Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Wyraź opinię o transporcie intermodalnym!

Projekt NSB CoRe (North Sea – Baltic Connector of Regions) ma na celu poprawę dostępności do wschodniej części korytarza transportowego North Sea Baltic (należącego do sieci TEN-T) i regionu Morza Bałtyckiego w zakresie zrównoważonego transportu towarowego i pasażerskiego.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do wyrażenia swojej opinii eksperckiej dotyczącej transportu intermodalnego poprzez wypełnienie załączonych ankiet. Kwestionariusz, którego wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut, to element szerszego badania realizowanego symultanicznie w 6 krajach: Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii i Finlandii.

Jeśli reprezentujesz operatora intermodalnego, terminal kontenerowy, przewoźnika drogowego, kolejowego czy spedytora, wypełnij ten formularz: -> LINK DO FORMULARZA <-

Jeśli reprezentujesz załadowców, eksporterów, importerów, lub producentów, wypełnij ten formularz: -> LINK DO FORMULARZA <-

Dziękujemy za udział w badaniu.

Rozpoczął się proces projektowania platformy komunikacyjnej - polskiego Port Community System

Rozpoczęły się prace projektowania zintegrowanej platformy komunikacyjnej "Polski Port Community System" dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, importu i eksportu towarów oraz poprawy sprawności ich przepływu we wszystkich gałęziach transportu.


14 grudnia b.r. odbyło się w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia spotkanie organizacyjne, mające na celu przedstawienie zakresu i harmonogramu prac przygotowania Studium Wykonalności polskiego PCS oraz powołania Zespołów Roboczych do realizacji poszczególnych zadań. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że w opracowaniu Studium Wykonalności polskiego PCS należy uwzględnić potrzeby i korzyści poprawy efektywności i sprawności działań wszystkich interesariuszy obrotu portowo-granicznego, procesowe współdziałanie partnerów i udostępnianie danych wykorzystując usługi cyfrowe, wykorzystanie nowoczesnych systemów śledzenia statków i lądowych środków transportu, ładunków i monitorowania przepływu towarów, lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz skomunikowanie systemów informatycznych. przedstawiono wstępne wyniki analiz procesowych i przepływu danych pomiędzy morskim terminalem kontenerowym oraz partnerami z biznesu i administracji, na przykładzie operacji obsługi ładunków Bałtyckiego Terminala Kontenerowego BCT. Firma Pentacomp przedstawiła dobre praktyki i doświadczenia w zakresie architektury ICT systemów PCS na świecie, a ekspert z Instytutu Logistyki omówił stosowane na świecie modele biznesowe (w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym) oraz modele organizacji i zarządzania platformą PCS. Inicjatywa rozpoczęcia prac projektowych PCS ożywiła środowisko i spotkała się z dużym zainteresowaniem partnerów całego Pomorza, od Świnoujścia i Szczecina po Gdańsk i Gdynię. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 uczestników reprezentujących 30 partnerów, w tym z biznesu (terminale portowe, przewoźnicy drogowi i kolejowi, armatorzy, operatorzy logistyczni, spedytorzy, firmy ICT, Rady Interesantów Portów) i administracji (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Izby i Urzędy Celne, Inspekcje Graniczne, Urzędy Morskie, Straż Graniczna, Zarządy Portów), a także media branży morskiej.

Partnerzy przyjęli wstępny harmonogram prac nad Studium Wykonalności PCS na około 3-4 miesiące i powołali pięć tematycznych Zespołów Roboczych, do których zapisało się ponad 40 uczestników spotkania. Prace nad Studium Wykonalności PCS będą miały przez cały czas otwartą i elastyczną formułę współpracy wszystkich partnerów. Zespoły Robocze wykonają analizy funkcjonalne, procesowe i zaproponują wstępne rozwiązania w pięciu obszarach tematycznych Studium Wykonalności:

- procesy i funkcjonalność użytkowa platformy PCS,
- architektura informatyczna, teletechniczna i usługi cyfrowe,
- przepływ informacji i dokumentów oraz standaryzacja i interoperacyjność,
- przepisy prawa i procedury wymagane dla komunikacji na platformie PCS i jej funkcjonowania,
- model biznesowy polskiego PCS oraz organizacja i zarządzanie platformą po jej utworzeniu.

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) podjął się koordynacji współpracy wszystkich interesariuszy procesów morskich, portowych, celnych, handlowych i spedycyjnych, transportowo-logistycznych itp. w celu przygotowania Studium Wykonalności Polskiego PCS, uwzględniającego wspólną koncepcję organizacyjną, funkcjonalną i informatyczną systemu. Ministerstwo Rozwoju wskazało potrzebę koordynacji prac przez Instytut Logistyki i Magazynowania, jako doświadczonego i zaufanego partnera. Prace Instytutu będzie koordynował merytorycznie i organizacyjnie Profesor Bogusław Śliwczyński z ILiM.

Konferencja naukowa „Cyfrowe usługi publiczne w Europie” już w połowie stycznia

Już 19 stycznia w Instytucie Logistyki i Magazynowania odbędzie się Konferencja naukowa pt. "Cyfrowe usługi publiczne w Europie", poświęcona dyskusji na temat rozwoju e-usług publicznych w Polsce i w Europie.


Celem konferencji jest wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich oraz praktykami na temat cyfrowych usług publicznych oraz dyseminacja wiedzy na ten temat. Tematyka konferencji będzie się koncentrować w szczególności na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskiego nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym. Na konferencji przedstawiony będzie wpływ ma rozporządzenia eIDAS na transgraniczne e-uługi publiczne oraz  rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym.


Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, w szczególności prawników, informatyków, ekonomistów, jak i osób, którym bliska jest tematyka Konferencji. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Pokłosiem spotkania będzie publikacja artykułów naukowych w formie monografii pokonferencyjnej. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem biernym w wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji poprzez przesłanie do 31 grudnia br. karty zgłoszenia pobranej ze strony www.eprawo.net z zakładki „Konferencja”.


Konferencja jest organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania – instytut badawczy, w ramach międzynarodowego projektu pilotażowego e-SENS (www.esens.eu), którego celem jest rozwój e–usług publicznych, w obszarze wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych w Europie. Projekt e-SENS jest projektem wielkoskalowym (Large Scale Pilots) realizowanym w ramach  Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).


Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie http://www.eprawo.net/

Webinar „Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – uwagi praktyczne”

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na webinar omawiający kwestię doręczania w postępowaniu administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów, które rozstrzygane były w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi.

W programie:


• Doręczenie – pojęcie i znaczenie dla procedury;
• Tradycyjny sposób doręczania pism (doręczenie zastępcze, terminy, fikcja doręczenia);
• Doręczanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
• Praktyczne problemy doręczania pism w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe;
• Czas na zadawanie pytań;

 

Termin: 21 grudnia 2016 r.
Rozpoczęcie: 10:00
Czas trwania:  około 20-30 minut

 

-> REJESTRACJA <-

 

Do udziału w webinarium zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę korespondencji elektronicznej, informatyków oraz kierownictwo  w jednostkach administracji publicznej. Spotkanie poprowadzi Tomasz Zakrzewski – ekspert prawny w Centrum Elektronicznej Gospodarki Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.-> ZAREJESTRUJ SIĘ <-Na wszelkie pytania organizacyjne odpowiedzi udzieli Paulina Sadowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 61 666 48 71

W celu poprawnego odbioru webinaru prosimy o zaktualizowanie przeglądarki internetowej, wtyczki Flash Player oraz włączenie głośników. Sugerujemy, aby korzystali Państwo ze stałego połączenia z Internetem (połączenia kablowego, nie za pomocą WI-FI).

Webinar „Faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki w administracji publicznej”

UWAGA - webinar już się odbył!

 

Od 27 listopada 2018 jednostki sfery finansów publicznych będą zobowiązane do odbioru faktur przesyłanych w postaci elektronicznej, spełniających wymagania UE. Obowiązek odbioru e-faktur wprowadzony został dyrektywą 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.


Aby umożliwić polskiej administracji spełnienie tego obowiązku, uruchomiono projekt utworzenia platformy pośredniczącej elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych. Platforma będzie narzędziem wsparcia wdrażania obowiązku odbioru e-faktur przez polską administrację publiczną.


Celem webinaru jest przedstawienie zadań związanych z wdrożeniem obowiązku nałożonego przez Dyrektywę 2014/55/UE oraz sposobu wsparcia administracji w jego realizacji.


Udział w webinarium jest bezpłatny.

 


Termin: 19 grudnia 2016r.
Rozpoczęcie: 10:00
Czas trwania:  około 20-30 minut


Zarejestruj się


W programie:
•    obowiązek odbioru e-faktur w administracji (Dyrektywa 2014/55/UE)
•    omówienie dedykowanej platformy do przekazywania e-faktur
•    jak przygotować się do odbioru e-faktur
•    konsekwencje i korzyści wejścia w życie obowiązku e-fakturowania
•    czas na zadawanie pytań

Do udziału zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę zamówień oraz dostaw publicznych w jednostkach administracji publicznej.


Spotkanie poprowadzi Tadeusz Rudnicki - Ekspert Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego e-Fakturowania (grupa robocza AGS) oraz Polskiego Forum Krajowego, będący Głównym specjalistą Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w Centrum Elektronicznej Gospodarki.


Na wszelkie pytania organizacyjne odpowiedzi udzieli Paulina Sadowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 61 666 48 71

Rejestracja na webinar

Nowości wydawnicze ILiM na 20. Poznańskich Dniach Książki

Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania prezentuje nowe pozycje wydawnicze podczas 20. Jubileuszowych Poznańskich Dni Książki nie tylko naukowej. Wydarzenie odbywa się od 15 do 17 XI w Poznaniu w Collegium Maius UAM. Wśród eksponowanych tytułów nie zabrakło kolejnego wydania „Słownika terminologii logistycznej” oraz nowego raportu „Logistyka w Polsce”. Udział w tegorocznej ekspozycji to wyjątkowa okazja do zapoznania się z ofertą wydawnictw reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe z całego kraju.

Szkolenia z e-administracji

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza w terminie 5-8 grudnia pracowników instytucji do udziału w cyklu szkoleń, poświęconym obsłudze elektronicznej urzędu przy wykorzystaniu platformy ePUAP2.

Uczestnicy dowiedzą się jak obsługiwać dokumenty elektroniczne w urzędzie, samodzielnie tworzyć formularze elektroniczne oraz wzory dokumentów elektronicznych, uruchamiać i obsługiwać punkt potwierdzający profile zaufane ePUAP. Nowością w cyklu jest szkolenie z Serwera Hetman Draco, na którym uczestnicy poznają zasady samodzielnego administrowania systemem bezpieczeństwa platformy ePUAP2.

Szkolenia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, stowarzyszeń i związków gminnych. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy – wdrożeniowcy, którzy podzielą się praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Podczas szkoleń będzie możliwość uzyskania konsultacji.

Terminy szkoleń oraz informacja o rejestracji znajdują się na stronie internetowej szkoleń.

ILiM na targach TransPoland

W dniach 8-10 listopada 2016 już po raz IV będziemy wystawcami na Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki TransPoland w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych współpracą oraz spotkaniem się z Nami zapraszamy na stoisko C4. Będzie to doskonała okazja do dyskusji o nowościach branży TSL oraz możliwościach i kompetencjach jakimi dysponuje Instytut Logistyki i Magazynowania.

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja GS1 Polska zaprezentowała GS1 SmartSearch podczas Targów eHandlu w Warszawie

9 listopada w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyły się kolejne Targi eHandlu. W bieżącej edycji Targów udział zapowiedziało ponad 140 Wystawców. Dla Uczestników przygotowano aż 24 prezentacje eksperckie.

W Targach eHandlu wzięli udział przedstawiciele GS1 Polska i Instytutu Logistyki i Magazynowania. Przy stoisku GS1 Polska można było dowiedzieć się m.in.:

- czym jest nowy standard GS1 SmartSearch i jak można go zastosować w sklepie internetowym?
- jak wdrażać kody kreskowe w sklepie internetowym?
- od kiedy GTIN będzie obowiązkowy w Google?
- jak przygotować się do nowej polityki Google Shopping w Polsce?

#DawajNaTargi

Szukasz informacji o produktach? Pilotaż platformy Produkty w Sieci

Uczestników Systemu GS1 oraz przedstawicieli firm działających w branży e-Commerce, dla których ważna jest jakość informacji o produktach, zapraszamy do wzięcia udziału w testach prototypowej wersji platformy wymiany informacji o produktach – Produkty w Sieci.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października. Chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do wypełnienia WSTĘPNEJ ANKIETY DLA UCZESTNIKÓW.


Dlaczego pilotaż platformy wymiany informacji o produktach?

Złe dane produktowe mają poważne skutki dla działalności każdego podmiotu e-Commerce. W przypadku sprzedaży konsumenckiej odpowiadają za nawet do 40% zwrotów towarów.  Również w dwukrotnie większym sektorze eCommerce B2B, zgodnie z wynikami najnowszych badań, problem z poziomem jakości danych o produktach ma aż 80% działających w sprzedaży B2B przedsiębiorstw.


Na czym będzie polegać pilotaż?

Celem pilotażu jest test pierwszej wersji narzędzia, które umożliwi firmom-uczestnikom pilotażu:
•    weryfikację posiadanych przez nich baz danych pod kątem poprawności i wiarygodności numerów GTIN,
•    uzupełnienie danych o numery GTIN (ważne chociażby ze względu na obowiązek podawania numeru GTIN w Google Shopping, Amazon czy iTunes),
•    dostęp do katalogu produktów zweryfikowanych przez GS1 Polska,
•    wspólną budowę katalogu wiarygodnych danych produktowych.


Co będziemy testować na pierwszym etapie?

Pierwszy etap testowania obejmie następujące funkcjonalności:
•    ścieżkę rejestracji i logowania dla partnerów i sklepów,
•    interfejs do przesyłania baz danych celem weryfikacji numerów GTIN
•    wyszukiwarkę produktów.


Kto może wziąć udział?

Zapraszamy podmioty, które są zainteresowane współpracą z GS1 Polska w zakresie wymiany wiarygodnych informacji o produktach:
•    dostawców rozwiązań dla Commerce (również porównywarki i operatorów branżowych baz danych),
•    dostawców aplikacji,
•    producentów,
•    sklepy internetowe.


Przydatne linki:

1.    Prezentacja platformy wymiany informacji o produktach Produkty w Sieci
2.    Atrybuty baz danych w ramach pilotażu platformy Produkty w Sieci


Więcej informacji i zgłoszenia:

Paulina Sadowska
tel. 61 666 48 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odbył się webinar informacyjny dla uczestników systemu GS1

Google Polska oraz GS1 Polska przeprowadzili 10 października o godz. 10:00  webinar, który był doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o szczegółach obowiązku podawania numeru GTIN w Google Shopping. Google planuje wprowadzenie tego obowiązku od 14 lutego 2017 roku.

 

Jak Google wdraża standardy GS1?

Od 2012 roku Google zachęca firmy prezentujące swoje produkty oraz pliki produktowe w Google Shopping do identyfikacji produktów za pomocą numeru GTIN. W wielu krajach stało się to obowiązkowe. Od lutego 2017 roku również firmy, które zamierzają wprowadzić swoje produkty do Google Shopping i sprzedawać je w Polsce będą musiały obowiązkowo podać ich numery GTIN.

Google wdrożyło także opracowany przez GS1 standard GS1 SmartSearch. Nowy standard opracowany został z myślą o sklepach i producentach. Stanowi zestaw globalnie zaakceptowanych znaczników oraz wytycznych używanych do opisu produktów na stronach internetowych. Dzięki wdrożeniu standardu wyszukiwarki mogą szybciej znaleźć dokładne informacje o produkcie.

 

W trakcie webinaru przedstawiciele Google Polska oraz eksperci Instytutu Logistyki i Magazynowania przedstawili narzędzie Google Shopping i opisali na czym będzie polegać obowiązek podawania numerów GTIN. Wyjaśnili także dlaczego wdrożenie unikalnej identyfikacji produktów przyspiesza proces wyszukiwania i ułatwia kupującym jego odnalezienie, a dla sprzedających oznacza poprawę widoczności oferowanych produktów.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj