Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
FOR-EMC: Forum of laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive (Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę na temat kompatybilności elektromagnetycznej)

FOR-EMC (FP5 01.01.2003-2005)

Projekt był uruchomiony w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Celem sieci było utworzenie warunków umożliwiających skuteczne wdrażanie Dyrektywy EMC na poziomie laboratoryjnym w Krajach Kandydujących jak również zainicjowanie stałej współpracy pomiędzy laboratoriami badawczymi i kalibrującymi w Europie (włączając obecne i przyszłe Kraje Członkowskie jak również Kraje Stowarzyszone).

Forum tworzyło sieć laboratoriów EMC na skalę europejską. FOR-EMC składało się z instytucji z 21 krajów. Łącznie było 26 instytucji (12 z Unii Europejskiej, 1 z Kraju Stowarzyszonego i 13 z Krajów Kandydujących). Wszystkie wykonywały badania i pomiary kompatybilności elektromagnetycznej. Laboratoria działały lub były w procesie przygotowawczym w celu osiągnięcia kompetencji technicznych umożliwiających ocenę zgodności z wymaganiami dyrektywy 89/336/EEC. Sieć tematyczna laboratoriów EMC miała na celu zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami rozszerzonej Unii Europejskiej, a w szczególności przygotowanie laboratoriów badawczych z Krajów Kandydujących we wdrażaniu dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej.
Koordynator Projektu: Krzysztof Sieczkarek, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, Polska

Skład sieci tematycznej FOR-EMC
Koordynator Projektu: Institute of Logistic and Warehousing
Laboratory of Automatic Identification Techniques, Poland

Główni Wykonawcy: York EMC Services Ltd - United Kingdom, Ce-test qualified testing - The Netherlands, Telecom Italia Lab S.p.A. - Italy, Nemko AS - Norway, eLABs - France, The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) - Germany

Członkowie: Slovenian Institute of Quality and Metrology - Slovenia, SEMKO Ab ITS - Intertek Testing Services - Sweden, EMC S. r. l. - Italy, ARC Seibersdorf research GmbH - Austria, Research Institute of Post and Telecommunications - Slovakia, Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - Slovakia, Institute of Telecommunication and Acoustics, Wroclaw University of Technology - Poland, The Electrotechnical Institute - Poland, Industrial Research Institute For Automation and Measurements - Poland, Technical University of Lodz, Department of Applied Electrical Engineering & Instrument Transformers - Poland, Hungarian Institute for Testing and Certification of Electronical Equipment Ltd. - Hungary, University of Iasi, Fac.of EE Laboratory for EMC, - Romania, Tallinn Technical University - Estonia, UAB Elektromagnetinio suderinamumo mokslinio tyrimo centras - Lithuania, Technical Centre of Telecommunications and Post Prague - Czech Republic, Bolls Raadgivning - Denmark, National Centre for Scientific Research "Demokritos" - Greece, Centro Espanol de Metrologia - Spain, SGS FIMKO - Finland

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj