Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Dofinansowanie dla projektu LOGOS

Projekt o akronimie LOGOS pt. "Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu" otrzymał dofinasowanie w ramach pierwszego konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem praktycznym projektu jest opracowanie modelu koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw, który będzie spełniać wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu. Model umożliwi firmom prowadzenie działalności gospodarczej tak, aby mogły one uwzględniać cele własne, jak i społeczne oraz ograniczać ewentualność wystąpienia zjawisk negatywnych w samym przedsiębiorstwie, jak i w jego otoczeniu. W projekcie uczestniczą także przedsiębiorstwa, zatem tworzone rozwiązanie będzie miało wymiar praktyczny, umożliwiający zastosowanie w szerszej grupie firm.

Wniosek, którego liderem jest ILiM będzie realizowany w partnerstwie z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Gdańskim oraz firmami Knauf Trans Polska Sp. z o.o., Infinity Management Sp. z o.o. oraz ECR Polska.

Na konkurs wpłynęło 1 140 wniosków, z których 1080 zostało skierowanych do oceny merytorycznej, spośród których 734 wnioski uzyskały ocenę pozytywną. Mając na względzie dużą liczbę wniosków, Rada Centrum pozytywnie odniosła się do zwiększenia alokacji przeznaczonej na I konkurs do kwoty ok. 600 mln złotych, co pozwoli na finansowanie 189 projektów.

Ogólny budżet projektu wynosi  2.365.305 zł, w tym budżet ILiM 697.291 zł.

Okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj