Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Między wirtualnością a realnością

17 października przedstawicielki Instytutu Logistyki i Magazynowania (Lucyna Łuczak, Eliza Brzezińska) będą reprezentować Projekt e-CODEX na konferencji "Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością".  Wydarzenie, które odbędzie się w Rzeszowie, organizowane jest przez Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenie Naukowe "Przestrzeń Społeczna i Środowisko".


Udział w konferencji wiąże się z wystąpieniem i przedstawieniem referatu dot. wpływu informatyzacji na działanie instytucji państwowych, pt. "E-wymiar sprawiedliwości jako przykład w dążeniu do informatyzacji działalności instytucji państwowych". Udział w wydarzeniu ma na celu promocję  wypracowywanych w projekcie narzędzi do elektronicznej wymiany informacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw transgranicznych, a także propagowanie informacji o projekcie. Uczestnictwo w konferencji pozwoli także na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami wypracowanych narzędzi.


 
Więcej informacji o konferencji: http://konferencjasocjologiczna.pl/

Program konferencji: http://konferencjasocjologiczna.pl/program.html

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj