Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Wystąpienie eksperta ILiM na konferencji CommonSign

22 października przedstawiciel Instytutu Logistyki i Magazynowania - Tomasz Kawecki - będzie miał wystąpienie na temat podpisu elektronicznego w usługach transgranicznych podczas IV Międzynarodowej Konferencji CommonSign Warsaw 2014.

Konferencja „CommonSign Warsaw 2014” – Electronic Signature Interoperability Summit odbędzie się w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Jej celem, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w  konferencji zaproszeni zostali  polscy i zagraniczni dostawcy i odbiorcy aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego, przede wszystkim przedstawiciele administracji. Nad programem merytorycznym tegorocznej konferencji czuwa Rada Naukowo-Programowa, skupiająca czołowych przedstawicieli nauki, administracji oraz ekspertów z dziedziny e-podpisu.

Wiodącymi blokami tematycznymi konferencji będą regulacje prawne, mechanizmy identyfikacji i usługi zaufania (formaty techniczne, normalizacyjne, standaryzacyjne). W jednym z bloków zostaną zaprezentowane rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego na przykładzie Estonii i Danii. Nowością tegorocznej konferencji będą prezentacje startupów zajmujących się problematyką  e-identyfikacji i e-uwierzytelniania.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.commonsign.eu oraz www.esig.imm.org.pl.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj