Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
LOGISTICS 2016 - Poznań, 18-20 maja 2016

Poznań znów stał się miejscem spotkania logistyków z całej Polski. XIII edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016 zyskała również wymiar europejski, ponieważ jest organizowana wspólnie z Europejskim Kongresem Logistycznym EUROLOG 2016. Wysoki poziom i szeroki zasięg kongresów po raz drugi doceniło w ten sposób Europejskie Towarzystwo Logistyczne.


Około 800 uczestników, 70 prezentacji, 50 wystawców i liczne grono partnerów i sponsorów ostatniej edycji charakteryzują kongres jako największe i najważniejsze wydarzenie integrujące branżę logistyczną w naszej części Europy. Bogata formuła kongresu obejmująca wystąpienia ekspertów i liderów rynku, sesje i debaty tematyczne, warsztaty, zwiedzanie firm oraz wystawę „Rynek Logistyczny” sprawia, że dla każdego uczestnika z firmy produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługodawcy czy przedstawiciela nauki, kongres jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, prezentacji osiągnięć oraz miejscem nawiązywania kontaktów.


Tegoroczny Kongres przebiega pod hasłem „Logistyka w cyfrowym świecie”. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na coraz większe znaczenie, jakie dla logistyki ma powszechna cyfryzacja gospodarki, a także dla naszego codziennego życia. Stwarza ona nowe wyzwania dla logistyki (np. wobec rosnącego udziału tzw. handlu omnikanałowego), ale też tworzy warunki dla lepszej realizacji procesów logistycznych, poprzez rozwój i udostępniane coraz bardziej złożonych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych. Dotyczy to zarówno sfery zakupów, wytwarzania, dystrybucji i handlu, jak i usług logistycznych obejmujących m.in. transport i magazynowanie. Zagadnienia te są przedmiotem prezentacji i debat w sesjach tematycznych.


Poza stroną techniczną prezentowanych rozwiązań, nacisk jest położony na współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi, niezbędną do realizacji skutecznych wdrożeń. Prezentowane są również przykłady współpracy pomiędzy biznesem a sferą nauki, kluczową dla rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań. Zagadnienia te znajdą się także w programie konferencji ELA Research Day (piątek, 20 maja) towarzyszącej Kongresowi, organizowanej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego.


Jesteśmy przekonani, że podobnie, jak to miało miejsce podczas poprzednich edycji, kongres udzieli odpowiedzi na wiele problemów, przed którymi stają dziś logistycy oraz zainspiruje do podejmowania nowych wyzwań. Dlatego zapraszamy do udziału i współpracy w ramach Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016.


Program wydarzenia na stronie: www.logistics.pl

Bezpłatne seminarium EMC/Power

W imieniu firmy Würth Elektronik oraz Laboratorium EMC Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium EMC / Power 1 czerwca 2016 r. Tematyka jest związana z szeroko pojętą kompatybilnością elektromagnetyczną, zagadnieniami optymalnego doboru elementów pasywnych w przetwornicach impulsowych, nowym technologiom scalonych przetwornic napięcia, ładowania bezprzewodowego oraz najnowszych rozwiązań techniki połączeń. Oprócz bloku firmy Würth Elektronik w drugiej części zaproponujemy prezentacje Laboratorium EMC ILiM, będzie również możliwość zwiedzenia laboratorium, gdzie wykonywane są badania. Szkolenie odbędzie się w ILiM w budynku B, sala B.311 -  3 piętro.

Link do rejestracji: www.we-online.com/seminarregistration

Więcej informacji w Zaproszeniu i Agendzie.

Obsługa elektroniczna urzędu - szkolenia

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza pracowników administracji do udziału w cyklu szkoleń w terminie 6-9 czerwca, poświęconym obsłudze elektronicznej urzędu przy wykorzystaniu platformy ePUAP2.

Uczestnicy dowiedzą się jak obsługiwać dokumenty elektroniczne w urzędzie, samodzielnie tworzyć formularze elektroniczne oraz wzory dokumentów elektronicznych, uruchamiać i obsługiwać punkt potwierdzający profile zaufane ePUAP. Nowością w cyklu jest szkolenie z Serwera Hetman Draco, na którym uczestnicy poznają zasady samodzielnego administrowania systemem bezpieczeństwa platformy ePUAP2.

Szkolenia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, stowarzyszeń i związków gminnych. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy – wdrożeniowcy, którzy podzielą się praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Podczas szkoleń będzie możliwość uzyskania konsultacji. Terminy szkoleń oraz informacja o rejestracji znajdują się na stronie internetowej szkoleń.

Prace w projekcie PPK3 (Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji) ruszyły!

W połowie lutego br. Instytut Logistyki i Magazynowania, w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju i Krajową Izbą Gospodarczą, rozpoczął realizację zadań w ramach projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa.

 

Głównym celem Projektu jest rozbudowa istniejącego systemu Elektronicznego Punktu Kontaktowego (EPK), w tym wdrożenie nowych e-usług, aby usprawnić jego funkcjonowanie w obszarze wykorzystywanym przez przedsiębiorców i administrację publiczną. System EPK jest kompleksowym, internetowym narzędziem dla usługodawców i usługobiorców z kraju i zagranicy, oferującym pojedyncze okienko dostępu do informacji i procedur administracyjnych związanych z rozpoczęciem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ponadto, Projekt usprawni działania związane z uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych.


Podczas realizacji Projektu wdrożonych zostanie m.in. 100 nowych e-procedur oraz 300 opisów usług i poradników dla przedsiębiorców w zakresie zakładania i prowadzenia biznesu. Wiele udogodnień już dziś można znaleźć na portalu biznes.gov.pl, który staje się przyjaznym interfejsem administracji w kontaktach z biznesem.

Dalsze informacje nt. dostępnych funkcjonalności Pojedynczego Punktu Kontaktowego znajdują się na stronie https://www.biznes.gov.pl

Marcowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 14 do 17 marca zapraszamy do Poznania na cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantują zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:
•    Standardów GS1
•    Etykiety logistycznej
•    Weryfikacji jakości kodów kreskowych
•    EDI i e-faktury
•    Traceability

Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

Uczestnicy systemu GS1 płacą mniej. Warto sprawdzić rabaty!

Zgłoszenie >>

Standard opisu produktu poprawia pozycjonowanie w wyszukiwarkach

W październiku 2015 roku rozpoczęły się intensywne badania weryfikujące wpływ na ruch organiczny sklepu internetowego ze względu na poprawność użycia danych strukturalnych. Zostały one przeprowadzone przez Traffic Trends (agencję skupiającą się na obsłudze sklepów internetowych), BDSklep.pl – jednego z największych w Polsce supermarketów internetowych oraz Instytut Logistyki i Magazynowania i polską organizację GS1, które badają i wspierają rynek e-commerce, szczególnie w zakresie wprowadzania  standardów i poprawnej identyfikacji produktów.


Standard opisu, który został zastosowany, oparty jest o SCHEMA.org (społeczność wspierana m.in.  przez Google, Microsoft, Yahoo – w celu uporządkowania opisów w sieci internetowej). Każdy z produktów został opisany wraz z identyfikatorem GTIN (popularnym kodem kreskowym nadawanym produktom). Celem badania była weryfikacja wpływu prawidłowej implementacji danych strukturalnych na ruch generowany z wyszukiwarki internetowej Google, a także wpływ na ruch wprowadzonego numeru GTIN. Obserwując za pomocą specjalnych narzędzi ruch na stronie BDSKlep, po zaimplementowaniu standardu SCHEMA.org zaobserwowane zostały wyraźne wzrosty we wszystkich istotnych czynnikach przy czym w przypadku współczynnika CTR (klikalność) zaobserwowany wzrost wyniósł prawie 10%.


Badania dowiodły również, że strona BDsklep.pl wyświetlała w wynikach Google o 2% więcej haseł, co po analizie przypisano z jednej strony działaniom marketingowym sklepu, jak i wprowadzeniu na kartę produktu coraz bardziej popularnego w sieci identyfikatora GTIN. Na podstawie tych badań partnerzy wspólnie ocenili, że korzystanie ze standardu SCHEMA.org daje e-sklepom wymierne korzyści. Należy przy tym brać pod uwagę wprowadzanie wszelkich pól standardu tak, by produkt był widziany w sieci jak najlepiej. W tym wypadku GTIN jest doskonałym elementem, który może wzmocnić widoczność sklepu w internecie.


Partnerzy doszli do wniosku, że badania będą dalej kontynuowane i mają one istotny wpływ na rozwój rynku e-commerce. Bardziej szczegółowe dane z badania znajdują się na stronie: http://traffictrends.pl/portfolio-posts/wplyw-danych-strukturalnych-na-ruch-z-wyszukiwarek-case-study-na-bazie-bdsklep-pl/

Cykl szkoleń otwartych dla administracji 15-17 marca

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza pracowników administracji do udziału w cyklu szkoleń poświęconym obsłudze elektronicznej urzędu przy wykorzystaniu platformy ePUAP2.

Uczestnicy dowiedzą się jak obsługiwać dokumenty elektroniczne w urzędzie, samodzielnie tworzyć formularze elektroniczne oraz wzory dokumentów elektronicznych, uruchamiać i obsługiwać punkt potwierdzający profile zaufane ePUAP.

Szkolenia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, stowarzyszeń i związków gminnych. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy – wdrożeniowcy, którzy podzielą się praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Podczas szkoleń będzie możliwość uzyskania konsultacji. Terminy szkoleń oraz informacja o rejestracji znajdują się na stronie internetowej.

Webinar dotyczący systemu bezpieczeństwa ePUAP Draco

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na webinarium Konsola Hetman "Draco" - konfiguracja uprawnień do zasobów Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Webinarium rozpocznie się prezentacją, następnie przewidziany jest czas na wymianę doświadczeń i udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin: 25 lutego 2016r.
Rozpoczęcie: 10:00
Czas trwania: 30-45 min.

Spotkanie poprowadzi Janusz Langer, Główny Specjalista w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Udział w webinarium jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej webinarium.

Europejski nakaz zapłaty - bezpłatne warsztaty

Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach Projektów e-CODEX i e-SENS wraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu organizuje praktyczne, BEZPŁATNE WARSZTATY pt."EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE".

Wraz ze wzrostem mobilności przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.

Warsztat adresowany jest adwokatów i radców prawnych. Spotkanie pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu odzyskiwania należności od kontrahentów z UE, od polubownego rozstrzygnięcia sporu po postępowanie sądowe oraz egzekucję należności. Celem warsztatów jest przedstawienie zagadnień związanych z transgranicznymi postępowaniami sądowymi, które pozwalają na obniżenie kosztów wykonywania postępowania oraz przyczyniają się do standaryzacji przeprowadzanych procedur.

Warsztaty odbędą się 11 lutego 2016 r. w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.

Dalsze informacje na stronie www.e-codex.pl/warsztaty

 

Wsparcie Instytutu Logistyki i Magazynowania dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów przedsiębiorstw w ramach działania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Celem działania jest zwiększenie dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

W związku z tym Laboratorium Urządzeń Elektronicznych oraz Centrum Doskonałości Procesowej Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako Instytucji Otoczenia Biznesu zapraszają Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa do skorzystania z oferowanego wsparcia dofinansowania projektów. Łączna wysokość wsparcia, przewidzianego do udzielenia przedsiębiorstwom w ramach konkursu, wynosi odpowiednio:


- dla firm zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 28 255 000 zł
- dla firm zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 3 045 000 zł


Kwota wydatków kwalifikowanych może wynosić od 50 tys. do 420 tys. złotych, a maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 70% jej wartości.
Dofinansowaniem będą objęte usługi proinnowacyjne, które mają prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Instytut, przyjmując status akredytowanego ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne, oferuje w ramach wsparcia następujące usługi:

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych oferuje usługę: Innowacja technologiczna produktowa - opracowanie nowych wyrobów lub ich znaczące ulepszenie w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej,  poprzez udostępnienie zasobów laboratorium badawczego oraz metodyk i  testowania, w celu opracowania bardziej efektywnych produktów.

KONTAKT do Laboratorium Urządzeń Elektronicznych.

Centrum Doskonałości Procesowej oferuje usługę: Innowacja technologiczna procesowa – opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych procesów technologicznych w przedsiębiorstwie w oparciu o analizę procesową firmy – identyfikację, modelowanie oraz symulację procesów obecnych oraz następstw potencjalnych zmian, w celu oceny efektywności badanych rozwiązań, w narzędziu zgodnym  ze standardem BPMN 2.0.

KONTAKT do Centrum Doskonałości Procesowej.


Więcej o konkursie na stronie programu Inteligentny Rozwój.

Logibar – Barometr Logistyczny

Rynkowe monitorowanie wskaźników logistycznych jest niezbędne do uzyskania informacji o efektywności obsługi procesu dystrybucji i przewadze konkurencyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorstw w tym zakresie Instytut Logistyki i Magazynowania, wspólnie z ECR Polska, stworzył platformę LogiBar.

LogiBar.net to ogólnodostępne narzędzie do regularnego benchmarkingu następujących wskaźników logistycznych:
-    wskaźnik terminowości dostaw [%],
-    wskaźnik stopnia realizacji zamówień [%],
-    wskaźnik poziomu reklamacji [%],
-    wskaźnik pokrycia [dni],
-    wskaźnik trafności prognoz sprzedaży (dla 1 miesiąca i 3 miesięcy).


Dlaczego warto korzystać z platformy LogiBar?
LogiBar daje łatwy dostęp do niezależnej platformy www, na której można znaleźć rzetelne wskaźniki oparte na rzeczywistych biznesowych wynikach przedsiębiorstw. Dane poddawane są regularnej ocenie ekspertów ILIM na podstawie Key Performance Indicators zebranych od firm wybranego sektora lub grupy towarowej. Każdy z użytkowników ma możliwość generowania raportów i analizy długoterminowych trendów w branży. Pozwala to na uzyskanie wiarygodnego obrazu wyników konkurencji.  


Zapraszamy do zapoznania się z platformą pod adresem www.logibar.net i rejestracji.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj