Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
POLLOCO - Polish Centre of Logistics Competence

 

 

 

POLLOCO jest akronimem Polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce (Polish Centre of Logistics Competence), uruchomionego jako projekt w ramach 5. Programu Ramowego finansowanego przez Komisje Europejską. W Polsce konkurs na tworzenie Centrów Kompetencji zyskał wyjątkowo żywy oddźwięk. W jego wyniku ok. 150 ośrodków lub zespołów w bardzo różnych obszarach działania uzyskało status Centrum Kompetencji. POLLOCO jest zaś jednym z nielicznych działających na szeroko rozumianym polu logistyki. Sieć POLLOCO służy wymianie wiedzy wspomagającej rozwój logistyki w Polsce. Koordynatorem sieci był Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Projekt zakończył się w 2005 roku.

Centrum Kompetencji lub Centrum Doskonałości (bo i taki termin jest tu zamiennie stosowany) to jednostka badawcza - akademicka, resortowa lub branżowa - lub jej część, prowadząca prace badawczo-rozwojowe w określonej dyscyplinie, współpracująca w tym kierunku z uznanymi partnerami zagranicznymi, wdrażająca wyniki swoich prac oraz upowszechniająca zdobywaną i rozwijana wiedzę w środowiskach naukowych i gospodarczych.

Centra Kompetencji to projekty realizowane przez uznane istniejące jednostki, a celem konkursu było: z jednej strony uznanie ich wiodącej roli jako centrów wiedzy i kompetencji, z drugiej zaś jako wsparcie dla wzmocnienia ich potencjału, umożliwienia lepszej odpowiedzi na potrzeby środowiska społecznego i gospodarczego kraju i regionu oraz budowy lepszej współpracy z ośrodkami w Unii Europejskiej.

Więcej na temat projektu: www.polloco.pl

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj