Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Marcowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 14 do 17 marca zapraszamy do Poznania na cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantują zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:
•    Standardów GS1
•    Etykiety logistycznej
•    Weryfikacji jakości kodów kreskowych
•    EDI i e-faktury
•    Traceability

Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

Uczestnicy systemu GS1 płacą mniej. Warto sprawdzić rabaty!

Zgłoszenie >>

Standard opisu produktu poprawia pozycjonowanie w wyszukiwarkach

W październiku 2015 roku rozpoczęły się intensywne badania weryfikujące wpływ na ruch organiczny sklepu internetowego ze względu na poprawność użycia danych strukturalnych. Zostały one przeprowadzone przez Traffic Trends (agencję skupiającą się na obsłudze sklepów internetowych), BDSklep.pl – jednego z największych w Polsce supermarketów internetowych oraz Instytut Logistyki i Magazynowania i polską organizację GS1, które badają i wspierają rynek e-commerce, szczególnie w zakresie wprowadzania  standardów i poprawnej identyfikacji produktów.


Standard opisu, który został zastosowany, oparty jest o SCHEMA.org (społeczność wspierana m.in.  przez Google, Microsoft, Yahoo – w celu uporządkowania opisów w sieci internetowej). Każdy z produktów został opisany wraz z identyfikatorem GTIN (popularnym kodem kreskowym nadawanym produktom). Celem badania była weryfikacja wpływu prawidłowej implementacji danych strukturalnych na ruch generowany z wyszukiwarki internetowej Google, a także wpływ na ruch wprowadzonego numeru GTIN. Obserwując za pomocą specjalnych narzędzi ruch na stronie BDSKlep, po zaimplementowaniu standardu SCHEMA.org zaobserwowane zostały wyraźne wzrosty we wszystkich istotnych czynnikach przy czym w przypadku współczynnika CTR (klikalność) zaobserwowany wzrost wyniósł prawie 10%.


Badania dowiodły również, że strona BDsklep.pl wyświetlała w wynikach Google o 2% więcej haseł, co po analizie przypisano z jednej strony działaniom marketingowym sklepu, jak i wprowadzeniu na kartę produktu coraz bardziej popularnego w sieci identyfikatora GTIN. Na podstawie tych badań partnerzy wspólnie ocenili, że korzystanie ze standardu SCHEMA.org daje e-sklepom wymierne korzyści. Należy przy tym brać pod uwagę wprowadzanie wszelkich pól standardu tak, by produkt był widziany w sieci jak najlepiej. W tym wypadku GTIN jest doskonałym elementem, który może wzmocnić widoczność sklepu w internecie.


Partnerzy doszli do wniosku, że badania będą dalej kontynuowane i mają one istotny wpływ na rozwój rynku e-commerce. Bardziej szczegółowe dane z badania znajdują się na stronie: http://traffictrends.pl/portfolio-posts/wplyw-danych-strukturalnych-na-ruch-z-wyszukiwarek-case-study-na-bazie-bdsklep-pl/

Cykl szkoleń otwartych dla administracji 15-17 marca

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza pracowników administracji do udziału w cyklu szkoleń poświęconym obsłudze elektronicznej urzędu przy wykorzystaniu platformy ePUAP2.

Uczestnicy dowiedzą się jak obsługiwać dokumenty elektroniczne w urzędzie, samodzielnie tworzyć formularze elektroniczne oraz wzory dokumentów elektronicznych, uruchamiać i obsługiwać punkt potwierdzający profile zaufane ePUAP.

Szkolenia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, stowarzyszeń i związków gminnych. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy – wdrożeniowcy, którzy podzielą się praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Podczas szkoleń będzie możliwość uzyskania konsultacji. Terminy szkoleń oraz informacja o rejestracji znajdują się na stronie internetowej.

Webinar dotyczący systemu bezpieczeństwa ePUAP Draco

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na webinarium Konsola Hetman "Draco" - konfiguracja uprawnień do zasobów Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Webinarium rozpocznie się prezentacją, następnie przewidziany jest czas na wymianę doświadczeń i udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin: 25 lutego 2016r.
Rozpoczęcie: 10:00
Czas trwania: 30-45 min.

Spotkanie poprowadzi Janusz Langer, Główny Specjalista w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Udział w webinarium jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej webinarium.

Europejski nakaz zapłaty - bezpłatne warsztaty

Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach Projektów e-CODEX i e-SENS wraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu organizuje praktyczne, BEZPŁATNE WARSZTATY pt."EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE".

Wraz ze wzrostem mobilności przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.

Warsztat adresowany jest adwokatów i radców prawnych. Spotkanie pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu odzyskiwania należności od kontrahentów z UE, od polubownego rozstrzygnięcia sporu po postępowanie sądowe oraz egzekucję należności. Celem warsztatów jest przedstawienie zagadnień związanych z transgranicznymi postępowaniami sądowymi, które pozwalają na obniżenie kosztów wykonywania postępowania oraz przyczyniają się do standaryzacji przeprowadzanych procedur.

Warsztaty odbędą się 11 lutego 2016 r. w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.

Dalsze informacje na stronie www.e-codex.pl/warsztaty

 

Wsparcie Instytutu Logistyki i Magazynowania dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów przedsiębiorstw w ramach działania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Celem działania jest zwiększenie dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

W związku z tym Laboratorium Urządzeń Elektronicznych oraz Centrum Doskonałości Procesowej Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako Instytucji Otoczenia Biznesu zapraszają Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa do skorzystania z oferowanego wsparcia dofinansowania projektów. Łączna wysokość wsparcia, przewidzianego do udzielenia przedsiębiorstwom w ramach konkursu, wynosi odpowiednio:


- dla firm zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 28 255 000 zł
- dla firm zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 3 045 000 zł


Kwota wydatków kwalifikowanych może wynosić od 50 tys. do 420 tys. złotych, a maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 70% jej wartości.
Dofinansowaniem będą objęte usługi proinnowacyjne, które mają prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Instytut, przyjmując status akredytowanego ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne, oferuje w ramach wsparcia następujące usługi:

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych oferuje usługę: Innowacja technologiczna produktowa - opracowanie nowych wyrobów lub ich znaczące ulepszenie w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej,  poprzez udostępnienie zasobów laboratorium badawczego oraz metodyk i  testowania, w celu opracowania bardziej efektywnych produktów.

KONTAKT do Laboratorium Urządzeń Elektronicznych.

Centrum Doskonałości Procesowej oferuje usługę: Innowacja technologiczna procesowa – opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych procesów technologicznych w przedsiębiorstwie w oparciu o analizę procesową firmy – identyfikację, modelowanie oraz symulację procesów obecnych oraz następstw potencjalnych zmian, w celu oceny efektywności badanych rozwiązań, w narzędziu zgodnym  ze standardem BPMN 2.0.

KONTAKT do Centrum Doskonałości Procesowej.


Więcej o konkursie na stronie programu Inteligentny Rozwój.

Logibar – Barometr Logistyczny

Rynkowe monitorowanie wskaźników logistycznych jest niezbędne do uzyskania informacji o efektywności obsługi procesu dystrybucji i przewadze konkurencyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorstw w tym zakresie Instytut Logistyki i Magazynowania, wspólnie z ECR Polska, stworzył platformę LogiBar.

LogiBar.net to ogólnodostępne narzędzie do regularnego benchmarkingu następujących wskaźników logistycznych:
-    wskaźnik terminowości dostaw [%],
-    wskaźnik stopnia realizacji zamówień [%],
-    wskaźnik poziomu reklamacji [%],
-    wskaźnik pokrycia [dni],
-    wskaźnik trafności prognoz sprzedaży (dla 1 miesiąca i 3 miesięcy).


Dlaczego warto korzystać z platformy LogiBar?
LogiBar daje łatwy dostęp do niezależnej platformy www, na której można znaleźć rzetelne wskaźniki oparte na rzeczywistych biznesowych wynikach przedsiębiorstw. Dane poddawane są regularnej ocenie ekspertów ILIM na podstawie Key Performance Indicators zebranych od firm wybranego sektora lub grupy towarowej. Każdy z użytkowników ma możliwość generowania raportów i analizy długoterminowych trendów w branży. Pozwala to na uzyskanie wiarygodnego obrazu wyników konkurencji.  


Zapraszamy do zapoznania się z platformą pod adresem www.logibar.net i rejestracji.

Polski Port Community System

Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizował seminarium pt. "Polski Port Community System", który odbył się 28 stycznia w Szczecinie w siedzibie Urzędu Morskiego. Spotkanie było okazją do dyskusji dotyczącej potrzeb integracji systemów informacyjnych użytkowanych i rozwijanych przez partnerów obrotu portowogranicznego (urzędy i przedsiębiorstwa) oraz określenia wspólnych działań na rzecz budowy polskiego PCS.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urzędów Morskich, Służby Celnej, Straży Granicznej, Zarządów Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Gdańska oraz Gdyni, terminali kontenerowych i promowych z Gdańska, Gdyni, Świnoujścia, linii żeglugowych oraz wielu przedstawicieli firm logistycznych świadczących usługi na rzecz gospodarki morskiej. W trakcie seminarium uczestnicy zapoznali się z systemami informatycznymi obsługi obrotu portowo-granicznego działającymi w Europie. Wizję działania polskiego Port Community System zaprezentował Bogusław Śliwczyński z Instytutu Logistyki i Magazynowania. W ramach wystąpienia przedstawił propozycję architektury PCS oraz plan dalszych działań. Została zaprezentowana m.in. propozycja utworzenia forum PCS i przeprowadzenia konsultacji nt. utworzenia polskiego PCS z Ministerstwami Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Cyfryzacji oraz Rozwoju. Ostatnim elementem seminarium była dyskusja nad określeniem konkretnych działań ukierunkowanych na zbudowanie polskiego Port Community System. Uczestnicy seminarium zgodnie stwierdzili, że niezbędnym jest zaangażowanie w prace związane z budową PCS przedstawicieli administracji rządowej. Wyrażone zostały opinie na temat modelu biznesowego PCS uwzględniającego partnerstwo publiczno-prywatne.

Budowa narodowego systemu Port Community System (PCS) integrującego obszary obsługi morskiej, handlowej, odprawy celnej i innych służb granicznych, administracyjnej, transportowej, logistycznej w portach i w głębi lądu ma być jednym z kluczowych elementów osiągania przewagi konkurencyjnej polskich portów. Systemy elektroniczne administracji i przedsiębiorstw (w tym małych i średnich podmiotów w naszej społeczności morskiej) wzajemnie skomunikowane poprzez PCS powinny stać się technicznie interoperacyjne, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania obszaru transportu morskiego bez barier.

Więcej informacji oraz agenda seminarium w pliku PDF.

E - wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim

Ponad 70 osób uczestniczyło w konferencji naukowej e-WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W ASPEKCIE EUROPEJSKIM, która odbyła się w Instytucie Logistyki i Magazynowania 14 stycznia br. Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów na temat na temat kierunków rozwoju e-wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Europie.

Otwarcia konferencji dokonał Grzegorz Szyszka - Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który w swoim wystąpieniu przedstawił zakres działań podejmowanych przez Instytut. Wskazał także na rolę, jaką Instytut odgrywa w ramach rozwoju e-sprawiedliwości w Polsce i Europie.  

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz środowisk akademickich z całej Polski, a także praktycy – pełnomocnicy profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się przedmiotową tematyką.

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, w szczególności europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, europejskiego nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym, a także elektronicznej komunikacji organów państwowych w sprawach karnych, wpływu rozporządzenia eIDAS na transgraniczne postępowania sądowe oraz elektronicznych doręczeń w postępowaniach sądowych. Poziom merytoryczny wystąpień prelegentów został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. W trakcie dyskusji panelowych, w szczególności podnoszone były kwestie dotyczące poziomu wiedzy i świadomości środowisk prawniczych w odniesieniu do wykorzystywania nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości, czy też kwestie związane z modelami funkcjonowania portali orzeczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wnioski płynące z tej części Konferencji pozwoliły na sformułowanie postulatu podejmowania coraz szerzej zakrojonych działań dyseminujących wiedzę na temat informatyzacji wśród przedstawicieli nauki i praktyki.

Konferencja była organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach międzynarodowych projektów badawczych e-CODEX (www.e-codex.pl) i e-SENS (www.esens.eu), których celem jest rozwój e–usług publicznych, również w obszarze wymiaru sprawiedliwości w Europie. Projekty e-CODEX i e-SENS są projektami wielkoskalowymi (Large Scale Pilots) realizowanymi w ramach  Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie http://www.e-codex.pl/konferencja

 
     
 

 

Nowe Centrum Logistyczne 7R Logistic

Centrum Logistyczne 7R Logistic Kraków -Kokotów I zostało oficjalnie otwarte. Nowoczesny obiekt magazynowy o łącznej powierzchni 13.250 m kw. to pierwszy budynek, który powstał w ramach 9-hektarowej działki dewelopera w Kokotowie, na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Centrum Logistyczne 7R Logistic Kraków Kokotów I to pierwszy magazyn, który został wybudowany przez 7R Logistic w Kokotowie. Kolejny etap inwestycji to 40.000 m kw. dostarczone w postaci trzech następnych magazynów. W sierpniu 2016 roku ruszy budowa pierwszego z nich. W długoterminowych planach dewelopera jest stworzenie parku logistycznego o łącznej powierzchni 150.000 m kw.


- Krakowski rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych jest jednym z najmniej rozwiniętych na terenie Polski. Co prawda występuje na nim wysoki popyt na magazyny, jednak ich liczba jest ograniczona. Powodem jest m.in. niewielka ilość odpowiednich terenów inwestycyjnych, co wynika z ukształtowania terenu wokół miasta. Działka, na której powstał nasz magazyn posiada bardzo dogodną pod kątem logistyki lokalizację: w sąsiedztwie autostrady A4 oraz wschodniej części obwodnicy Krakowa. Mając na uwadze duży potencjał tego miejsca, w perspektywie następnych lat planujemy nasz rozwój na tym terenie – mówi Tomasz Lubowiecki, Prezes 7R Logistic S.A.


Centrum Logistyczne 7R Logistic Kraków - Kokotów I jest pierwszą zrealizowaną inwestycją na terenie tzw. Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

- Konsekwentnie od lat prowadzimy politykę proinwestycyjną, która ma przyciągnąć do naszej gminy nowych inwestorów. Jedną z takich inicjatyw było stworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, na terenie której powstało pierwsze centrum logistyczne w Kokotowie. Dlatego jego dzisiejsze otwarcie traktujemy również jako nasz sukces – mówi Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.


Wartość inwestycji to 26 milionów złotych. Projekt został częściowo sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach dofinansowania, w magazynie został wdrożony nowoczesny system do autoidentyfikacji i śledzenia towarów, oparty o technologię RFID (radiową). Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie tego systemu na tak dużą skalę. W połączeniu z systemem WMS zapewni ona szybkie i sprawne zarządzenie magazynem.


- W magazynie 7R Logistic został wdrożony system STAR do automatycznej identyfikacji towarów, stworzony przez firmę Mojix. Sygnały radiowe są emitowane przez specjalne anteny, które aktywują etykiety umieszczone na paletach, pojedynczych kartonach czy produktach. Odbiornik STAR odczytuje sygnały nadawane przez znaczniki z odległości nawet 200 metrów i przesyła dane do komputera. System wskazuje położenie oznakowanych obiektów z dokładnością do jednego metra. Zapewnia też lokalizację towaru w przestrzeni trójwymiarowej. Tak skonfigurowane rozwiązanie zostało zintegrowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania z magazynowym systemem informatycznym oraz opracowaną od podstaw aplikacją wizualizującą całą przestrzeń magazynu. Takie rozwiązanie pozwala na znaczące przyspieszenie wykonania czasochłonnych operacji magazynowych, minimalizuje ilość popełnianych błędów, zwiększą wydajność i komfort pracy magazynierów oraz ogranicza ilość papierowych dokumentów - mówi dr Michał Grabia z Instytutu Logistyki i Magazynowania.


Budowa Centrum Logistycznego 7R Logistic Kraków Kokotów I rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. W lipcu 2016 roku w bezpośrednim sąsiedztwie magazynu będzie odbywać się główna Msza Św. z okazji Światowych Dni Młodzieży. 7R Logistic został dostawcą usług logistycznych tego wydarzenia.

Ruszyła rejestracja na Transport Research Arena TRA 2016

Najwięksi partnerzy rynku transportowego, 5 Europejskich Platform Technologicznych, Komisja Europejska, sesje plenarne, strategiczne, techniczne, dziesiątki wystawców i debat: 18-21 kwietnia rusza szósta edycja Transport Research Arena TRA 2016 – największego w Europie wydarzenia dedykowanego transportowi i logistyce.


Celem konferencji jest rozwój badań i wdrożeń zgodnie z potrzebami nowoczesnego społeczeństwa europejskiego oraz budowa współpracy nauki z biznesem w zakresie rozwoju innowacji w transporcie. W tym, podjęcie dyskusji wobec wyzwań stojących przed transportem obejmujących zanieczyszczenie środowiska, konsumpcję energii, bezpieczeństwo i aspekty społeczno-ekonomiczne. Zaprezentowane zostaną najnowsze badania, innowacje, technologie i wdrożenia, koncepcje, w tym najlepsze praktyki z Europy i całego świata. Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach wydarzenia poprowadzi sesję „Współpraca w Logistyce”, w której zaprezentowane zostaną nowe możliwości i rozwiązania usprawniające procesy logistyczne.


TRA2016 jest szóstą z kolei edycją konferencji, która odbywa się w cyklu co dwa lata. TRA gromadzi każdorazowo ponad 2tys. uczestników – przedstawicieli nauki  oraz biznesu branży transportu i logistyki. Poprzednie edycje miały miejsce w Paryżu, Atenach, Brukseli, Ljubljanie i Goeteborgu. Gospodarzem najbliższej edycji jest Warszawa, co daje większe szanse do udziału polskich przedsiębiorstw i jednostek badawczych.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie konferencji: www.traconference.eu

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj