Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Powstaje Europejska Platforma Technologiczna w Logistyce

W październiku 2012 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej rozpoczął się projekt WINN (European Platform Driving KnoWledge to INNovations in Freight Logistics), którego partnerem jest Instytut Logistyki i Magazynowania. Celem projektu jest budowa Europejskiej Platformy Technologicznej umożliwiającej współpracę jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki oraz stworzenie ram i mechanizmów współpracy oraz pobudzenie dyskusji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzrostu wydajności i konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego jako czynnika wpływającego na wzrost gospodarczy.

Działania platformy obejmą m.in. tematykę związaną z:

    • - obniżeniem ilości transportowanych towarów (ton/km) poprzez optymalizację łańcuchów dostaw;
    • - promocją rozwiązań intermodalnych, dostępnych korytarzy transportowych i stosowaniem transportu kolejowego, morskiego, wodnego;
    • - zwiększeniem wskaźnika wykorzystywanej powierzchni ładunkowej;
    • - zastosowaniem jednolitych łańcuchów logistycznych poprzez usprawnienie przepływu informacji (standardy komunikacyjne), zmniejszenie ilości wymaganych operacji;
    • - zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych pozwalających na optymalne zarządzanie komodalnym transportem towarowym (koncepcje e-freight, iCargo).

Większość z powyższych obszarów współpracy związane jest z rozwojem i zastosowaniem innowacji w zakresie technologii (rozwój narzędzi ICT), organizacji (innowacyjne koncepcje, podejście) i regulacji prawnych (dostosowanie regulacji prawnych do wymogów innowacyjnych rozwiązań) oraz wymaga szerokiej współpracy pomiędzy biznesem (przedsiębiorstwami), administracją publiczną i jednostkami badawczymi na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. 

Europejska Platforma Technologiczna będzie otwarta dla wszystkich sieci, klastrów i innych platform o zasięgu regionalnym, krajowym i europejskim działających w obszarze logistyki. Głównym celem platformy jest zapewnienie forum do dyskusji i nawiązania współpracy pomiędzy dostawcami rozwiązań ICT, a ich użytkownikami w obszarze transportu towarowego i logistyki.

 

Więcej na: www.winn-project.eu

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj