Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
RFID na Poczcie Polskiej

Poczta Polska testuje innowacyjną technologię radiowej identyfikacji przesyłek w projekcie realizowanym z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Logistyki i Magazynowania.


Projekt „Automatyczna identyfikacja przesyłek” polega na zastosowaniu technologii radiowej identyfikacji obiektów (RFID). Ma ona  usprawnić sortowanie przesyłek. Projekt Poczty Polskiej jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowany we współpracy z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Logistyki i Magazynowania.


Dziś przesyłki w sortowniach Poczty Polskiej są identyfikowane poprzez skanowanie kodów kreskowych, przez operatora skanera. Technologia RFID znacząco przyspiesza sortowanie przesyłek, ponieważ nie wymaga angażowania operatora. RFID opiera się na identyfikacji radiowej, a dane trafiają do systemu dzięki chipom umieszczanym na przesyłkach, np. w formie nalepki. Bezdotykowa identyfikacja jest możliwa nawet z odległości kilku metrów.


Do projektu Poczty Polskiej zostały wybrane sortownie w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu. Prace nad zastosowaniem tej technologii będą prowadzone także w laboratorium Instytutu Logistyki i Magazynowania, który – wraz z Pocztą Polską – tworzy konsorcjum naukowo-badawcze. Po wstępnej fazie testów do projektu dołączą placówki Poczty Polskiej. Następnie technologia będzie badana w warunkach rzeczywistych, na szeroką skalę.


– Dynamiczne zmiany w branży usług pocztowych wymagają ciągłych innowacji. Dzięki technologii RFID mamy szansę usprawnić identyfikację i rejestrację przesyłek, dać możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, poprawić bezpieczeństwo listów i paczek oraz zmniejszyć pracochłonność ich skanowania. To rozwiązanie może okazać się  efektywne nawet przy znacząco rosnącej liczbie paczek, bez konieczności  zwiększania  posiadanych zasobów – mówi Paweł Przychodzeń, członek Zarządu Poczty Polskiej ds. logistyki.


Projekt „Automatyczna identyfikacja przesyłek” został zgłoszony do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w którym wyłaniane zostają najlepsze pomysły innowacyjne. Łączna wartość projektu to 9,1 mln zł. Kwota dofinansowania przyznana przez NCBR w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosi 6,1 mln zł. Jego celem jest wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach przez działania badawczo-rozwojowe i współpracę biznesu z sektorem nauki.   


Projekt został zaplanowany na 2,5 roku, zakończy się więc w III kwartale 2021 r. Wyniki testów w znacznej mierze wpłyną na decyzję o wdrożeniu rozwiązań RFID w placówkach i sortowniach pocztowych.


Tego lata zdobądź nowe kompetencje!

Tylko do końca lipca wszystkie e-szkolenia z logistyki można kupić z 20% rabatem.


Wystarczy 5 kroków, aby zdobyć nową wiedzę i certyfikat ukończenia szkolenia:


1. Wejść na stronę naszych szkoleń: https://www.e-bit.edu.pl/szkolenia-e-learning/szkolenia-logistyczne.
2. Wybrać interesujący kurs.
3. Zapłacić i przy płatności on-line w ciągu 3 minut rozpocząć naukę.
4. Zrealizować e-szkolenie.
5. Odebrać Certyfikat.


Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnymi cenami naszych e-szkoleń z logistyki.

Finał kolejnego projektu z zakresu e-Sądownictwa

31 maja 2019 r. dobiegł końca europejski projekt e-CODEX Plus realizowany przez pięć krajów UE, w tym Polskę, reprezentowaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania i Uniwersytet Wrocławski. Projekt był elementem procesu budowy sprawnego e-Sądownictwa w Europie, który zainicjonowany został w 2010 r. przez europejską inicjatywę e-CODEX.


e-CODEX Plus miał na celu wdrożenie rozwiązań technicznych wypracowanych przez e-CODEX, umożliwiając podłączenie sądów do portalu e-Justice i elektroniczny odbiór pozwów w ramach europejskiego nakazu zapłaty i postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Portal e-Justice ma stać się wkrótce uniwersalnym, elektronicznym punktem kontaktowym, umożliwiającym wysyłanie pozwów do sądów na terenie UE. Pilotażowe wdrożenie technicznych komponentów w sądzie rejonowym we Wrocławiu stanowiło przygotowanie do realizacji tego ambitnego celu. Docelowy system, poza umożliwieniem wysłania pozwu i odbioru pism z sądu, informować będzie czy dokumenty są prawidłowo wypełnione i dostarczone. Poza pracami związanymi z testowaniem elektronicznej komunikacji, w ramach projektu e-CODEX Plus prowadzono działania podnoszące świadomość na temat europejskich postępowań sądowych, portalu e-Justice oraz e-Sądownictwa w Europie. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizował szereg warsztatów dla ponad 350 radców prawnych na terenie całego kraju, a także rozwijał stronę internetową www.eprawo.net, oferującą wiele przydatnych artykułów dotyczących spraw sądowych o charakterze transgranicznym. Wierzymy, że zarówno wdrożone rozwiązania techniczne jak i działania promocyjne przyczynią się do zmniejszenia barier w dostępie do środków prawnych na terenie UE.

 

Konferencja SMART WAREHOUSE na targach Modernlog

Instytut Logistyki i Magazynowania był partnerem targów Modernlog (Poznań, 4-7 czerwca 2019) i towarzyszącej im konferencji „Smart Warehouse”.

Nowoczesność, innowacyjna logistyka dla szeroko pojmowanego przemysłu – tym charakterowały się targi Modernlog. Organizacja tego wydarzenia w towarzystwie ITM Polska - największej imprezy wystawienniczej branży przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, pozwoliła na ekspozycję produktów i przedstawienie możliwości branży logistyki, transportu oraz magazynowania w międzynarodowym gronie. Uczestnicy Modernlog mogli odwiedzić stoiska czołowych wystawców z Polski i z zagranicy oraz poznać nowości branży. Tegorocznej edycji Modernlog towarzyszyły liczne pokazy specjalistycznego sprzętu oraz konferencja tematyczna „Smart Warehouse”. W programie poruszono cztery kluczowe tematy:

 

# IOT_SOFTWARE,
#TECHNOLOGIE TRANSPORTU,
# SYSTEMY_SKŁADOWANIA,
# AGV_ROBOTY.

Eksperci odpowiadali na pytania: Jaka jest rola szefa logistyki, kierownika magazynu, menedżera łańcucha dostaw w dobie digitalizacji i cyfryzacji? Jak inwestować w automatyzację procesów magazynowych w duchu Logistyka 4.0? Jakie innowacyjne rozwiązania zwiększą wydajność centrum dystrybucyjnego lub magazynu?


Więcej informacji o konferencji: www.smartwarehouse.modernlog.pl

Konferencja E-Administracja dla Biznesu - 15 maja 2019 roku

 

 

 

15 maja odbyła się konferencja, której głównym tematem było elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych oraz przedstawienie zasad działania Platformy Elektronicznego Fakturowania.

 

W trakcie konferencji można było wziąć udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez firmy tworzące Platformę. Udział w konferencji był bezpłatny. 

 

Retransmisja konferencji oraz prezentacje do pobrania na stronie wydarzenia

Instytut Logistyki i Magazynowania współtworzy Łukasiewicza

1 kwietnia 2019 roku ruszył Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi. Nowy podmiot, skupiający potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami.

- Wiele firm, szczególnie małych i średnich nie wie, że może współpracować i czerpać z ogromnego kapitału know-how polskiej nauki. Tę lukę w transferze wiedzy do biznesu wypełni Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do dyspozycji rynkowych graczy w Polsce – komercyjnie i niekomercyjnie – oddajemy zaplecze badawcze do rozwijania własnych pomysłów i produktów.  Od 1 kwietnia biznes będzie mógł m.in. korzystać z laboratoriów, pozyskiwać wyniki badań, kupować licencje, zamawiać analizy czy też zgłaszać zapotrzebowanie na konstrukcję najnowocześniejszych urządzeń. Poprzez działania komercjalizacyjne uwalniamy olbrzymi potencjał polskiej myśl naukowej z laboratoriów do konkretnych zastosowań komercyjnych i biznesowych – mówi Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Pełnomocnik Rządu ds. reformy instytutów badawczych.

Łukasiewicz jako projekt biznesowy zerwie ze stereotypem jednostek badawczych, postrzeganych jako niedostępne dla przedsiębiorców i hermetyczne środowisko naukowe.


– Chcemy stanowić przyjazny i dostępny pomost między biznesem a nauką. Jesteśmy skłonni sprzedawać biznesowi wyniki badań, prawa ochronne własności intelektualnej, a także wynajmować zaplecze technologiczne i kadry badawcze do przeprowadzania testów własnych pomysłów w warunkach laboratoriów czy półtechniki. Będziemy pomocnym i rozumiejącym biznes partnerem firm oczekujących wsparcia we wskazywaniu kierunków rozwoju ich oferty – deklaruje Piotr Dardziński.

Łukasiewicz dysponuje wartym miliardy złotych najnowocześniejszym w kraju zapleczem badawczym, którego budowa przekracza możliwości finansowe większości firm. Zatrudnia kadry, którymi na co dzień nie dysponuje znacząca część krajowego biznesu. Łukasiewicz otwiera się na współpracę z tymi, dla których czas to pieniądz i dla których budowa własnych ośrodków badawczych jest nierealna lub nieopłacalna.

Centrum Łukasiewicz opracuje i przedstawi kompleksową ofertę handlową skomponowaną z dorobku tworzących sieć 38 instytutów. Połączony potencjał zapewni zdolność do realizacji dużych projektów na rzecz rozwoju gospodarki, a także ułatwi współpracę międzynarodową.

Wspierając biznes i polskie instytuty badawcze, Łuksiewicz docelowo będzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju, generowania nowych miejsc pracy i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto polskie uczelnie zyskają doskonałego partnera do realizacji programu „Doktoraty wdrożeniowe”, a instytucje państwowe silne zaplecze eksperckie, niezbędne do realizacji polityki rozwoju kraju.

Wstępne założenia działalności Łukasiewicza zostaną przedstawione 21 i 22 maja 2019 roku podczas kongresu Impact19 w Krakowie.

Strona internetowa Sieci: http://lukasiewicz.gov.pl/

Instytut Logistyki i Magazynowania na liście Ośrodków Innowacji

Instytut Logistyki i Magazynowania otrzymał akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, trafiając tym samym ponownie na listę Ośrodków Innowacji.

 

Zgodnie z założeniem Ośrodkiem Innowacji zostają podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje wspólnie z przedsiębiorstwami projekty z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

I miejsce dla naszego projektu!

Miło nam poinformować, że projekt „Zrównoważone planowanie z zakresu logistyki miejskiej mające na celu usprawnienie regionalnego transportu towarowego”, realizowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania, zajął pierwsze miejsce w konkursie LOW CARBON LOGISTICS AWARD 2018 w kategorii „Pozarządowy projekt roku”.

 

Międzynarodowe jury złożone z ekspertów wywodzących się ze środowisk naukowych i biznesowych (doświadczeni specjaliści w branży logistyki i biznesu, eksperci związani z obszarem zrównoważonego rozwoju oraz naukowcy) wspólnie wybrało najlepszych kandydatów w trzech kategoriach: „Biznes”, „Gmina” i „Organizacja pozarządowa”, którzy wykazali zdolności przywódcze i opracowali niskoemisyjny projekt logistyczny przynoszący widoczne korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne społecznościom i gospodarkom lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym.

 

Celem konkursu LOW CARBON LOGISTICS AWARD 2018 było wyłonienie sprawców zmian, którzy mają środowiskową, społeczną i gospodarczą świadomość przyszłych wyzwań i szans logistycznych, oraz którzy rozwijają długotrwałe, niskoemisyjne, innowacyjne i stanowiące wartość dodaną strategie inwestycyjne i partnerstwa.

W imieniu Instytutu Logistyki i Magazynowania nagrodę odbierał Marcin Foltyński.

Wsparcie w zakresie wdrażania e-fakturowania

CEF - Connecting Europe Facility, instrument "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) to instrument finansowy, który wspiera rozwój trzech obszarów sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

W związku z terminem wdrożenia dyrektywy 2014/55/UE z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zespół ds. Fakturowania w ramach instrumentu "Łącząc Europę" oferuje pomoc zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu, organizując warsztaty, wydarzenia i seminaria internetowe, zapewniające wsparcie techniczne w zakresie wdrażania e-fakturowania z poszanowaniem normy europejskiej.

Szczegółowe informacje o wsparciu można znaleźć na stronie CEF eFakturowanie.

W przypadku projektów e-fakturowania dostępne są również dotacje na stronach internetowych Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA).

 

 

Dr Marcin Kraska powołany na Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania

Decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz, dr Marcin Kraska został powołany z dniem 14 września 2018 roku na stanowisko Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Dr Marcin Kraska jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), przez wiele lat pełnił rolę Kierownika w Centrum Elektronicznej Gospodarki w ILiM i Sekretarza Rady Naukowej Instytutu. Jest ekspertem w zakresie badań, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze elektronicznej gospodarki (specjalizacja: eAdministracja, eHandel, eFinanse, eIntegracja, projektowanie i tworzenie specyfikacji systemów informatycznych, prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie instrumentów wspomagających elektroniczną gospodarkę), bankowości (specjalizacja: metody punktowe) oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych.

Nowy Dyrektor jest cenionym prelegentem wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z ICT, a także autorem i redaktorem raportów Elektroniczna Gospodarka w Polsce oraz innych artykułów, opracowań, recenzji i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

Odbyło się największe wydarzenie logistyczne w kraju: LOGISTICS 2018

23 i 24 maja 2018 roku na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2018, który odbył się w Poznaniu, spotkały się osobowości z praktyki gospodarczej i świata nauki, aby dyskutować o trendach i wyzwaniach oraz dzielić się wiedzą na temat nowych modeli biznesowych i koncepcji technologicznych obejmujące wszystkie etapy łańcucha dostaw.

Polski Kongres Logistyczny jako jedno z najważniejszych wydarzeń logistycznych w Europie podejmuje kompleksowo najważniejsze zagadnienia m.in. z zakresu transportu, magazynowania, usług logistycznych, logistyki miejskiej oraz rozwiązań IT. Towarzysząca Kongresowi wystawa „Rynek Logistyczny” to jedyne w Polsce miejsce, gdzie uczestnicy mieli możliwość poznania pełnej oferty dostawców usług informatycznych i urządzeń ADC, operatorów logistycznych, deweloperów powierzchni magazynowych, doradców, instytucji edukacyjnych i prasy branżowej.

Polski Kongres Logistyczny zgromadził w tym roku rekordową liczbę uczestników, którzy mieli okazję poznać najlepsze praktyki i podjąć dyskusję z prelegentami, odwiedzić wystawców i wziąć udział w warsztatach na terenie czołowych firm regionu.


 

Więcej informacji na portalu Logistyka.net.pl oraz na stronie Kongresu.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj