Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Podsumowanie konferencji e-Administracja dla Biznesu

W dniach 6 i 7 listopada 2013r. w Poznaniu odbyła się konferencja „e-Administracja dla Biznesu”. Uczestniczyli w niej reprezentanci administracji rządowej, samorządowej, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz media. Wysoka frekwencja potwierdziła, iż obok tematu modernizacji usług publicznych w dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej nie można przejść obojętnie.

Konferencję zainaugurował dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, dr Grzegorz Szyszka, wraz z reprezentującym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Andrzejem Ręgowskim oraz Sebastianem Christowem z Ministerstwa Gospodarki. Zarysowali oni kontekst całej konferencji, otwierając pole do przemówień i debat dotyczących zadań polskiej administracji. Przedstawiciele resortów wskazywali przede wszystkim na rozwiązania, które udało się już wprowadzić, np. platformę CEIDG lub elektronicznego konsultanta ZUS, będące przykładami dobrych praktyk. Przedstawiono też założenia zintegrowanego planu informatyzacji państwa, który wyznacza cele strategiczne w pracach nad poprawą jakości usług publicznych.

Następnie omówiono wizję e-Administracji z perspektywy przedsiębiorców. Przedstawił ją Mieczysław Bąk z Krajowej Izby Gospodarczej. Podkreślił, iż biznes potrzebuje znacznie łatwiejszego dostępu do informacji.  Z kolei Marcin Kraska, reprezentant Instytutu Logistyki i Magazynowania, zidentyfikował główne bariery i problemy w elektronizacji usług. Kolejny głos w sprawie szans i zagrożeń wynikających z elektronizacji usług publicznych należał do Stanisława Tamma, Sekretarza Miasta Poznania. Z perspektywy lokalnej, elektronizacja ta okazuje się wielkim wyzwaniem, stawiając samorządy w trudnym położeniu pod względem kosztów oraz niefunkcjonalnych systemów informatycznych. Zaznaczył on także, iż polska e-Administracja powinna być bardziej elastyczna i dostosowana do dynamicznych warunków otoczenia, m.in poprzez uwzględnienie „smartfonizacji” oraz wykorzysytanie technologii mobilnych. W tej części spotkania wystąpił także Marek Rudziński z SAGE, wykazując, iż przedsiębiorcy nieracjonalnie obawiają się wykorzystania e-faktury, kierując się starymi przyzwyczajeniami i nawykami. Dowodził, iż całkowita elektronizacja ewidencji finansowej prowadzi do wielomiliardowych oszczędności zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia była debata z udziałem prof. Wojciecha Cellarego, Andrzeja Ręgowskiego, Sebastiana Christowa, Jacka Czecha (KIG), Tomasza Kaysera (Wiceprezydent Poznania) oraz Marcina Kraski, którą poprowadził Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Na pytanie, „czy biznes potrzebuje e-administracji?” padały skrajnie różne odpowiedzi, sprawiając, że dyskusja była niezwykle dynamiczna. Głównym wnioskiem wynikającym z tej wymiany poglądów jest stwierdzenie, iż administracja jako służba publiczna powinna być przyjazna, prosta i nastawiona na rozwiązywanie problemów.

Drugi dzień konferencji poświęcony był idei „uczenia się od najlepszych”. Zaprezentowane zostały dobre praktyki z całego świata. Rebecca Greenwood z Australii przedstawiła strategię rządu Tasmanii. Zaprezentowała najnowszy, zorientowany na potrzeby obywateli, portal www dla przedsiębiorców. Inspirującego wykładu dokonał także Mihkel Tikk z Estonii. Pokazał, iż ideę przyjaznej i sprawnej administracji można urzeczywistnić. Aby tego dokonać trzeba skupić się na interoperacyjności oraz położyć nacisk na sprawne udostępnianie danych. Dzięki temu możliwa jest automatyzacja wielu procesów. Przedstawił plan Estonii polegający na zbudowaniu administracji pasywnej, która już dziś stara się realizować niektóre usługi bez aktywnego udziału interesariuszy, np. w przypadku upływu okresu ważności dowodu osobistego, odpowiednie organy otrzymują z systemu powiadomienie, a następnie przygotowują i przesyłają nowy dokument zainteresowanemu.

Nie zabrakło również prelekcji dotyczących najnowszych inicjatyw realizowanych w tym zakresie przez Unię Europejską. Ronald A. Smit, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w Hadze opowiedział o projekcie „elektronicznej sprawiedliwości”: e-CODEX. Natomiast Susanne Muehlenbein z Niemiec zaprezentowała projekt e-SENS, którego celem jest elektronizacja i konwergencja usług publicznych na poziomie europejskim. Z kolei Barbara Ubaldi, reprezentantka OECD, przedstawiła raport dotyczący mobilnych rozwiązań e-Administracji w państwach członkowskich OECD. Konferencję zakończyły warsztaty Design Thinking w Administracji, prowadzone przez Piotra Nowaka, na których uczestnicy poznali metodykę projektowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie usług publicznych.     

Konferencja e-Administracja dla Biznesu okazała się świetnym pomysłem, by w jednym miejscu zgromadzić i przedstawić poglądy różnych interesariuszy względem administracji publicznej. Dzięki licznym wykładom i panelom dyskusyjnym udało się wskazać wiele interesujących perspektyw, które mogą być inspiracją dla administracji rządowej i biznesu. Spotkania i dyskusje to nie jedyny owoc poznańskiej konferencji. W celu upamiętnienia rezultatów debat i przemówień, przy aktywnym udziale uczestników, sformułowano konkretne postulaty. Zostaną one przesłane do przedstawicieli władz.

Otwarcie Krajowego Centrum Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce

6 listopada 2013 nastąpiło uroczyste otwarcie Krajowego Centrum Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce - nowoczesnego budynku laboratoryjno – biurowego wybudowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania przy ulicy Estkowskiego w Poznaniu.

W nowo powstałym Krajowym Centrum Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce mieści się część laboratoryjna, pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowe oraz parking podziemny i pomieszczenia techniczne. Jedno z powstałych laboratoriów zajmuje się rozwojem metodyk i badaniami bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym badaniami na potrzeby RFID. Drugie laboratorium bada i rozwija technologie identyfikacyjne wykorzystywane w procesach logistycznych - kody kreskowe, fale radiowe (RFID), elektroniczny kod produktu (EPC). W nowych pomieszczeniach biurowych i szkoleniowych pracuje także zespół specjalistów zajmujących się projektami rządowymi, które obejmują analizę, mapowanie, upraszczanie i elektronizację procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i ich wdrażaniem w działania administracji publicznej.

- Budowa, realizowana w centrum miasta i na działce o niewielkiej powierzchni, gdzie dojazd jest ograniczony, była również dużym wyzwaniem logistycznym – dodaje dr Grzegorz Szyszka, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Prefabrykowana konstrukcja o wadze 2.460 ton była dostarczana przez ponad 100 tirów. Najdłuższe płyty sprężone konstrukcji miały długość ok. 15 m, a ciężar belek sprężonych przekraczał 15 ton. Ze względu na ograniczony plac budowy montaż elementów prefabrykowanych odbywał się bezpośrednio z naczep. Kubatura budynku wynosi ponad 16 tys. m sześc., a powierzchnia użytkowa niemal 2,5 tys. m kw. (bez atrium i garażu). Budżet inwestycji wraz z wyposażeniem laboratoriów wyniósł 24,1 mln zł.

WARSZTAT: Kody kreskowe w praktyce - drukowanie i weryfikacja jakości kodów w ramach listopadowego GS1 Week

W dniach od 25 do 28 listopada zapraszamy do Poznania na cykl szkoleń otwartych GS1 Week.
Pragniemy Państwa zachęcić do udziału w WARSZTACIE dotyczącym drukowania i weryfikacji jakości kodów. Podczas warsztatu uczestnicy wykonają ćwiczenia praktyczne z obsługi drukarek i oprogramowania do drukowania kodów kreskowych oraz wydrukują etykiety logistyczne.

W ramach GS1 Week zapraszamy również na szkolenia z:

Przedstawimy modelowe rozwiązania informatyczne, a także praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem standardów GS1 w firmach: Zgłoszenie >>


Szkolenia możemy przeprowadzić również w Państwa firmie: Więcej >>

Uruchomienie nowej komory do badań EMC w ILiM

Potencjał badawczy Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej wzbogacił się o nową komorę bezodbiciową. Została ona wykonana w nowym budynku Krajowego Centrum Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce i umożliwi badanie urządzeń o znacznie większych gabarytach niż aktualnie. Jest ona przeznaczona do pomiarów emisji natężeń pól zaburzeń oraz do badań odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne. Oprócz klasycznych badań EMC, komora będzie używana do rozwijania aplikacji RFID.

Komorę typu SAC (Semi Anechoic Chamber) wybudowała firma MVG/EMC Microwave Vision (Rainford EMC Systems) z Wielkiej Brytanii przy współudziale firmy Astat. Zakres częstotliwości pracy komory wynosi od 10 kHz do 40 GHz. Inicjatorem i motorem napędowym inwestycji jest dr inż. Krzysztof Sieczkarek – kierownik Laboratorium LA. Jego sukces polega na pozyskaniu środków, zaprojektowaniu funkcjonalności, pieczy nad realizacją i doprowadzeniu do ukończenia inwestycji aparaturowej przy wsparciu Zespołu. Budowa komory to wyzwanie logistyczno-mechaniczo-elektryczne. Waży ona łącznie ponad 20 ton. Do jej budowy wykorzystano 20784 płytki ferrytowe o łącznej wadze 5 728kG. Na ścianach zainstalowano ponad 500 absorberów piankowych. Na podłodze o powierzchni 54m2 rozkładane są ferryty o łącznej wadze ponad 100kG i dziesiątki absorberów typy Walkway. Komorze towarzyszy wyposażenie sprzętowe do pomiarów emisji zaburzeń do 26GHz oraz wyposażenie sprzętowe do badań odporności na pole elektromagnetyczne do 6GHz, wykorzystywane do badań EMC całej gamy urządzeń elektronicznych i elektronicznych. Uroczyste otwarcie nowego laboratorium z komorą bezodbiciową nastąpi 6 listopada 2013r.

 

Więcej informacji:

kierownik Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

dr inż. Krzysztof Sieczkarek
Tel. 061 850 49 89
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konferencja e-Administracja dla Biznesu już za 12 dni!

Wielkimi krokami zbliża się długo zapowiadana, współorganizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania, konferencja e-Administracja dla Biznesu. Warto wziąć w niej udział - będzie to świetna okazja, by spotkać przedstawicieli Ministerstw oraz poznać plany informatyzacji Polski. Zapisy nadal trwają.


Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 listopada w Poznaniu. Skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, urzędników i przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które związane są z elektronizacją urzędów. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i lepsze dopasowanie usług publicznych do potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Udział w konferencji potwierdzili m.in. ministrowie: Dariusz Bogdan z Ministerstwa Gospodarki oraz Andrzej Ręgowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wystąpią także prelegenci z Australii, Malty, Estonii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Tajwanu, Holandii oraz Niemiec. Nie zabraknie również bankietu (na zakończenie pierwszego dnia) oraz inspirujących warsztatów Design Thinking w Administracji (dnia drugiego).


Serdecznie zapraszamy do udziału!
Data i miejsce: 6-7 listopada w Poznaniu

Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.konferencja-eab.pl

Sharing Experiences on Logistics

Belgijska Izba Gospodarcza,  Ambasada Belgii oraz Instytut Logistyki i Magazynowania mają przyjemność zaprosić na wydarzenie: "Sharing Experiences on Logistics".


Konferencja „Sharing Experiences” jest wyjątkową okazją do nawiązania kontaktów biznesowych między polskimi i belgijskimi inwestorami (zarówno potencjalnymi, jak i tymi, o wieloletnim doświadczeniu), działającymi w obszarach związanych z logistyką i transportem. W celu maksymalizacji efektywności konferencji, połączone zostaną dwie formuły spotkań biznesowych: seminarium (część 1) oraz spotkania bilateralne (część 2).

 
Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

Data: Czwartek, 24 Października 2013, 12:30 - 17:30

Miejsce: IBB Andersia Hotel, Plac Andersa 3, PoznańW celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie http://www.belgium.pl. Wyłącznie zarejestrowane osoby otrzymają dodatkowe informacje dotyczące możliwości odbycia spotkań bilateralnych między potencjalnymi partnerami.

Dodatkowe materiały do pobrania:

- ZAPROSZENIE

- SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

- BIOGRAFIE PRELEGENTÓW

1000 fanów na Facebooku!

Bardzo nam miło poinformować i zarazem podziękować za odwiedzanie, komentowanie oraz polubienie naszego profilu na Facebooku. Staramy się aby profil informował Was na bieżąco o nowościach i dostarczał trochę wiedzy ze świata branży TSL. Ufamy, że jego popularność będzie rosła, a dzięki Waszej obecności (naszych ambasadorów) coraz więcej nowych logistyków będzie nas odwiedzać.

Korzystając z okazji zachęcamy do polubienia naszych pozostałych profilów (GS1 Polska, Biblioteka Logistyka oraz e-bit). 1000 fanka otrzyma od nas drobny upominek.


Raz jeszcze dziękujemy.

Badanie jakości usług przewoźników kolejowych

Przewozisz ładunki transportem kolejowym? Próbowałeś podjąć współpracę z przewoźnikiem kolejowym, jednak napotkałeś mnóstwo problemów? Odpowiadając na poniższą ankietę, możesz mieć wpływ na wprowadzanie zmian na tym rynku. 


Na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego prowadzimy badanie obecnych oraz potencjalnych odbiorców usług towarowych przewoźników kolejowych.

Przedsiębiorstwa, które wezmą udział w niniejszym badaniu, otrzymają jego wyniki w pierwszych miesiącach 2014 roku wraz ze wstępnym wskazaniem kierunków działań, które mogą zostać podjęte na poziomie administracyjnym w celu zwiększania konkurencyjności międzygałęziowej.

Rabaty na e-szkolenia dla firm

W miesiącu październiku zapraszamy firmy, które stawiają na kompetentne kadry do zakupu e-szkoleń dla swoich pracowników. Specjalnie dla Państwa zakup szkoleń dla kilku pracowników zaowocuje RABATEM.

Wystarczy wybrać interesujące szkolenie i przesłać nam zgłoszenie.

Więcej na stronie http://www.e-bit.edu.pl/miesiac-rabatow

Barometr logistyczny porówna wskaźniki logistyczne w Twojej firmie

Wspólnie z ECR Polska uruchomiliśmy platformę umożliwiającą regularne porównywanie wskaźników logistycznych w Państwa firmach. Narzędzie jest wiarygodne, dostępne przez stronę www i przede wszystkim - bezpłatne!

Barometr logistyczny LogiBar.net to ogólnodostępne narzędzie do regularnego benchmarkingu wskaźników logistycznych, umożliwiające łatwą, szybką i rzetelną ocenę efektywności procesów logistycznych. Korzystanie z LogiBar.net umożliwia przedsiębiorstwom gromadzenie, monitorowanie, a przede wszystkim porównanie wskaźników logistycznych własnej firmy ze średnią wyników firm z tej samej branży.

Platforma LogiBar.net przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw chcących monitorować swoje procesy logistyczne i na bieżąco kontrolować wartości KPI oraz poziom obsługi klientów na tle porównywalnych firm z danej branży czy grupy towarowej.


Zapraszamy do współpracy!

Anna Kosmacz-Chodorowska z GS1 Polska wśród zasłużonych dla branży opakowań

Podczas inauguracji Dnia Opakowań na Targach Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD 2013 (23 września br.), Anna Kosmacz–Chodorowska (ILiM – GS1 Polska) odebrała nominację do tytułu „Zasłużony dla branży opakowań” przyznaną przez Polską Izbę Opakowań. Anna Kosmacz-Chodorowska od ponad 20 lat zajmuje się problematyką standaryzacyjną w zakresie stosowania kodów kreskowych (systemów ADC) i elektronicznej wymiany danych (EDI), również w branży opakowaniowej.

 
Wśród nominowanych znaleźli się także: Marian Feldman - redaktor miesięcznika „Opakowanie” oraz Janusz Mazurczak - dyrektor Grupy Projektów Wystawowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tytuł „Zasłużony dla branży opakowań” przypadł w tym roku redaktorowi Marianowi Feldmanowi w uznaniu 60-letniej działalności na rzecz popularyzacji i promocji opakowalnictwa oraz polskiego przemysłu opakowań.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj