Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3

Odbyło się największe wydarzenie logistyczne w kraju: LOGISTICS 2018

Odbyło się największe wydarzenie logistyczne w kraju: LOGISTICS 2018

23 i 24 maja 2018 roku na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2018, który odbył się w Poznaniu, spotkały się osobowości z praktyki gospodarczej i świata nauki, aby dyskutować o trendach i wyzwaniach oraz dzielić się wiedzą na temat nowych modeli biznesowych i koncepcji technologicznych obejmujące wszystkie etapy łańcucha dostaw.Polski Kongres...

więcej

Elektroniczne fakturowanie - badanie wśród wystawców faktur i dostawców IT

Elektroniczne fakturowanie - badanie wśród wystawców faktur i dostawców IT

Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeprowadzają badania mierzące stopień przygotowania podmiotów publicznych i prywatnych do wystawiania i odbioru elektronicznych faktur. Prowadzone badania mają pomóc rozpoznać obecny poziom e-fakturowania w Polsce, ułatwić wystawcom faktur dostosowanie systemów informatycznych i poznać rynek dostawców systemów IT oraz oferowanych przez nich funkcjonalności...

więcej

Instytut Logistyki i Magazynowania wystawcą na VIII Konferencji Państwo 2.0

Instytut Logistyki i Magazynowania wystawcą na VIII Konferencji Państwo 2.0

Podczas VIII Konferencji Państwo 2.0, która odbyła się 22-23 lutego 2018 r. w Warszawie, zostały przedstawione dwa projekty realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania.   Celem pierwszego z nich -  The Once-only Principle Project (TOOP) jest zbadanie i zademonstrowanie w praktyce działania „zasady jednorazowości” w aspekcie transgranicznym, w ramach kontaktów pomiędzy administracją publiczną...

więcej
A+ A A-

iCargo - Intelligent Cargo in Efficient and Sustainable Global Logistics Operations

iCargo jest czteroletnim projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach  7 Programu Ramowego. Projekt realizowany jest przez 29 partnerów, z obszaru logistyki i ICT, w tym operatorów logistycznych,  stowarzyszeń branżowych, jednostek badawczych i administrację publiczną.

Celem projektu jest budowa architektury (systemu) pozwalającej na efektywną współpracę pomiędzy istniejącymi systemami przedsiębiorstw, aplikacjami i ładunkami w łańcuchu dostaw. Współpraca w ramach wspólnego systemu, usprawnia synchronizację i lepsze wykorzystanie powierzchni ładunkowej, obniżając koszty transportu i emisję CO2. Poprzez poprawę interoperacyjności pomiędzy systemami różnych przedsiębiorstw i koncentrację na ładunku w procesie logistycznym projekt ma na celu zwiększenie stosowania rozwiązań ICT i rozwój nowych usług logistycznych, które:

  • zsynchronizują ruch pojazdów i operacji logistycznych pomiędzy różnymi rodzajami transportu oraz jego uczestnikami w celu obniżenia emisji CO2,
  • dostosują się do zmieniających warunków poprzez dynamiczne metody planowania z udziałem inteligentnych ładunków, pojazdów i systemów infrastruktury, oraz
  • połączą usługi, zasoby i informacje od różnych uczestników łańcucha dostaw w otwarty ekosystem zarządzania transportem towarów.

 

W ramach projektu realizowane są trzy projekty pilotażowe:

 

Morska-Drogowa-Powietrzna-Kolejowa usługa transportowa

Celem pilota jest rozwój Morsko-Drogowo-Powietrzno-Kolejowej usługi transportowej pomiędzy dostawcami z północnej Europy i Włoch znajdującymi się w miastach. Wśród przedsiębiorstw uczestniczących w pilocie są przewoźnicy oraz operatorzy kolejowi i morscy. Dzięki technologiom wypracowanym w iCargo możliwe będzie dynamiczne przeplanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich operacji łańcucha transportowego uwzględniające kwestie ochrony środowiska.

 

Zielony Korytarz pomiędzy Szwecją a Kontynentem Europejskim

Pilot ma na celu integrację tzw. „zielonych połączeń morskich” z konkurencyjnymi lądowymi połączeniami komodalnymi pozwalającą na lepsze wykorzystanie transportu morskiego m.in. poprzez bieżące informowanie dostawców usług logistycznych o ruchu ładunków, dzięki czemu będą mogli wypełnić przestrzeń ładunkową spóźnionych ładunków innymi już czekającymi na transport. W ramach tego pilota zbadana zostanie integracja informacji dot. zarządzania ruchem w procesach logistycznych.

 

Wpółpraca pomiedzy Dostawcą-Odbiorcą Usług Logistycznych na Kontynencie

Celem pilota jest stworzenie innowacyjnej usługi door-to-door w obszarze kontynentu dla przedsiębiorstw produkcyjnych poszukujących ekologicznych, i zarazem konkurencyjnych rozwiązań  w łańcuchach dostaw, pozwalających na:

  • prezentację informacji dot. zamówienia/przesyłki pozwalającej na zwiększenie wskaźnika załadunku oraz synchronizację działań transportowych i magazynowych,
  • monitorowanie w czasie rzeczywistym poziomu zanieczyszczenia w transporcie drogowym, jako wsparcie decyzji przy planowaniu łańcucha dostaw.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj