Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Minister Boni o współpracy pomiędzy instytucjami

 Na niedawnym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji minister Michał Boni podkreślił konieczność współpracy w przekazywaniu informacji między różnymi instytucjami. Minister przekonywał, że udział Polski w unijnych projektach powinien być dobrze skoordynowany z tym jakie działania podejmowane są w Polsce. Poprawie dostępu do transgranicznych usług ma służyć udział Polski w unijnym projekcie pilotażowym e-SENS.

Projekt e-SENS to kolejny etap w standaryzacji administracji elektronicznej w Europie. Łączy się on z dotychczas realizowanymi działaniami Komisji Europejskiej, związanej z porządkowaniem, upraszczaniem i elektronizacją procesów w zakresie obsługi przedsiębiorców, zdrowia, aukcji publicznych czy fakturowania. Kolejny wymiar po projektach krajowych, związanych z elektroniczną administracją oraz projektach realizowanych pod Komisją Europejską w poprzednich latach, ma zaowocować stworzeniem jednolitego systemu komunikacji między administracja Unii Europejskiej.

Instytut Logistyki i Magazynowania od początku bierze czynny udział w realizowaniu przedsięwzięć zmierzających do standaryzacji, upraszczania i elektronizacji procesów administracji, dlatego oprócz projektu e-SENS realizowane są zadania związane z Upraszczaniem i Elektronizacją Procedur Administracyjnych w Polsce oraz unifikacją procesów między krajami członkowskimi (projekty SPOCS, epSOS).

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj