Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Polski Port Community System

Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizował seminarium pt. "Polski Port Community System", który odbył się 28 stycznia w Szczecinie w siedzibie Urzędu Morskiego. Spotkanie było okazją do dyskusji dotyczącej potrzeb integracji systemów informacyjnych użytkowanych i rozwijanych przez partnerów obrotu portowogranicznego (urzędy i przedsiębiorstwa) oraz określenia wspólnych działań na rzecz budowy polskiego PCS.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urzędów Morskich, Służby Celnej, Straży Granicznej, Zarządów Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Gdańska oraz Gdyni, terminali kontenerowych i promowych z Gdańska, Gdyni, Świnoujścia, linii żeglugowych oraz wielu przedstawicieli firm logistycznych świadczących usługi na rzecz gospodarki morskiej. W trakcie seminarium uczestnicy zapoznali się z systemami informatycznymi obsługi obrotu portowo-granicznego działającymi w Europie. Wizję działania polskiego Port Community System zaprezentował Bogusław Śliwczyński z Instytutu Logistyki i Magazynowania. W ramach wystąpienia przedstawił propozycję architektury PCS oraz plan dalszych działań. Została zaprezentowana m.in. propozycja utworzenia forum PCS i przeprowadzenia konsultacji nt. utworzenia polskiego PCS z Ministerstwami Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Cyfryzacji oraz Rozwoju. Ostatnim elementem seminarium była dyskusja nad określeniem konkretnych działań ukierunkowanych na zbudowanie polskiego Port Community System. Uczestnicy seminarium zgodnie stwierdzili, że niezbędnym jest zaangażowanie w prace związane z budową PCS przedstawicieli administracji rządowej. Wyrażone zostały opinie na temat modelu biznesowego PCS uwzględniającego partnerstwo publiczno-prywatne.

Budowa narodowego systemu Port Community System (PCS) integrującego obszary obsługi morskiej, handlowej, odprawy celnej i innych służb granicznych, administracyjnej, transportowej, logistycznej w portach i w głębi lądu ma być jednym z kluczowych elementów osiągania przewagi konkurencyjnej polskich portów. Systemy elektroniczne administracji i przedsiębiorstw (w tym małych i średnich podmiotów w naszej społeczności morskiej) wzajemnie skomunikowane poprzez PCS powinny stać się technicznie interoperacyjne, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania obszaru transportu morskiego bez barier.

Więcej informacji oraz agenda seminarium w pliku PDF.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj