Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Wykorzystanie standardu BPMN 2.0 w celu identyfikacji i mapowania procesów biznesowych: 19 listopada

Instytut Logistyki i Magazynowania serdecznie zaprasza na szkolenie stacjonarne pt. „Wykorzystanie standardu BPMN 2.0 w celu identyfikacji i mapowania procesów biznesowych”, zaplanowane na 19 listopada 2018 w Poznaniu.


Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką standaryzacji i projektowania procesów biznesowych. Business Process Model and Notation 2.0. (BPMN 2.0.) jest międzynarodowym standardem graficznym opisującym kroki i logikę procesów. Obecnie jest to powszechnie znany oraz akceptowany standard na świecie.


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do posługiwania się podstawowymi konstrukcjami standardu BPMN 2.0. w zakresie pozwalającym na samodzielne mapowanie procesów biznesowych i interpretację map procesowych. Szkolenie poprowadzą pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania, specjaliści Centrum Doskonałości Procesowej, analitycy procesów biznesowych wykorzystujący standard BPMN w realizacji wielu projektów związanych z analizą procesową. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej, z wykorzystaniem programu – iGrafx (organizator zapewnia program do pobrania przez uczestników w bezpłatnej czasowo wersji).


Zapisy na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIA.


Więcej informacji o szkoleniu pod nr tel. 61 666 48 56 oraz na stronie internetowej

Szkolenie z dyrektywy fałszywkowej: 13 listopada

Zapraszamy BRANŻĘ FARMACEUTYCZNĄ na szkolenie pt. „Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową” 13 listopada 2018 r. do Poznania.

Od 2019 roku zaczną obowiązywać nowe wymagania prawne w zakresie identyfikacji produktów leczniczych oraz gromadzenia i wymiany danych na ich temat. Czy o nowych wymogach prawnych wiemy wszystko? Jak przygotować się na wdrażanie założeń dyrektywy fałszywkowej? Jak wykorzystać nowe zasady znakowania produktów leczniczych w celu usprawnienia procesów wewnątrz firm? Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi podczas proponowanego szkolenia.


Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie: tworzenia struktury tzw. niepowtarzalnego identyfikatora, nadawania numerów GTIN według GS1, znakowania produktów leczniczych w różnych formach opakowaniowych, wykorzystania standardów GS1 w praktyce, sposobu funkcjonowania systemu bazo-danowego i zasad zasilania danymi takiego systemu.


Szkolenie poprowadzą:

- dr Anna Gawrońska - Adiunkt i Kierownik Centrum Standaryzacji w Instytucie Logistyki i Magazynowania, wieloletni doradca w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia

- dr Michał Kaczmarski - Prezes Fundacji „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków” (KOWAL).

Zapisy na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIA.
Nabór już trwa. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniu pod nr tel. 61 666 48 56 oraz na stronie internetowej szkolenia.

Zapraszamy!

Instytut Logistyki i Magazynowania na liście Ośrodków Innowacji

Instytut Logistyki i Magazynowania otrzymał akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, trafiając tym samym ponownie na listę Ośrodków Innowacji.

 

Zgodnie z założeniem Ośrodkiem Innowacji zostają podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje wspólnie z przedsiębiorstwami projekty z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

17 października - e-Konferencja: GDSN – nowy standard wymiany danych produktowych w sieci Carrefour Polska

Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska oraz  Carrefour Polska mieli przyjemność zaprosić na e-konferencję, która odbyła się 17 października o godz. 10:00. Wydarzenie kierowane było do przedstawicieli sieci handlowych oraz ich dostawców.

 

Moderatorem e-konferencji był Krzysztof Muszyński, Data Quality Project Manager z Instytutu Logistyki i Magazynowania, który - wraz z prelegentami konferencji - wyjaśnił dlaczego jakość danych produktowych w wymianie handlowej jest tak ważna, jak prawidłowo przygotować dane produktowe, czym jest GDSN i dlaczego Carrefour zdecydował się na wdrożenie standardu GDSN. Udział w e-konferencji był bezpłatny.


Program:


10:00 – 10:10     Wprowadzenie - Jakość danych i ich synchronizacja w wymianie handlowej - dr inż. Elżbieta Hałas, Członek Zarządu, GS1 Polska
10:10 – 10:30     Dane produktowe i ich znaczenie dla strategii digitalizacji w sieci handlowej - Katarzyna Orlińska, Chief Digital Officer, Carrefour Polska Sp. z o.o.
10:30 – 11:15     Jakie problemy rozwiązaliśmy przy użyciu GDSN – doświadczenia producentów: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Zakłady Mięsne Nove Sp. z o.o., Diageo Polska Sp. z o.o.
11:15 – 11:45     Wdrożenie GDSN – doświadczenia operatorów: Nielsen Brandbank, FSEnet
11:45 – 12:00     Runda dodatkowych pytań i odpowiedzi, podsumowanie

I miejsce dla naszego projektu!

Miło nam poinformować, że projekt „Zrównoważone planowanie z zakresu logistyki miejskiej mające na celu usprawnienie regionalnego transportu towarowego”, realizowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania, zajął pierwsze miejsce w konkursie LOW CARBON LOGISTICS AWARD 2018 w kategorii „Pozarządowy projekt roku”.

 

Międzynarodowe jury złożone z ekspertów wywodzących się ze środowisk naukowych i biznesowych (doświadczeni specjaliści w branży logistyki i biznesu, eksperci związani z obszarem zrównoważonego rozwoju oraz naukowcy) wspólnie wybrało najlepszych kandydatów w trzech kategoriach: „Biznes”, „Gmina” i „Organizacja pozarządowa”, którzy wykazali zdolności przywódcze i opracowali niskoemisyjny projekt logistyczny przynoszący widoczne korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne społecznościom i gospodarkom lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym.

 

Celem konkursu LOW CARBON LOGISTICS AWARD 2018 było wyłonienie sprawców zmian, którzy mają środowiskową, społeczną i gospodarczą świadomość przyszłych wyzwań i szans logistycznych, oraz którzy rozwijają długotrwałe, niskoemisyjne, innowacyjne i stanowiące wartość dodaną strategie inwestycyjne i partnerstwa.

W imieniu Instytutu Logistyki i Magazynowania nagrodę odbierał Marcin Foltyński.

Obniżka cena na e-szkolenia z logistyki

Tylko do końca października wszystkie szkolenia e-learning z logistyki, realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania, można kupić z 20% rabatem.


Wystarczy 5 kroków, aby zdobyć nowe umiejętności i certyfikat ukończenia szkolenia:

1. Kliknij Szkolenia logistyczne.

2. Wybierz interesujący Cię kurs:
Zarządzanie magazynami: teraz 334,40 zł (zamiast 418 zł)
Zarządzanie transportem: teraz 369,60 zł (zamiast 446 zł)
Zarządzanie zapasami: teraz 457,60 zł (zamiast 572 zł)
Zarządzanie łańcuchem dostaw: teraz 281,60 zł (zamiast 352 zł)

3. Zapłać (on-line lub tradycyjnie).

4. Zrealizuj szkolenie on-line.

5. Odbierz certyfikat.

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnymi cenami wszystkich naszych e-szkoleń z logistyki.

Wsparcie w zakresie wdrażania e-fakturowania

CEF - Connecting Europe Facility, instrument "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) to instrument finansowy, który wspiera rozwój trzech obszarów sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

W związku z terminem wdrożenia dyrektywy 2014/55/UE z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zespół ds. Fakturowania w ramach instrumentu "Łącząc Europę" oferuje pomoc zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu, organizując warsztaty, wydarzenia i seminaria internetowe, zapewniające wsparcie techniczne w zakresie wdrażania e-fakturowania z poszanowaniem normy europejskiej.

Szczegółowe informacje o wsparciu można znaleźć na stronie CEF eFakturowanie.

W przypadku projektów e-fakturowania dostępne są również dotacje na stronach internetowych Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA).

 

 

NOWOŚĆ! - Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie magazynami. Szkolenie już 23 października.

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt.: "Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie magazynami – moda czy konieczność”, które odbędzie się 23 października w Poznaniu.


Warehouse Management System (WMS) to znaczący temat w branży logistycznej. Szkolenie skierowane jest do średniego i wyższego szczebla zarządzania logistyką w firmach. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wdrażania informatycznych systemów do zarządzania magazynem, budową etykiet logistycznych i użyciem Identyfikatorów Zastosowania. Podczas szkolenia zostaną omówione standardy GS1 w aspekcie wykorzystania ich w systemach WMS oraz korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem systemów WMS na podstawie realizowanych wdrożeń.

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik ILiM - ekspert w dziedzinie technologii automatycznej identyfikacji, procesów magazynowych oraz zastosowania etykiet logistycznych GS1, który współtworzył i wdrażał system WMS MaGS1. Posiada szeroką znajomość rynku urządzeń mobilnych dla magazynów i ekspercką wiedzę w zakresie zastosowań etykiet logistycznych wykorzystaną w kilkuset projektach wdrożeniowych.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIA.
Więcej informacji o szkoleniu pod nr tel. 61 666 48 56 oraz na stronie internetowej wydarzenia.

Zapraszamy!

Dr Marcin Kraska powołany na Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania

Decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz, dr Marcin Kraska został powołany z dniem 14 września 2018 roku na stanowisko Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Dr Marcin Kraska jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), przez wiele lat pełnił rolę Kierownika w Centrum Elektronicznej Gospodarki w ILiM i Sekretarza Rady Naukowej Instytutu. Jest ekspertem w zakresie badań, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze elektronicznej gospodarki (specjalizacja: eAdministracja, eHandel, eFinanse, eIntegracja, projektowanie i tworzenie specyfikacji systemów informatycznych, prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie instrumentów wspomagających elektroniczną gospodarkę), bankowości (specjalizacja: metody punktowe) oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych.

Nowy Dyrektor jest cenionym prelegentem wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z ICT, a także autorem i redaktorem raportów Elektroniczna Gospodarka w Polsce oraz innych artykułów, opracowań, recenzji i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

ECR Forum już 4 października!

Wielkimi krokami zbliża się ECR Forum, wyjątkowo inspirująca konferencja i doroczne spotkanie menedżerów łańcucha dostaw branży FMCG i DIY. Ósma edycja ECR Forum: Collaboration in digital transformation odbędzie się 4 października br. w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie. Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę Partnera branżowego tego wydarzenia.

 

Spotkanie jest znakomitym miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk i innowacji dla przedstawicieli firm producentów, dystrybutorów, sieci handlowych i mniejszych detalistów oraz dostawców usług transportowych, logistycznych, marketingowych i IT. Każda edycja Forum wyróżnia się wysokim  poziomem merytorycznym prezentacji oraz znakomitym gronem uczestników - szefów najważniejszych i największych firm branży. To inspirujące połączenie tworzy doskonały klimat dla poszerzania kontaktów biznesowych i zacieśniania relacji.

 

Wśród prelegentów tegorocznej edycji są m.in: Kjell A. Nordström – guru nowej ekonomii, ekonomista, filozof, David Hughes – ekspert i doradca rynku spożywczego na całym świecie, Dalius Misiunas z grupy Maxima oraz Pedro Martinho (grupa Eurocash).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ecr.pl/forum2018

 

 

19 września odbyło się szkolenie „EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura”

Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizował 19 września 2018 r. szkolenie stacjonarne pt. „EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura”.

W trakcie szkolenia omówione zostały podstawy elektronicznej wymiany danych stosowanej we współpracy handlowej i praktyce gospodarczej, a także aktualne kwestie związane z e-fakturowaniem w Polsce.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz dowiedzieć się jak najlepiej wdrożyć EDI w swojej instytucji i jak poprawnie zastosować najlepsze praktyki elektronicznej wymiany danych w procesach biznesowych.

Szkolenie poprowadził główny specjalista w dziedzinie e-biznesu ILiM, który zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B oraz B2G, ekspert Europejskiego i Polskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego e-Fakturowania (grupa robocza EC T4, Polskie Narodowe Forum).


Więcej informacji o szkoleniu pod nr tel. 61 666 48 56 oraz na stronie internetowej.


     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj