Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji wraz z usługą pogotowia technicznego i usuwaniem awarii w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania wraz z pogotowiem technicznym w przypadku awarii


Przedmiotem zamówienia jest realizacja serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania wraz z usługą pogotowia technicznego i usuwaniem awarii.

Termin przesłania oferty:  5 maja 2017 roku, do godz.: 9:00

Adres e-mail, pod który należy przesłać ofertę:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na montaż elementów sieci sensorycznej dla Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu we wskazanych lokalizacjach


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż elementów sieci sensorycznej we wskazanych lokalizacjach wg projektu zamawiającego.

Termin przesłania oferty:  10 marca 2017 roku, do godz.: 15:00

Adres e-mail, pod który należy przesłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 


 


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW UTRZYMANIA CZYSTOŚCI


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Termin przesłania oferty:  7 marca 2017 roku, do godz: 9:00

 

Adres e-mail, pod który należy przesłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ofertę można także złożyć w formie pisemnej w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW SIECI SENSORYCZNEJ


Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów sieci sensorycznej, wykonanych wg specyfikacji zamawiającego dostępnej w formie elektronicznej (Załącznik  nr 1 Opis przedmiotu zamówienia). Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.

Termin przesłania oferty:  12 października 2016 roku, do godz: 12:00

UWAGA! Przedłużenie terminu przesłania oferty: 21 października 2016 roku, do godz: 15:00

Adres e-mail, pod który należy przesłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ PALIWA DLA INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU


Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.11.2016 roku do 31.10.2017 roku.

Termin zgłoszenia udziału w dialogu technicznym: do 27.09.2016 r.

Adres e-mail, pod który należy przesłać zgłoszenie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest serwis central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych  zamontowanych   w budynkach laboratoryjno-biurowych  A i B Instytut Logistyki i Magazynowania.

Termin składania ofert

do 17.06.2016 r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule: "Oferta na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych  central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania 2016"

Załączniki

 


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek dla Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę".

Termin składania ofert

do 17.05.2016 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek dla Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę".

Termin składania ofert

do 24.02.2016 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

  na sukcesywna dostawę  materiałów biurowych do siedziby
Instytutu Logistyki i Magazynowania


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dostawy winny być zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia w dni powszednie. Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie zlecenia przekazanego faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy katalog oferowanego asortymentu zawierającego  podstawową informacją o produkcie wraz ze zdjęciami.

Termin składania ofert: do 15.02.2016 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)
Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania” lub przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

  na świadczenie usług marketingu internetowego w dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz GS1 Polska

 

Oczekiwany zakres świadczonych usług:

1.    Pozycjonowanie serwisów internetowych ILiM na wskazany zestaw słów kluczowych (w załączniku poniżej).
Wskaźnikami realizacji (odrębnie dla każdego z serwisów) zadania mogą być:
- pozycje w wynikach wyszukiwania (1-10)
- liczba unikalnych odwiedzin (powyżej liczby bazowej wyznaczonej w przed rozpoczęciem świadczenia usługi)

2.    Prowadzenie zoptymalizowanych kampanii Adwords dla produktów i usług Zamawiającego - rozliczanych w modelu CPA (Cost Per Action).   
3.    Prowadzenie akcji mailingowych – rozliczanych w modelu CPA.
4.    Monitoring obecności i zachowań klientów na stronach Zamawiającego oraz segmentacja klientów ILiM w jednej z wymienionych form:
- udostępnienie automatycznych narzędzi wsparcia marketingowo sprzedażowego,
- udostępnianie cyklicznych raportów dla wybranych działów ILiM.

Termin składania ofert: do 10.01.2016 r., godz. 10:00

Sposób składania ofert: E-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia:

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

  na dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania


Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętowej chmury obliczeniowej zbudowanej na serwerach najnowszej generacji z wielordzeniowymi procesorami najnowszej generacji i bardzo wydajnymi przestrzeniami dyskowymi oraz z łączem internetowym o gwarantowanej przepustowości.

 

Termin składania ofert: do 14.12.2015 r., godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)
(Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej”)

Szczegóły zaproszenia:


 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj