Szkolenia grafika

Obsługa ePUAP2


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy ePUAP2.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • Znał proces obsługi dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP2,
  • Składał i obsługiwał dokumenty elektroniczne (obsługa ePUAP2 z punktu widzenia Klienta oraz z punktu widzenia Urzędnika),
  • Potrafił obsługiwać dokumenty powiązane (np. UPO, UPD) i weryfikować prawidłowość przygotowania dokumentu elektronicznego (w tym podpisu elektronicznego),
  • Wiedział jak podpisać dokumenty profilem zaufanym ePUAP,
  • Znał wymagania w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych,
  • Pozna zasady tworzenia e-usług.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek administracji publicznej.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania  platformy ePUAP2 działającej w czasie rzeczywistym.   

Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania