Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Twoje produkty w Google Shopping obowiązkowo z numerem GTIN od 14 lutego 2017 r.

W przyszłym roku Polska dołączy do światowego projektu, uruchomionego przez Google, w którym firmy prezentujące swoje produkty oraz pliki produktowe w Google Shopping mają obowiązek znakowania numerem GTIN - Globalnym Numerem Jednostki Handlowej (ang. Global Trade Item Number), czyli unikatowym dla każdego produktu numerem kodu kreskowego. Od 14 lutego 2017 r. również polskie firmy, które mają zamiar wprowadzić swoje produkty do Google Shopping będą musiały obowiązkowo oznaczyć je numerem GTIN.

Czytaj więcej: Twoje produkty w Google Shopping obowiązkowo z numerem GTIN od 14 lutego 2017 r.

Europejski nakaz zapłaty - skuteczne odzyskiwanie należności w UE

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na webinarium EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE.
Celem webinarium jest przedstawienie elektronicznych usług sądowych uruchomionych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach projektów europejskich e-CODEX oraz e-SENS.

Czytaj więcej: Europejski nakaz zapłaty - skuteczne odzyskiwanie należności w UE

Wyślij pozew do sądu w Czechach on-line

8 czerwca 2016 r. uruchomiona została nowa usługa elektroniczna na portalu eprawo.net. Dzięki rozwiązaniom technicznym, wypracowanym w projekcie e-CODEX, przedsiębiorcy bądź reprezentujący ich przedstawiciele profesjonalni mają możliwość wszczęcia postępowania w sprawie drobnych roszczeń w Czechach online. Po odebraniu elektronicznego pozwu przez sąd, dalsza komunikacja przebiega drogą tradycyjną.


Pozew wypełniany jest poprzez elektroniczny kreator zgodny z formularzem A, określonym w Rozporządzeniu (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007. Elektroniczna usługa umożliwia dołączenie wszelkich dokumentów, które mogą być dowodami w sprawie. Do skutecznego złożenia pozwu online niezbędne jest jego podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dowiedz się więcej na ten temat:

-> Przebieg postępowania w sprawie drobnych roszczeń
-> Złóż pozew elektronicznie za pośrednictwem bezpłatnej platformy

Logistics 2016 już za nami!

W dniach 18-20 maja 2016 r. odbyła się XIII edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016, największego wydarzenia branży logistycznej w tej części Europy. Ponad 800 uczestników, prelegentów i wystawców z całego świata zawitało do Poznania, aby wziąć udział w wykładach, warsztatach, spotkaniach biznesowych i wystawie produktów i usług logistycznych.

Czytaj więcej: Logistics 2016 już za nami!

Czerwcowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 6 do 9 czerwca zapraszamy do Poznania na cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantują zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:

•    Standardów GS1
•    Etykiety logistycznej
•    Weryfikacji jakości kodów kreskowych
•    EDI i e-faktury
•    Traceability
•    RFID

Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

Uczestnicy systemu GS1 płacą mniej. Warto sprawdzić rabaty!

Zgłoszenie >>

LOGISTICS 2016 - Poznań, 18-20 maja 2016

Poznań znów stał się miejscem spotkania logistyków z całej Polski. XIII edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016 zyskała również wymiar europejski, ponieważ jest organizowana wspólnie z Europejskim Kongresem Logistycznym EUROLOG 2016. Wysoki poziom i szeroki zasięg kongresów po raz drugi doceniło w ten sposób Europejskie Towarzystwo Logistyczne.


Około 800 uczestników, 70 prezentacji, 50 wystawców i liczne grono partnerów i sponsorów ostatniej edycji charakteryzują kongres jako największe i najważniejsze wydarzenie integrujące branżę logistyczną w naszej części Europy. Bogata formuła kongresu obejmująca wystąpienia ekspertów i liderów rynku, sesje i debaty tematyczne, warsztaty, zwiedzanie firm oraz wystawę „Rynek Logistyczny” sprawia, że dla każdego uczestnika z firmy produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługodawcy czy przedstawiciela nauki, kongres jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, prezentacji osiągnięć oraz miejscem nawiązywania kontaktów.


Tegoroczny Kongres przebiega pod hasłem „Logistyka w cyfrowym świecie”. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na coraz większe znaczenie, jakie dla logistyki ma powszechna cyfryzacja gospodarki, a także dla naszego codziennego życia. Stwarza ona nowe wyzwania dla logistyki (np. wobec rosnącego udziału tzw. handlu omnikanałowego), ale też tworzy warunki dla lepszej realizacji procesów logistycznych, poprzez rozwój i udostępniane coraz bardziej złożonych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych. Dotyczy to zarówno sfery zakupów, wytwarzania, dystrybucji i handlu, jak i usług logistycznych obejmujących m.in. transport i magazynowanie. Zagadnienia te są przedmiotem prezentacji i debat w sesjach tematycznych.


Poza stroną techniczną prezentowanych rozwiązań, nacisk jest położony na współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi, niezbędną do realizacji skutecznych wdrożeń. Prezentowane są również przykłady współpracy pomiędzy biznesem a sferą nauki, kluczową dla rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań. Zagadnienia te znajdą się także w programie konferencji ELA Research Day (piątek, 20 maja) towarzyszącej Kongresowi, organizowanej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego.


Jesteśmy przekonani, że podobnie, jak to miało miejsce podczas poprzednich edycji, kongres udzieli odpowiedzi na wiele problemów, przed którymi stają dziś logistycy oraz zainspiruje do podejmowania nowych wyzwań. Dlatego zapraszamy do udziału i współpracy w ramach Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016.


Program wydarzenia na stronie: www.logistics.pl

Bezpłatne seminarium EMC/Power

W imieniu firmy Würth Elektronik oraz Laboratorium EMC Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium EMC / Power 1 czerwca 2016 r. Tematyka jest związana z szeroko pojętą kompatybilnością elektromagnetyczną, zagadnieniami optymalnego doboru elementów pasywnych w przetwornicach impulsowych, nowym technologiom scalonych przetwornic napięcia, ładowania bezprzewodowego oraz najnowszych rozwiązań techniki połączeń. Oprócz bloku firmy Würth Elektronik w drugiej części zaproponujemy prezentacje Laboratorium EMC ILiM, będzie również możliwość zwiedzenia laboratorium, gdzie wykonywane są badania. Szkolenie odbędzie się w ILiM w budynku B, sala B.311 -  3 piętro.

Link do rejestracji: www.we-online.com/seminarregistration

Więcej informacji w Zaproszeniu i Agendzie.

Obsługa elektroniczna urzędu - szkolenia

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza pracowników administracji do udziału w cyklu szkoleń w terminie 6-9 czerwca, poświęconym obsłudze elektronicznej urzędu przy wykorzystaniu platformy ePUAP2.

Uczestnicy dowiedzą się jak obsługiwać dokumenty elektroniczne w urzędzie, samodzielnie tworzyć formularze elektroniczne oraz wzory dokumentów elektronicznych, uruchamiać i obsługiwać punkt potwierdzający profile zaufane ePUAP. Nowością w cyklu jest szkolenie z Serwera Hetman Draco, na którym uczestnicy poznają zasady samodzielnego administrowania systemem bezpieczeństwa platformy ePUAP2.

Szkolenia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, stowarzyszeń i związków gminnych. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy – wdrożeniowcy, którzy podzielą się praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Podczas szkoleń będzie możliwość uzyskania konsultacji. Terminy szkoleń oraz informacja o rejestracji znajdują się na stronie internetowej szkoleń.

Prace w projekcie PPK3 (Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji) ruszyły!

W połowie lutego br. Instytut Logistyki i Magazynowania, w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju i Krajową Izbą Gospodarczą, rozpoczął realizację zadań w ramach projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa.

 

Głównym celem Projektu jest rozbudowa istniejącego systemu Elektronicznego Punktu Kontaktowego (EPK), w tym wdrożenie nowych e-usług, aby usprawnić jego funkcjonowanie w obszarze wykorzystywanym przez przedsiębiorców i administrację publiczną. System EPK jest kompleksowym, internetowym narzędziem dla usługodawców i usługobiorców z kraju i zagranicy, oferującym pojedyncze okienko dostępu do informacji i procedur administracyjnych związanych z rozpoczęciem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ponadto, Projekt usprawni działania związane z uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych.


Podczas realizacji Projektu wdrożonych zostanie m.in. 100 nowych e-procedur oraz 300 opisów usług i poradników dla przedsiębiorców w zakresie zakładania i prowadzenia biznesu. Wiele udogodnień już dziś można znaleźć na portalu biznes.gov.pl, który staje się przyjaznym interfejsem administracji w kontaktach z biznesem.

Dalsze informacje nt. dostępnych funkcjonalności Pojedynczego Punktu Kontaktowego znajdują się na stronie https://www.biznes.gov.pl

Marcowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 14 do 17 marca zapraszamy do Poznania na cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantują zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:
•    Standardów GS1
•    Etykiety logistycznej
•    Weryfikacji jakości kodów kreskowych
•    EDI i e-faktury
•    Traceability

Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

Uczestnicy systemu GS1 płacą mniej. Warto sprawdzić rabaty!

Zgłoszenie >>

Standard opisu produktu poprawia pozycjonowanie w wyszukiwarkach

W październiku 2015 roku rozpoczęły się intensywne badania weryfikujące wpływ na ruch organiczny sklepu internetowego ze względu na poprawność użycia danych strukturalnych. Zostały one przeprowadzone przez Traffic Trends (agencję skupiającą się na obsłudze sklepów internetowych), BDSklep.pl – jednego z największych w Polsce supermarketów internetowych oraz Instytut Logistyki i Magazynowania i polską organizację GS1, które badają i wspierają rynek e-commerce, szczególnie w zakresie wprowadzania  standardów i poprawnej identyfikacji produktów.


Standard opisu, który został zastosowany, oparty jest o SCHEMA.org (społeczność wspierana m.in.  przez Google, Microsoft, Yahoo – w celu uporządkowania opisów w sieci internetowej). Każdy z produktów został opisany wraz z identyfikatorem GTIN (popularnym kodem kreskowym nadawanym produktom). Celem badania była weryfikacja wpływu prawidłowej implementacji danych strukturalnych na ruch generowany z wyszukiwarki internetowej Google, a także wpływ na ruch wprowadzonego numeru GTIN. Obserwując za pomocą specjalnych narzędzi ruch na stronie BDSKlep, po zaimplementowaniu standardu SCHEMA.org zaobserwowane zostały wyraźne wzrosty we wszystkich istotnych czynnikach przy czym w przypadku współczynnika CTR (klikalność) zaobserwowany wzrost wyniósł prawie 10%.


Badania dowiodły również, że strona BDsklep.pl wyświetlała w wynikach Google o 2% więcej haseł, co po analizie przypisano z jednej strony działaniom marketingowym sklepu, jak i wprowadzeniu na kartę produktu coraz bardziej popularnego w sieci identyfikatora GTIN. Na podstawie tych badań partnerzy wspólnie ocenili, że korzystanie ze standardu SCHEMA.org daje e-sklepom wymierne korzyści. Należy przy tym brać pod uwagę wprowadzanie wszelkich pól standardu tak, by produkt był widziany w sieci jak najlepiej. W tym wypadku GTIN jest doskonałym elementem, który może wzmocnić widoczność sklepu w internecie.


Partnerzy doszli do wniosku, że badania będą dalej kontynuowane i mają one istotny wpływ na rozwój rynku e-commerce. Bardziej szczegółowe dane z badania znajdują się na stronie: http://traffictrends.pl/portfolio-posts/wplyw-danych-strukturalnych-na-ruch-z-wyszukiwarek-case-study-na-bazie-bdsklep-pl/

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj