Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Wsparcie Instytutu Logistyki i Magazynowania dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów przedsiębiorstw w ramach działania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Celem działania jest zwiększenie dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

W związku z tym Laboratorium Urządzeń Elektronicznych oraz Centrum Doskonałości Procesowej Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako Instytucji Otoczenia Biznesu zapraszają Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa do skorzystania z oferowanego wsparcia dofinansowania projektów. Łączna wysokość wsparcia, przewidzianego do udzielenia przedsiębiorstwom w ramach konkursu, wynosi odpowiednio:


- dla firm zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 28 255 000 zł
- dla firm zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 3 045 000 zł


Kwota wydatków kwalifikowanych może wynosić od 50 tys. do 420 tys. złotych, a maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 70% jej wartości.
Dofinansowaniem będą objęte usługi proinnowacyjne, które mają prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Instytut, przyjmując status akredytowanego ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne, oferuje w ramach wsparcia następujące usługi:

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych oferuje usługę: Innowacja technologiczna produktowa - opracowanie nowych wyrobów lub ich znaczące ulepszenie w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej,  poprzez udostępnienie zasobów laboratorium badawczego oraz metodyk i  testowania, w celu opracowania bardziej efektywnych produktów.

KONTAKT do Laboratorium Urządzeń Elektronicznych.

Centrum Doskonałości Procesowej oferuje usługę: Innowacja technologiczna procesowa – opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych procesów technologicznych w przedsiębiorstwie w oparciu o analizę procesową firmy – identyfikację, modelowanie oraz symulację procesów obecnych oraz następstw potencjalnych zmian, w celu oceny efektywności badanych rozwiązań, w narzędziu zgodnym  ze standardem BPMN 2.0.

KONTAKT do Centrum Doskonałości Procesowej.


Więcej o konkursie na stronie programu Inteligentny Rozwój.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj