Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Rozwój Smart Port Gdynia

Zapewnienie płynnego dostępu drogowego do Portu Gdynia oraz terminowość dostarczania i odwozu ładunków są niezbędne dla dalszego rozwoju portu. Nad tym wyzwaniem Port Gdynia współpracuje z ekspertami z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania. Inteligentne zarządzanie ciężarowym transportem drogowym, zgodnie z potrzebami przeładunkowych terminali w porcie, wpłynie pozytywnie na efektywność i wydajność pracy terminali,  eliminację kolejek na drogach dojazdowych oraz skrócenie czasu rozładunku i załadunku statków.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął realizację projektu pn. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę” i będzie realizowany do kwietnia 2022 r.

Opracowana przez ekspertów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania koncepcja projektu obejmuje integrację trzech systemów informatycznych i teletechnicznych – e-awizacji przeładunku w terminalach, zarządzania wspólną przestrzenią parkingową portu oraz inteligentny system zarządzania ruchem drogowym na drogach wewnętrznych i dojazdowych portu. Co istotne ten ostatni będzie zintegrowany z systemem ITS Trójmiasta – TRISTAR.

Zdjęcie: T.Urbaniak /ZMPG-a S.A.

Blockchain: współpraca z Atende S.A.

Nasz Instytut (Ł-ILIM) oraz Atende SA podpisały umowę, na mocy której Ł-ILIM zapewni serwery pełniące rolę Branżowego Węzła Zaufanego w ramach wspólnie oferowanego rozwiązania blockchain, opartego na ChainDoc – autorskiej usłudze Atende. Współpraca pomiędzy Instytutem oraz Atende stanowi gwarancję bezpieczeństwa oraz poziomu świadczenia usług blockchain o najwyższym standardzie.

Na świecie blockchain cieszy się szczególną popularnością właśnie w branży logistyki, ponieważ dzięki atrybutom takim jak bezpieczeństwo, trwałość i niezmienność adresuje konkretne jej potrzeby i redukuje koszty (np. papierowego obiegu dokumentów). Rozwiązuje problemy związane m.in. z przejrzystością łańcucha dostaw, warunkami przechowywania i transportu towarów czy rozliczeniami w czasie rzeczywistym pomiędzy dostawcami.

- Tworzenie środowiska dla nowych usług, które będą wspierały rozwój sektora logistyki traktujemy jako naszą misję. Obserwowane już wdrożenia blockchain w usługach transportowych, czy opakowaniach zwrotnych mobilizują nas do działania. Znajomość branży i interdyscyplinarne kompetencje wykorzystujemy projektując wspólnie z Klientami nowe rozwiązania i produkty – podkreśla dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Bazując na technologii blockchain, Atende SA stworzyło rozwiązanie pn. ChainDoc, które wykorzystuje prywatną sieć węzłów (serwerów). ChainDoc zbudowany jest na otwartym kodzie programistycznym, co gwarantuje przejrzystość rozwiązania i daje pewność dotyczącą zakresu jego działania. 

Szkolenia: monitoring w SENT oraz Intrastat w 2020

Już wkrótce odbędą się dwa szkolenia, organizowane przez Łukasiewicz-ILIM. Dotyczyć będą monitoringu towarów w systemie SENT oraz systemu Intrastat w 2020 roku:

28 stycznia 2020: „Monitoring towarów w systemie SENT”
Szkolenie pozwoli na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu ogólnych zasad monitorowania przewozu towarów wrażliwych i ich klasyfikacji. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami jakie nakłada się na nich w przypadku wysyłania, przemieszczania i odbioru towarów objętych wymogiem zgłoszenia w systemie SENT.
Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian dotyczących monitorowania przewozu kolejowego jak i wywozu leków. Streszczenie zmian związanych z geolokalizacją [USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.). Przedstawienie najnowszych aktualnych zmian w tym zakresie.
Szczegóły i rejestracja >>

 30 stycznia 2020 : „Intrastat w 2020 roku”
System Intrastat w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego przybliżymy i wyjaśnimy uczestnikom tematykę zgłoszeń Intrastat w nowym wydaniu, zobowiązanego podmiotu, ich przedstawiciela oraz procedur uproszczonych. Szkolenie pozwoli też zapoznać się z corocznymi zmianami w zakresie klasyfikacji towarowej.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami z zakresu Intrastatu - systemu statystycznego, dzięki któremu możliwe jest zbieranie informacji i ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Szczegóły i rejestracja >>

 

(UWAGA: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
Cena każdego z w/w szkoleń wynosi: 780,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r.‚ poz. 701)


RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.

Kontakt:
Elżbieta Oskory; nr tel. 61 666 48 56; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasz Instytut wygrał projekt PLANET w europejskim programie badawczym Horyzont2020!

 

Nasz Instytut wygrał projekt PLANET w europejskim programie badawczym Horyzont 2020!

Międzynarodowy projekt badawczy PLANET (Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T Into A Global Trade Network) obejmuje konsorcjum składające się z 32 partnerów z całego świata. Łukasiewicz – ILIM przeprowadzi badania w ramach tzw. Living Lab, którego celem jest usprawnienie procesów logistycznych w przepływach ładunków z Chin do Europy wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Odbędzie się to poprzez wdrożenie technologii IoT – sieci sensorycznej i zastosowanie standardu EPCIS – bazy wydarzeniowej, a także innych standardów GS1, które ułatwiają transfer danych między partnerami zaangażowanymi w operacje przesyłek w kanale e-commerce.

 

 

 

 

 

Wybrani partnerzy projektu oraz ich role:

- Instytut Logistyki i Magazynowania będzie koordynował pracę Living Lab i wdroży technologię IoT w celu kontroli zasobów i ich parametrów w czasie rzeczywistym oraz wdroży platformę EPCIS.


- GS1 Polska i GS1 Chiny będą koordynować wdrożenie numeru SSCC i etykiety logistycznej w łańcuchu z Chin do Europy, aby uprościć odprawę celną i usprawnić operacje logistyczne w łańcuchu dostaw.


- Poczta Polska zapewni dostęp do danych operacyjnych i infrastruktury dla LL testując wykorzystanie standardów dla przesyłek e-commerce z Chin.


- ROHLIG SUUS zapewni dostęp do danych operacyjnych i infrastruktury kolejowej testując wykorzystanie technologii IoT oraz platformy EPCIS wykorzystywanej wzdłuż Jedwabnego Szlaku.

Szkolenie BPMN 2.0

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania serdecznie zaprasza na szkolenie stacjonarne pt. „Wykorzystanie standardu BPMN 2.0 w celu identyfikacji i mapowania procesów biznesowych”, najbliższe zaplanowane na 11 grudnia 2019 w Poznaniu.
Szkolenie kierujemy do wszystkich osób, zainteresowanych tematyką standaryzacji i projektowania procesów biznesowych. Business Process Model and Notation 2.0. (BPMN 2.0.) jest międzynarodowym standardem graficznym, najpopularniejszym obecnie narzędziem do opisywania procesów biznesowych, uznanym przez wiele komercyjnych i niekomercyjnych organizacji nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. W sposób przyjazny dla użytkownika daje możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki branży, organizacji itp. BPMN nadaje się zarówno do opisu procesu zachodzącego w organizacji samorządowej, jak i produkcyjnej, dzięki czemu jest metodą uniwersalną i niezależną od kontekstu.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do posługiwania się podstawowymi konstrukcjami standardu BPMN 2.0. w zakresie pozwalającym na samodzielne mapowanie procesów biznesowych i interpretację map procesowych.
Szkolenie poprowadzą pracownicy Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, analitycy procesów biznesowych, specjaliści Centrum Doskonałości Procesowej.
Zajęcia realizujemy w formie warsztatowej, z wykorzystaniem programu – iGrafx (zapewniamy program - do pobrania przez uczestników w bezpłatnej czasowo wersji).
Zapisy na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIA .
Więcej informacji o szkoleniu pod nr tel. 61 666 48 56 oraz na stronie stronie internetowej.

Mistrzowski poziom zarządzania magazynami!

Zobacz zapis z webinaru, na którym Wiktor Żuchowski - nasz ekspert, radził jakie kroki należy zrobić, aby stać się mistrzem w zarządzaniu magazynami.

Pierwszy z nich to szkolenie on-line, drugi konsultowanie tematów i pytań powstałych w trakcie szkolenia z ekspertem, kolejnym zaś odniesienie do praktyki biznesowej.

Pierwszy i drugi rok możesz już dziś zrealizować w naszym nowym szkoleniu:

[LINK TUTAJ]

Obejrzyj zapis z webinaru na YouTube: 

[LINK TUTAJ]

Strategiczna współpraca z Miastem Poznań oraz Volkswagen Poznań rozpoczęta!

18 października 2019 r. Miasto Poznań, Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Volkswagen Poznań nawiązały strategiczną współpracę podpisując list intencyjny. Celem współpracy jest zrównoważona logistyka miejska. Wspólne działania mają mieć charakter długoterminowy i będą odpowiedzią na logistyczne potrzeby Poznania, mieszkańców i działających w mieście firm. Planowane jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla Poznania w zakresie infrastruktury oraz zrównoważonej mobilności. W przyszłości ma być ciszej, szybciej i bardziej ekologicznie.

Dyrektor Łukasiewicz – ILIM, dr hab. Arkadiusz Kawa wskazał, że dobra dystrybucja towarów to dla miast coraz większe wyzwanie:

„Wzrost sprzedaży internetowej powoduje coraz większy przepływ ładunków. Każde zamówienie towaru oznacza dostawę do indywidualnego klienta. Ostatnia mila generuje nie tylko bardzo duże koszty - nawet 40 proc. kosztów logistycznych - ale również wpływa negatywnie na środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców. Potrzebne są więc rozwiązania infrastrukturalne i zastosowania nowoczesnych technologii, które ograniczą te problemy. Wierzymy w to, że wspólnie z naszymi Partnerami – Miastem Poznań i Volkswagen Poznań, stworzymy lepsze warunki do funkcjonowania naszego miasta w przyszłości.”

Mistrzowski poziom zarządzania zapasami! Weź udział w bezpłatnym webinarze!

17 października o godzinie 14:00, odbył się bezpłatny webinar, podczas którego nasz ekspert przedstawił kluczowe informacje o tym, jak:

  • 1) skutecznie oszczędzać na zapasach,
  • 2) efektywnie planować popyt.

Nasz ekspert to Marta Cudziło - od ponad 12 lat jako project manager lub główny wykonawca realizuje projekty konsultingowe dla przedsiębiorstw m.in. w obszarze zarządzania zapasami. Współpracowała zarówno z dużymi, jak i średnimi przedsiębiorstwami różnych branż, realizując prace m.in. dla Tubes International Sp. z o.o., Grupa Żywiec, El-Cab Sp. z o.o., PGF S.A., Leroy Merlin Sp. z o.o.

Przedstawiliśmy również co trzeba zrobić, aby osiągnąć mistrzowski poziom zarządzania zapasami. Pierwszym krokiem na tej ścieżce jest udział w naszym nowym szkoleniu: „Zarządzanie zapasami plus konsultacja z ekspertem”. Szkolenie łączy w sobie udział w szkoleniu e-learning i możliwość skonsultowania z ekspertem tematów związanych z obszarem zapasów.

 

Zrealizuj swój pierwszy krok do osiągnięcia mistrzowskiego poziomu zapasów, weź udział w naszym szkoleniu:

https://www.e-bit.edu.pl/98-zarzadzanie-zapasami-plus-konsultacja-z-ekspertem-szkolenie-logistyczne-on-line.html.

Klik do wiedzy

Już od dziś książki wydawnictwa Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania z serii Biblioteka Logistyka możesz kupić on-line w naszym sklepie internetowym www.e-bit.edu.pl/wydawnictwa.

Z tej okazji przygotowaliśmy dodatkowe bonusy w postaci:
- 15% rabatu dla kupujących więcej niż 10 książek
- dostępu do wyjątkowych zasobów on-line w postaci wideoporadników lub zestawów użytecznych linków już po potwierdzeniu płatności

Zapraszamy do zakupów!
Księgarnia logistyczna on-line: www.e-bit.edu.pl/wydawnictwa.

Nauczycielu logistyki - mamy dla Ciebie wsparcie!

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym programie wsparcia nauczania logistyki w szkołach średnich "Logistyka dla technika", w którym dostarczamy wiedzę logistyczną on-line za pośrednictwem webinarów - narzędzia pozwalającego na komunikację między ekspertem prowadzącym, a uczestnikami z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Każdy z webinarów będzie można transmitować dla uczniów, tematycznie będzie on związany z nauczaniem logistyki w 1 klasie szkoły średniej. Duża zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim oszczędność czasu, wygoda i użyteczność.

JAK?
-    nowe formy nauczania on-line poprzez webinary
-    tematyka związana z nauczaniem logistyki w 1 klasie szkoły średniej

KIEDY?
-     od 1 października 2019 r. godz. 9:30,
-     w każdy pierwszy wtorek miesiąca,
-     osiem 45 minutowych webinarów.

O CZYM OPOWIE EKSPERT?
-    o wybranych tematach logistycznych,
-    o praktycznym zastosowaniu tej wiedzy w branży.

DODATKOWO
-    quizy i inne materiały dodatkowe wspomagające nauczanie, które udostępnimy do wykorzystania podczas lekcji logistyki,
-    wsparcie przy realizacji podstawy programowej technik logistyk.

1.    Wejdź na stronę https://www.e-bit.edu.pl/edukacja
2.    Kliknij przycisk Zapisz się.
3.    Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
4.    Po rejestracji otrzymasz link do wirtualnego pokoju, w którym będzie transmitowany webinar.

Konferencja "Logistyka Polska - Chiny", 11 września, Warszawa

Zapraszamy do udziału w konferencji "Logistyka Polska - Chiny", która odbędzie się 11 września w Centrali Poczty Polskiej SA w Warszawie.

Logistyka to zdecydowanie jeden z wiodących obszarów współpracy pomiędzy Polską a Chinami. Rozwojowi sprzyja m.in. zmiana modelu wymiany handlowej w kierunku bezpośredniej współpracy firm, a ostatnio również bezpośredniego zamawiania przez polskich klientów z tego regionu świata. Jeszcze 10 lat temu rynek zdominowany był przez kilka dużych firm, które pośredniczyły pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Dziś wielu Polaków kupuje produkty bezpośrednio u chińskich producentów, korzystając z popularnych platform zakupowych. Ta zmiana spowodowała, iż firmy logistyczne muszą dostosować swoje usługi do nowych warunków rynku.

Jak radzą sobie polskie firmy w tej nowej rzeczywistości? Jak w praktyce wygląda współpraca z Chińczykami? W jaki sposób zapewnić bezpieczną dostawę produktów z Państwa Środka do Polski oraz eksport do Chin? Co ze zwrotami? Jak kształtuje się koszt transportu z Europy do Azji?

Na te pytania odpowiedzą praktycy już w najbliższą środę 11 września. W Centrali Poczty Polskiej SA w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona logistyce międzynarodowej. Praktycy z obszarów transportu, logistyki oraz e-commerce podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy na linii Polska - Chiny - Hong Kong.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego potwierdzenia.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 6 września 2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organizatorzy:  Poland Hong Kong Business Association, HK TDC, Poczta Polska SA

Partnerzy merytoryczni: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania oraz GS1 Polska.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj