Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Konferencja naukowa „Cyfrowe usługi publiczne w Europie” już w połowie stycznia

Już 19 stycznia w Instytucie Logistyki i Magazynowania odbędzie się Konferencja naukowa pt. "Cyfrowe usługi publiczne w Europie", poświęcona dyskusji na temat rozwoju e-usług publicznych w Polsce i w Europie.


Celem konferencji jest wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich oraz praktykami na temat cyfrowych usług publicznych oraz dyseminacja wiedzy na ten temat. Tematyka konferencji będzie się koncentrować w szczególności na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskiego nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym. Na konferencji przedstawiony będzie wpływ ma rozporządzenia eIDAS na transgraniczne e-uługi publiczne oraz  rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym.


Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, w szczególności prawników, informatyków, ekonomistów, jak i osób, którym bliska jest tematyka Konferencji. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Pokłosiem spotkania będzie publikacja artykułów naukowych w formie monografii pokonferencyjnej. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem biernym w wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji poprzez przesłanie do 31 grudnia br. karty zgłoszenia pobranej ze strony www.eprawo.net z zakładki „Konferencja”.


Konferencja jest organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania – instytut badawczy, w ramach międzynarodowego projektu pilotażowego e-SENS (www.esens.eu), którego celem jest rozwój e–usług publicznych, w obszarze wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych w Europie. Projekt e-SENS jest projektem wielkoskalowym (Large Scale Pilots) realizowanym w ramach  Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).


Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie http://www.eprawo.net/

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj