Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Nasz Instytut wygrał projekt PLANET w europejskim programie badawczym Horyzont2020!

 

Nasz Instytut wygrał projekt PLANET w europejskim programie badawczym Horyzont 2020!

Międzynarodowy projekt badawczy PLANET (Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T Into A Global Trade Network) obejmuje konsorcjum składające się z 32 partnerów z całego świata. Łukasiewicz – ILIM przeprowadzi badania w ramach tzw. Living Lab, którego celem jest usprawnienie procesów logistycznych w przepływach ładunków z Chin do Europy wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Odbędzie się to poprzez wdrożenie technologii IoT – sieci sensorycznej i zastosowanie standardu EPCIS – bazy wydarzeniowej, a także innych standardów GS1, które ułatwiają transfer danych między partnerami zaangażowanymi w operacje przesyłek w kanale e-commerce.

 

 

 

 

 

Wybrani partnerzy projektu oraz ich role:

- Instytut Logistyki i Magazynowania będzie koordynował pracę Living Lab i wdroży technologię IoT w celu kontroli zasobów i ich parametrów w czasie rzeczywistym oraz wdroży platformę EPCIS.


- GS1 Polska i GS1 Chiny będą koordynować wdrożenie numeru SSCC i etykiety logistycznej w łańcuchu z Chin do Europy, aby uprościć odprawę celną i usprawnić operacje logistyczne w łańcuchu dostaw.


- Poczta Polska zapewni dostęp do danych operacyjnych i infrastruktury dla LL testując wykorzystanie standardów dla przesyłek e-commerce z Chin.


- ROHLIG SUUS zapewni dostęp do danych operacyjnych i infrastruktury kolejowej testując wykorzystanie technologii IoT oraz platformy EPCIS wykorzystywanej wzdłuż Jedwabnego Szlaku.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj