Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Prace w projekcie PPK3 (Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji) ruszyły!

W połowie lutego br. Instytut Logistyki i Magazynowania, w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju i Krajową Izbą Gospodarczą, rozpoczął realizację zadań w ramach projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa.

 

Głównym celem Projektu jest rozbudowa istniejącego systemu Elektronicznego Punktu Kontaktowego (EPK), w tym wdrożenie nowych e-usług, aby usprawnić jego funkcjonowanie w obszarze wykorzystywanym przez przedsiębiorców i administrację publiczną. System EPK jest kompleksowym, internetowym narzędziem dla usługodawców i usługobiorców z kraju i zagranicy, oferującym pojedyncze okienko dostępu do informacji i procedur administracyjnych związanych z rozpoczęciem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ponadto, Projekt usprawni działania związane z uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych.


Podczas realizacji Projektu wdrożonych zostanie m.in. 100 nowych e-procedur oraz 300 opisów usług i poradników dla przedsiębiorców w zakresie zakładania i prowadzenia biznesu. Wiele udogodnień już dziś można znaleźć na portalu biznes.gov.pl, który staje się przyjaznym interfejsem administracji w kontaktach z biznesem.

Dalsze informacje nt. dostępnych funkcjonalności Pojedynczego Punktu Kontaktowego znajdują się na stronie https://www.biznes.gov.pl

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj