych. Umożliwi to poprawę konstrukcji urządzeń przez zastosowanie środków poprawiających charakterystyki techniczne prototypów, aż do uzyskania oczekiwanych rezultatów dla wyrobów finalnych.


- Przeprowadzanie procesu oceny zgodności z wymaganiami w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej /lub bezpieczeństwa elektrycznego i/lub odporności na warunki klimatyczne

Przeprowadzanie procesu oceny zgodności z wymaganiami w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej i/lub odporności na warunki klimatyczne przez przeprowadzanie testowania laboratoryjnego, zakończonego wynikami badań końcowych w zakresie:

-    napięć zaburzeń na przewodach sieci zasilającej,
-    emisji zaburzeń radioelektrycznych: natężenia pól zaburzeń,
-    harmonicznych prądu
-    migotania (fliker),
-    odporności urządzenia na wyładowania elektrostatyczne,
-    odporności urządzenia na pole elektromagnetyczne,
-    odporności urządzenia na szybkie elektryczne stany przejściowe,
-    odporności urządzenia na zaburzenia udarowe,
-    odporności urządzenia na zaburzenia przewodzone,
-    odporności urządzenia na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej,
-    odporności urządzenia na impulsowe pole magnetyczne,
-    odporności urządzenia na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia,
-    odporności na warunki klimatyczne,
-    efektywnego wykorzystania widma radiowego.

Pomoc w procesie oznakowania CE urządzeń elektronicznych i przygotowaniu deklaracji zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach EMC


Usługi doradcze w zakresie innowacji:

- Sporządzanie dokumentacji technicznych w zakresie dyrektyw Nowych Ram Prawnych UE dla producentów urządzeń elektronicznych

W ramach tej kategorii nastąpi pomoc producentowi urządzeń elektronicznych w sporządzeniu dokumentacji technicznej w zakresie dyrektywy Nr 2014/30/EU dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, tzw. dyrektywa EMC. Dokumentacja umożliwia ocenę zgodności aparatury z odnośnymi wymaganiami.

Działanie realizowane są w wyniku konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.1:Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP finansowanej ze środków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
- I etap – od 10 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.;
- II etap – od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
- III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;
- IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.


Więcej informacji:


- Tomasz Warzyński - tel. +48 061 850 49 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

- Krzysztof Sieczkarek - Kierownik Laboratorium, tel. +48 061 850 49 89, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Poprawiono: środa, 20, wrzesień 2017 08:59

Odsłony: 1448

Laboratory of Electronic Devices of Institute of Logistics and Warehousing


 

The Laboratory is accredited according to PN- EN/ISO-IEC 17025 standard and Notified Body no. 1664 in the range:
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility, so called EMC Directive,
- 2014/53/EU Radio equipment, so called RED Directive,

Laboratory carries out electromagnetic compatibility testing in the range of accreditation (disturbance field strength measurement, disturbance voltage measurement, harmonic current measurement, flicker measurement, electrostatic discharge ESD immunity test, radiated radio-frequency field immunity test, EFT/burst immunity test, surge immunity testing, conducted disturbances immunity testing, voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test) and also interference power measurement according to undernamed standards:

- EN 55022 " Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement "
- EN 61000-3-2 ''Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic currents emissions (Equipment input current 16A per phase)"
- EN 61000-3-3 ''Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits -Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current 16A''
- EN 61000-4-2 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC Publication"
- EN 61000-4-3 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques Section 3: Radiated, radio - frequency, electromagnetic field immunity test"
- EN 61000-4-4 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test"
- EN 61000-4-5 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques Section 5: Surge immunity test"
- EN 61000-4-6 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields"
- EN 61000-4-8 „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test”
- EN 61000-4-9 „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test”
- EN 61000-4-11 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test"

The above mentioned basic testing techniques are indispensable for fulfilment of product standards in order to achieve declaration of conformity with 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive. This means that everybody, who would like to place legally his products on the Single Market of the European Union has to perform tests according the EMC European Standards. The EC declaration of conformity of the electrical and electronic apparatus with the provisions of this Directive shall be marked by putting the CE mark on the apparatus housing. All necessary tests (as required for instance by EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55024, EN 55014-2, EN 55014-2, EN 60601-1-2, EN 60730-1, EN 50121-1 etc.) may be performed in Laboratorium Urządzeń Elektronicznych (Laboratory of Electronic Devices). Laboratory possesses the most modern testing equipment and  also carries out research and standardisation works in the field of EMC.


Please watch a short clip presenting our testing capabilities:
https://youtu.be/e4MG3JKvpio

Institute of Logistics and Warehousing
Laboratory of Electronic Devices
ul E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
POLAND


tel. +48 61 850 49 89, 850 94, 850 48 90
fax. +48 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

dr inż. Krzysztof Sieczkarek - Laboratory Manager
tel. +48 61 850 49 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

dr inż. Adam Maćkowiak - Technical Manager
tel. +48 61 850 49 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Poprawiono: wtorek, 12, lipiec 2016 11:55

Odsłony: 1067

Badania kompatybilności elektromagnetycznej - zakres


 

Kompleksowy program badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych zawiera:

•  pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych:
- napięcia na przewodach sieci zasilającej w paśmie częstotliwości 150 kHz do 30 MHz (np. PN-EN 55022),
- natężenia pól w pasmie częstotliwości 30 MHz do 18 GHz z zastosowaniem komory bezodbiciowej i komory GTEM,
- harmoniczne prądu - PN-EN 61000-3-2,
- migotania światła (flicker) - PN-EN 61000-3-3,
•  odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD) - PN-EN 61000-4-2,
•  odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych od 26MHz do 6GHz - PN-EN 61000-4-3,
•  odpornosć na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) - PN-EN 61000-4-4,
•  odporność na zaburzenia udarowe (surge) - PN-EN 61000-4-5,
•  odporność na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów - PN-EN 61000-4-6,
•  odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej - PN-EN 61000-4-8,
•  odporność na impulsowe pole magnetyczne - PN-EN 61000-4-9,
•  odporność na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego - PN-EN 61000-4-11,
•  odporność na harmoniczne i interharmoniczne małej częstotliwości w przyłączu prądu przemiennego łącznie z sygnałami przesyłanymi w sieciach zasilających  PN-EN 61000-4-13,
•  odporność na wahania napięcia PN-EN 61000-4-14,
•  odporność na tętnienia na przyłączu zasilania prądem stałym PN-EN 61000-4-17,
•  odporność na  zmiany częstotliwości w sieci zasilającej PN-EN 61000-4-28,
•  odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na przyłączu zasilania prądu stałego PN-EN 61000-4-29.
 
Powyższe normy podstawowe powoływane są przez przykładowe zharmonizowane z dyrektywą EMC 2014/30/EU normy produktu lub grupy produktów, na zgodność z którymi przeprowadzane są badania: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55024, EN 55032, EN 60601-1-2, EN 50130-4, EN 50270, EN 60730-2, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 61326-1, EN 61547, EN 60730-X, EN 55014-2.

Normy PN-EN są identyczne z europejskimi normami EN:
 
• EN 55022 "Limits and methods measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment",
• EN 61000-3-2 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Section 2: Limits for harmonic currents emissions (Equipment input current 16A per phase)",
• EN 61000-3-3 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits -Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current 16A",
• EN 61000-4-2 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC Publication",
• EN 61000-4-3 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4:-3 Testing and measurement techniques Section 3: Radiated, radio - frequency, electromagnetic field immunity test",
• EN 61000-4-4 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test",
• EN 61000-4-5 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques Section 5: Surge immunity test",
• EN 61000-4-6 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields",
• EN 61000-4-8 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Section 8: Power frequency magnetic field immunity test. Basic EMC Publication"
• EN 61000-4-9 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Section 9: Pulse magnetic field immunity test. Basic EMC Publication",
• EN 61000-4-11 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test",
• EN 61000-4-13 "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-13: Testing and measurement techniques – Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests"'
• EN 61000-4-14 "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-14:Testing and measurement techniques. Voltage fluctuation immunity test for equipment with input current not exceeding 16 A per phase",
• EN 61000-4-17 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-17: Testing and measurement techniques - Ripple on d.c. input power port immunity test",
• EN 61000-4-28 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-28: Testing and measurement techniques - Variation of power frequency, immunity test",
• EN 61000-4-29 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-29: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests".

 


 Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

 

Poprawiono: czwartek, 09, luty 2017 09:37

Odsłony: 1808

Badania kompatybilności elektromagnetycznej - korzyści

 

W wyniku badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, które mają być wprowadzone do obrotu handlowego, Klient uzyskuje 100% pewność zgodności z obowiązującymi wymaganiami dyrektyw nowego podejścia, potwierdzoną raportami technicznymi przygotowanymi w systemie akredytowanym przez PCA.


Pozytywne rezultaty testów przeprowadzonych w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych stanowią podstawę przy sporządzaniu deklaracji zgodności i oznakowywania wyrobów „CE”.

 

 


 Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

 

Poprawiono: środa, 19, czerwiec 2013 09:16

Odsłony: 1083

Badania kompatybilności elektromagnetycznej - podstawowe informacje


 

ZnakCE grafika homeIstotą "kompatybilności elektromagnetycznej"

(EMC - electromagnetic compatibility) jest zdolność urządzeń elektrycznych lub elektronicznych do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporność oraz ograniczenie emisji zaburzeń nietolerowanych przez inne pracujące urządzenia. Termin "zaburzenie elektromagnetyczne" oznacza przyczynę, czyli zjawisko elektromagnetyczne, które może powodować "zakłócenie", czyli degradację pracy urządzenia. źródłem zaburzeń mogą być np. obiekty emitujące fale elektromagnetyczne w sposób niezamierzony (komputery, sprzęt AGD) jak i celowo (stacje telewizyjne i radiowe, telefony komórkowe). Kompatybilne urządzenia są odporne na przepięcia i zmiany w sieci elektroenergetycznej, wyładowania elektrostatyczne, fale radiowe i inne zjawiska elektromagnetyczne.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne do:

  • legalnego oznaczania produktu znakiem CE i sprzedaży w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych,
  • sporządzenia deklaracji zgodności z dyrektywą 2014/30/UE,
  • poprawy jakości i niezawodności urządzeń.

Ponadto laboratorium oferuje pomoc w sporządzaniu dokumentacji techniczno - konstrukcyjnej (TCF) i poprawie urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej jak również oferuje konsultacje i szkolenia indywidualne.

 


 Laboratorium jest koordynatorem międzynarodowej sieci laboratoriów EMC:
International Network of EMC Laboratories FOR-EMC2
www.for-emc.org

 

 

Poprawiono: piątek, 30, wrzesień 2016 08:21

Odsłony: 1561

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania