Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Instytut Logistyki i Magazynowania na liście Ośrodków Innowacji

Instytut Logistyki i Magazynowania otrzymał akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, trafiając tym samym ponownie na listę Ośrodków Innowacji.

 

Zgodnie z założeniem Ośrodkiem Innowacji zostają podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje wspólnie z przedsiębiorstwami projekty z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

I miejsce dla naszego projektu!

Miło nam poinformować, że projekt „Zrównoważone planowanie z zakresu logistyki miejskiej mające na celu usprawnienie regionalnego transportu towarowego”, realizowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania, zajął pierwsze miejsce w konkursie LOW CARBON LOGISTICS AWARD 2018 w kategorii „Pozarządowy projekt roku”.

 

Międzynarodowe jury złożone z ekspertów wywodzących się ze środowisk naukowych i biznesowych (doświadczeni specjaliści w branży logistyki i biznesu, eksperci związani z obszarem zrównoważonego rozwoju oraz naukowcy) wspólnie wybrało najlepszych kandydatów w trzech kategoriach: „Biznes”, „Gmina” i „Organizacja pozarządowa”, którzy wykazali zdolności przywódcze i opracowali niskoemisyjny projekt logistyczny przynoszący widoczne korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne społecznościom i gospodarkom lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym.

 

Celem konkursu LOW CARBON LOGISTICS AWARD 2018 było wyłonienie sprawców zmian, którzy mają środowiskową, społeczną i gospodarczą świadomość przyszłych wyzwań i szans logistycznych, oraz którzy rozwijają długotrwałe, niskoemisyjne, innowacyjne i stanowiące wartość dodaną strategie inwestycyjne i partnerstwa.

W imieniu Instytutu Logistyki i Magazynowania nagrodę odbierał Marcin Foltyński.

Wsparcie w zakresie wdrażania e-fakturowania

CEF - Connecting Europe Facility, instrument "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) to instrument finansowy, który wspiera rozwój trzech obszarów sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

W związku z terminem wdrożenia dyrektywy 2014/55/UE z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zespół ds. Fakturowania w ramach instrumentu "Łącząc Europę" oferuje pomoc zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu, organizując warsztaty, wydarzenia i seminaria internetowe, zapewniające wsparcie techniczne w zakresie wdrażania e-fakturowania z poszanowaniem normy europejskiej.

Szczegółowe informacje o wsparciu można znaleźć na stronie CEF eFakturowanie.

W przypadku projektów e-fakturowania dostępne są również dotacje na stronach internetowych Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA).

 

 

Dr Marcin Kraska powołany na Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania

Decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz, dr Marcin Kraska został powołany z dniem 14 września 2018 roku na stanowisko Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Dr Marcin Kraska jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), przez wiele lat pełnił rolę Kierownika w Centrum Elektronicznej Gospodarki w ILiM i Sekretarza Rady Naukowej Instytutu. Jest ekspertem w zakresie badań, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze elektronicznej gospodarki (specjalizacja: eAdministracja, eHandel, eFinanse, eIntegracja, projektowanie i tworzenie specyfikacji systemów informatycznych, prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie instrumentów wspomagających elektroniczną gospodarkę), bankowości (specjalizacja: metody punktowe) oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych.

Nowy Dyrektor jest cenionym prelegentem wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z ICT, a także autorem i redaktorem raportów Elektroniczna Gospodarka w Polsce oraz innych artykułów, opracowań, recenzji i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

Odbyło się największe wydarzenie logistyczne w kraju: LOGISTICS 2018

23 i 24 maja 2018 roku na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2018, który odbył się w Poznaniu, spotkały się osobowości z praktyki gospodarczej i świata nauki, aby dyskutować o trendach i wyzwaniach oraz dzielić się wiedzą na temat nowych modeli biznesowych i koncepcji technologicznych obejmujące wszystkie etapy łańcucha dostaw.

Polski Kongres Logistyczny jako jedno z najważniejszych wydarzeń logistycznych w Europie podejmuje kompleksowo najważniejsze zagadnienia m.in. z zakresu transportu, magazynowania, usług logistycznych, logistyki miejskiej oraz rozwiązań IT. Towarzysząca Kongresowi wystawa „Rynek Logistyczny” to jedyne w Polsce miejsce, gdzie uczestnicy mieli możliwość poznania pełnej oferty dostawców usług informatycznych i urządzeń ADC, operatorów logistycznych, deweloperów powierzchni magazynowych, doradców, instytucji edukacyjnych i prasy branżowej.

Polski Kongres Logistyczny zgromadził w tym roku rekordową liczbę uczestników, którzy mieli okazję poznać najlepsze praktyki i podjąć dyskusję z prelegentami, odwiedzić wystawców i wziąć udział w warsztatach na terenie czołowych firm regionu.


 

Więcej informacji na portalu Logistyka.net.pl oraz na stronie Kongresu.

Elektroniczne fakturowanie - badanie wśród wystawców faktur i dostawców IT

Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeprowadzają badania mierzące stopień przygotowania podmiotów publicznych i prywatnych do wystawiania i odbioru elektronicznych faktur. Prowadzone badania mają pomóc rozpoznać obecny poziom e-fakturowania w Polsce, ułatwić wystawcom faktur dostosowanie systemów informatycznych i poznać rynek dostawców systemów IT oraz oferowanych przez nich funkcjonalności dla e-fakturowania w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiet do 18 marca:

 

1. dla WYSTAWCÓW faktur

2. dla DOSTAWCÓW SYSTEMÓW IT.

 

W razie pytań bądź trudności prosimy o kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon:61 850 49 32


Uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w tak ważnej dla nas wszystkich kwestii.

Z wyrazami szacunku, Zespół Projektu Platforma Elektronicznego Fakturowania

 

Załączniki:

 

Instytut Logistyki i Magazynowania wystawcą na VIII Konferencji Państwo 2.0

Podczas VIII Konferencji Państwo 2.0, która odbyła się 22-23 lutego 2018 r. w Warszawie, zostały przedstawione dwa projekty realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

 

Celem pierwszego z nich -  The Once-only Principle Project (TOOP) jest zbadanie i zademonstrowanie w praktyce działania „zasady jednorazowości” w aspekcie transgranicznym, w ramach kontaktów pomiędzy administracją publiczną w UE, a przedsiębiorcami. Celem drugiego z nich - Platformy Elektronicznego Fakturowania dla sfery finansów publicznych - jest wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną poprzez stworzenie Platformy Elektronicznego Fakturowania.

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje szereg projektów i inicjatyw mających na celu usprawnienie działania instytucji publicznych, zapewnienie przejrzystego dostępu do informacji oraz łatwego dostępu do usług publicznych poprzez rozwój elektronicznej administracji. W ramach tych działań Instytut wspiera organy administracji publicznej w optymalizacji procesów administracyjnych, kładąc szczególną uwagę na możliwość elektronicznej komunikacji. Instytut również aktywnie promuje wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla podniesienia jakości świadczenia usług publicznych.


Więcej informacji na stronie konferencji.

Pół wieku Instytutu Logistyki i Magazynowania

Zakończyły się jubileuszowe obchody działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania, który nieprzerwanie od 50 lat pracuje na rzecz logistyki krajowej i międzynarodowej, wypracowując kolejne rozwiązania logistyczne dla potrzeb gospodarki narodowej, biznesu i nauki.

 

Zasługi Instytutu Logistyki i Magazynowania dla rozwoju polskiej logistyki są niepodważalne. Początkowo jako Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej był zapleczem merytorycznym Urzędu Rezerw Państwowych, później jako Instytut Gospodarki Magazynowej kształtował rozwiązania organizacyjno-technologiczne magazynów i baz magazynowych, aby w końcu jako Instytut Logistyki i Magazynowania zapewniać swoim klientom efektywne i innowacyjne rozwiązania i dostęp do najnowszej wiedzy wykorzystując autorskie narzędzia informatyczne do modelowania i symulacji procesów gospodarczych i przepływów materiałowych.

 

Warto podkreślić, że Instytut od 15 lat zajmuje się także elektroniczną gospodarką, głównie w zakresie automatycznej identyfikacji towarów i lokalizacji oraz elektronicznej komunikacji w łańcuchach dostaw. Działa także prężnie w zakresie cyfryzacji administracji publicznej (e-Administracja) tworząc nowe modele cyfrowych usług publicznych dla potrzeb przedsiębiorstw. Dodatkowo wspiera kształcenie logistyków w Polsce (z inicjatywy Instytutu powstała Wyższa Szkoła Logistyki), organizuje szkolenia i warsztaty, a także jest organizatorem drugiego w Europie pod względem wielkości Polskiego Kongresu Logistycznego Logistics, który gromadzi co dwa lata ponad 800 uczestników. Zdobyte na przestrzeni półwiecza doświadczenia pozwoliły Instytutowi uzyskać w pełni zasłużoną pozycję Centrum Kompetencji w zakresie logistyki i e-gospodarki.

Więcej na temat jubileuszu oraz podsumowania 50-letniej działalności można przeczytać na portalu Logistyka.net.pl

Z okazji 50-lecia Instytutu powstał film promocyjny, przedstawiający działalność  Instytutu i jego współpracę z firmami, ośrodkami badawczymi i instytucjami z całej Europy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

 

 

Bezpłatny warsztat dot. obowiązku odbioru e-faktur przez podmioty publiczne

Odbył się warsztat organizowany przez Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach wsparcia procesu wdrażania obowiązku odbioru faktur elektronicznych przez podmioty publiczne (wynikającego z postanowień Dyrektywy 2014/55/EU).


Warsztat był realizowany w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) i prowadzony przez ekspertów z Komisji Europejskiej. Dedykowany jest dla pracowników działów odpowiedzialnych za wdrożenia systemów informatycznych (w szczególności e-fakturowania) w podmiotach publicznych.

 

Szczegóły na temat warsztatu znajdują się w załączniku.

Seminarium EMC, Poznań, 26 października 2017

Würth Elektronik oraz Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizowali seminarium techniczne poświęcone zagadnieniom kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Zaproszenie na seminarium kierowane było szczególnie do projektantów systemów elektronicznych oraz osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę z ww. zakresu.

 

Lokalizacja:
Instytut Logistyki i Magazynowania, Laboratorium Urządzeń Elektronicznych
Budynek B, sala B 311, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

 


Agenda:
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 Otwarcie seminarium i prezentacja ILiM –  Działania Instytutu Logistyki i Magazynowania w celu wprowadzenia zmian w normach ogólnych IEC wynikających z własności tłumiących zasilaczy napięcia stałego w zakresie szybkich, elektrycznych stanów przejściowych (EFT/BURST)
9.30 – 9.45 Nowe produkty WE – elementy indukcyjne i złączowe
9.45 – 10.45 Przetwornice DC/DC – filtracja cz1:
          • Identyfikacja zakłóceń, dławiki skompensowane, materiały ferromagnetyczne w elementach filtracyjnych
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Przetwornice DC/DC – filtracja cz2:
          • Projektowanie filtrów LC
          • Prezentacja na żywo działania filtrów do przetwornicy DC/DC
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 15.15 Przetwornice impulsowe DC/DC – optymalny dobór elementów indukcyjnych:
          • Parametry cewek, dobór materiału rdzenia w kontekście stratności
          • Narzędzia projektowe wspomagające wybór cewek w przetwornicach - REDEXPERT
          • Weryfikacja wyników symulacji na żywo w układzie z przetwornicą o częstotliwości pracy ~2MHz
          • Scalone moduły przetwornic DC/DC MagI3C - technologia produkcji, porównanie na żywo z dostępnymi rozwiązaniami dyskretnymi.
15.15 – 16.00 Zwiedzanie laboratorium EMC (dla chętnych)
16.00 Zakończenie seminarium

 

Odbyła się konferencja poświęcona RFID

We wrześniu odbyła się konferencja IEEE RFID-TA 2017.

Bogata formuła konferencji obejmowała wystąpienia ekspertów oraz liderów rynku w ramach sesji plenarnych i tematycznych. Konferencja prezentowała współpracę pomiędzy biznesem a sferą nauki, kluczowej dla rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Konferencja organizowana jest co roku w innym kraju na świecie. Poprzednim razem były to Japonia oraz Chiny. Tym razem kierownictwo IEEE RFID Council wybrało Polskę jako miejsce spotkania świata nauki i biznesu. Oprócz wystąpień ekspertów i sesji plenarnych można było wziąć udział w praktycznych warsztatach organizowanych pierwszego dnia konferencji.

Rozwiązania z zakresu automatycznej identyfikacji oraz Internetu Rzeczy upowszechniają się w ostatnim okresie bardzo dynamicznie, a prognozy rozwoju tego obszaru okazują się często niedoszacowane – technologia rozwija się szybciej niż ktokolwiek przypuszcza. Dlatego stan badań oraz aktualna wiedza na temat dostępnych rozwiązań i kierunków ewolucji technologii jest z pewnością bardzo ważnym aspektem uzyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Do udziału w konferencji zaprosili przedstawiciele instytucji naukowych oraz świata biznesu. Organizatorem konferencji był Instytut Logistyki i Magazynowania, który od wielu lat wspiera rozwój innowacyjnych technologii, współpracując z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Konferencja odbyła się w dniach 20-22 września w Warszawie, w hotelu DoubleTree by Hilton. Wydarzenie miało zasięg ogólnoświatowy.

Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań oraz trendów w zakresie tematyki RFID oraz nawiązania współpracy nie tylko z polskimi ośrodkami, ale przede wszystkim z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi.

Więcej informacji na stronie: http://2017.ieee-rfid-ta.org/

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj