Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Bezpłatne webinary o trendach w logistyce

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych webinarach dotyczących trendów w logistyce. Podczas pierwszego z nich (poniedziałek 15 maja) poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. e-commerce, ekonomii współdzielenia i dystrybucji towarów w mieście.

UWAGA - webinary odbywać się będą w j.angielskim.

Transnational Open Trainings for CE FUAs Authorities “Influencing trends in European logistics planning”

Join us and learn about the newest trends influencing city logistics around the World. The trainings are organized by the project SULPiTER (Sustainable Urban Logistics PlannIng To Enhance Regional freight transport) with the aim to improve the Sustainable Urban Logistics Plans (SULPs) in Functional Urban Areas. The two webinars will be conducted by specialists from the Institute of Logistics and Warehousing in Poznan (PL), as a result of two researches conducted in the framework of SULPITER project (desk research and Delphi analysis). The presentations will be enriched with the experience of SULPITER project partners. By taking a part in these webinars, you will get complex information about state of the art in the topic of trends influencing logistics and inspiration for the future. You can expect more than one hour of condensed knowledge useful for developing your FUA.

Date & time: May 15 and 22, 2017 2:00 pm CET
Target: Authorities and policy makers
Language: English
Cost & Registration: free of charge, registration is required (please register before 11/05/2017).


Webinar 1 (15th May 14:00 CET): Consumption, production and spatial organisation
Megatrends on changing consumption and production (e.g. 3D printing, growth of e-commerce, sharing economy and globalization trends) and spatial organization (e.g. logistic sprawl, pick-up network points and Urban distribution centres) are the contents of the first webinar.

Webinar 2 (22th May 14:00 CET): Supply chain management and technologies
Supply chain management and distribution (e.g. Omni-channel logistics or green supply chain principles) and technologies and equipment (e.g. internet of things or clean vehicles) are the topics of the second webinar.

Main drivers affecting these trends will be discussed with participants.
Please register by 11th May: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/trans_open_training_form


For more information on this event, contact Ms Eleonora Tu:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ph. +39 051 527 3246

Szkolenia z e-administracji

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza w terminie 7-9 czerwca 2017 pracowników instytucji do udziału w cyklu szkoleń, poświęconym obsłudze elektronicznej urzędu przy wykorzystaniu platformy ePUAP2.

Uczestnicy dowiedzą się jak obsługiwać dokumenty elektroniczne w urzędzie, samodzielnie tworzyć formularze elektroniczne oraz wzory dokumentów elektronicznych, uruchamiać i obsługiwać punkt potwierdzający profile zaufane ePUAP. Nowością w cyklu jest szkolenie z Serwera Hetman Draco, na którym uczestnicy poznają zasady samodzielnego administrowania systemem bezpieczeństwa platformy ePUAP2.

Szkolenia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, stowarzyszeń i związków gminnych. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy – wdrożeniowcy, którzy podzielą się praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Podczas szkoleń będzie możliwość uzyskania konsultacji. Terminy szkoleń oraz informacja o rejestracji znajdują się na stronie internetowej szkoleń.

Monografia pokonferencyjna "Cyfrowe usługi publiczne w Europie"

W połowie stycznia bieżącego roku odbyła się w Poznaniu II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Cyfrowe usługi publiczne w Europie, organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów na temat cyfrowych usług publicznych w Polsce i Europie. Pokłosiem dyskusji, która miała miejsce podczas konferencji, było wydanie monografii pokonferencyjnej w formie e-booka, którego z przyjemnością Państwu przekazujemy.

e-Book dostępny jest pod adresem: https://www.eprawo.net/images/KonferencjaNaukowa/Cyfrowe-usugi-publiczne-w-Europie.pdf

Nasz Instytut certyfikowanym Ośrodkiem Innowacji

Miło nam jest poinformować, że Minister Rozwoju i Finansów udzielił naszemu Instytutowi dwuletniej akredytacji jako Ośrodkowi Innowacji. Akredytacją objęte zostały usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych laboratoriów EMC, EPC RFiD oraz Centrum Doskonałości Procesowej.

Zmiany w wyszukiwaniu Google dla wielu sklepów w sieci już od 14 lutego

Ważna informacja dla wszystkich, którzy promują swoje produkty w wyszukiwarce Google. 14 lutego lider internetowy wprowadził obowiązek znakowania produktów umieszczonych w Google Adwords oraz Google Shopping numerem GTIN – Globalnym Numerem Jednostki Handlowej (ang. Global Trade Item Number), czyli unikatowym dla każdego produktu numerem kodu kreskowego.

Obowiązek dotyczy wszystkich produktów, które posiadają numery GTIN nadane przez właściciela marki. E-sklepy które dotychczas nie wykorzystywały numeru GTIN będą musiały dostosować strukturę opisu produktów do nowych obowiązków gdyż produkty, które nie posiadają tego popularnego identyfikatora są od 14 lutego przez Google odrzucane.

Więcej na ten temat w komunikacie Fundacji GS1 Polska.

Wyraź opinię o transporcie intermodalnym!

Projekt NSB CoRe (North Sea – Baltic Connector of Regions) ma na celu poprawę dostępności do wschodniej części korytarza transportowego North Sea Baltic (należącego do sieci TEN-T) i regionu Morza Bałtyckiego w zakresie zrównoważonego transportu towarowego i pasażerskiego.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do wyrażenia swojej opinii eksperckiej dotyczącej transportu intermodalnego poprzez wypełnienie załączonych ankiet. Kwestionariusz, którego wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut, to element szerszego badania realizowanego symultanicznie w 6 krajach: Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii i Finlandii.

Jeśli reprezentujesz operatora intermodalnego, terminal kontenerowy, przewoźnika drogowego, kolejowego czy spedytora, wypełnij ten formularz: -> LINK DO FORMULARZA <-

Jeśli reprezentujesz załadowców, eksporterów, importerów, lub producentów, wypełnij ten formularz: -> LINK DO FORMULARZA <-

Dziękujemy za udział w badaniu.

Rozpoczął się proces projektowania platformy komunikacyjnej - polskiego Port Community System

Rozpoczęły się prace projektowania zintegrowanej platformy komunikacyjnej "Polski Port Community System" dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, importu i eksportu towarów oraz poprawy sprawności ich przepływu we wszystkich gałęziach transportu.


14 grudnia b.r. odbyło się w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia spotkanie organizacyjne, mające na celu przedstawienie zakresu i harmonogramu prac przygotowania Studium Wykonalności polskiego PCS oraz powołania Zespołów Roboczych do realizacji poszczególnych zadań. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że w opracowaniu Studium Wykonalności polskiego PCS należy uwzględnić potrzeby i korzyści poprawy efektywności i sprawności działań wszystkich interesariuszy obrotu portowo-granicznego, procesowe współdziałanie partnerów i udostępnianie danych wykorzystując usługi cyfrowe, wykorzystanie nowoczesnych systemów śledzenia statków i lądowych środków transportu, ładunków i monitorowania przepływu towarów, lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz skomunikowanie systemów informatycznych. przedstawiono wstępne wyniki analiz procesowych i przepływu danych pomiędzy morskim terminalem kontenerowym oraz partnerami z biznesu i administracji, na przykładzie operacji obsługi ładunków Bałtyckiego Terminala Kontenerowego BCT. Firma Pentacomp przedstawiła dobre praktyki i doświadczenia w zakresie architektury ICT systemów PCS na świecie, a ekspert z Instytutu Logistyki omówił stosowane na świecie modele biznesowe (w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym) oraz modele organizacji i zarządzania platformą PCS. Inicjatywa rozpoczęcia prac projektowych PCS ożywiła środowisko i spotkała się z dużym zainteresowaniem partnerów całego Pomorza, od Świnoujścia i Szczecina po Gdańsk i Gdynię. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 uczestników reprezentujących 30 partnerów, w tym z biznesu (terminale portowe, przewoźnicy drogowi i kolejowi, armatorzy, operatorzy logistyczni, spedytorzy, firmy ICT, Rady Interesantów Portów) i administracji (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Izby i Urzędy Celne, Inspekcje Graniczne, Urzędy Morskie, Straż Graniczna, Zarządy Portów), a także media branży morskiej.

Partnerzy przyjęli wstępny harmonogram prac nad Studium Wykonalności PCS na około 3-4 miesiące i powołali pięć tematycznych Zespołów Roboczych, do których zapisało się ponad 40 uczestników spotkania. Prace nad Studium Wykonalności PCS będą miały przez cały czas otwartą i elastyczną formułę współpracy wszystkich partnerów. Zespoły Robocze wykonają analizy funkcjonalne, procesowe i zaproponują wstępne rozwiązania w pięciu obszarach tematycznych Studium Wykonalności:

- procesy i funkcjonalność użytkowa platformy PCS,
- architektura informatyczna, teletechniczna i usługi cyfrowe,
- przepływ informacji i dokumentów oraz standaryzacja i interoperacyjność,
- przepisy prawa i procedury wymagane dla komunikacji na platformie PCS i jej funkcjonowania,
- model biznesowy polskiego PCS oraz organizacja i zarządzanie platformą po jej utworzeniu.

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) podjął się koordynacji współpracy wszystkich interesariuszy procesów morskich, portowych, celnych, handlowych i spedycyjnych, transportowo-logistycznych itp. w celu przygotowania Studium Wykonalności Polskiego PCS, uwzględniającego wspólną koncepcję organizacyjną, funkcjonalną i informatyczną systemu. Ministerstwo Rozwoju wskazało potrzebę koordynacji prac przez Instytut Logistyki i Magazynowania, jako doświadczonego i zaufanego partnera. Prace Instytutu będzie koordynował merytorycznie i organizacyjnie Profesor Bogusław Śliwczyński z ILiM.

Konferencja naukowa „Cyfrowe usługi publiczne w Europie” już w połowie stycznia

Już 19 stycznia w Instytucie Logistyki i Magazynowania odbędzie się Konferencja naukowa pt. "Cyfrowe usługi publiczne w Europie", poświęcona dyskusji na temat rozwoju e-usług publicznych w Polsce i w Europie.


Celem konferencji jest wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich oraz praktykami na temat cyfrowych usług publicznych oraz dyseminacja wiedzy na ten temat. Tematyka konferencji będzie się koncentrować w szczególności na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskiego nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym. Na konferencji przedstawiony będzie wpływ ma rozporządzenia eIDAS na transgraniczne e-uługi publiczne oraz  rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym.


Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, w szczególności prawników, informatyków, ekonomistów, jak i osób, którym bliska jest tematyka Konferencji. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Pokłosiem spotkania będzie publikacja artykułów naukowych w formie monografii pokonferencyjnej. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem biernym w wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji poprzez przesłanie do 31 grudnia br. karty zgłoszenia pobranej ze strony www.eprawo.net z zakładki „Konferencja”.


Konferencja jest organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania – instytut badawczy, w ramach międzynarodowego projektu pilotażowego e-SENS (www.esens.eu), którego celem jest rozwój e–usług publicznych, w obszarze wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych w Europie. Projekt e-SENS jest projektem wielkoskalowym (Large Scale Pilots) realizowanym w ramach  Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).


Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie http://www.eprawo.net/

Webinar „Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – uwagi praktyczne”

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na webinar omawiający kwestię doręczania w postępowaniu administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów, które rozstrzygane były w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi.

W programie:


• Doręczenie – pojęcie i znaczenie dla procedury;
• Tradycyjny sposób doręczania pism (doręczenie zastępcze, terminy, fikcja doręczenia);
• Doręczanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
• Praktyczne problemy doręczania pism w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe;
• Czas na zadawanie pytań;

 

Termin: 21 grudnia 2016 r.
Rozpoczęcie: 10:00
Czas trwania:  około 20-30 minut

 

-> REJESTRACJA <-

 

Do udziału w webinarium zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę korespondencji elektronicznej, informatyków oraz kierownictwo  w jednostkach administracji publicznej. Spotkanie poprowadzi Tomasz Zakrzewski – ekspert prawny w Centrum Elektronicznej Gospodarki Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.-> ZAREJESTRUJ SIĘ <-Na wszelkie pytania organizacyjne odpowiedzi udzieli Paulina Sadowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 61 666 48 71

W celu poprawnego odbioru webinaru prosimy o zaktualizowanie przeglądarki internetowej, wtyczki Flash Player oraz włączenie głośników. Sugerujemy, aby korzystali Państwo ze stałego połączenia z Internetem (połączenia kablowego, nie za pomocą WI-FI).

Webinar „Faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki w administracji publicznej”

UWAGA - webinar już się odbył!

 

Od 27 listopada 2018 jednostki sfery finansów publicznych będą zobowiązane do odbioru faktur przesyłanych w postaci elektronicznej, spełniających wymagania UE. Obowiązek odbioru e-faktur wprowadzony został dyrektywą 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.


Aby umożliwić polskiej administracji spełnienie tego obowiązku, uruchomiono projekt utworzenia platformy pośredniczącej elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych. Platforma będzie narzędziem wsparcia wdrażania obowiązku odbioru e-faktur przez polską administrację publiczną.


Celem webinaru jest przedstawienie zadań związanych z wdrożeniem obowiązku nałożonego przez Dyrektywę 2014/55/UE oraz sposobu wsparcia administracji w jego realizacji.


Udział w webinarium jest bezpłatny.

 


Termin: 19 grudnia 2016r.
Rozpoczęcie: 10:00
Czas trwania:  około 20-30 minut


Zarejestruj się


W programie:
•    obowiązek odbioru e-faktur w administracji (Dyrektywa 2014/55/UE)
•    omówienie dedykowanej platformy do przekazywania e-faktur
•    jak przygotować się do odbioru e-faktur
•    konsekwencje i korzyści wejścia w życie obowiązku e-fakturowania
•    czas na zadawanie pytań

Do udziału zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę zamówień oraz dostaw publicznych w jednostkach administracji publicznej.


Spotkanie poprowadzi Tadeusz Rudnicki - Ekspert Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego e-Fakturowania (grupa robocza AGS) oraz Polskiego Forum Krajowego, będący Głównym specjalistą Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w Centrum Elektronicznej Gospodarki.


Na wszelkie pytania organizacyjne odpowiedzi udzieli Paulina Sadowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 61 666 48 71

Rejestracja na webinar

Nowości wydawnicze ILiM na 20. Poznańskich Dniach Książki

Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania prezentuje nowe pozycje wydawnicze podczas 20. Jubileuszowych Poznańskich Dni Książki nie tylko naukowej. Wydarzenie odbywa się od 15 do 17 XI w Poznaniu w Collegium Maius UAM. Wśród eksponowanych tytułów nie zabrakło kolejnego wydania „Słownika terminologii logistycznej” oraz nowego raportu „Logistyka w Polsce”. Udział w tegorocznej ekspozycji to wyjątkowa okazja do zapoznania się z ofertą wydawnictw reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe z całego kraju.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj