Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Polski Port Community System

Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizował seminarium pt. "Polski Port Community System", który odbył się 28 stycznia w Szczecinie w siedzibie Urzędu Morskiego. Spotkanie było okazją do dyskusji dotyczącej potrzeb integracji systemów informacyjnych użytkowanych i rozwijanych przez partnerów obrotu portowogranicznego (urzędy i przedsiębiorstwa) oraz określenia wspólnych działań na rzecz budowy polskiego PCS.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urzędów Morskich, Służby Celnej, Straży Granicznej, Zarządów Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Gdańska oraz Gdyni, terminali kontenerowych i promowych z Gdańska, Gdyni, Świnoujścia, linii żeglugowych oraz wielu przedstawicieli firm logistycznych świadczących usługi na rzecz gospodarki morskiej. W trakcie seminarium uczestnicy zapoznali się z systemami informatycznymi obsługi obrotu portowo-granicznego działającymi w Europie. Wizję działania polskiego Port Community System zaprezentował Bogusław Śliwczyński z Instytutu Logistyki i Magazynowania. W ramach wystąpienia przedstawił propozycję architektury PCS oraz plan dalszych działań. Została zaprezentowana m.in. propozycja utworzenia forum PCS i przeprowadzenia konsultacji nt. utworzenia polskiego PCS z Ministerstwami Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Cyfryzacji oraz Rozwoju. Ostatnim elementem seminarium była dyskusja nad określeniem konkretnych działań ukierunkowanych na zbudowanie polskiego Port Community System. Uczestnicy seminarium zgodnie stwierdzili, że niezbędnym jest zaangażowanie w prace związane z budową PCS przedstawicieli administracji rządowej. Wyrażone zostały opinie na temat modelu biznesowego PCS uwzględniającego partnerstwo publiczno-prywatne.

Budowa narodowego systemu Port Community System (PCS) integrującego obszary obsługi morskiej, handlowej, odprawy celnej i innych służb granicznych, administracyjnej, transportowej, logistycznej w portach i w głębi lądu ma być jednym z kluczowych elementów osiągania przewagi konkurencyjnej polskich portów. Systemy elektroniczne administracji i przedsiębiorstw (w tym małych i średnich podmiotów w naszej społeczności morskiej) wzajemnie skomunikowane poprzez PCS powinny stać się technicznie interoperacyjne, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania obszaru transportu morskiego bez barier.

Więcej informacji oraz agenda seminarium w pliku PDF.

E - wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim

Ponad 70 osób uczestniczyło w konferencji naukowej e-WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W ASPEKCIE EUROPEJSKIM, która odbyła się w Instytucie Logistyki i Magazynowania 14 stycznia br. Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów na temat na temat kierunków rozwoju e-wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Europie.

Otwarcia konferencji dokonał Grzegorz Szyszka - Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który w swoim wystąpieniu przedstawił zakres działań podejmowanych przez Instytut. Wskazał także na rolę, jaką Instytut odgrywa w ramach rozwoju e-sprawiedliwości w Polsce i Europie.  

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz środowisk akademickich z całej Polski, a także praktycy – pełnomocnicy profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się przedmiotową tematyką.

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, w szczególności europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, europejskiego nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym, a także elektronicznej komunikacji organów państwowych w sprawach karnych, wpływu rozporządzenia eIDAS na transgraniczne postępowania sądowe oraz elektronicznych doręczeń w postępowaniach sądowych. Poziom merytoryczny wystąpień prelegentów został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. W trakcie dyskusji panelowych, w szczególności podnoszone były kwestie dotyczące poziomu wiedzy i świadomości środowisk prawniczych w odniesieniu do wykorzystywania nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości, czy też kwestie związane z modelami funkcjonowania portali orzeczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wnioski płynące z tej części Konferencji pozwoliły na sformułowanie postulatu podejmowania coraz szerzej zakrojonych działań dyseminujących wiedzę na temat informatyzacji wśród przedstawicieli nauki i praktyki.

Konferencja była organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach międzynarodowych projektów badawczych e-CODEX (www.e-codex.pl) i e-SENS (www.esens.eu), których celem jest rozwój e–usług publicznych, również w obszarze wymiaru sprawiedliwości w Europie. Projekty e-CODEX i e-SENS są projektami wielkoskalowymi (Large Scale Pilots) realizowanymi w ramach  Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie http://www.e-codex.pl/konferencja

 
     
 

 

Nowe Centrum Logistyczne 7R Logistic

Centrum Logistyczne 7R Logistic Kraków -Kokotów I zostało oficjalnie otwarte. Nowoczesny obiekt magazynowy o łącznej powierzchni 13.250 m kw. to pierwszy budynek, który powstał w ramach 9-hektarowej działki dewelopera w Kokotowie, na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Centrum Logistyczne 7R Logistic Kraków Kokotów I to pierwszy magazyn, który został wybudowany przez 7R Logistic w Kokotowie. Kolejny etap inwestycji to 40.000 m kw. dostarczone w postaci trzech następnych magazynów. W sierpniu 2016 roku ruszy budowa pierwszego z nich. W długoterminowych planach dewelopera jest stworzenie parku logistycznego o łącznej powierzchni 150.000 m kw.


- Krakowski rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych jest jednym z najmniej rozwiniętych na terenie Polski. Co prawda występuje na nim wysoki popyt na magazyny, jednak ich liczba jest ograniczona. Powodem jest m.in. niewielka ilość odpowiednich terenów inwestycyjnych, co wynika z ukształtowania terenu wokół miasta. Działka, na której powstał nasz magazyn posiada bardzo dogodną pod kątem logistyki lokalizację: w sąsiedztwie autostrady A4 oraz wschodniej części obwodnicy Krakowa. Mając na uwadze duży potencjał tego miejsca, w perspektywie następnych lat planujemy nasz rozwój na tym terenie – mówi Tomasz Lubowiecki, Prezes 7R Logistic S.A.


Centrum Logistyczne 7R Logistic Kraków - Kokotów I jest pierwszą zrealizowaną inwestycją na terenie tzw. Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

- Konsekwentnie od lat prowadzimy politykę proinwestycyjną, która ma przyciągnąć do naszej gminy nowych inwestorów. Jedną z takich inicjatyw było stworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, na terenie której powstało pierwsze centrum logistyczne w Kokotowie. Dlatego jego dzisiejsze otwarcie traktujemy również jako nasz sukces – mówi Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.


Wartość inwestycji to 26 milionów złotych. Projekt został częściowo sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach dofinansowania, w magazynie został wdrożony nowoczesny system do autoidentyfikacji i śledzenia towarów, oparty o technologię RFID (radiową). Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie tego systemu na tak dużą skalę. W połączeniu z systemem WMS zapewni ona szybkie i sprawne zarządzenie magazynem.


- W magazynie 7R Logistic został wdrożony system STAR do automatycznej identyfikacji towarów, stworzony przez firmę Mojix. Sygnały radiowe są emitowane przez specjalne anteny, które aktywują etykiety umieszczone na paletach, pojedynczych kartonach czy produktach. Odbiornik STAR odczytuje sygnały nadawane przez znaczniki z odległości nawet 200 metrów i przesyła dane do komputera. System wskazuje położenie oznakowanych obiektów z dokładnością do jednego metra. Zapewnia też lokalizację towaru w przestrzeni trójwymiarowej. Tak skonfigurowane rozwiązanie zostało zintegrowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania z magazynowym systemem informatycznym oraz opracowaną od podstaw aplikacją wizualizującą całą przestrzeń magazynu. Takie rozwiązanie pozwala na znaczące przyspieszenie wykonania czasochłonnych operacji magazynowych, minimalizuje ilość popełnianych błędów, zwiększą wydajność i komfort pracy magazynierów oraz ogranicza ilość papierowych dokumentów - mówi dr Michał Grabia z Instytutu Logistyki i Magazynowania.


Budowa Centrum Logistycznego 7R Logistic Kraków Kokotów I rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. W lipcu 2016 roku w bezpośrednim sąsiedztwie magazynu będzie odbywać się główna Msza Św. z okazji Światowych Dni Młodzieży. 7R Logistic został dostawcą usług logistycznych tego wydarzenia.

Ruszyła rejestracja na Transport Research Arena TRA 2016

Najwięksi partnerzy rynku transportowego, 5 Europejskich Platform Technologicznych, Komisja Europejska, sesje plenarne, strategiczne, techniczne, dziesiątki wystawców i debat: 18-21 kwietnia rusza szósta edycja Transport Research Arena TRA 2016 – największego w Europie wydarzenia dedykowanego transportowi i logistyce.


Celem konferencji jest rozwój badań i wdrożeń zgodnie z potrzebami nowoczesnego społeczeństwa europejskiego oraz budowa współpracy nauki z biznesem w zakresie rozwoju innowacji w transporcie. W tym, podjęcie dyskusji wobec wyzwań stojących przed transportem obejmujących zanieczyszczenie środowiska, konsumpcję energii, bezpieczeństwo i aspekty społeczno-ekonomiczne. Zaprezentowane zostaną najnowsze badania, innowacje, technologie i wdrożenia, koncepcje, w tym najlepsze praktyki z Europy i całego świata. Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach wydarzenia poprowadzi sesję „Współpraca w Logistyce”, w której zaprezentowane zostaną nowe możliwości i rozwiązania usprawniające procesy logistyczne.


TRA2016 jest szóstą z kolei edycją konferencji, która odbywa się w cyklu co dwa lata. TRA gromadzi każdorazowo ponad 2tys. uczestników – przedstawicieli nauki  oraz biznesu branży transportu i logistyki. Poprzednie edycje miały miejsce w Paryżu, Atenach, Brukseli, Ljubljanie i Goeteborgu. Gospodarzem najbliższej edycji jest Warszawa, co daje większe szanse do udziału polskich przedsiębiorstw i jednostek badawczych.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie konferencji: www.traconference.eu

 

Korzystaj z technologii - niepożądane działanie leku zgłaszaj mobilnie

Od 12 listopada, każdy pacjent lub opiekun pacjenta może zgłaszać działania niepożądane leków zdalnie, za pomocą aplikacji mobilnej. To efekt projektu pilotażowego prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska.

Wiadomo, że skutki stosowania leku – obok tych pozytywnych i oczekiwanych mogą być niekorzystne. Każdy z leków może, choć nie musi, spowodować niepożądane, czyli szkodliwe i niezamierzone działanie np. ból brzucha, osłabienie lub reakcje skórne. Informacje o takich działaniach zbiera, analizuje oraz przekazuje m.in. do unijnej bazy danych Eudravigilance Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Do niedawna bazę wiedzy URPL o niepożądanych działaniach zasilali tylko pracownicy służby zdrowia. Od 2013 roku taką możliwość ma każdy pacjent lub opiekun pacjenta. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie urzędu i wysłać go na poczcie. Działanie to, choć nie jest trudne, wymaga jednak zaangażowania i czasu, i jak wynika z raportów nie zdarza się często.

Udział Polski w ogólnej liczbie przesyłanych zgłoszeń działań niepożądanych leków wciąż jest niewielki. Z raportu WHO wynika, że w 2013 roku z Wielkiej Brytanii pochodziło 7,3 proc. zgłoszeń, z Niemiec 6 proc., z Francji 3,1 proc., natomiast z Polski zaledwie 1 promil (ok. 11 tys. zgłoszeń), z czego tylko 30 przekazali sami pacjenci. Tymczasem, na co zwraca uwagę dr Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM: "pacjent zwykle o wiele dokładniej i niejednokrotnie precyzyjniej jest w stanie opisać niepożądane efekty stosowanej farmakoterapii. W związku z niską zgłaszalnością powikłań polekowych przez profesjonalistów, właśnie dzięki pacjentom możemy pozyskać informacje niezbędne do bezpiecznego leczenia.
Ilość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów ma szansę wzrosnąć za sprawą aplikacji mobilnej Mobit Skaner, która znacznie ułatwi proces wypełniania oraz przesyłania zgłoszeń. Wystarczy pobrać i zainstalować Mobit Skaner, następnie zeskanować kod kreskowy leku. Wszystkie informacje o leku, niezbędne do zgłoszenia, zostaną wypełnione automatycznie, a zgłaszającemu pozostaną do uzupełnienia tylko dane dotyczące pacjenta oraz działania niepożądanego. Całość zajmuje kilka minut.

Aplikacja Mobit Skaner została stworzona w Instytucie Logistyki i Magazynowania, a projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta. Aplikacja Mobit Skaner jest dostępną w Google Play dla użytkowników telefonów z systemem Android. Zarówno twórcy rozwiązania jak również przedstawiciele urzędu z zainteresowaniem oczekują pierwszych wyników licząc na znaczny wzrost zgłoszeń nadsyłanych przez samych pacjentów.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wielkopolsce

160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat - 16 listopada rusza ósma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest koordynatorem ŚTP w Wielkopolsce.


Święto przedsiębiorczości rozpocznie się 16 listopada na Międzynarodowych Targach Poznańskich oficjalną inauguracją połączoną ze spotkaniem pt.: „Innovation management”, skierowanym do firm i naukowców zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. (Szczegóły i zapisy)
Do grona Partnerów ŚTP w Wielkopolsce dołączyło wiele firm i instytucji, w tym również Instytut Logistyki i Magazynowania, który w ramach wydarzenia w dniu inauguracyjnym przedstawi usługi projektu e-CODEX, które są wsparciem dla przedsiębiorców w odzyskiwaniu należności on-line w Europie. ILiM zorganizuje także bezpłatne warsztaty "EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE” (19.11.2015, 17:00 – 20:00 w siedzibie ILIM), których celem jest przedstawienie zagadnień związanych z międzynarodowymi postępowaniami sądowymi, w tym inicjatyw pozwalających na szybszą, skuteczniejszą i tańszą procedurę.


Wydarzenia organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości skierowane są zarówno dla licealistów, studentów, jak i przedsiębiorców oraz naukowców. Tematyka spotkań, szkoleń, konsultacji, wykładów jest w tym roku bardzo szeroka: od kształtowania umiejętności miękkich, sztuki autoprezentacji, design thinking poprzez współpracę z mediami, porady prawne aż do rozwijania własnego przedsiębiorstwa oraz współpracy między nauką i biznesem. Każdy zainteresowany szeroko rozumianą przedsiębiorczością z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.


Sprawdź listę bezpłatnych wydarzeń w Wielkopolsce!


Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezydenta Miasta Poznania, Konfederacji Lewiatan oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a także patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Merkury.

ePUAP2 – najważniejsze zmiany w obsłudze dokumentów elektronicznych

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na webinarium poświęcone zmianom w obsłudze ePUAP2.
Webinarium rozpocznie się prezentacją, następnie przewidziany jest czas na wymianę zdań i udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin: 5 listopada 2015 r.
Rozpoczęcie: 10:00
Czas trwania: 30-45 min.

Spotkanie poprowadzi Rafał Sowiński, z-ca kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Udział w webinarium jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej webinarium

 

 

Instytut Logistyki i Magazynowania po raz trzeci na Trans Poland

W dniach 4-6 listopada 2015 r. w Warszawskim Centrum Expo XXI odbyła się III edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TransPoland, podczas której zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania oraz usługi dla sektora TSL.
Wydarzeniem przewodnim tegorocznej edycji była konferencja: “Transport kluczowym ogniwem w wymianie handlowej wschód-zachód”, nad którą patronat honorowy objęły m.in. Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


Trans Poland 2015 w liczbach:
-    ponad 100 wystawców z 20 krajów
-    6 wydarzeń specjalnych
-    obecność ponad 20 izb handlowych
-    3500 profesjonalnych odwiedzających (15% zagranicznych odwiedzających)

Więcej na temat uczestnictwa na http://trans-poland.pl/

Wielkopolscy przedsiębiorcy w Instytucie Logistyki i Magazynowania

8 października 2015 wielkopolscy przedsiębiorcy w ramach październikowego spotkania Wielkopolskiego Klubu Kapitału odwiedzili Instytut Logistyki i Magazynowania. Gości powitał w Strefie Kreatywnej dr Grzegorz Szyszka, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania. Spotkanie było okazją do zaprezentowania nowych koncepcji i trendów w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Przedsiębiorcy mogli się przekonać, jaka jest rola globalnych standardów GS1 w usprawnianiu procesów biznesowych i jakie są dokonania Instytutu w ich wdrażaniu do praktyki gospodarczej. Dr Elżbieta Hałas, zarządzająca systemem GS1 w Polsce, przedstawiła również aktualne wyzwania związane z digitalizacją i rozwojem e-commerce. Uczestnicy spotkania zapoznali się z najnowszymi koncepcjami rozwijanymi wokół globalnej sieci dostaw, które przedstawił dr Piotr Nowak wyjaśniając pojęcie Fizycznego Internetu oraz prezentując ideę Wielkopolskiego Obserwatorium Logistycznego. Na spotkaniu nie zabrakło również praktycznych informacji związanych z odzyskiwaniem należności drogą elektroniczną od wierzycieli z Unii Europejskiej. Taką możliwość zaprezentowała Lucyna Łuczak-Noworolnik, radca prawny Instytutu, która w projekcie e-Codex pracuje nad ułatwieniem dostępu do środków prawnych w Europie. Goście mogli także zadawać szczegółowe pytania ekspertom Instytutu podczas tradycyjnego poczęstunku.

Dziękujemy za odwiedzenie Instytutu Logistyki i Magazynowania i zapraszamy do współpracy.

Odzyskiwanie zaległych należności od kontrahentów z Niemiec możliwe on-line

Od 1 października 2015 r. odzyskiwanie zaległych należności od kontrahentów z Niemiec stało się jeszcze łatwiejsze. Polscy obywatele i przedsiębiorcy mogą złożyć pozew do sądu w Niemczech o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) on-line.

ENZ umożliwia uzyskanie tytułu  egzekucyjnego pozwalającego na legalne podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności pieniężnych od dłużnika zagranicznego. Postępowanie ma na celu uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych. Postępowanie ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych.

Przykład: Przedsiębiorca z Polski podpisał umowę z przedsiębiorcą z Niemiec na dostawę towaru. Towar został wysłany i odebrany przez przedsiębiorcę z Niemiec jednak płatność nie wpłynęła. Mimo licznych wezwań do zapłaty wierzytelność nie została uregulowana. Roszczenie ma charakter bezsporny, przedsiębiorca z Polski może wystąpić z pozwem o wydanie europejskiego nakazu zapłaty do sądu w Niemczech (jeśli np. tak wskazano w umowie). Wykorzystując platformę e-CODEX może to uczynić elektronicznie, bez ponoszenia kosztów wysyłki.

 

Projekt e-CODEX stanowi kolejny krok w uproszczeniu postępowań międzynarodowych, umożliwiając ich elektroniczną realizację. Obecnie, dzięki usłudze e-CODEX, możliwe jest złożenie pozwu on-line do niemieckiego Sądu Okręgowego w Berlinie, który jest właściwy do obsługi postępowania ENZ w całych Niemczech. Elektroniczne postępowanie umożliwia obywatelom, przedsiębiorstwom i pełnomocnikom profesjonalnym dochodzenie swoich praw w znacznie szybszy i skuteczniejszy sposób. Wnioskodawca prowadzony jest krok po kroku przez poszczególne rubryki, w których wpisuje niezbędne informacje pozwalające na wygenerowanie kompletnego formularza zawierającego pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Wartym podkreślenia jest fakt, że podmiot korzystający z tego narzędzia jest na bieżąco informowany drogą mailową o statusie sprawy. Cała komunikacja pomiędzy powodem, a sądem - łącznie z otrzymaniem europejskiego nakazu zapłaty - odbywa się on-line. Wysyłanie i odbieranie dokumentów w trakcie postępowań sądowych jeszcze nigdy nie było  tak proste i przyjazne.


Usługa dostępna jest na elektronicznej platformie e-CODEX, pod adresem: www.pilot.e-codex.pl. Platforma została przygotowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania, będący partnerem projektu, działającym w konsorcjum krajowym z Ministerstwem Sprawiedliwości. Niemcy, obok Grecji, są kolejnym krajem w którym możliwa jest elektroniczna realizacja postępowania. W celu przeprowadzenia postępowania niezbędny jest jedynie dostęp do Internetu oraz posiadanie bezpiecznego elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Narzędzie jest bezpłatne, a ewentualne koszty związane są z opłatami wymaganymi przez sąd zgodnie z przepisami prawa w Niemczech.


Projekt e-CODEX, w ramach którego uruchomiona została usługa, zmierza do budowy rozwiązań umożliwiających sprawną i bezpieczną komunikację on-line z sądami w Europie. ENZ jest jedną z procedur (obok m.in. postępowania w sprawie drobnych roszczeń), w której wdrażane są rozwiązania projektu oferując łatwiejszy dostęp do europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Więcej informacji: www.e-codex.pl, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

25 lat kodów kreskowych w Polsce – doświadczenia i wyzwania

Zapraszamy na cykl seminariów poświęconych usprawnianiu procesów logistycznych w wykorzystaniem standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych GS1.

Podczas spotkań zostanie przedstawiony pakiet korzyści związanych z wprowadzeniem rozwiązań informatycznych uwzględniających kody kreskowe, EDI oraz RFID w obszarze magazynowania i dystrybucji.

Szczegółowy program seminariów dostępny jest po kliknięciu na wybraną lokalizację.

   Warszawa - 1 października 2015 r.
    Sopot - 16 października 2015 r.
    Katowice - 26 listopada 2015 r.

Case study's i doświadczenia z przeprowadzonych wdrożeń przedstawią Partnerzy wydarzenia: COMARCH, DATACONSULT, DATAINTERCHANGE, HADATAP, HIT KODY KRESKOWE, IBCS POLAND, JANTAR, SKK.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY!

Zapisz się na GS1 Tour 2015 – cykl seminariów - odbierz kod rabatowy na zakup e-szkolenia!

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj