Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Nasz kolega, Michał Koralewski, został Fotografem Roku!

Michał Koralewski, wielokrotny laureat międzynarodowych konkursów fotograficznych, pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania i pomysłodawca projektu "Grupa Mobilni" otrzymał tytuł Fotografa Roku w prestiżowym konkursie fotografii mobilnej IPPAwards 2015! Zdobywając główną nagrodę wyprzedził fotografów z ponad 120 krajów całego świata.

IPPAwards to największe wydarzenie na świecie dla tego typu fotografii. Każdego roku w konkursie bierze udział kilka tysięcy zdjęć startujących w kilkunastu kategoriach tematycznych. Oprócz wyboru zwycięskich zdjęć jury konkursowe przyznaje także nagrodę główną dla Fotografa Roku. W tym roku tytuł ten zdobył nasz kolega z Instytutu. Żaden z naszych rodaków nigdy wcześniej nie otrzymał takiego wyróżnienia.

Gratulujemy, Michale!

Więcej zdjęć Michała można znaleźć TUTAJ.

  

Martyna Zdziarska w programie Top 500 Innovators!

Martyna Zdziarska - pracownik Centrum Wiedzy Logistycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania została stypendystką prestiżowego programu rządowego „Top 500 Innovators”. Wraz z pozostałymi finalistami ostatniej edycji programu skorzysta z zajęć stażowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach świata. Martyna Zdziarska jest czwartą osobą z ILiM, która weźmie udział w tym prestiżowym przedsięwzięciu.

O miejsce w ostatniej, czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniono 180 finalistów, którzy w drugiej połowie 2015 roku wyjadą na 9-tygodniowe programy na Stanford University w USA i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii.


Więcej informacji o programie „Top 500 Innovators”

Poradnik "Kody kreskowe w eCommerce" już dostępny!

Z myślą o polskich sklepach internetowych GS1 Polska przygotowała poradnik p.t. "Kody kreskowe w eCommerce". Serdecznie zapraszamy do lektury, dzięki której łatwiej będzie zrozumieć mechanizmy związane z jednoznacznym identyfikowaniem produktów, schematy budowy i zasady nadawania numerów GTIN, porady na temat wdrażania kodów kreskowych w sklepie oraz wszelkie korzyści ze stosowania standardów GS1.

 

Więcej informacji oraz bezpłatny poradnik w postaci pliku PDF dostępne na stronie GS1 Polska.

 

Czerwcowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 15 do 18 czerwca zapraszamy do Poznania na cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantują zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:
•    Standardów GS1
•    Etykiety logistycznej
•    Weryfikacji jakości kodów kreskowych
•    EDI i e-faktury

Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

Uczestnicy systemu GS1 płacą mniej. Warto sprawdzić rabaty!

Zgłoszenie >>

Zapisz się do newslettera e-Administracja

Proszę o przesyłanie newslettera e-Administracja przygotowywanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu na poniższy adres email:

 
 
Adres e-mail
Imie
Nazwisko
Nazwa instytucji

Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na:

1. otrzymywanie w przyszłości informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r., poz. 1422), od Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczącej e-Administracji

2. zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Logistyki i Magazynowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2014 r., poz.1182), w celu otrzymywania newslettera e-Administracja

Przyjmuję do wiadomości, że podanie powyższych danych jest dobrowolne i mogę w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wprowadzenie danych w formularzu zgłoszeniowym i kliknięcie „Wypisz z newslettera”. Mam także prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r., Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, posiadający REGON 000018603, NIP 777-00-20-410.

Niepewność pomiarowa w badaniach EMC

19 i 20 maja bieżącego roku odbędzie się konferencja, której celem jest przybliżenie tematyki pomiarów radioelektrycznych z uwzględnieniem niepewności pomiarowej w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Prezentowane i dyskutowane będą praktyczne zagadnienia techniczne i ekonomiczne tematyki pomiarów EMC.

Zakres konferencji:

- Teoretyczne wprowadzenie do tematyki niepewności pomiarów,
- Testy odporności na pole magnetyczne na stanowisku do testów 61000-4-8: praktyczny pomiar, wykonanie obliczeń niepewności,
- Zmiany w zakresie dyrektyw CE,
- Pomiary emisji zaburzeń promieniowanych w komorze SAC3m zgodnie z 55022 klasa B 30MHz.1GHz: praktyczny pomiar w komorze SAC 3m, wykonanie obliczeń niepewności,
- Prezentacja Laboratorium Urządzeń Elektronicznych działającego w Instytucie Logistyki i Magazynowania,
- Prezentacja sprzętu do komercyjnych testów odporności ESD, Burst, Surge, Pole Magnetyczne,
- Testy odporności urządzeń na zaburzenia w zakresie częstotliwości 2kHz - 150kHz zgodnie z PN-EN 61000-4-19.

 

Organizatorami konferencji są: Astat Sp. z o.o. oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej wydarzenia.

Prowadzący:
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu: dr inż. Krzysztof Sieczkarek, dr inż. Adam Maćkowiak, dr inż. Michał Graba, inż. Tomasz Warzyński
Astat Sp. z o.o.: mgr inż. Grzegorz Urbaniak

E-administracja w służbie przedsiębiorcom

Fot. A. RotterPonad 400 uczestników brało udział w drugiej edycji konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbyła się w Warszawie 14 i 15 kwietnia br. Organizatorami konferencji były trzy podmioty zaangażowane w rozwój e-administracji: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Głównym tematem tegorocznego spotkania były usługi elektroniczne, udostępniane przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. W zamyśle organizatorów konferencja jest platformą wymiany informacji dla przedsiębiorców, a jednocześnie okazją do prezentacji kierunków rozwoju e-administracji.

Otwarcia konferencji dokonał Grzegorz Szyszka – dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który w swoim wystąpieniu nawiązał do memorandum, opracowanego przez organizatorów po zakończeniu pierwszej edycji konferencji EAB w roku 2013. Z kolei Arkadiusz Bąk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - przedstawił m.in. wskaźniki gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Okazuje się, że we wskaźnikach tych Polska uzyskała w 2015 roku poziom 0,38, co uplasowało ją na 23 miejscu wśród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Optymizmem napawa fakt, że aż 81 na 100 osób w Polsce decyduje się na mobilne usługi szerokopasmowe. W tym obszarze nasz kraj znajduje się na 5 miejscu w UE. Niestety pod kątem dostępności stacjonarnej łączności szerokopasmowej zajmujemy zaledwie 26 pozycję.

Fot. A. Rotter

Roman Dmowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) - zwrócił uwagę na zagadnienie tzw. „chmury administracji publicznej” w małych jednostkach samorządu terytorialnego. W tym obszarze planowane jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie podstawowych usług w kilkunastu urzędach. W swoim wystąpieniu minister Dmowski podkreślił także, iż celem MAiC jest nie tylko zbudowanie infrastruktury cyfrowej, ale również podejmowanie działań legislacyjnych i organizacyjnych.

Diagnoza stanu elektronicznego fakturowania w Polsce była tematem wystąpienia Bogusława Biedy – Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki - podczas sesji „E-faktura w zamówieniach publicznych”. Nasz kraj pod względem e-fakturowania zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. W Polsce wystawia się ponad 1,5 mld faktur rocznie, ale tylko 10% z nich jest przekazywanych elektronicznie. Znacznie więcej przedsiębiorstw otrzymuje e-faktury (25,35%), niż je wystawia (5,5%). W opinii Tadeusza Rudnickiego z Instytutu Logistyki i Magazynowania czynnikiem stymulującym elektroniczne fakturowanie w krajach UE jest wprowadzenie obowiązku przyjmowania przez administrację publiczną faktur w postaci elektronicznej, motywowanego obniżaniem kosztów budżetowych państwa. W ramach sesji tematycznych uczestnicy konferencji – przedstawiciele instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, mogli zapoznać się m.in. z nowymi e-usługami udostępnianymi na platformie ePUAP 2, rozwiązaniami w cyfrowej służbie celnej, procedurami administracyjnymi w Pojedynczych Punktach Kontaktowych oraz rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi dalszy rozwój e-administracji w Polsce.

Tematyka drugiego dnia konferencji dotyczyła usług cyfrowych o charakterze transgranicznym. Obrady rozpoczął Jean Francois Junger - przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG CONNECT), który zaprezentował kierunki rozwoju e-administracji w Europie. Dzięki zaangażowaniu projektów e-SENS i e-CODEX, współfinansujących wydarzenie, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z przykładami dobrych praktyk z zagranicy. Podkreślano możliwości oraz korzyści wynikające z budowy sprawnej e-administracji ponad granicami krajowymi. Ww. projekty zostały zaprezentowane m.in. przez Carstena Schmidt’a – koordynatora projektów z Ministerstwa Sprawiedliwości Regionu Nadrenii Północnej Westfalii, a także Grzegorza Szyszkę - dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania, który przedstawił ich realny wpływ na rozwój transgranicznych e-usług publicznych. Zaprezentowano również dotychczasowe działania administracji i sądownictwa w Polsce, zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE.

Fot. A. RotterW drugim dniu konferencji, 15 kwietnia 2015, podpisano umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu e-CODEX pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Instytutem Logistyki i Magazynowania. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisała Eliza Wójcik - Dyrektor Generalna Ministerstwa Sprawiedliwości. Umowę po stronie Instytutu Logistyki i Magazynowania podpisał Grzegorz Szyszka. W umowie obie strony zadeklarowały wspólne działania zmierzające do wdrożenia transgranicznych elektronicznych postępowań sądowych. Zwieńczeniem zarówno pierwszego jak i drugiego dnia konferencji była dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, sądownictwa i środowisk biznesowych na temat oceny i oczekiwań świata biznesu w zakresie e-usług. Organizatorzy konferencji, wsłuchując się w opinie uczestników, żywią przekonanie, że wydarzenie przyczyni się do wzrostu dostępności i jakości cyfrowych usług publicznych w Polsce i zapraszają już dziś na kolejną edycję wydarzenia w 2017 roku.

O szczegółach tej dwudniowej konferencji można przeczytać na jej stronie internetowej

 

 
Biblioteka Logistyka na Warszawskich Targach Książki

W dniach 14-17 maja odbyła się szósta edycja Warszawskich Targów Książki. Ponad 850 wystawców prezentowało na Stadionie Narodowym bestsellery i nowości wydawnicze z 28 krajów i obszarów kulturowych. Wśród eksponowanych książek znaleźć można było też pozycje wydane przez Instytut Logistyki i Magazynowania w serii Biblioteka Logistyka.

Warszawskie Targi Książki powstały z inicjatywy grupy polskich wydawców i stołecznej spółki targowej Murator EXPO. Od 2010 roku organizuje je powołana w tym celu spółka Targi Książki. Powierzchnia tegorocznych Targów zwiększyła się w stosunku do poprzednich edycji do 20 tysięcy metrów kw. Na tym terenie przedstawiane były  zarówno powieści beletrystyczne, literatura faktu jak i książki popularnonaukowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się poradniki i podręczniki szkolne - wśród nich także pozycje przeznaczone dla kadry menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach oraz studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych i technicznych. Na stoisku Rady Głównej Instytutów Badawczych można było obejrzeć i zapoznać się z treścią takich bestsellerów jak "Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków", najnowszego wydania "Organizacji i monitorowania procesów magazynowych" czy wyjątkowego kompendium wiedzy branżowej zawartej w książce "Logistyka" pod naukową redakcją dr hab. Danuty Kisperskiej-Moroń i dr. inż. Stanisława Krzyżaniaka.

 

Uznanie za wkład w rozwój polskiej gospodarki

Minister Gospodarki i Prezes Krajowej Izby Gospodarczej skierowali do 12 przedsiębiorców oraz 3 firm – członków Polskiej Izby Opakowań, w tym Instytutu Logistyki i Magazynowania, podziękowania za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Ponadto Krajowa Izba Gospodarcza, z okazji 25-lecia tej organizacji, wyróżniła medalami sześcioro przedsiębiorców z firm zrzeszonych w PIO, wśród których była także przedstawicielka Instytutu Logistyki i Magazynowania – pani Anna Kosmacz-Chodorowska.

Podczas spotkania Minister Gospodarki przyznał pięciu przedsiębiorcom Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.
Wręczenia medali, odznak i listów dokonali w trakcie obrad WZC PIO w dniu 25 marca br., przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

ILiM funduje pomnik Paderewskiego w Poznaniu

Instytut Logistyki i Magazynowania dołączył do grona Fundatorów oraz Członków Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.


Z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w centrum Poznania ma powstać pomnik tej wybitnej postaci świata polityki i muzyki.


Pomnik ma stanąć przy Akademii Muzycznej i ma być swoistym przypomnieniem dokonań IJ Paderewskiego dla Wielkopolski.

 

 

14 i 15 kwietnia: druga edycja konferencji e-Administracja dla Biznesu

14 i 15 kwietnia odbędzie się w Warszawie druga edycja konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015). Konferencja organizowana jest we współpracy trzech podmiotów zaangażowanych w rozwój polskiej e-administracji: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja skupi przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesowe. Celem konferencji jest zbudowanie platformy wymiany informacji i uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o to jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji, w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie e-administracji w Polsce i zagranicą. Prezentacjom towarzyszyć będą dyskusje i miasteczko konferencyjne.

Do kogo skierowana jest konferencja
Konferencja skierowana jest do dwóch głównych grup odbiorców. Na konferencję zapraszani są przedstawiciele instytucji publicznych, w szczególności: władze rządowe i samorządowe, dyrektorzy i kierownicy wydziałów organizacyjnych instytucji oraz jednostek związanych z informatyzacją, informatycy. Z drugiej strony zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i prawnicy.

Program konferencji
Konferencja będzie prowadzona w dwóch sesjach dedykowanych instytucjom publicznym i przedsiębiorcom. Pierwszego dnia odbędą się wystąpienia m.in. na temat zbliżającego się obowiązku akceptacji faktur elektronicznych przez instytucje publiczne w Polsce i UE, optymalnych modeli biznesowych dla e-usług, porządkowania prawa dotyczącego usług elektronicznych, a także informacje jak budować dobre dokumenty elektroniczne i jak je archiwizować. Podczas sesji dla przedsiębiorców prezentowane będą dostępne publiczne usługi elektroniczne, w tym m.in. nowy ePUAP oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Drugi dzień zostanie poświęcony transgranicznym e-usługom. Zaprezentowane zostaną działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE.

Miejsce i czas konferencji
Konferencja e-Administracja dla Biznesu odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Legia w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2015. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej konferencji. W ramach wydarzenia organizatorzy zapewniają udział w wykładach i dyskusjach, zwiedzanie miasteczka konferencyjnego, dostęp do materiałów konferencyjnych, tłumaczenia symultaniczne, poczęstunki podczas przerw kawowych, obiady oraz koktajl. Udział dla przedstawicieli instytucji publicznych jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Zarejestruj się już dziś!

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj