Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

 • 1
 • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-

Biuletyn Informacji Publicznej

1. Instrukcja korzystania ze strony BIP:
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Podstawa prawna tworzenia BIP:
•    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – (link)
•    Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz – (link)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - (link)

2. Nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe:

 

a. STATUS PRAWNY ->

b. ORGANIZACJA ->

c. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE ->

d. ORGANY I ICH KOMPETENCJE ->

e. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ->

f. MAJĄTEK ->

g. SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW ->

h. REJESTRY ->

i. ZATRUDNIENIE

   - Aktualne oferty pracy ->

   - Informacja o zatrudnieniu ->

j. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ->

k. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE ->

l. DOKUMENTY URZĘDOWE ->

 

3. Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-31

 

4. Adres strony bip.gov.pl dedykowanej ILiM: http://www.bip.gov.pl/subjects/24857,Instytut+Logistyki+i+Magazynowania.html

Rejestry

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania prowadzi następujące rejestry, wykazy, zbiory, katalogi, bazy danych:

1. Księgozbiór naukowy Biblioteki ILiM liczący:

- 4543 książek,
- 4064 czasopism.

2. Zbiór innych pozycji nieelektronicznych:
- 11120 (w tym normy, opisy patentowe i inne zbiory)

3. Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane: 3585

4. Baza Dorobku Intelektualnego ILiM

5. Baza Publikacji i Dokumentów Niepublikowanych Pracowników ILiM

6. Baza Informacji o Wynikach Badań w Logistyce: http://www.logistyka.net.pl/bilog/

 

Dane zawarte w powyższych bazach danych mogą być udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku i przesłanie go na adres:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2019 r. (Michał Koralewski)

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Opis sprawy Udostępnienie informacji publicznej:
- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
- Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytut, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
- Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Kogo dotyczy Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest dowolna. W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
Miejsce składania wniosków Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio lub za pomocą poczty w siedzibie Instytutu: ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań w godzinach 8-16, za pomocą telefaksu +48 618526376 lub poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Termin i sposób załatwienia Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni to ILiM zobowiązany jest do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Opłaty Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, to ILiM może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (2014.782, ze zm.).
Zakres udzielanych informacji Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


Inne sprawy – kontakt z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi ILiM - (link)
Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2015 r. (Michał Koralewski)

Struktura własnościowa i majątek

 1. Struktura własnościowa

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania, jako państwowa jednostka organizacyjna, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

 

Sprawozdania finansowe ILiM za lata 2010-2016 - (link)

Sprawozdanie finansowe ILiM za 2017 r. - (link)

Sprawozdanie finansowe ILiM za 2018 r. - (link)

Sprawozdanie finansowe ILiM okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. - (pobierz)
(Postanowienie o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego do pobrania)

 

 

2. Budynki i grunt

Budynki i grunt Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku:

 

Budynek A:

- powierzchnia 6.749,90 m kw.


Budynek B:

- powierzchnia 4.503,10 m kw.


Grunt w wieczystym użytkowaniu:

- powierzchnia 4.071 m kw.

 


Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2019 r. (Michał Koralewski)

 

Walidator wzorów przesyłanych do CRWDE

Przejdź do strony głównej www.WalidatorWzorow.pl  

Proszę o wycenę przygotowania załączonego wzoru do publikacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

 

 

Zgłoszenie zostanie wysłane do:

Instytutu Logistyki i Magazynowania

ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

tel: +48 61 850 49 96, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Summary of the ECOTALE Project

The ECOTALE project started in 2012 with the aim of an innovative perspective on external costs of transport:

 • - to foster the planning and investment approach to transport
 • - to focus on a “preventive” and more strategic approach to internalization, improving equity and sustainability of the transport systems
 • - to integrate the traditional approach based on the “economic” internalization of external costs (i.e. pricing measures) by introducing criteria and policies considering land use and environmental planning as well.

During more than two years of cooperation, the project has provided regional and local bodies with a handy framework of knowledge and methodological hints based on previous European studies, regional modal polices and good practices. A wide selection of cases have been identified, analysed and used as the basis for a methodological reflection and for the definition of the guidelines for feasible transport costs internalisation through planning and modal policies. During the project implementation some of the good practices have been chosen by the administration bodies involved to be verified and transferred in their cities and/or regions.

The main outcomes of the project are offered to the regional and local governments and are presented in the document “Guidelines for a wider internalization practice within the transport planning and policies”. These guidelines have been prepared in order to provide a view on transport externalities and the most relevant means of internalizing the detrimental effects of transport. Together with critical summaries and policy propositions based on economic theory definitions, previous studies, methodological proposals and empirical evidences (survey on modal policies, good practices review), the final document has been completed by 12 thematic sheets, each one for a specific policy field, providing operational elements and suggestions for regional and local policies with internalization aims. The Guidelines and the 12 thematic sheets are available at www.ecotale.eu

To conclude the project’s main outputs, and to share them with the wide public, especially local stakeholders and authorities, the ECOTALE Project Final Conference “External Costs as a Key Policy Issue – reference practices and feasible proposals to perform internalization within transport planning and policies” was held on 14th May 2014 in Poznań, Poland.

The event was dedicated to external costs of transport connected with environment (air pollution, climate change, natural environment) and social costs related to consistently increasing road congestion (noise, accidents). It attracted about 100 participants, representing different sectors: business, research (researchers and students) as well as local authorities, public agencies and administration, governmental bodies, by whom ECOTALE results could be implemented into practice.

For more information check www.ecotale.eu/summary

Podsumowanie projektu ECOTALE

Projekt ECOTALE rozpoczęto w 2012 roku w celu innowacyjnego spojrzenia na koszty zewnętrzne transportu:

 •  - poprzez skupienie się na podejściu do planowania i realizację inwestycji w transporcie
 • - poprzez skupieniu się na "prewencyjnym" i bardziej strategicznym podejściu do internalizacji, poprawie równości i zrównoważonego rozwoju systemów transportowych
 • - poprzez integrację tradycyjnego podejścia opartego na "ekonomicznej" internalizacji kosztów zewnętrznych (czyli wykorzystaniu środków cenowych) przez wprowadzenie kryteriów i zasad wykorzystania gruntów jak i planowania środowiskowego.

W ciągu ponad dwóch latach współpracy, projekt dostarczył instytucjom regionalnym i lokalnym, w poręczny sposób, wiedzę o kosztach zewnętrznych transportu i wskazówki metodyczne ich internalizacji na podstawie wcześniejszych badań europejskich, regionalnych polityk modalnych i dobrych praktyk. Zidentyfikowano szeroki wybór dobrych praktyk, które następnie analizowano i wykorzystano jako podstawę do refleksji metodologicznej i do określenia wytycznych dla ułatwiania internalizacji kosztów transportu w procesie planowania i tworzenia polityk modalnych. W trakcie realizacji projektu niektóre z dobrych praktyk zostały wybrane przez partnerów reprezentujących administrację samorządową, w celu ich weryfikacji i wdrożenia w miastach i / lub regionach.

Główne rezultaty projektu są dostępne dla władz regionalnych i lokalnych, i zostały przedstawione w dokumencie "Wytyczne dla szerszej praktyki internalizacji w planowaniu transportu i polityk" (“Guidelines for a wider internalization practice within the transport planning and policies”). Wytyczne te zostały opracowane w celu przedstawienia przeglądu wiedzy odnośnie kosztów zewnętrznych transportu i najbardziej odpowiednich środków internalizacji negatywnych skutków transportu. Dokument zawiera m.in. propozycje tworzenia polityk transportowych oparte na definicjach teorii ekonomicznych, wynikach poprzednich badań, propozycjach metodologicznych i empirycznych dowodach (badania na temat polityk modalnych, dobre praktyki). Ponadto, końcowy dokument został uzupełniony o 12 arkuszy tematycznych, z których każdy, na określonym obszarze polityki, dostarcza elementy operacyjne i propozycje tworzenia polityk regionalnych i lokalnych z uwzględnieniem celów internalizacji. Wytyczne i 12 arkuszy tematycznych dostępne są na stronie internetowej www.ecotale.eu.

W celu podsumowania głównych produktów projektu oraz udostępnienia ich szerokiej publiczności, zwłaszcza lokalnym podmiotom i władzom samorządowym, została zorganizowana w dniu 14 maja 2014 w Poznaniu Finałowa Konferencja projektu ECOTALE pt. "Koszty zewnętrzne jako kluczowa kwestia polityk – dobre praktyki i realne propozycje przeprowadzenia internalizacji w ramach planowania polityk transportowych".

Impreza poświęcona była kosztom zewnętrznym transportu związanym ze środowiskiem (zanieczyszczenie powietrza i środowiska naturalnego, zmiany klimatu) oraz kosztom społecznym związanym z konsekwentnie zwiększającym się natężeniem ruchu drogowego (hałas, wypadki). Konferencja przyciągnęła około 100 uczestników reprezentujących sektor biznesu, naukowców i studentów, jak również władze lokalne, instytucje publiczne i administracyjne, organy rządowe, poprzez które wyniki projektu ECOTALE mogą być realizowane w praktyce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ecotale.eu/summary.   

More about ESSENCE project

ESSENCE is an INTERREG CE project aiming to improve the competitiveness of small and medium sized enterprises in Europe, through the smart use of ICT. It develops eBusiness, eNetworking and eLogistics services in an effort to improve collaboration in different sectors and regions and get stakeholders more connected, in particular smaller sized enterprises. This will assist SMEs to communicate, manage, share information and documents more efficiently so to overcome current deficiencies and increase their productivity.

In the course of the project a study has been conducted in different regions of EU to check the readiness and interest of stakeholders in services offered by ICT platform being developed in the project, including assessment of the platform functionalities. These services included among others communication facility, eCatalogues of products, transport planning, performance evaluation, etc.

When investigating the regional potential towards innovation it has become evident that the more companies are large the higher innovation potential of a region. The results of the local interviews proved strengths, weaknesses, opportunities and threats from the use of ICT solutions such as ESSENCE. The major strengths included open-minded management and culture, quality and creativity. Whereas the current threats mostly concerned fragmentation of the market, economic crisis and high competition. Stakeholders see opportunities in better access to foreign markets, better networking and access to European projects supporting its competitiveness. In general enterprises suffer low level of innovation and low use of ICT. Interviews have pointed out the better business and science cooperation the higher innovation introduction.

The stakeholders involved in the study represented 6 regions from Europe and different sectors of the economy, including consumer goods, logistics services, FMCG, construction. The activities of these companies, mostly SMEs were very diverse and required different and specific operations.

The main set of functionalities of interest of stakeholders included:
- Communication facility
- eCatalogue of products and eServices
- What-if network shaping eServices
- Distributed process modeling eServices
- Performance evaluation eServices

From among the above „purchasing” is the most important element in the functionality of the platform. The reasons for that stems from the neccesity for saving in procurement, purchasing of transport services from small and medium-sized enterprises which strongly affects the proper functioning of the organization and reducing operating costs associated with purchasing and running a business. Moreover, transportation and logistics have been indicated relevant as well as communication facility. The respondents also refered to eCatalogue of products and eServices allowing to present the products and services on the platform to a wide range of customers. Last but not least „performance evaluation” allowing to compare and evaluate if the actions run well enough.

As to the interest in platform functions for the leaders the most highly ranked functionalities included, assigning and organisisng tasks to network members, managing and monitoring of execution of assigned tasks. It has been expressed that such a platform would allow for fast and secure flow of reliable, accurate and timely information.

Readiness and expectations of stakeholders towards platforms such a s ESSENCE depends on the region. Some see the need to use tools that will help them work operationally, and will reduce operating costs but they have different expectations depending on their specific needs. On the basis of the interviews it can be concluded that the demand for this type of ICT solution to support SMEs is and should be further developed and promoted. It is relevant to study the expectations of stakeholders towards such ICT solutions carefully to meet market needs.

 

Gallery

empiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeriaempiric_galeria

Organizers

 

 EMPIRIC PROJECT PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localization of EMPIRIC project partners

 

 

 

 

 

Host

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…

 1. Venue
 2. Speakers
 3. Register now
 4. Agenda

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj