Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Konferencja TOOP: 24-25 września

Projekt TOOP, zorganizował konferencję dotyczącą zastosowania zasady jednorazowości (Once Only Principle) na poziomie europejskim. Konferencja odbyła się 24-25 września w Wiedniu.

Zasada jednorazowości oznacza, że obywatele i przedsiębiorcy podczas korzystania z elektronicznych usług publicznych, dostarczają swoje dane do urzędu tylko raz. Z kolei urzędy wymieniają się danymi między sobą w taki sposób, aby ograniczyć potrzebę ponownego pozyskania informacji od przedsiębiorców/obywateli. Zasada ta jest jednym z priorytetów  Planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020 (eGovernment Action Plan 2016-2020), W celu pilotażowego zastosowania zasady jednorazowości ponad granicami w obszarze relacji przedsiębiorstw z sektorem instytucji rządowych i samorządowych Komisja Europejska uruchomiła projekt TOOP,  w którym Instytut Logistyki i Magazynowania bierze aktywny udział.

Podczas konferencji przedstawione zostały osiągnięcia TOOP oraz siostrzanego projektu SCOOP4C (Stakeholder Community of Once Only Principle for Citizens). Omówione zostały przykładowe implementacje zasady jednorazowości a także wpływ  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO oraz Projektu Rozporządzenia w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego na tę zasadę.

Konferencja poprzedza ważne wydarzenie organizowane w ramach Prezydencji Austrii w UE - "High Level Conference on Digital and e-Government".


Więcej o konferencji - http://toop.eu/conference

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj