Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Kongres LOGISTICS 2014 - wielkie święto logistyków - już za nami!

14 i 15 maja Poznań zmienił się w stolicę międzynarodowej logistyki. W tych dniach odbywał się bowiem Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2014, który w tym roku przebiegał pod hasłem "Komunikacja w łańcuchach dostaw". XII edycja tej prestiżowej imprezy, jednej z najważniejszych w Europie, przyciągnęła ponad ośmiuset uczestników, reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak i świat biznesu.


Sesję plenarną zainaugurowało wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pana Dariusza Bogdana, który stwierdził, że logistyka jest krwiobiegiem gospodarki i podstawą wymiany handlowej.
- Logistyka w Polsce należy do tych dziedzin, które są wyjątkowo innowacyjne – podkreślił D. Bogdan. – Dzięki przedsiębiorstwom i instytucjom, dla których ta innowacyjność w połączeniu ze wzrostem efektywności są priorytetem, możemy być konkurencyjni na rynkach zagranicznych.

Mówiąc te słowa Minister Bogdan wyróżnił Instytut Logistyki i Magazynowania, podkreślając, że wśród jednostek badawczych, podlegających nadzorowi Ministerstwa Gospodarki, jednostka kierowana przez dr. Grzegorza Szyszkę należy do ścisłej czołówki tych najlepszych, najbardziej innowacyjnych. Kolejny mówca, Jos Marinus, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA), przedstawił prezentację, w której skoncentrował się przede wszystkim na współczesnych aspektach komunikacji.
- Żyjemy w bardzo trudnych czasach, charakteryzujących się ogromnym tempem zmian technologicznych, społecznych a także legislacyjnych – powiedział na wstępie Jos Marinus. – Z jednej strony potrafimy dziś już śledzić prawie wszystko – samoloty, statki i ciężarówki, a nawet palety i pojedyncze przesyłki.  Wiemy gdzie są, skąd się tam znalazły oraz gdzie zmierzają. Pojawia się coraz więcej danych pochodzących ze skanowania etykiet na towarach. Ma to jednak także swoje negatywne konsekwencje – jesteśmy przytłoczeni danymi, informacjami, których nie potrafimy na czas przetrawić ani skomunikować pomiędzy systemami.

Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej logistyki – zarówno tej krajowej jak i międzynarodowej – jest stworzenie ponadsystemowych platform, które ułatwią analizę tych danych w powiązaniu z całym łańcuchem dostaw, a także umożliwią sprawną komunikację i w efekcie odpowiednie wykorzystanie zebranych danych.
- Mimo, że transport jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, dziedziną, która w szybkości rozwoju nie ma sobie równych, nadal stoi przed nami wyzwanie eliminacji błędów, które z punktu widzenia współczesnej logistyki, nie powinny mieć w niej miejsca – dodał J. Marinus, prezentując dane dotyczące wykorzystania powierzchni ładunkowej samochodów ciężarowych, przemierzających Europę: średnio jest to zaledwie 55% całej powierzchni ładunkowej. Dodatkową bolączką jest od lat utrzymujący się wysoki wskaźnik "pustych przebiegów". Według danych, zaprezentowanych przez Prezydenta ELA, co piąta ciężarówka zamiast towarów wozi powietrze. To oczywiście wpływa na powstające korki na ulicach, konieczność budowania kolejnych sieci połączeń drogowych i wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Kolejnym prelegentem był dr Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który tradycyjnie przedstawił stan logistyki w naszym kraju i zaprezentował książkowe wydanie raportu na ten temat.

Nadzieją na eliminację błędów logistycznych w transporcie są powstające lokalnie platformy komunikacyjne, takie jak np. powstająca z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania Polska Logistyczna Platforma Technologiczna. Uroczyste podpisanie porozumienia przedstawicieli świata nauki i biznesu, inaugurującego powstanie PLPT miało miejsce właśnie podczas sesji plenarnej kongresu Logistics 2014.

- Chcemy przeciwdziałać problemom, które nurtują polski i europejski transport. Mamy zamiar wykorzystać rodzimy potencjał intelektualny i technologiczny branży logistycznej oraz zoptymalizować wykorzystanie środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego naszego kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy – mówi Marcin Hajdul, Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej ILiM. – Potrzebna jest współpraca nauki z biznesem, bo jesteśmy w stanie odnieść sukces tylko wówczas, gdy połączymy ze sobą działanie edukacyjne z praktyką.
Tę uwagę potwierdził także profesor Włodzimierz Rydzkowski z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego:
- Budujemy programy edukacyjne w oparciu o to, czego sami się nauczyliśmy, co sami umiemy, a niezwykle potrzebna jest konfrontacja teorii z potrzebami rynkowymi i działaniami świata biznesu – mówi W. Rydzkowski. – Dlatego inauguracja Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej jest tak bardzo ważna, bo dzięki niej rozwój będzie mógł iść dwutorowo i uwzględniać potrzeby obu stron.

 

 

Oglądając prezentację Marcina Hajdula oraz przysłuchując się debacie, która odbyła się tuż przed przerwą, można odnieść wrażenie, że nareszcie powstaje rozwiązanie, które obejmuje zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Dzięki połączeniu prac badawczych, realizowanych przez świat nauki, z potrzebami i działaniami firm, możliwe będzie obniżenie kosztów logistyki, zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie i podniesienie jakości realizowanych procesów.

Tuż po przerwie na scenie pojawił się Hans-Christian Pfohl, który mówił o konieczności konkurowania poprzez współpracę w ramach gospodarki sieciowej oraz o czterech determinantach charakteryzujących przewagę konkurencyjną: aktywach relacyjnych, działaniach związanych z dzieleniem się wiedzą, skutecznym zarządzaniu oraz uzupełnianiu się zasobów i zdolności.
Z bardzo ciekawą prezentacją wystąpił Steve Bratt z GS1 Global Office, który najpierw przypomniał o roli globalnych standardów GS1, aby następnie płynnie przejść do omawiania zmian zachodzących w świecie biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownego wzrostu liczby użytkowników sieci internetowych oraz zakupów online (przede wszystkim w Chinach). Sprawna obsługa klienta w fizycznych i cyfrowych kanałach dystrybucyjnych wymaga specjalnego podejścia.
- Należy przemyśleć wszystkie aspekty procesów biznesowych i skupić się na takiej obsłudze klienta, aby była dla niego praktycznie niedostrzegalna, płynna – tłumaczył S. Bratt.
Na zakończenie obrad sesji plenarnej pierwszego dnia obrad Kongresu, tradycyjnie już wręczano certyfikaty Europejskiego Towarzystwa Logistycznego.  Są to prestiżowe certyfikaty kompetencji zawodowych w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków, które dostępne są na trzech poziomach: Junior, Senior i Master.

Drugiego dnia obrad Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2014 uczestnicy wzięli udział w sześciu sesjach tematycznych, obradach plenarnych oraz wizytach technicznych w firmach partnerskich. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji - pokazu umiejętności psa tropiącego, zorganizowanego przez Izbę Celną, finalnej konferencji projektu EMPIRIC oraz wystąpienia Witolda Skowrońskiego, tłumacza symultanicznego, który w swoim dorobku ma m.in. pracę dla prezydentów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas czwartkowego wystąpienia pan Skowroński opowiadał o sztuce komunikacji w relacjach wielokulturowych.

W Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich od godziny 9:00 odbywały się jednocześnie trzy sesje poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom infrastruktury magazynowej, rozwiązaniom informatycznym oraz dostarczaniu szybkiej i wiarygodnej informacji w łańcuchu dostaw.
- Odnotowujemy rosnące zapotrzebowanie na wózki widłowe zasilane energią elektryczną - mówił Tobiasz Jakubczak ze Still Polska, który w sesji poświęconej najbardziej innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w magazynach, opowiadał o korzyściach wynikających z zastępowania wózkami elektrycznymi tych spalinowych. - Wpływają na to nie tylko dużo niższe koszty użytkowania, ale także coraz większa świadomość przedsiębiorstw i rosnący nacisk na ochronę środowiska.

Dla wielu przedsiębiorców wciąż to jednak aspekt finansowy jest tym decydującym o wymianie spalinowych wózków widłowych na jednostki z napędem elektrycznym. Aby nie być gołosłownym T. Jakubczak przedstawił szczegółową analizę porównawczą kosztów pracy takich jednostek, z której ewidentnie wynikało, że wózek z napędem elektrycznym generuje trzykrotnie niższe koszty eksploatacji (64 zł za dzień pracy w porównaniu do 190 zł w przypadku wózka z silnikiem Diesla). Kolejną innowacją proponowaną przez firmę Still jest stosowanie w magazynach zestawów transportowych, złożonych z ciągnika, ramy i kilku przyczep (trollejów). Mniej niezależnych pojazdów oznacza większe bezpieczeństwo w magazynie, mniejsze zużycie energii i mniej szkód spowodowanych przez wypadki.

W tej samej, niezwykle interesującej i bogatej sesji uczestnicy kongresu mieli także możliwość wysłuchania wystąpienia dyrektora zarządzającego METROPLAN HOLDING oraz METROPLAN EASTERN EUROPE, pana Ulricha Dantzera, który przedstawił m.in analizę infrastruktury drogowej w Polsce oraz zasygnalizował zmiany rynkowe, które nastąpią w naszym kraju w przeciągu najbliższych 6 lat, a które spowodowane będą między innymi przeprowadzeniem wielkich infrastrukturalnych projektów, współfinansowanych przez Komisję Europejską.
- Nakłady na przebudowę i modernizację szlaków drogowych w Polsce będą należały do największych w Europie - powiedział szef Metroplanu. - Nowe autostrady, nowe i zmodernizowane linie kolejowe i terminale przeładunkowe, nowe, wyspecjalizowane parki logistyczne - to tylko czubek góry lodowej. W dalszej kolejności przewiduję znaczne obniżenie kosztów transportu lądowego i bardziej efektywne zarządzanie flotami pojazdów. Polska logistyka powoli wychodzi z "zamknięcia", przez co staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. Za kilka lat wyniki dystrybucji transgranicznej będą tutaj największe w całej Europie.  

Bardzo ciekawie przedstawiała się sesja poświęcona rozwiązaniom informatycznym w łańcuchach dostaw, którą moderował Witold Hołubowicz z Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych. Globalizacja i duże problemy komunikacyjne współczesnych łańcuchów dostaw wymagają specjalnego podejścia i zaproponowania elastycznego systemu zarządzania oraz zintegrowania systemów teleinformatycznych, bez czego trudno sobie wyobrażać sprawnie działające przedsiębiorstwo, które chciałoby aspirować do miana czołowych przedstawicieli świata logistyki. W trakcie sesji przedstawiciele firm dostarczających rozwiązania IT dla logistyki zaprezentowali systemy wspierające zarządzanie łańcuchami dostaw, dedykowane operatorom logistycznym oraz firmom dla obsługi własnych łańcuchów dostaw. Ważnym elementem każdego z wystąpień była prezentacja zdolności do integracji z innymi rozwiązaniami oraz obsługi przepływów międzynarodowych na przykładach rynkowych wdrożeń. Na koniec sesji moderator poprosił, aby prelegenci jednym zdaniem zaprognozowali najbliższe przemiany, które szykują się w tej branży.
- Na pewno możemy się spodziewać dużego nacisku na rozwój usług mobilnych i zarządzanie systemami za pomocą urządzeń mobilnych - powiedział Krzysztof Kędzierski (AMUR sp. z o.o.).
- Uproszczenie przekazów, ułatwienie zrozumienia komunikatów i danych na każdym elemencie łańcucha dostaw, co wpłynie także na poprawę szybkości przekazu informacji - dodał Andrzej Gawrysiak (Consafe Logistics sp. z o.o.).
- Ja stawiam na standaryzację komunikatów i eliminację papieru - skwitował Michał Urbańczyk (EDI Business Solution Manager Comarch S.A.), natomiast Artur Zgoda z firmy Axit Sp. z o.o. zaznaczył konieczność "wyjścia poza bramy przedsiębiorstwa" i rozpoczęcie współpracy zarówno pomiędzy systemami jak i samymi firmami, nawet jeśli rynkowo są to podmioty konkurencyjne.
- Podstawą każdej firmy są ludzie - podkreślił Tomasz Warchała (Oracle Poland sp. z o.o.). - Musimy inwestować w ludzi, ekspertów, bo bez nich nawet najlepsze systemy nie spełnią pokładanych w nich oczekiwań.

 

 

Sesję o efektywnej współpracy i wiarygodnej informacji w łańcuchach dostaw prowadziła Elżbieta Hałas, pełnomocnik dyrektora ILiM ds. systemu GS1, która na co dzień kieruje pracą zespołu GS1 Polska. Pierwszym prelegentem był Jorgen Balle z duńskiej firmy Frode Laursen, który zaprezentował znaczenie wprowadzenia standardów GS1 dla obniżenia kosztów i poprawienia obsługi klientów w ramach logistyki firm trzecich. Prezentacja F. Laursena dotyczyła rozwiązań opartych na EDI, które zostały wdrożone w firmie Toms.
- Dzięki EDI udało się znacząco poprawić obsługę klienta, a także zmniejszyć koszty związane z koniecznością zatrudniania pracowników - mówi F. Laursen. - Dodatkowo mogliśmy w ten sposób wyeliminować błędy związane z zamówieniami. Poza tym uzyskaliśmy informację o tym jaki jest poziom zapasów, jakie są odchylenia magazynowe, gdzie znajdują się poszczególne towary i kiedy zamówienie zostanie zrealizowane.

Na koniec drugiego dnia obrad Kongresu LOGISTICS, tuż przed planowanymi wizytami technicznymi w przedsiębiorstwach Blum, Clip Logistics, Dachser, Solaris i Promag, odbyła się druga sesja plenarna, na której zaprezentował się przedstawiciel firmy Onninen, laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Ostatnim wystąpieniem, kończącym całe obrady Kongresu, była prezentacja Witolda Skowrońskiego, pomysłodawcy i współtwórcy Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, na temat sztuki komunikacji w wielokulturowych relacjach. Lekkie i prowadzone na luzie wystąpienie uzmysłowiło uczestnikom LOGISTICS 2014 jak ważna jest znajomość tła kulturowego kraju. Słowa, mimika i gesty, które w jednej kulturze są powszechnie akceptowane, w innej mogą nabierać negatywnych skojarzeń i zniweczyć wielomiesięczne badania rynku i prowadzone negocjacje.

Trzeciego dnia Kongresu - już na terenie Instytutu Logistyki i Magazynowania - odbyły się równoległe warsztaty tematyczne:
- Wyzwanie managerskie - komunikacja w sytuacjach konfliktowych,
- Prognozowanie popytu z wykorzystaniem narzędzia SAS Forecast Studio,
- Praktyczne aspekty modelowania i reorganizacji sieci dystrybucji,
- Bezpieczeństwo globalnych łańcuchów dostaw.

Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2014 to nie tylko sesje plenarne i spotkania tematyczne. To także duża wystawa logistyczna, warsztaty i wizyty techniczne w firmach partnerskich. To także niepowtarzalna okazja do dyskusji "ponad podziałami" z przedstawicielami konkurujących ze sobą firm logistycznych i czołowymi  teoretykami i praktykami branży. Warto także wspomnieć, że podczas kongresu został zaprezentowany raport "Logistyka w Polsce 2013", praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Szyszki i Ireneusza Fechnera, która jest już dostępna w sprzedaży na stronie Biblioteki Logistyka.

 

 

Tegoroczne święto logistyków dobiegło końca. Kolejne już za dwa lata!
A na razie - zapraszamy do galerii zdjęć z LOGISTICS 2014.

Autor zdjęć: Joanna Dorszyk.

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj