Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Finał kolejnego projektu z zakresu e-Sądownictwa

31 maja 2019 r. dobiegł końca europejski projekt e-CODEX Plus realizowany przez pięć krajów UE, w tym Polskę, reprezentowaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania i Uniwersytet Wrocławski. Projekt był elementem procesu budowy sprawnego e-Sądownictwa w Europie, który zainicjonowany został w 2010 r. przez europejską inicjatywę e-CODEX.


e-CODEX Plus miał na celu wdrożenie rozwiązań technicznych wypracowanych przez e-CODEX, umożliwiając podłączenie sądów do portalu e-Justice i elektroniczny odbiór pozwów w ramach europejskiego nakazu zapłaty i postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Portal e-Justice ma stać się wkrótce uniwersalnym, elektronicznym punktem kontaktowym, umożliwiającym wysyłanie pozwów do sądów na terenie UE. Pilotażowe wdrożenie technicznych komponentów w sądzie rejonowym we Wrocławiu stanowiło przygotowanie do realizacji tego ambitnego celu. Docelowy system, poza umożliwieniem wysłania pozwu i odbioru pism z sądu, informować będzie czy dokumenty są prawidłowo wypełnione i dostarczone. Poza pracami związanymi z testowaniem elektronicznej komunikacji, w ramach projektu e-CODEX Plus prowadzono działania podnoszące świadomość na temat europejskich postępowań sądowych, portalu e-Justice oraz e-Sądownictwa w Europie. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizował szereg warsztatów dla ponad 350 radców prawnych na terenie całego kraju, a także rozwijał stronę internetową www.eprawo.net, oferującą wiele przydatnych artykułów dotyczących spraw sądowych o charakterze transgranicznym. Wierzymy, że zarówno wdrożone rozwiązania techniczne jak i działania promocyjne przyczynią się do zmniejszenia barier w dostępie do środków prawnych na terenie UE.

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj