Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
„Współpraca w łańcuchach dostaw - jak obniżać koszty logistyki i transportu”

Żyjemy w czasach charakteryzujących się ogromnym tempem zmian technologicznych, społecznych mających duży wpływ na kształtowanie się rynku logistycznego.
Logistyka staje się coraz bardziej powszechna i wkracza w coraz więcej obszarów życia. 

Ciągły wzrost przewożonego wolumenu zwiększa obciążenia finansowe przedsiębiorstw. Efektywne zakupy są kluczowe z punktu widzenia kosztów operacyjnych. Równocześnie rosną koszty transportu, w tym koszty społeczne oraz związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Firmy poszukują rozwiązań które pozwolą im na wzrost skuteczności i efektywności realizowanych procesów zakupowych, a także transportowych, a regiony poszukują metod na ograniczenie kosztów związanych z nadmiernym obciążeniem dróg.

Rozwijane są nowe koncepcje współpracy, innowacyjne narzędzia komunikacji i wymiany informacji pozwalające na globalną i bezpieczną wymianę danych w łańcuchach dostaw. 


6  powodów dlaczego warto wziąć udział w warsztacie 

 • Podczas warsztatu dowiesz się: 
 • Jak budować przewagę konkurencyjna na rynku logistycznym? 
 • Jakie oszczędności przynosi usprawnienie komunikacji w łańcuchach dostaw? 
 • Jak efektywnie budować proces zakupowy w łańcuchu dostaw ? 
 • Czym jest inteligentny ładunek?  
 • Czym są platformy współpracy, jakie przynoszą korzyści i kto może z nich korzystać
 • Jak zmniejszyć koszty i poprawić efektywność współpracy w łańcuchu dostaw? 

Spotkanie odbędzie się pod auspicjami projektu ESSENCE, który rozwija elektroniczną platformę współpracy oferująca usługi w zakresie tzw. eBiznesu, eSieci i eLogistyki  pozwalające również małym i średnim przedsiębiorstwom na podniesienie skuteczności organizacji pracy oraz zarządzania. Szczegóły…

Powołano Polską Logistyczną Platformę Technologiczną

Podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej było jednym z punktów Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2014, który odbył się w dniach 14-16 maja br. w Poznaniu.

Zawarcie porozumienia poprzedziła debata przedstawicieli nauki i biznesu, podczas której podkreślono korzyści płynące ze współpracy i rozwiązywania problemów logistycznych poprzez rozwój i zastosowanie innowacji w zakresie technologii, organizacji i regulacji prawnych. W debacie udział wzięli: Prezes Zarządu Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Krzysztof Szymborski, Prezes Zarządu Dachser Grzegorz Lichocik oraz Prof. Włodzimierz Rydzkowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Debatę poprowadził dr Marcin Hajdul z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

- Chcemy przeciwdziałać problemom, które nurtują polski i europejski transport. Mamy zamiar wykorzystać rodzimy potencjał intelektualny i technologiczny branży logistycznej oraz zoptymalizować wykorzystanie środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego naszego kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy - mówił Marcin Hajdul, Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej ILiM. - Potrzebna jest współpraca nauki z biznesem, bo jesteśmy w stanie odnieść sukces tylko wówczas, gdy połączymy ze sobą naukę z praktyką.

Profesor Rydzkowski podkreślił, iż: - Niezwykle potrzebna jest konfrontacja teorii z potrzebami rynkowymi i działaniami świata biznesu. Dlatego inauguracja Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej jest tak ważna, bo dzięki niej rozwój będzie mógł iść dwutorowo i uwzględniać potrzeby obu stron. Po debacie, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pana Ministra Dariusza Bogdana, miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia inaugurującego powstanie Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej przez członków Grupy Inicjatywnej obecnych na Polskim Kongresie Logistycznym.

Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się: Rektor Wyższej Szkoły Logistyki prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c., Prezes Zarządu Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Sp. z o.o. Krzysztof Szymborski, Prezes CallFreedom Sp. z o.o. Sławomir Krantowski, Dyrektor Handlowy DCT GDAŃSK S.A. Dominik Landa, Prezes FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. Dariusz Łukawczyk, Prezes HOLKAP Sp. z o.o. Piotr Holka, Prokurent Knauf Trans Polska Sp. z o.o. Jarosław Łosek, Prezes KOW Media&Marketing Dariusz Kostrzębski, Prokurent/Dyrektor Logistyki Onninen Sp. z o.o. Władysław Czuj, Dyrektor Generalny Raben Transport Paweł Trębicki oraz Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania dr inż. Grzegorz Szyszka.

Celem strategicznym Platformy jest wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego branży logistycznej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Zadaniem Platformy będzie umożliwienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki oraz pobudzenie dyskusji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzrostu wydajności i konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego. Ponadto, celem działań Platformy będzie wdrażanie innowacyjnych technologii w logistyce i transporcie. Obecnie zdefiniowane działania obejmą:

- Grupowe zakupy usług transportowych - współdzielenie dostaw;
- Współdzielenie sprzedaży i organizacji logistyki niezależnych firm;
- Zwiększenie wskaźnika wykorzystywanej powierzchni ładunkowej;
- Centralne laboratorium odpraw celnych dla polskich portów morskich;
- Opracowanie i wdrożenie Community System dla polskich portów morskich;
- Wzrost wydajności i poprawa bezpieczeństwa polskiego systemu transportowego poprzez integrację systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z systemami zarządzania terminalami/portami;
- Integracja różnych systemów śledzenia GPS – rozwiązania otwarte dla małych przewoźników;
- Kompleksowe rozwiązanie do awizacji aut na terminalach, w portach morskich, przejściach granicznych;
- Rejestr lokalizacji - centralna baza kodów GLN;

Na dzień zawarcia porozumienia Polską Logistyczną Platformę Technologiczną tworzą 24 organizacje, w tym 21 przedsiębiorstw - głównie dostawców i odbiorców usług logistycznych, dostawców rozwiązań IT oraz 3 przedstawicieli nauki. Poza przedstawicielami przybyłymi na inaugurację do Platformy przystąpiły również: "AZIS" - MINING SERVICE Sp. z o.o., Bakalland S.A., BalticRail A.S., Big Star Limited Sp. z o.o., Cargotor Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., FunApp Sp. z o.o., Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Luvena S.A., Nova Trading S.A., STANREM PPUH, Śląskie Centrum Logistyki S.A., TRANS.EU - Logintrans Sp. z o.o. oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Szczegóły na temat platformy: http://www.plpt.com.pl/

 

 

Kongres LOGISTICS 2014 - wielkie święto logistyków - już za nami!

14 i 15 maja Poznań zmienił się w stolicę międzynarodowej logistyki. W tych dniach odbywał się bowiem Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2014, który w tym roku przebiegał pod hasłem "Komunikacja w łańcuchach dostaw". XII edycja tej prestiżowej imprezy, jednej z najważniejszych w Europie, przyciągnęła ponad ośmiuset uczestników, reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak i świat biznesu.


Sesję plenarną zainaugurowało wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pana Dariusza Bogdana, który stwierdził, że logistyka jest krwiobiegiem gospodarki i podstawą wymiany handlowej.
- Logistyka w Polsce należy do tych dziedzin, które są wyjątkowo innowacyjne – podkreślił D. Bogdan. – Dzięki przedsiębiorstwom i instytucjom, dla których ta innowacyjność w połączeniu ze wzrostem efektywności są priorytetem, możemy być konkurencyjni na rynkach zagranicznych.

Mówiąc te słowa Minister Bogdan wyróżnił Instytut Logistyki i Magazynowania, podkreślając, że wśród jednostek badawczych, podlegających nadzorowi Ministerstwa Gospodarki, jednostka kierowana przez dr. Grzegorza Szyszkę należy do ścisłej czołówki tych najlepszych, najbardziej innowacyjnych. Kolejny mówca, Jos Marinus, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA), przedstawił prezentację, w której skoncentrował się przede wszystkim na współczesnych aspektach komunikacji.
- Żyjemy w bardzo trudnych czasach, charakteryzujących się ogromnym tempem zmian technologicznych, społecznych a także legislacyjnych – powiedział na wstępie Jos Marinus. – Z jednej strony potrafimy dziś już śledzić prawie wszystko – samoloty, statki i ciężarówki, a nawet palety i pojedyncze przesyłki.  Wiemy gdzie są, skąd się tam znalazły oraz gdzie zmierzają. Pojawia się coraz więcej danych pochodzących ze skanowania etykiet na towarach. Ma to jednak także swoje negatywne konsekwencje – jesteśmy przytłoczeni danymi, informacjami, których nie potrafimy na czas przetrawić ani skomunikować pomiędzy systemami.

Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej logistyki – zarówno tej krajowej jak i międzynarodowej – jest stworzenie ponadsystemowych platform, które ułatwią analizę tych danych w powiązaniu z całym łańcuchem dostaw, a także umożliwią sprawną komunikację i w efekcie odpowiednie wykorzystanie zebranych danych.
- Mimo, że transport jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, dziedziną, która w szybkości rozwoju nie ma sobie równych, nadal stoi przed nami wyzwanie eliminacji błędów, które z punktu widzenia współczesnej logistyki, nie powinny mieć w niej miejsca – dodał J. Marinus, prezentując dane dotyczące wykorzystania powierzchni ładunkowej samochodów ciężarowych, przemierzających Europę: średnio jest to zaledwie 55% całej powierzchni ładunkowej. Dodatkową bolączką jest od lat utrzymujący się wysoki wskaźnik "pustych przebiegów". Według danych, zaprezentowanych przez Prezydenta ELA, co piąta ciężarówka zamiast towarów wozi powietrze. To oczywiście wpływa na powstające korki na ulicach, konieczność budowania kolejnych sieci połączeń drogowych i wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Kolejnym prelegentem był dr Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który tradycyjnie przedstawił stan logistyki w naszym kraju i zaprezentował książkowe wydanie raportu na ten temat.

Nadzieją na eliminację błędów logistycznych w transporcie są powstające lokalnie platformy komunikacyjne, takie jak np. powstająca z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania Polska Logistyczna Platforma Technologiczna. Uroczyste podpisanie porozumienia przedstawicieli świata nauki i biznesu, inaugurującego powstanie PLPT miało miejsce właśnie podczas sesji plenarnej kongresu Logistics 2014.

- Chcemy przeciwdziałać problemom, które nurtują polski i europejski transport. Mamy zamiar wykorzystać rodzimy potencjał intelektualny i technologiczny branży logistycznej oraz zoptymalizować wykorzystanie środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego naszego kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy – mówi Marcin Hajdul, Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej ILiM. – Potrzebna jest współpraca nauki z biznesem, bo jesteśmy w stanie odnieść sukces tylko wówczas, gdy połączymy ze sobą działanie edukacyjne z praktyką.
Tę uwagę potwierdził także profesor Włodzimierz Rydzkowski z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego:
- Budujemy programy edukacyjne w oparciu o to, czego sami się nauczyliśmy, co sami umiemy, a niezwykle potrzebna jest konfrontacja teorii z potrzebami rynkowymi i działaniami świata biznesu – mówi W. Rydzkowski. – Dlatego inauguracja Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej jest tak bardzo ważna, bo dzięki niej rozwój będzie mógł iść dwutorowo i uwzględniać potrzeby obu stron.

 

 

Oglądając prezentację Marcina Hajdula oraz przysłuchując się debacie, która odbyła się tuż przed przerwą, można odnieść wrażenie, że nareszcie powstaje rozwiązanie, które obejmuje zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Dzięki połączeniu prac badawczych, realizowanych przez świat nauki, z potrzebami i działaniami firm, możliwe będzie obniżenie kosztów logistyki, zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie i podniesienie jakości realizowanych procesów.

Tuż po przerwie na scenie pojawił się Hans-Christian Pfohl, który mówił o konieczności konkurowania poprzez współpracę w ramach gospodarki sieciowej oraz o czterech determinantach charakteryzujących przewagę konkurencyjną: aktywach relacyjnych, działaniach związanych z dzieleniem się wiedzą, skutecznym zarządzaniu oraz uzupełnianiu się zasobów i zdolności.
Z bardzo ciekawą prezentacją wystąpił Steve Bratt z GS1 Global Office, który najpierw przypomniał o roli globalnych standardów GS1, aby następnie płynnie przejść do omawiania zmian zachodzących w świecie biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownego wzrostu liczby użytkowników sieci internetowych oraz zakupów online (przede wszystkim w Chinach). Sprawna obsługa klienta w fizycznych i cyfrowych kanałach dystrybucyjnych wymaga specjalnego podejścia.
- Należy przemyśleć wszystkie aspekty procesów biznesowych i skupić się na takiej obsłudze klienta, aby była dla niego praktycznie niedostrzegalna, płynna – tłumaczył S. Bratt.
Na zakończenie obrad sesji plenarnej pierwszego dnia obrad Kongresu, tradycyjnie już wręczano certyfikaty Europejskiego Towarzystwa Logistycznego.  Są to prestiżowe certyfikaty kompetencji zawodowych w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków, które dostępne są na trzech poziomach: Junior, Senior i Master.

Drugiego dnia obrad Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2014 uczestnicy wzięli udział w sześciu sesjach tematycznych, obradach plenarnych oraz wizytach technicznych w firmach partnerskich. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji - pokazu umiejętności psa tropiącego, zorganizowanego przez Izbę Celną, finalnej konferencji projektu EMPIRIC oraz wystąpienia Witolda Skowrońskiego, tłumacza symultanicznego, który w swoim dorobku ma m.in. pracę dla prezydentów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas czwartkowego wystąpienia pan Skowroński opowiadał o sztuce komunikacji w relacjach wielokulturowych.

W Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich od godziny 9:00 odbywały się jednocześnie trzy sesje poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom infrastruktury magazynowej, rozwiązaniom informatycznym oraz dostarczaniu szybkiej i wiarygodnej informacji w łańcuchu dostaw.
- Odnotowujemy rosnące zapotrzebowanie na wózki widłowe zasilane energią elektryczną - mówił Tobiasz Jakubczak ze Still Polska, który w sesji poświęconej najbardziej innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w magazynach, opowiadał o korzyściach wynikających z zastępowania wózkami elektrycznymi tych spalinowych. - Wpływają na to nie tylko dużo niższe koszty użytkowania, ale także coraz większa świadomość przedsiębiorstw i rosnący nacisk na ochronę środowiska.

Dla wielu przedsiębiorców wciąż to jednak aspekt finansowy jest tym decydującym o wymianie spalinowych wózków widłowych na jednostki z napędem elektrycznym. Aby nie być gołosłownym T. Jakubczak przedstawił szczegółową analizę porównawczą kosztów pracy takich jednostek, z której ewidentnie wynikało, że wózek z napędem elektrycznym generuje trzykrotnie niższe koszty eksploatacji (64 zł za dzień pracy w porównaniu do 190 zł w przypadku wózka z silnikiem Diesla). Kolejną innowacją proponowaną przez firmę Still jest stosowanie w magazynach zestawów transportowych, złożonych z ciągnika, ramy i kilku przyczep (trollejów). Mniej niezależnych pojazdów oznacza większe bezpieczeństwo w magazynie, mniejsze zużycie energii i mniej szkód spowodowanych przez wypadki.

W tej samej, niezwykle interesującej i bogatej sesji uczestnicy kongresu mieli także możliwość wysłuchania wystąpienia dyrektora zarządzającego METROPLAN HOLDING oraz METROPLAN EASTERN EUROPE, pana Ulricha Dantzera, który przedstawił m.in analizę infrastruktury drogowej w Polsce oraz zasygnalizował zmiany rynkowe, które nastąpią w naszym kraju w przeciągu najbliższych 6 lat, a które spowodowane będą między innymi przeprowadzeniem wielkich infrastrukturalnych projektów, współfinansowanych przez Komisję Europejską.
- Nakłady na przebudowę i modernizację szlaków drogowych w Polsce będą należały do największych w Europie - powiedział szef Metroplanu. - Nowe autostrady, nowe i zmodernizowane linie kolejowe i terminale przeładunkowe, nowe, wyspecjalizowane parki logistyczne - to tylko czubek góry lodowej. W dalszej kolejności przewiduję znaczne obniżenie kosztów transportu lądowego i bardziej efektywne zarządzanie flotami pojazdów. Polska logistyka powoli wychodzi z "zamknięcia", przez co staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. Za kilka lat wyniki dystrybucji transgranicznej będą tutaj największe w całej Europie.  

Bardzo ciekawie przedstawiała się sesja poświęcona rozwiązaniom informatycznym w łańcuchach dostaw, którą moderował Witold Hołubowicz z Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych. Globalizacja i duże problemy komunikacyjne współczesnych łańcuchów dostaw wymagają specjalnego podejścia i zaproponowania elastycznego systemu zarządzania oraz zintegrowania systemów teleinformatycznych, bez czego trudno sobie wyobrażać sprawnie działające przedsiębiorstwo, które chciałoby aspirować do miana czołowych przedstawicieli świata logistyki. W trakcie sesji przedstawiciele firm dostarczających rozwiązania IT dla logistyki zaprezentowali systemy wspierające zarządzanie łańcuchami dostaw, dedykowane operatorom logistycznym oraz firmom dla obsługi własnych łańcuchów dostaw. Ważnym elementem każdego z wystąpień była prezentacja zdolności do integracji z innymi rozwiązaniami oraz obsługi przepływów międzynarodowych na przykładach rynkowych wdrożeń. Na koniec sesji moderator poprosił, aby prelegenci jednym zdaniem zaprognozowali najbliższe przemiany, które szykują się w tej branży.
- Na pewno możemy się spodziewać dużego nacisku na rozwój usług mobilnych i zarządzanie systemami za pomocą urządzeń mobilnych - powiedział Krzysztof Kędzierski (AMUR sp. z o.o.).
- Uproszczenie przekazów, ułatwienie zrozumienia komunikatów i danych na każdym elemencie łańcucha dostaw, co wpłynie także na poprawę szybkości przekazu informacji - dodał Andrzej Gawrysiak (Consafe Logistics sp. z o.o.).
- Ja stawiam na standaryzację komunikatów i eliminację papieru - skwitował Michał Urbańczyk (EDI Business Solution Manager Comarch S.A.), natomiast Artur Zgoda z firmy Axit Sp. z o.o. zaznaczył konieczność "wyjścia poza bramy przedsiębiorstwa" i rozpoczęcie współpracy zarówno pomiędzy systemami jak i samymi firmami, nawet jeśli rynkowo są to podmioty konkurencyjne.
- Podstawą każdej firmy są ludzie - podkreślił Tomasz Warchała (Oracle Poland sp. z o.o.). - Musimy inwestować w ludzi, ekspertów, bo bez nich nawet najlepsze systemy nie spełnią pokładanych w nich oczekiwań.

 

 

Sesję o efektywnej współpracy i wiarygodnej informacji w łańcuchach dostaw prowadziła Elżbieta Hałas, pełnomocnik dyrektora ILiM ds. systemu GS1, która na co dzień kieruje pracą zespołu GS1 Polska. Pierwszym prelegentem był Jorgen Balle z duńskiej firmy Frode Laursen, który zaprezentował znaczenie wprowadzenia standardów GS1 dla obniżenia kosztów i poprawienia obsługi klientów w ramach logistyki firm trzecich. Prezentacja F. Laursena dotyczyła rozwiązań opartych na EDI, które zostały wdrożone w firmie Toms.
- Dzięki EDI udało się znacząco poprawić obsługę klienta, a także zmniejszyć koszty związane z koniecznością zatrudniania pracowników - mówi F. Laursen. - Dodatkowo mogliśmy w ten sposób wyeliminować błędy związane z zamówieniami. Poza tym uzyskaliśmy informację o tym jaki jest poziom zapasów, jakie są odchylenia magazynowe, gdzie znajdują się poszczególne towary i kiedy zamówienie zostanie zrealizowane.

Na koniec drugiego dnia obrad Kongresu LOGISTICS, tuż przed planowanymi wizytami technicznymi w przedsiębiorstwach Blum, Clip Logistics, Dachser, Solaris i Promag, odbyła się druga sesja plenarna, na której zaprezentował się przedstawiciel firmy Onninen, laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Ostatnim wystąpieniem, kończącym całe obrady Kongresu, była prezentacja Witolda Skowrońskiego, pomysłodawcy i współtwórcy Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, na temat sztuki komunikacji w wielokulturowych relacjach. Lekkie i prowadzone na luzie wystąpienie uzmysłowiło uczestnikom LOGISTICS 2014 jak ważna jest znajomość tła kulturowego kraju. Słowa, mimika i gesty, które w jednej kulturze są powszechnie akceptowane, w innej mogą nabierać negatywnych skojarzeń i zniweczyć wielomiesięczne badania rynku i prowadzone negocjacje.

Trzeciego dnia Kongresu - już na terenie Instytutu Logistyki i Magazynowania - odbyły się równoległe warsztaty tematyczne:
- Wyzwanie managerskie - komunikacja w sytuacjach konfliktowych,
- Prognozowanie popytu z wykorzystaniem narzędzia SAS Forecast Studio,
- Praktyczne aspekty modelowania i reorganizacji sieci dystrybucji,
- Bezpieczeństwo globalnych łańcuchów dostaw.

Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2014 to nie tylko sesje plenarne i spotkania tematyczne. To także duża wystawa logistyczna, warsztaty i wizyty techniczne w firmach partnerskich. To także niepowtarzalna okazja do dyskusji "ponad podziałami" z przedstawicielami konkurujących ze sobą firm logistycznych i czołowymi  teoretykami i praktykami branży. Warto także wspomnieć, że podczas kongresu został zaprezentowany raport "Logistyka w Polsce 2013", praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Szyszki i Ireneusza Fechnera, która jest już dostępna w sprzedaży na stronie Biblioteki Logistyka.

 

 

Tegoroczne święto logistyków dobiegło końca. Kolejne już za dwa lata!
A na razie - zapraszamy do galerii zdjęć z LOGISTICS 2014.

Autor zdjęć: Joanna Dorszyk.

 

Czerwcowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 2 do 5 czerwca zapraszamy do Poznania na cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantują zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:


Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

Uczestnicy systemu GS1 płacą mniej. Warto sprawdzić rabaty!

Zgłoszenie >>

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Wprowadzasz innowacje w przedsiębiorstwie? Skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji!

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. Możesz liczyć m.in. na profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności w Twojej firmie, pomoc w znalezieniu środków na finansowanie innowacji oraz na pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii.
Dzięki nowym technologiom Twój biznes przejdzie na wyższy poziom rozwoju, a Ty podniesiesz konkurencyjność przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Doradztwa w zakresie innowacyjności udzielają wyspecjalizowane w tej dziedzinie podmioty świadczące usługi w ramach Krajowego Systemu Usług. Ośrodki KSI KSU oferują usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym na podstawie umów podpisanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na podstawie standardu świadczenia przedmiotowych usług, który został opracowany wspólnie z PARP. Zawarte w ww. dokumentach zasady stanowią gwarancję najwyższej jakości usług świadczonych we wszystkich ośrodkach na terenie Polski
i dają przedsiębiorcom pewność, że ośrodek jest wiarygodnym i sprawdzonym partnerem biznesowym.

Dlaczego warto korzystać z usług KSI ?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 19 środków, które do połowy 2015 roku będą realizować usługę systemową „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Z usługi proinnowacyjnej mogą skorzystać osoby prowadzące działalność w sektorze MŚP, które planują innowacje w przedsiębiorstwie. Pośrednio projekt wesprze proces dyfuzji innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ze sfery nauki (jednostek naukowych) do przedsiębiorstw. Dzięki usłudze świadczonej przez KSI KSU przedsiębiorca może zyskać przewagę technologiczną nad konkurencją i wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Zakres usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSU będzie obejmował analizę potrzeb przedsiębiorcy i jego możliwości rozwoju w zakresie innowacji (w tym identyfikację i analizę źródeł finansowania innowacji) a także pomoc w procesie wdrażania rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas analizy. Objęcie usługi wsparciem w ramach projektu będzie możliwe pod warunkiem, że przynajmniej jedna innowacja w postaci rozwiązania technologicznego zostanie wdrożona w związku z otrzymaną usługą doradztwa. Jednocześnie nie ma przeszkód, by razem z rozwiązaniem technologicznym były wdrażane inne, związane z nim innowacje nietechnologiczne.
Zobacz także:http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie/dlaczego_ksi?first=Y

Usługa doradztwa proinnowacyjnego składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap to audyt innowacyjności (Etap I) obejmujący ocenę potencjału i potrzeb przedsiębiorcy w zakresie możliwości wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej.
W ramach takiego audytu konsultanci Krajowej Sieci Innowacji KSU obligatoryjnie przeprowadzają u przedsiębiorcy analizę pozycji rynkowej, modelu biznesowego, finansową, organizacji zarządzania i dojrzałości technologicznej.

Drugi etap usługi to doradztwo we wdrażaniu innowacji (Etap II) wskazanych w rekomendacjach z audytu innowacyjności (Etapu I). Wdrożenie innowacji może dotyczyć opracowania przez jednostkę naukową rozwiązania innowacyjnego wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub nabycia istniejącego
już rozwiązania lub prawa do jego wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej.
Zobacz także: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie/zakres_uslug_ksi?first=Y


Warunki odpłatności

Usługa proinnowacyjna będzie częściowo odpłatna dla przedsiębiorcy. Wysokość tej odpłatności zależeć będzie od skali wykorzystania usługi oraz sposobu wdrożenia innowacji. Wartość maksymalna usługi KSI objętej wsparciem PARP (jako jednej usługi świadczonej na rzecz jednego przedsiębiorcy) nie może przekroczyć:

1)       13 000 zł – dla Etapu I - Audytu innowacyjności

2)       55 000 zł – dla Etapu II - Doradztwa we wdrożeniu innowacji.

Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców z tytułu usług świadczonych w ramach projektu przez Wnioskodawcę, w ramach wsparcia może wynosić w części obejmującej:

 1. audyt innowacyjności: do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji (łącznie świadczony Etap I i Etap II). Przedsiębiorca otrzymuje wówczas usługę Audytu bezpłatnie, opłata za Etap II według pkt.3) lub 4) poniżej.
 2. audyt innowacyjności: do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony wyłącznie audyt innowacyjności (tylko Audyt – Etap I); przy wartości maksymalnej usługi o wartości  13 000 zł. Przedsiębiorca wpłaca 10 % wartości Etapu I, czyli maksymalnie 1 300 zł.
 3. doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać rozwiązania technologicznego opracowanego wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki: do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel; łączna wartość usług maksymalnie: Audyt 13 000 zł plus  Doradztwo 55 000 = razem 68 000 zł. Przedsiębiorca wpłaca 15 % wartości Etapu II, czyli maksymalnie 8 250 zł, Audyt (Etap I) jest świadczony bezpłatnie.
 4. doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać gotowego rozwiązania technologicznego, w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia, jeżeli to rozwiązanie technologiczne, lub prawo do jego wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej zostały nabyte przez przedsiębiorcę od innego podmiotu niż jednostka naukowa: do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel (bez jednostki naukowej). Łączna wartość usług maksymalnie wynosi: Audyt 13 000 zł plus Doradztwo 55 000 = razem 68 000 zł. Przedsiębiorca wpłaca 50 % wartości Etapu II, czyli maksymalnie  27 500 zł, Audyt (Etap I) jest świadczony bezpłatnie.


Zakres usług Etapu I i Etapu II

Zakres usług Etapu I i Etapu II jest negocjowany z Przedsiębiorcą, jednak musi spełniać wymagania Standardu świadczenia usługi Doradztwo we wdrożeniu innowacji opisane poniżej:

Usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym w ramach niniejszego projektu obejmuje:

1. Etap I usługi - audyt innowacyjności – identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych

Definicja usługi- ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Zakres usługi - pełny zakres przedmiotowy audytu innowacyjności obejmuje 13 komponentów, w tym:

komponenty obowiązkowe (komponenty fakultatywne – nieobowiązkowe - stanowią rozszerzenie obowiązkowych i są dodatkowo płatne):

A0: Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę

A1.1: Analiza pozycji rynkowej

A2.1: Analiza modelu biznesowego

A3.1: Analiza finansowa

A4.1: Analiza organizacji i zarządzania

A5.1: Analiza dojrzałości technologicznej.

 

2. Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji – kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby.

Definicja usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

Zakres usługi - zakres przedmiotowy Etapu II obejmuje 20 komponentów (do wyboru przez Przedsiębiorcę):

D1: Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju

D2: Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju

D3.1: Opracowanie szczegółowego modelu finansowego

D3.2: Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego

D4: Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii

D5: Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii

D6: Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej

D7.1: Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii

D7.2: Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii

D8.1: Końcowa weryfikacja kształtu umowy

D8.2: Wsparcie w przygotowaniu umowy

D9.1: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia

D9.2: Analiza ryzyka wdrożenia

D10: Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania

D11: Wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania

D12: Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne

D13.1: Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich

D13.2: Stworzenie systemu motywacyjnego

D14.1: Wsparcie zarządzania własnością intelektualną

D14.2: Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną.

 

ILiM świadczy Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym w następujących obszarach:

 • wdrażanie innowacyjnych technologii i metod elektronicznego fakturowania jako czynnika wzrostu współpracy, konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw

  Kontakt: Tadeusz Rudnicki tel. +61 850 48 85 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • wspieranie metod zapewniających zgodność metod produkcji z normami europejskimi oraz sposobów redukcji jej kosztów poprzez przebudowę procesów projektowania i modelowania innowacyjnych wyrobów

  Kontakt: dr Krzysztof Sieczkarek tel. +61 850 49 89 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W celu ustalenia możliwości skorzystania z Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz ustalenia szczegółowego zakresu usług, skontaktuj się z nami.

 

 

Szlifuj swój angielski z nowym e-szkoleniem GS1 Barcode Certiticate

Zachęcamy do skorzystania z nowego pakietu e-szkoleń GS1 Barcode Certificate – zrealizowanego  w angielskiej wersji językowej.

Realizacja e-szkolenia:

 • Zwiększa umiejętność posługiwania się branżowym językiem angielskim
 • Poszerza wiedzę o kodach kreskowych i technologiach wspieranych przez GS1
 • Gwarantuje międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia

Dzięki połączeniu 7 e-szkoleń w 1 pakiet możemy zaproponować rewelacyjną cenę za 32 godziny e-szkoleń, która po rabacie wynosi 559,00 zł.
Odbierz międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia.

Poznaj tajemnice kodu kreskowego na Targach Mobilnych w Warszawie

Kod kreskowy obchodzi w tym roku jubileusz 40 lat funkcjonowania w handlu. Z tej okazji organizacja GS1 Polska przygotowała szereg działań okolicznościowych, a jednym z nich będzie prezentacja jak i do czego w dzisiejszych czasach konsument może wykorzystać kod. Zapraszamy 21 i 22 marca na Stadion Narodowy w Warszawie oraz znajdujące się na jego terenie stoisko GS1 Polska, gdzie podczas trwających Targów Mobilnych pokażemy jak wykorzystać kod kreskowy, aby kupować świadomie.


W czerwcu 1974 roku w supermarkecie w Ohio (USA) po raz pierwszy zeskanowano przy kasie kod kreskowy. Produktem była guma do żucia Wrigley. Dzisiaj, przy kasach supermarketów, dyskontów i różnych innych sklepów na całym świecie skanowanych jest 5 miliardów kodów dziennie. Potencjał tych kilkunastu kresek jest więc gigantyczny i co ciekawe - wzrasta wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Podczas targów mobilnych zapraszamy do stoiska ILiM-GS1 Polska, przy którym będzie można samodzielnie sprawdzić do jakich informacji o produkcie można dotrzeć, skanując kod kreskowy. Jeżeli jesteś alergikiem, dbasz o dietę, sprawdzasz opinie i ceny lub lubisz łowić okazje, koniecznie nas odwiedź - zapraszamy na stoisko nr C6.

 

Całemu wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty. W pierwszym dniu poświęcone będą głównie rozwijaniu aplikacji, decyzjom technologicznym, digital publishingowi czy marketingowi mobilnemu. Prelegentami będą m.in. Tomasz Woźniak z Future Mind, który opowie o tym, jak przygotować firmę do produkcji aplikacji, Marcin Zaremba z Senfino skoncentruje się na użyteczności aplikacji, a Bartłomiej Lozia z Jojo Mobile podzieli się wiedzą, jak zmonetyzować aplikację. Podczas warsztatów dowiemy się jak wykorzystać w świecie offline popularne beacony, geolokalizację czy mobilne płatności. 22 marca to gratka dla fanów technologii mobilnych. Tego dnia odbędą się warsztaty "Aktywny rodzic", podczas których dowiemy się jak mądrze i bezpiecznie wprowadzać dzieci w świat nowych technologii, a także przegląd aplikacji, które wspierają zdrowy tryb życia i codzienną efektywność. Podróżniccy.pl zaprezentują jak korzystać ze smartfona w podróży, a ekipa z niebezpiecznik.pl pokaże jak zabezpieczyć swój telefon. Targi Mobilne to doskonała okazja do zapoznania się z nowościami technologicznymi dostępnymi na rynku.

WARSZTAT: Kody kreskowe w praktyce - drukowanie i weryfikacja jakości kodów w ramach marcowego GS1 Week

W dniach od 24 do 27 marca zapraszamy do Poznania na cykl szkoleń otwartych GS1 Week

Pragniemy Państwa zachęcić do udziału w WARSZTACIE dotyczącym drukowania i weryfikacji jakości kodów. Podczas warsztatu uczestnicy wykonają ćwiczenia praktyczne z obsługi drukarek i oprogramowania do drukowania kodów kreskowych oraz wydrukują etykiety logistyczne.


W ramach GS1 Week zapraszamy również na szkolenia z:

Przedstawimy modelowe rozwiązania informatyczne, a także praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem standardów GS1 w firmach: Zgłoszenie >>


Szkolenia możemy przeprowadzić również w Państwa firmie: Więcej >>

Pilotaż platformy ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej

Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - zaprasza wielkopolskie przedsiębiorstwa do udziału w bezpłatnych pilotażach i przetestowaniu Platformy ESSENCE, pozwalającej na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie technologii ICT.

Chcąc utrzymać konkurencyjność na rynku przedsiębiorcy potrzebują dostępu do zaawansowanych technologii. Takie rozwiązania są z reguły skomplikowane i drogie. Celem projektu jest stworzenie eUsług, które zwiększą efektywność działań przedsiębiorstw, podniosą skuteczność organizacji pracy oraz zarządzania firmą. Projekt ESSENCE opracowuje usługi w zakresie eBiznesu, eSieci i eLogistyki.

ESSENCE oferuje innowacyjną technologię  w postaci platformy, jak też poza-techniczne rozwiązania, w tym:
- ramy zarządzania dla sieci biznesowych obejmujące potrzeby grupy przedsiębiorców, zezwalające na dopasowanie modeli ICT do różnych warunków funkcjonowania,
- platformę eUsług dostarczającą przedsiębiorcy funkcjonalności niezbędne dla codziennych działań biznesowych,
- dostęp dla większej ilości przedsiębiorców do eUsług, możliwość ich przetestowania w fazie pilotażowej i wykorzystania w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Korzyści dla firm biorących udział w bezpłatnym testowaniu Platformy:
- możliwość zapoznania się z funkcjami systemu i korzyściami z nich płynących,
- zdobycie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań ICT,
- możliwość wyboru interesujących przedsiębiorcę eUsług i dowolnego z nich korzystania,
- możliwość skonfigurowania indywidualnego modelu współpracy sieciowej w ramach ogólnych ram współpracy,
- możliwość współtworzenia platformy ESSENCE poprzez zgłaszanie uwag dotyczących jej funkcjonowania oraz ewentualnego dopasowania do aktualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Co zawiera platforma ESSENCE?
- e-Komunikację;
- e-Katalogi;
- Kształtowanie sieci biznesowych - planowanie – funkcjonowanie;
- Zarządzanie Dokumentami;
- Ocenę wydajności;
- e-Współpracę.

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PILOTAŻACH: DO 28 LUTEGO 2014 r.

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 61 850 49 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji o projekcie w folderze informacyjnym oraz na stronie internetowej: www.essence-project.eu

Darmowe wejściówki na CeBIT 2014 z Instytutem Logistyki i Magazynowania!

W dniach 10-14 marca 2014r. w Hanowerze odbędzie się kolejna edycja największych targów branży IT – CeBIT. Ponad 35.000 wystawców z 70 krajów zaprezentuje najnowsze osiągnięcia i trendy w branży. Podczas licznych konferencji wystąpią również znamienici prelegenci, m.in. Steve Wozniak, jeden z założycieli firmy Apple.

 

Targi CeBIT będą także okazją do promocji innowacyjnych rozwiązań i usług dostarczanych przez administrację publiczną. W sektorze dla instytucji publicznych (Public Sector Parc), można będzie odwiedzić wspólne stoisko dwóch projektów realizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania - e-SENS oraz e-CODEX. Celem tych projektów jest budowa nowoczesnych rozwiązań IT umożliwiających elektroniczną komunikację z administracją publiczną na terenie Europy. Oba projekty skupiają się na ułatwieniu dostępu do usług publicznych za pośrednictwem internetu, szczególnie w sprawach transgranicznych w zakresie zakładania działalności online, elektronicznych zamówień publicznych, e-zdrowia i e-sądownictwa (zwłaszcza projekt e-CODEX).

 
Projekty  oferują darmowe bilety upoważniające do wejścia na targi CeBIT 2014. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
- Katarzyna Rzyszczak  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Piotr Fenger – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Bon na innowacje 2014 r. Zapraszamy do skorzystania z usług badawczo-rozwojowych

Uwaga, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości skróciła termin składania wniosków na Bon na innowacje do dnia 06.03.2014. Przepraszamy. Mamy nadzieję, że program zostanie uruchomiony również w kolejnym roku.

Przedsiębiorstwa z Wielkopolski zapraszamy do kontaktu w związku z uruchomionym programem VOUCHER DLA PRZEDSIĘBIORSTW.

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.iw.org.pl/pl/aktualnoci/2360-nabor-wnioskow-w-konkursie-vouchery-dla-przedsiebiorstw


 

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza mikro i małe przedsiębiorstwa do skorzystania z usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut w ramach Programu Bon na innowacje (edycja 2014), finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Bonu na innowacje można sfinansować usługi w obszarze:

1. Optymalizacji zapasów
2. Optymalizacji procesów magazynowych
3. Optymalizacji procesów transportowych
4. Wdrożenia modułu komunikacji z kierowcami oraz monitorowania środków transportu z wykorzystaniem technologii mobilnych
5. Wdrożenia aplikacji MonZa Light wspierającej obszar zarządzania zapasami
6. Usługi doradczej w zakresie wdrażania Order-to-Cash (O2C) – oferta dla dostawców Leroy Merlin
7. Usługi doradczej w zakresie traceability & recall
8. Usługi doradczej w zakresie automatycznej identyfikacji (ADC) opartej o standardy i rozwiązania GS1
9. Usługi doradczej dla niepublicznych podmiotów leczniczych.
10. Usługi doradczej dla producentów wyrobów medycznych
11. Usługi doradczej w zakresie usprawnień w obszarze zaopatrzenia (upstream)
12. Inne – według dwustronnych uzgodnień pomiędzy ILiM a przedsiębiorstwem.
13. Badań kompatybilności elektromagnetycznej EMCFinansowanie badań

Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach Programu jest przeznaczone na zakup usługi, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy. Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o wsparcie kolejny raz. Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Usługę dla przedsiębiorcy może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa. Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3.041.500 zł.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii wynosi maksymalnie 15.000 zł. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem (tj. kwoty podatku od towarów i usług, wartości usługi netto przekraczającej kwotę 15.000 zł). Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).


Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa

Nabór wniosków trwa od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 16.30. W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3 dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat usług wykonywanych w ramach Programu zainteresowane firmy prosimy o kontakt:

Dział Obsługi Rynku
tel: 61 850 49 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, Poznań

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj