Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Instytut Logistyki i Magazynowania wdraża faktury w formie elektronicznej

Instytut Logistyki i Magazynowania wprowadza z dniem 1 stycznia 2014 możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia komfortu współpracy.

Dzięki fakturom w wersji elektronicznej:


- Poprawiamy płynność finansową (faktura jest dostępna niezwłocznie po wystawieniu. Ponad połowa firm uważa, że jedną z głównych korzyści faktury elektronicznej  jest skrócenie czasu dostarczenia dokumentu do odbiorcy);
- Usprawniamy procesy biznesowe (oszczędzamy miejsce i wysiłek Pracowników związany z archiwizowaniem. Eliminujemy ryzyko zagubienia dokumentu);
- Wspieramy działania proekologiczne (z fakturą wystawioną w formie elektronicznej oszczędzamy papier oraz zużywaną energię. Drukujemy tylko te dokumenty, które są nam naprawdę niezbędne!);
- Działamy zgodnie z dyrektywą unijną (faktury w formie elektronicznej wystawiane przez ILIM spełniają wymogi określone w  Rozporządzeniu Ministra Finansów i są traktowane na równi z papierowymi. Wystawiane przez nas faktury w formie elektronicznej są w pełni akceptowane przez urzędy skarbowe).

Nasze działania są wynikiem wydanej przez Radę UE dyrektywę unijną 2010/45/UE z 13 lipca 2010 roku, której celem jest m.in. ułatwienie i przyspieszenie dostępu oraz obniżenie kosztów związanych z obiegiem faktur. Działania te są zgodne z ustawą z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 11 marca 2004 r. Nr 11, poz. 1054, z późn. zm. art. 106m - 106n).


Przyjęty przez Instytut Logistyki i Magazynowania model faktur w formie elektronicznej zakłada, że faktury z tytułu świadczonych usług oraz sprzedaży towarów będą wystawiane w formacie PDF (Portable Document Format), a następnie przesyłane do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uzgodniony adres e-mail.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj