Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

 • 1
 • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-

Klauzula informacyjna i polityka prywatności

 

Ogólna klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

(zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Data aktualizacji dokumentu: 20 sierpnia 2020 r.

 

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej "RODO" realizujemy obowiązek informacyjny.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania (dalej "ŁUKASIEWICZ - ILiM").

Z ŁUKASIEWICZ - ILiM możesz się skontaktować w następujący sposób:

1) listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

2) telefonicznie: 61 850 48 90

3) przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Cel przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania Twoich danych uzależniony jest od konkretnego przypadku. Przykładowo:

1) jeśli się z nami kontaktujesz to Twoje dane wykorzystujemy aby Tobie udzielić odpowiedzi;

2) jeśli zawierasz z nami umowę to Twoje dane posłużą nam do przygotowania i późniejszej realizacji umowy;

3) jeżeli jesteś uczestnikiem naszych szkoleń to Twoje dane są nam potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia tych szkoleń;

4) jeśli przetwarzamy Twoje dane w związku realizacją projektów unijnych to robimy to w celu wypełnienia naszych obowiązków jako beneficjenta takiego projektu;

5) jeśli jesteś naszym pracownikiem to Twoje dane wykorzystamy do realizacji naszych obowiązków jako pracodawcy.

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako administrator zawsze przetwarzamy dane osobowe w oparciu o podstawy prawne wskazane w RODO. Podstawami tymi mogą być:

1) zgoda osoby, której dane dotyczą;

2) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób fizycznych;

5) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6) realizowanie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią to tymi interesami może być dochodzenie i egzekucja roszczeń, marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (np. przy wykorzystaniu monitoringu), informatycznego oraz sieciowego.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Czasami okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

Twoje prawa

Z uwagi, że przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Musisz wiedzieć, że RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy zachodzą przesłanki abyś mógł skorzystać ze swoich uprawnień.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody to pamiętaj, że masz prawo ja wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody.

Skarga do Prezesa UODO

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych osobowych

W przypadkach uzasadnionych określonym celem przetwarzania podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Z tego też może wynikać Twój obowiązek podania tych danych. W pewnych sytuacjach niepodanie przez Ciebie danych osobowych może być złamaniem obowiązujących przepisów prawa lub może powodować, że nie będziemy mogli zrealizować celu w jakim przetwarzanie ma być realizowane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.

 

Ogólna klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

(zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w standardzie "prostego języka")

Data aktualizacji dokumentu: 10 czerwca 2020 r.

 

Realizujemy obowiązek informacyjny stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej "RODO".

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania (dalej "ŁUKASIEWICZ - ILiM").

Z ŁUKASIEWICZ - ILiM możesz się skontaktować w następujący sposób:

1) listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

2) telefonicznie: 61 850 48 90

3) przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest nim osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących ci praw. Z inspektorem skontaktujesz się drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Cele dla których przetwarzamy Twoje dane mogą być różne. Przykładowo:

1) jeśli kontaktujesz się z nami, to wykorzystujemy Twoje dane, by udzielić Ci odpowiedzi;

2) jeśli zawierasz z nami umowę, Twoje dane posłużą nam do przygotowania i realizacji umowy;

3) jeżeli jesteś uczestnikiem naszych szkoleń, potrzebujemy Twoich danych, by móc prawidłowo przeprowadzić te szkolenia;

4) jeśli przetwarzamy Twoje dane w związku realizacją projektów unijnych, robimy to aby spełnić obowiązki beneficjenta takiego projektu;

5) jeśli jesteś naszym pracownikiem – wykorzystujemy Twoje dane do realizacji obowiązków jako pracodawca.

Przepisy, na podstawie których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jako administrator zawsze przetwarzamy dane osobowe w oparciu o podstawy prawne wynikające z RODO. Mogą to być m.in.:

1) zgoda osoby, której dane dotyczą;

2) wykonanie umowy – gdy jej stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podejmowanie działań na żądanie takiej osoby jeszcze przed zawarciem umowy;

3) wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;

4) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (lub innych osób fizycznych);

5) wykonywanie powierzonego administratorowi zadania w ramach:

a) interesu publicznego,
b) władzy publicznej,

6) realizowanie innych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów takich jak:  

a) dochodzenie i egzekucja roszczeń,
b) marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy,
c) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (np. przy wykorzystaniu monitoringu), informatycznego oraz sieciowego.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna).

Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania, to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Czasami okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

Twoje prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

1) żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3) przenoszenia danych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz skorzystać ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy możesz skorzystać ze swoich uprawnień.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody to pamiętaj, że masz prawo ją wycofać. Cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz – mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi przez cały okres obowiązywania zgody.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych do Prezesa UODO (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych osobowych

Twój obowiązek podania tych danych może być:

1) wymogiem ustawowym,
2) wymogiem umownym
3) warunkiem zawarcia umowy.

Pamiętaj, że jeśli w pewnych sytuacjach nie podasz swoich danych osobowych, może być to złamaniem  przepisów prawa. Niepodanie danych może też powodować, że nie będziemy mogli zrealizować celu w jakim przetwarzanie ma być realizowane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona www.ilim.poznan.pl używa Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Drogi Użytkowniku, monitorujemy Twoją aktywność tak jak innych odwiedzających naszą stronę, co obejmuje np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszej stronie. Jednak nie podejmujemy zautomatyzowanego działania, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób mogło istotnie na Ciebie wpływać. Na to potrzebowalibyśmy Twojej zgody.

 
Definicje

Administrator - oznacza Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu (61-755), ul. E. Estkowskiego 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000850093, NIP: 7831822694, Regon: 386566426, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie ilim.poznan.pl

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

a) "niezbędne" pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) "wydajnościowe" pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutCookies.org/manage-Cookies. Znajdziesz ją też na dole tej strony.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

c. Zapamiętania lokalizacji użytkownika.
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
- twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
- plus.google.com  [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
- Facebook.com  [administrator Cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA]

Warunki przechowywania Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zmiana ustawień Cookies

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie

 

 

 

Dokumenty urzędowe

 

- Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektu "e-SENS Uproszczone Europejskie Sieciowe Usługi Elektroniczne" realizowanego w latach 2013-2016: (link)

 

 


Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 20 lutego 2017 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 20 lutego 2017 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2017 r. (Michał Koralewski)

Organizacja

 

Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2020 r. (Łukasz Przybylski)

 

 

MISJA


Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki i e-gospodarki


Najistotniejszymi zadaniami Instytutu są:


•    doskonalenie krajowego i europejskiego systemu logistycznego,
•    tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw,
•    wdrażanie globalnego standardu komunikacji w łańcuchach dostaw (System GS1),
•    poprawa obsługi logistycznej i bezpieczeństwa handlu internetowego,
•    śledzenie ruchu, pochodzenia i autentykacji produktów,
•    upraszczanie i elektronizacja procesów gospodarczych i administracyjnych,
•    współtworzenie Internetu produktów,                                                                   
•    integracja środowiska logistycznego,
•    rozwój i popularyzacja wiedzy logistycznej,

Status prawny

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000850093, REGON 386566426, NIP 7831822694, reprezentowany przez Dyrektora - dr hab. Arkadiusza Kawę.

 

Instytut działa na podstawie:

- ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534) - (link)
 

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.
Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. 
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. 
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2020 r. 

ŁUKASIEWICZ - Institute of Logistics and Warehousing

 

We develop, promote and implement innovative logistics and e-commerce solutions
in key business processes

 
ŁUKASIEWICZ-ILiM (ŁUKASIEWICZ - Institute of Logistics and Warehousing) is a state owned R&D unit, and Poland’s first centre of competence in logistics, e-business and standarization.
 
We have 50 years of experience, including successful participation in FP5, FP6, FP7, Interreg III, IV, Leonardo da Vinci, Eureka and other programs. We have a substantial national and international network of partners and contacts both in industry and academia. We co-operate on logistics matters with the Polish Ministries of: Economy, Finance, Health, Interior and Administration, Justice, Regional Development, Science and Higher Education, Transport.
 
We participate in projects dealing with:
 
 • logistics and intermodal transport
 • co-modality
 • development and promotion of best practices in logistics
 • standardization in logistics
 • environmental transport databases
 • logistics processes
 • ERA analysis in transport
 • logistics cost analysis
 • development of the national transportation system
 • intermodal transport systems
 • transport system designing and optimisation
 • Intelligent Transport Systems
 • optimisation of outsourcing decisions
 • supply chain management
 • tracking and tracing systems
 • identification and reduction of losses within supply chains (shrinkage)
 • optimisation of distribution networks
 • improvement of warehouse layout and operations
 • implementation of Automatic Data Capture systems
 • communication and mobility management systems
 • distance learning
 • ICT platforms as crucial architecture
 • longer term visions and research roadmaps
 • mobility services for goods
 • RFID and smart tags
We are an interdisciplinary unit where logistics is perceived as both a subject of research as well as the field of practical application. Consequently, activities carried out in the Institute embrace both organisation and technology. The Institute is the leading Polish supplier of up-to-date solutions supporting management of both materials and information flows. The Institute’s areas of competence embrace logistics and supply chain management including logistics processes, transport system designing and optimisation, intermodal transport systems, optimisation of distribution networks, etc.
 
Moreover, we provide solutions within e-business, IT and data communication, covering warehouse management system, implementation of EPC/RFID solutions and GS1 standards and solutions.
 
The ICT research activity conducted by Ł-ILIM is focused on the application of modern AIDC technologies (EPC [Electronic Product Code] / RFID [Radio Frequency Identification]) in logistics and trade between businesses, active participation in development of standards for EPC Global based supply chain solutions and last but not least design and development of complex IT platforms (e.g. Electronic Logistic Platform, National Electronic Contact Point for SMEs - one of 27 Contact Point implemented in the EU according to Service Directive).
 
Research activities conducted by the Institute’s Laboratory of Automatic Identification are mainly aimed at e.g. identification of goods in the process of movement of logistic units and their integration with business processes. For the purpose of this research the Laboratory’s scientific team developed a model supply chain that helps to work on model solutions for the exchange of product data between companies’ EPCIS (Electronic Product Code Information Systems) systems.
 
At present Ł-ILIM research interests are driven by the social and technological change in consumer-brand relationship (e.g. introduction of NFC payment scheme). In May 2010 Ł-ILiM produced a pilot barcode scanner Android application to study the potential of virtual services linked to the barcode (e.g. multimedia content).
 
We organizes also the biggest logistics event in Poland and one of the main in Europe. The most eminent representatives of the logistics world – practitioners, as well as researchers, businessmen and politicians come for three days to the capital of Wielkopolska.

PARTNERZY

 

Przynależność do organizacji:


MIĘDZYNARODOWYCH:

alt alt
Stowarzyszenie GS1 European Board
for Certification in Logistics

European Network
of Logistics Competence Centers

Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe

Dash 7 Alliance

         

 

OGÓLNOPOLSKICH:

 

alt logo PKN
Fundacja GS1 Polska Wyższa Szkoła Logistyki Polskie Towarzystwo Logistyczne  Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
 alt  alt  alt  alt
Polskie Towarzystwo Naukowe
Silników Spalinowych
Polskie Stowarzyszenie
Telematyki Transportu
Polska Izba Opakowań  ECR Polska

 

 

REGIONALNYCH:

alt alt
Wielkopolski Klub Kapitału Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wielkopolska Platforma Innowacyjna

     
   
Wielkopolskie Centrum Klasteringu  

 

     

Historia Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

 

Zmiany nazw Instytutu

 • lata 1966-1978 - Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej,
 • lata 1979-1989 - Instytut Gospodarki Magazynowej,
 • lata 1990-2019 - Instytut Logistyki i Magazynowania
 • 2019 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

 

Kamienie milowe znaczące dla rozwoju Instytutu

 

1950
W 1950 roku na gruzach zespołu zabudowań mieszkalnych przy ul. Szyperskiej 15-18 wzniesiony został przy wschodniej pierzei ulicy Szyperskiej obiekt dla firmy "Centrosan" magazynującej zapasy sanitarne na potrzeby Urzędu Rezerw Państwowych. Następnie firma ta zmieniła nazwę na "Technomag 38", a później na Zarząd Artykułów Sanitarnych (ZAS), kontynuujący usługi związane z magazynowaniem artykułów sanitarnych.

 

1964
W 1964 roku rozpoczęło działalność Centralne Laboratorium Długookresowego Przechowalnictwa Towarów, powołane przez Urząd Rezerw Państwowych które, stało się fundamentem dla powstania Centralnego Ośrodka Gospodarki Magazynowej.

 

1966
Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej
Uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1966 r., powołano Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej (COGM) z siedzibą w Poznaniu w celu "zapewnienia właściwego rozwoju krajowej sieci magazynowej, oparcia jej budowy, modernizacji i eksploatacji na naukowo uzasadnionych podstawach oraz powiązania prac badawczych w tej dziedzinie z bazą praktyczną" .

1967
W związku z aktem powołania COGM i uzyskania decyzji lokalizacyjnej w budynku magazynowym "Centrosanu" zaistniała potrzeba adaptacji istniejących pomieszczeń do nowych wymagań, spowodowało to praktyczne rozpoczęcie działalności przez COGM dopiero w 1967 r.
W tym okresie powstało także Laboratorium Przechowalnictwa co stworzyło możliwość wykonywania badań w zakresie określania trwałości surowców i produktów żywnościowych.

 

1973
Od 1 lipca 1973 roku w ramach COGM rozpoczął działalność zlokalizowany na parterze budynku Zakład Doświadczalny (ZD), powstały na bazie zakładu remontowego "Centrosanu". ZD COGM wykonywał prototypowe urządzenia magazynowo - transportowe zaprojektowane przez projektantów Ośrodka. Produkcję tych urządzeń wdrażano w krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

 

1978
Instytut Gospodarki Magazynowej
Na mocy Zarządzenia nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1978 roku. na drodze przekształcenia Centralnego Ośrodka Gospodarki Magazynowej w 1979 roku powołano Instytut Gospodarki Magazynowej. Powstanie Instytutu było efektem dynamicznego rozwoju kadry naukowej i wysokiego poziomu merytorycznego wykonywanych prac naukowo-badawczych.

 

1984
W 1984 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika pod tytułem "Problemy Magazynowania i Transportu", który był kontynuacją dotychczas ukazującego się kwartalnika "Magazynowanie i Transport Towarów" wydawanego przez Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT w Warszawie oraz "Problemów Magazynowania" wydawanych przez Instytut. Kwartalnik ten w 1994 roku otrzymał nowy tytuł "Logistyka". Obecnie czasopismo "Logistyka" propaguje wiedzę z zakresu logistyki, kodów kreskowych, automatycznej identyfikacji, urządzeń magazynowych i transportu.

 

1990
Instytut Logistyki i Magazynowania - rynkowo zorientowana Jednostka Badawczo-Rozwojowa
Trzeci etap rozwoju zapoczątkowany w 1990 roku, powiązany ze zmianami ustrojowymi Polski, zaowocował powstaniem Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako odzwierciedlenie zmian w działalności merytorycznej IGM, które ukierunkowane zostały na zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem przepływem materiałów i informacji w systemach logistycznych, funkcjonujących w przedsiębiorstwach, jak również w całej wolnorynkowej gospodarce. W ten sposób w Instytucie dominującą rolę zaczęła odgrywać logistyka, rozumiana jako wolnorynkowa koncepcja kształtowania gospodarki, jak również struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. Budowa i rozwój struktur wolnorynkowych w Polsce była w tym okresie związana również z budową bardziej efektywnych struktur logistycznych oraz promocją idei logistycznej. Zgodnie z tym, utożsamianie się całej gospodarki, jak również przedsiębiorstw z regułami wiedzy logistycznej, stanowi jeden z podstawowych warunków osiągnięcia skutecznego przełomu w ekonomicznej sytuacji Polski, pozwalającego sprostać wymogom Unii Europejskiej.

Tak duże znaczenie logistyki we współczesnej gospodarce dało Instytutowi szerokie pole do działania, wziąwszy pod uwagę fakt, że polski system logistyczny trzeba było budować praktycznie od podstaw. Wymagało to jednak przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej, majątkowej, kadrowej i marketingowej Instytutu, dostosowującej zakres jego działalności do potrzeb transformującej się polskiej gospodarki. Na tym tle zrodziła się i zaczęła obowiązywać nowa koncepcja funkcjonowania Instytutu jako rynkowo zorientowanej Jednostki Badawczo-Rozwojowej. W koncepcji tej przyjęto, że wszystkie komórki organizacyjne ILiM muszą być zorientowane na sprawną i kompetentną obsługę klienta, którego utożsamiano z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na polskim rynku.

Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy była zmiana nazwy na Instytut Logistyki i Magazynowania dokonana 2 września 1994 r. Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu.
Ważne, i jak się okazało, brzemienne w skutki było przyjęcie w 1990 roku Instytutu Logistyki i Magazynowania jako organizacji narodowej do stowarzyszenia EAN International wdrażającego globalny system znakowania towarów kodami kreskowymi EAN/UCC. Zaowocowało to powołaniem w Instytucie Centrum Kodów Kreskowych (później GS1 Polska), które uzyskało prawo do nadawania krajowym wyrobom i firmom numerów do oznaczania produktów i lokalizacji firm kodami kreskowymi w systemie EAN oraz korzystania z innych standardów EAN. Instytut Logistyki i Magazynowania od 2005 roku pełni funkcję organizacji krajowej GS1 w Polsce. Od tego roku reprezentuje polskie firmy i instytucje w GS1


1991
W oparciu o zasoby likwidowanego Zakładu Doświadczalnego w 1991 r. powstała Spółka Pracownicza IGMag Sp. z o.o., która wypełniła lukę po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w urządzenia magazynowe. Spółka funkcjonuje z dobrym skutkiem do dzisiejszego dnia.

 

1992
W 1992 roku Instytut powołał Zakład Poligraficzny we Wrocławiu, w którym drukowano etykiety samoprzylepne z kodami kreskowymi, druk odbywał się na maszynie drukarskiej Nilpeter zakupionej ze środków finansowych pozyskanych z funduszu pomocowego Phare. Zakład ten po spełnieniu swoich zadań wspomagających wdrażanie w Polsce oznaczania towarów systemem kodów kreskowych EAN został w 2002 roku zlikwidowany. Na tę decyzja wpływ miała również rosnącą konkurencję na rynku druku etykiet samoprzylepnych a także większa potrzeba skoncentrowania się Instytutu na nowych wyzwaniach związanych z e-gospodarką.
W roku 1992 Instytut był inicjatorem utworzenia Polskiego Towarzystwa Logistycznego PTL

 

1994
Znaczącym osiągnięciem Instytutu było utworzenie w 1994 roku Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji, które uzyskało w 1996 roku akredytację przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Laboratorium realizuje badania urządzeń elektronicznych. Specjalizacją Laboratorium są badania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie odporności na pole elektromagnetyczne, zgodnie z wymogami norm UE. Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji przeprowadza także badania na znak B (14) w oparciu o normę PN-EN 60950 "Bezpieczeństwo urządzeń informatycznych i elektrycznych urządzeń techniki biurowej". W 2003 roku Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji uzyskało status jednostki notyfikowanej (notified body) w UE w zakresie dyrektywy Nr 73/23/EEC dotyczącej sprzętu elektrycznego i jednostki kompetentnej (competent body) w zakresie dyrektywy Nr 89/336/EEC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.

 

1997
Niski poziom wiedzy logistycznej wśród pracowników przedsiębiorstw spowodował, że Instytut przygotował program szkoleń logistycznych odpowiadający europejskim standardom. Duży popyt na szkolenia logistyczne skłonił ILiM do utworzenia w 1997 r. Centrum Edukacji Logistycznej sp. z o.o., oferującego poszerzony wachlarz szkoleń logistycznych opartych na sprawdzonych w wieloletniej praktyce programach szkoleniowych, będących własnością Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Kursy organizowane przez CEL szkolą corocznie przeszło 1200 słuchaczy na szkoleniach stacjonarnych i dedykowanych, przeprowadzanych u klienta. Szkolenia te są zgodne ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) i przygotowują do egzaminów na uzyskanie certyfikatu z logistyki na poziomie Junior i Senior

 

2001
W 2001 roku powstała pierwsza w Polsce niepaństwowa Wyższa Szkoła Logistyki (WSL). Uczelnia została utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-230/RO/2001 i została wpisana 13.03.2001 r. do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 59. Uczelnia prowadzi nauczanie w ramach specjalności logistyka z możliwością specjalizacji: logistyka handlu i dystrybucji, logistyka przedsiębiorstw przemysłowych oraz elektroniczna gospodarka. W 2005 roku rozpoczęto w WSL uzupełniające studia magisterskie.

 

2003
E-gospodarka i integracja z Unią Europejską - nowy etap w rozwoju Instytutu po 2002 roku ILiM prowadząc ciągłe poszukiwania nowych możliwości w ramach obszarów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, analizując zebrane informacji celem określenia przyszłych potrzeb rynku i strategicznych kierunków swego rozwoju. Doprowadziło to w 2003 roku do wejścia Instytutu w czwarty etap działalności ukierunkowanej na elektroniczną gospodarkę oraz funkcjonowanie w ramach europejskiej przestrzeni badawczej.
W tym czasie Instytucie zarejestrowano trzy znaczące wydarzenia sygnalizujące o przejściu ILiM-u na wyższy etapu rozwoju było to:

 • Rozpoczęcie z początkiem 2003 roku budowy Polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce POLLOCO, realizowanej w ramach V Ramowego Programu Badawczego UE. Głównym celem tego projektu jest wspieranie, rozwój i propagowanie wiedzy logistycznej w Polsce i nowych krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transportu intermodalnego i centrów logistycznych. Na potrzeby edukacyjne Centrum Kompetencyjnego zaadaptowano parter i I piętro budynku Instytutu.
 • Podjęcie przez Instytut w 2003 roku na zlecenie UE w ramach projektu FOR-EMC koordynacji działań europejskiej sieci 26 laboratoriów wdrażających dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. W ramach tej sieci powstało koordynowane przez działające w Instytucie Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji "Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej". Ciało to zajmuje się rozwojem i koordynacją europejskich międzylaboratoryjnych badań nad kompatybilnością elektromagnetyczną, weryfikując i rekomendując nowe procedury badawcze spełniające wymagania obowiązujących przepisów.
 • Rozpoczęcie w lipcu 2003 roku realizacji ustanowionego przez Rząd Polski wieloletniego programu "Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju e-gospodarki w Polsce". Program ten realizowany w latach 2003-2006 ma za zadanie stworzenie fundamentów funkcjonowania i rozwoju w Polsce elektronicznej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Powierzenie Instytutowi realizacji opracowanego przez niego na potrzeby Ministerstwa Gospodarki i Pracy programu wieloletniego stwarza unikalną szansę zajęcia czołowej pozycji wśród ośrodków pracujących na rzecz rozwoju tego obszaru nowych technologii.

 

2003
Przejawem nowego wymiaru działania Instytutu były dokonane w 2003 roku zmiany w koordynowanym przez ILiM Klubie ECR - Polska. Klub ten stał się członkiem europejskiej organizacji ECR - Europe. Powołana została na wzór europejski nowa Rada Zarządzająca skupiająca prezesów największych działających w Polsce firm dystrybucyjnych i produkcyjnych z sektora towarów szybkorotujących.

 

2004
W celu propagowania wiedzy z zakresu elektronicznej gospodarki w 2004 roku Instytut rozpoczął wydawanie nowego czasopisma popularno-naukowego pod nazwą "e-Fakty" promującego wiedzę na temat elektronicznej gospodarki, infrastruktury informatycznej, w tym sprzętu i technologii informatycznych. W późniejszych latach czasopismo przeszło do wersji elektronicznej.

 

2006
Instytut powołuje nową spółkę - SINFOS Polska, która  świadczy usługi w zakresie synchronizacji danych podstawowych pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw. Celem firmy jest optymalizacja elektronicznej wymiany danych i przepływu informacji o produktach przy wykorzystaniu Katalogu EANIC - SINFOS.


2007
Instytut otrzymuje Odznakę Honorową Marszałka Województwa Wielkopolskiego za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego  a dyrektor Grzegorz Szyszka nagrodę "Lider pracy organicznej", przyznaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego


2010
Instytut otrzymuje tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2010 w kategorii KREATOR XXI wieku w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych


2011
Dr Elżbieta Hałas, Kierownik Centrum GS1 Polska zostaje Przewodniczącą GS1 in Europe. Organizacja GS1 od 30 lat zarządza systemem otwartym standardów informacyjnych i komunikacyjnych, wśród których najbardziej rozpowszechnione są kody kreskowe.  GS1 in Europe to współpraca 45 europejskich organizacji krajowych GS1.

Rozpoczyna się również budowa Krajowego Centrum  Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce. Zakończenie prac przewidziane jest na początek 2013 roku. 


2012

Złoty Laur – Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2012 dla T-Scale - kompleksowego narzędzia wspierającego współpracę niezależnych firm w organizacji procesów transportowych, przyznany przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI) w ramach I Forum Innowacji Transportowych 11 grudnia 2012 w Krakowie.

 

2013
Otwarcie nowego budynku z pomieszczeniami laboratoryjno-szkoleniowymi i biurowymi.

Organizacja pierwszej konferencji "e-Administracja dla Biznesu".

 

2016
Powołanie Fundacji GS1 Polska.

 

2019
Instytut Logistyki i Magazynowania częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

 

NAGRODY I CERTYFIKATY

Otrzymane wyróżnienia i nagrody:

 

2016


 • Instytut Logistyki i Magazynowania otrzymał tytuł Gepard Biznesu 2015 w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 organizowanym przez Instytut Europejskiego Biznesu. (luty 2016)

 

2015


 • Dr inż. Grzegorz Szyszka, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, został uhonorowany okolicznościowym dyplomem poparcia przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki, wypisanym z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. (luty 2015)
 • Minister Gospodarki i Prezes Krajowej Izby Gospodarczej skierowali do Instytutu Logistyki i Magazynowania – członka Polskiej Izby Opakowań (PIO), podziękowania za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Ponadto Krajowa Izba Gospodarcza, z okazji 25-lecia tej organizacji, wyróżniła medalem p. Annę Kosmacz-Chodorowską, pracującą w Instytucie Logistyki i Magazynowania i aktywnie działającą w PIO. (marzec 2015)
 • Dr inż. Grzegorz Szyszka, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, otrzymał wyróżnienie "Zasłużony dla rozwoju Miasta Poznania". Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, podczas XXII Rocznicy Wielkopolskiego Klubu Kapitału. (czerwiec 2015)
 • Instytut Logistyki i Magazynowania otrzymał tytuł „Mocna Firma Godna Zaufania 2014” przyznawany dynamicznym przedsiębiorstwom z dużą rentownością przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. (listopad 2015)

 

2014


 • Instytut Logistyki i Magazynowania został uhonorowany nagrodami LEONARDO 2014 za książki "Logistyka w Polsce Raport 2013" pod red. G. Szyszki i I. Fechnera oraz "Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji" autorstwa M. Stajniaka. Obie książki ukazały się w ramach serii Biblioteka Logistyka. Organizatorem Konkursu LEONARDO jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI), która wyróżnia publikacje poświęcone innowacjom w transporcie, logistyce, infrastrukturze oraz energetyce, a także gospodarce niskoemisyjnej. (grudzień 2014)

 

2013


 • Wyróżnienie w VI edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Innowacyjna inwencja” za projekt „Mobilny Konsument” dla sieci handlowej Piotr i Paweł oraz tranferuj.pl. Instytut Logistyki i Magazynowania był inicjatorem i partnerem badawczym projektu
 • Nominacja w konkursie Mobile Trends Awards w kategorii m-commerce dla Instytutu Logistyki i Magazynowania, sieci handlowej Piotr i Paweł, Krajowego Integratora Płatności – Transferuj.pl oraz firmy AMS za akcję „Uwolnij Czas. Przygotuj Telefon na Rewolucję”
 • Wyróżnienie w konkursie Media Trendy 2013 w kategorii Open dla projektu „Przygotuj telefon na rewolucję” dla la Instytutu Logistyki i Magazynowania, sieci handlowej Piotr i Paweł, Krajowego Integratora Płatności – Transferuj.pl oraz firmy AMS
 • Ambasador Innowacyjności 2013 – nagroda dla ILiM i CallFreedom  za rozwiązanie T-Traco w konkursie organizowanym przez CATI

 

2012


 • Złoty Laur – Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2012 dla T-Scale - kompleksowego narzędzia wspierającego współpracę niezależnych firm w organizacji procesów transportowych, przyznany przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI) w ramach I Forum Innowacji Transportowych 11 grudnia 2012 w Krakowie.

 

2010


 • Rekomendacja Business Centre Club dla Instytutu Logistyki i Magazynowania, Warszawa, 6 stycznia 2010 - 5 stycznia 2011
 • ILiM otrzymał tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2010 w kategorii KREATOR XXI wieku w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Businees Centre Club pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Warszawa, 17 maja 2010).

 

2009


 • Rekomendacja Business Centre Club dla Instytutu Logistyki i Magazynowania, Warszawa, 6 stycznia 2009 - 5 stycznia 2010
 • ILiM został laureatem Konkursu „Lider Zarządzania Wiedzą i Innowacjami” organizowanego przez Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą (Warszawa, 17 marca 2009),
 • ILiM zdobył III miejsce w konkursie „Wielkopolski Lider Innowacji” za inicjatywę „FINET - Food Industry NETwork” przyznane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (Poznań, 21 września 2009).

 

2008


 • ILiM został laureatem X Edycji Konkursu Jakości Usług i otrzymał certyfikat "Najlepsze w Polsce" przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (Poznań, 12 grudnia 2008),
 • Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. - Polskie Centrum Akredytacji (23 września 2008),
 • Instytut Logistyki i Magazynowania został przyjęty do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z numerem 15/23/2008/230 (23 października 2008),
 • Rekomendacja Business Centre Club dla Instytutu Logistyki i Magazynowania, Warszawa 2008,
 • Certyfikat „Przejrzysta Firma” przyznany przez Dun and Bradstreet Poland (czerwiec 2008).

 

2007


 • Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego - Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2007,
 • Rekomendacja Business Centre Club dla Instytutu Logistyki i Magazynowania, Warszawa 2007,
 • "Lider pracy organicznej" - Grzegorz Szyszka, nagroda przyznana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Poznań, 2007.

 

 

2006


 • Rekomendacja Business Centre Club dla ILIM – członka BCC, organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku, do której ILiM został zaproszony jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego. (Warszawa, 6 stycznia 2006),
 • Dyplom dla ILiM wyróżnionego w I edycji Konkursu „Gepardy Biznesu” A.D. 2006 w kategorii „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych”. (Organizator: Instytut Bankowości Spółdzielczej),
 • Dyplom dla ILiM – najlepszej jednostki badawczo-rozwojowej w Wielkopolsce uczestniczącej w 6. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej przyznany przez Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE dnia 8 czerwca 2006,
 • Wyróżnienie dla ILiM w ramach konkursu „Inwestor w Kapitał Ludzki” (organizator: Instytut Zarządzania, 5 edycja konkursu).

 

2005


 • Akt nominacji dla IliM za wyniki w działalności doradczej w ramach ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Doradztwa im. Eugeniusz Kwiatkowskiego 2005. (Organizator: Word Connect),
 • Gazela Biznesu 2005 - W VI edycji rankingu organizowanego przez dziennik Puls Biznesu, Instytut Logistyki i Magazynowania został wyróżniony tytułem GAZELI BIZNESU 2005.

 

2004


 • Wielkopolski Filar Biznesu 2004 w kategorii Partnerska solidność w interesach. Tytuł został przyznany w ramach konkursu organizowanego przez Wielkopolski Klub Kapitału oraz Gazetę Poznańską,
 • Rekomendacja w programie badawczym „Operator Logistyczny Roku 2004” przyznana w kategorii - „Projektowanie magazynów”. Program jest organizowany przez czasopismo Eurologistics i Data Group Consulting,
 • Dyplom Członka Założyciela Krajowej Izby Opakowań (KIO) nadany przez Radę KIO dn. 31.03.2004.

 

2003


 • Wielkopolska Nagroda Jakości 2003 - Nagroda Główna piątej edycji konkursu WIELKOPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI za doskonałość rozwiązań w zarządzaniu przez jakość, przyznana przez Wielkopolski Instytut Jakości w 2003 r.

 

2002


 • 16.05.2002 - Podczas Zgromadzenia Ogólnego EAN Instytut Logistyki i Magazynowania – EAN Polska otrzymał wyróżnienie EAN International z okazji 10-lecia działalności organizacji krajowej EAN w Polsce,
 • 06.06.2002 - W ramach Dni Transferu Technologii na uniwersytecie w Poczdamie Instytutowi Logistyki i Magazynowania została wręczona nagroda niemieckiej Fundacji Rozwoju Technologii Landu Brandenburgii (Technologie Stiftung Brandenburg) za projekt inteligentnego kontenera miejskiego do zbierania i selekcjonowania opakowań szklanych w systemie recyklingu materiałowego. Autorem prototypu kontenera jest Józef Wojciechowski - kierownik Laboratorium Technik Automatycznej Identyfikacji w Instytucie Logistyki i Magazynowania,
 • ILiM uzyskał status operacyjny dla Trade Point Poznań w ramach sieci UNCTAD,
 • 26.09.2002 - Instytut Logistyki i Magazynowania uzyskał akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług doradczych w sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP (Certyfikat KSU nr 151/2002),
 • 21.11.2002 - Podczas konferencji inaugurującej 6 Program Ramowy Unii Europejskiej Instytut Logistyki i Magazynowania otrzymał Dyplom Laureata konkursu na Najlepszego Uczestnika 5 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Demonstracji Wspólnot Europejskich w Kategorii Jednostki Badawczo-Rozwojowej.

 

1999


 • Złoty BIT '99

POLITYKA JAKOŚCI

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu deklaruje wysoką jakość prowadzonej działalności naukowo-badawczej i doradczej w zakresie logistyki i elektronicznej gospodarki, budowanej na zasadzie organizacji dążącej do perfekcji.

Wyodrębnione procesy gospodarcze, w tym obsługi klienta, zarządzania wiedzą i personelem, ukierunkowane są na osiąganie pełnej satysfakcji odbiorców uzyskiwanej poprzez:

 • profesjonalizm i kreatywność pracowników,
 • budowę przedsiębiorstwa pozbawionego barier,
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych do zarządzania procesami oraz kontaktami z klientami,
 • inwestowanie w rozwój wiedzy i wspomagającej ją infrastruktury,
 • wewnętrzny system monitoringu i kontroli,
 • premiowanie osiąganych rezultatów i posiadanej wiedzy,
 • zachowanie bezstronności i poufności działań.


Przedstawiona polityka jakości stanowi zobowiązanie Instytutu wobec klientów, jest znana i realizowana przez wszystkich pracowników ILiM.

 

 
 
 
 

KIEROWNICTWO

 

DYREKCJA:

 

           
Dyrektor
dr hab. Arkadiusz Kawa
           
             
           
Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży i Komercjalizacji
mgr inż. Marcin Górski
 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Anna Panasiuk-Dzielska

 

Z-ca Dyrektora ds. Badań
dr inż. Przemysław Zawodny

   
             
           
Główna Księgowa:
mgr Ewa Stanisławska
           

 

Kompetencje Dyrektora określa rozdział 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz - (link).

 

RADA SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA:

prof. dr hab. Maciej Szymczak (Przewodniczący)
Zbigniew Szuliński (Zastępca Przewodniczącego)
Karolina Wolniewicz (Sekretarz)
Marta Cudziło (członek rady)

Pozostali członkowie:

Mariusz Bala, DSV Road Sp. z o.o.
Damian Kołata, Cushman & Wakefield
Dagmara Nickel, Nickel Development Sp. z o.o.
Zbigniew Ptaszyński, Sendit SA
Jarosław Raj, Grupa Kapitałowa VOX

 

Kompetencje Rady określa rozdział 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz - (link).

 

Do zadań Rady należy:
1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;
2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;
3) opiniowanie:
a) regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,
b) rocznych planów działalności instytutu Sieci,
c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,
d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

 


Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2019 r.

Więcej artykułów…

 1. MISJA

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj