Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Wdrażanie nowych technologii z wykorzystaniem pomocy de minimis

Mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Proces przebiega dwuetapowo. W pierwszym kroku Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) przeprowadza audyt, którego celem jest wskazanie sugerowanych rozwiązań oraz oszacowanie możliwości ich wdrożenia. Po przeprowadzeniu audytu i wyrażeniu przez przedsiębiorcę woli dalszej współpracy, ILiM pomaga we wdrożeniu zaproponowanego rozwiązania w pełnym zakresie lub w formie pilotażu.  

Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie nawet do wysokości blisko 60 tysięcy złotych. (90% wartości przeprowadzonego audytu oraz do 85% wartości usług doradczych związanych z wdrożeniem technologii). Formalności związane z udzieleniem pomocy zostały maksymalnie uproszczone. Wniosek o współpracę oraz umowa współpracy podpisywana jest wyłącznie z Instytutem Logistyki i Magazynowania.  
Pomoc udzielana jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Środki pochodzą z Unii Europejskiej, a udzielana pomoc limitowana jest przez zasady udzielania pomocy de minimis.

Więcej informacji udziela kierownik projektu: mgr inż. Tadeusz Rudnicki, tel. 061 850 48 85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bezpłatne warsztaty w ramach projektu e-CODEX

Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach Projektu e-CODEX wraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową w dniu 27 listopada 2014 r. organizował praktyczne, BEZPŁATNE WARSZTATY pt. "EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE". Warsztaty odbyły się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Św. Marcin 24, lok. 402 w Poznaniu.


Wraz ze wzrostem mobilności przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach, charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.


Warsztat adresowany był dla przedsiębiorców, w szczególności eksporterów/importerów oraz przedsiębiorców współpracującymi z partnerami zagranicznymi. Spotkanie pozwoliło uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu odzyskiwania należności od kontrahentów z UE, od polubownego rozstrzygnięcia sporu po postępowanie sądowe oraz egzekucję należności. Celem warsztatów było przedstawienie zagadnień związanych z międzynarodowymi postępowaniami sądowymi, w tym inicjatywami pozwalającymi na szybszą, skuteczniejszą i tańszą procedurę.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w takich warsztatach prosimy o kontakt:
Eliza Brzezińska, tel: 61 666 48 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub rejestrację on-line na stronie www.e-codex.pl/warsztaty

Organizacja warsztatów planowana jest na terenie całego kraju, w najbliższym czasie na terenie województw Wielkopolskiego i Mazowieckiego.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu e-CODEX współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ICT PSP.

„Biblioteka Logistyka” na targach książki

Książki z serii „Biblioteka Logistyka” były prezentowane  podczas 18. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej w dniach od 5 do 7 listopada br. Organizatorem targów, które od wielu lat cieszą się uznaniem autorów, księgarzy, bibliotekarzy i oczywiście wiernych czytelników, było Wydawnictwo Naukowe UAM. W tym roku Instytut Logistyki i Magazynowania promował m.in. najnowszy raport „Logistyka w Polsce”. Zapraszamy do  Collegium Maius UAM, Poznań, ul. Fredry 9. 
Więcej informacji na stronie www.press.amu.edu.pl

Listopadowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 24 do 27 listopada odbył się w Poznaniu cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantowali zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:

Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

 

 

 

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE

Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach Projektu e-CODEX w dniu 5 listopada  2014 r. organizuje praktyczne, BEZPŁATNE WARSZTATY pt.

"EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE"

Wraz ze wzrostem mobilności przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.

Warsztat adresowany jest dla przedsiębiorców, w szczególności eksporterów/importerów oraz przedsiębiorców współpracującymi z partnerami zagranicznymi. Spotkanie pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę  zakresu odzyskiwania należności od kontrahentów z UE, od polubownego rozstrzygnięcia sporu po postępowanie sądowe oraz egzekucję należności.  Celem warsztatów będzie przedstawienie zagadnień związanych z międzynarodowymi postępowaniami sądowymi, w tym inicjatywami pozwalającymi na szybszą, skuteczniejszą i tańszą procedurę.

Więcej informacji na stronie www.e-codex.pl/warsztaty oraz http://www.e-codex.pl/przedsiebiorcy.php

 

 

 

Rozporządzenie 1169/2011 – jakie pytania dręczą e-commerce?

Do 13 grudnia producenci żywności oraz podmioty sprzedające produkty spożywcze powinny wdrożyć postanowienia Rozporządzenia UE 1169/2011. Inne obowiązki nakłada ono na producentów, inne na sprzedawców, w tym także internetowych. E-sklepy, zgodnie z zapisem Art. 14 Rozporządzenia, będą zobowiązane do stosowania dokładnych opisów produktów na swoich stronach. Sklepy internetowe mają zatem niecałe 2 miesiące na dostosowanie opisów produktów do wymogów nowego prawa.


13 października w siedzibie Izby Gospodarki Elektronicznej odbył się warsztat na temat prawidłowego opisu produktów w e-sklepie. Eksperci z firm IGI Food Consulting, Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Brandbank wyjaśniali zapisy rozporządzenia oraz odpowiadali na liczne pytania. Poniżej prezentujemy najciekawsze pytania, które pojawiły się w trakcie warsztatów. Jednocześnie, wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, a są zainteresowani tematem Rozporządzenia 1169/2011 zapraszamy na webinar.  

Czy sklep internetowy musi podać pełny opis produktu bezpośrednio na stronie?
Z rozporządzenia nie wynika wprost taki obowiązek. Sklep może umieścić przy produkcie link do szczegółowego opisu umieszczonego na innej stronie lub może zamieścić opis np. w dokumencie PDF. Sprzedawca internetowy ma jednak obowiązek umożliwienia konsumentom zapoznania się z opisem produktu zanim dokonają zakupu.


Kto odpowiada za opis produktów na stronie sklepu?
Za opis produktów zawsze odpowiada sprzedawca. Pytanie może wydawać się błahe jednak odnosi się ono do sytuacji, w której sklep nie mógł przedstawić opisu zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia. Z informacji przekazanych przez firmę Brandbank, specjalizującej się w zakresie tworzenia e-etykiet dla branży spożywczej wynika, że obecnie, niecałe 60 dni przed rozpoczęciem obowiązywania nowego prawa, zaledwie ok. 30% produktów jest zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia. Istnieje zatem realne zagrożenie, że w dniu, w którym zacznie ono obowiązywać, część produktów oferowanych przez e-sklepy będzie miało opisy niezgodne z wymogami prawa.


Czy powinno się wyróżniać w opisie produktu takie informacje jak: skład, alergeny, wartości odżywcze jako odrębne pozycje?
Nie ma potrzeby by dodatkowo dzielić opisy produktów na poszczególne kategorie. Nowe przepisy wyraźnie określają, że np. alergeny powinny zostać wyróżnione w treści opisu poprzez zastosowanie innego koloru, kursywy lub pogrubienia tekstu.


Co z produktami zmagazynowanymi? Czy e-sklep powinien wyprzedać swoje magazyny?
Z zapisów Rozporządzenia jednoznacznie wynika, że sklep prowadzący tradycyjną działalność ma prawo do sprzedaży produktów, których etykiety nie spełniają wymagań nowego prawa do momentu wyczerpania zapasów. Niestety zapis ten nie obejmuje sklepów internetowych. Teoretycznie więc e-sklep nie ma takiego prawa. Jest to ewidentna luka prawna, a zapytania o interpretację tego zapisu zostały już zgłoszone do Komisji Europejskiej. W chwili obecnej należy liczyć na rozsądek organów kontroli.


Czy sklep może zostać ukarany za brak opisów lub ich niezgodność i kiedy mogą pojawić się kontrole?
Tak, organy kontroli mogą nałożyć na sklep internetowy karę, jeżeli będzie on postępował niezgodnie z prawem, czyli np. publikował opisy niezgodne z wymogami Rozporządzenia. Teoretycznie kontrole mogą się pojawić już 14 grudnia jednak dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami instytucji kontrolujących (np. Izbą Handlową) sugerują, że nie zaczną się one przed końcem roku.


Jak postępować w przypadku wysyłania produktu ze starą etykietą? Czy dołączać do niego poprawiony opis?
Przepisy nie udzielają odpowiedzi na to pytanie jednak przedstawiciel IGI Food Consulting, specjalista w dziedzinie prawa żywnościowego, popiera takie rozwiązanie. Jeżeli producent nie zdążył przygotować nowej, zgodnej z Rozporządzeniem etykiety, ale dostarczył (producent, dystrybutor lub sklep) opis w postaci oddzielnej etykiety to warto ją dołączyć do wysyłanego konsumentowi zamówienia.


Organizatorem warsztatu były: Instytut Logistyki i Magazynowania, Brandbank, Izba Gospodarki Elektronicznej oraz IGI Food Consulting.

Wystąpienie eksperta ILiM na konferencji CommonSign

22 października przedstawiciel Instytutu Logistyki i Magazynowania - Tomasz Kawecki - będzie miał wystąpienie na temat podpisu elektronicznego w usługach transgranicznych podczas IV Międzynarodowej Konferencji CommonSign Warsaw 2014.

Konferencja „CommonSign Warsaw 2014” – Electronic Signature Interoperability Summit odbędzie się w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Jej celem, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w  konferencji zaproszeni zostali  polscy i zagraniczni dostawcy i odbiorcy aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego, przede wszystkim przedstawiciele administracji. Nad programem merytorycznym tegorocznej konferencji czuwa Rada Naukowo-Programowa, skupiająca czołowych przedstawicieli nauki, administracji oraz ekspertów z dziedziny e-podpisu.

Wiodącymi blokami tematycznymi konferencji będą regulacje prawne, mechanizmy identyfikacji i usługi zaufania (formaty techniczne, normalizacyjne, standaryzacyjne). W jednym z bloków zostaną zaprezentowane rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego na przykładzie Estonii i Danii. Nowością tegorocznej konferencji będą prezentacje startupów zajmujących się problematyką  e-identyfikacji i e-uwierzytelniania.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.commonsign.eu oraz www.esig.imm.org.pl.

1500!

Dzięki Wam mamy już 1500 polubień naszego profilu na Facebooku. Dziękujemy za sympatię i zachęcamy do namawiania innych logistyków, aby dołączyli do nas!

Między wirtualnością a realnością

17 października przedstawicielki Instytutu Logistyki i Magazynowania (Lucyna Łuczak, Eliza Brzezińska) będą reprezentować Projekt e-CODEX na konferencji "Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością".  Wydarzenie, które odbędzie się w Rzeszowie, organizowane jest przez Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenie Naukowe "Przestrzeń Społeczna i Środowisko".


Udział w konferencji wiąże się z wystąpieniem i przedstawieniem referatu dot. wpływu informatyzacji na działanie instytucji państwowych, pt. "E-wymiar sprawiedliwości jako przykład w dążeniu do informatyzacji działalności instytucji państwowych". Udział w wydarzeniu ma na celu promocję  wypracowywanych w projekcie narzędzi do elektronicznej wymiany informacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw transgranicznych, a także propagowanie informacji o projekcie. Uczestnictwo w konferencji pozwoli także na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami wypracowanych narzędzi.


 
Więcej informacji o konferencji: http://konferencjasocjologiczna.pl/

Program konferencji: http://konferencjasocjologiczna.pl/program.html

e-Administracja w Europie - Konferencja “Making e-services a reality in Europe”

Już 6 – 7 listopada 2014 w Luksemburgu w ramach projektu e-SENS zorganizowana zostanie konferencja "Making e-Services a reality in Europe". Na spotkaniu omówione zostaną dotychczasowe osiągnięcia w zakresie elektronicznych usług publicznych oraz kroki, jakie należy podjąć, aby stworzyć sprawną e-administrację w Europie. Celem wydarzenia jest także przedstawienie informacji na temat architektury interoperacyjnej opracowywanej w ramach projektu oraz zaprezentowanie etapu pilotażowego projektu, który umożliwi wykorzystanie rozwiązań projektu w rzeczywistych usługach administracji publicznej. Będzie to również wyjątkowa okazja dla branży IT, aby zapoznać się z trendami e-administracji, nowinkami rozwoju technicznego oraz nawiązania kontaktów biznesowych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji online:
http://www.esens.eu/event/making-e-services-a-reality-in-europe

Więcej informacji na temat projektu e-SENS i Konferencji "Making e-Services a reality in Europe" znajduje się na stronie http://www.esens.eu/home

300 logistyków na Forum Polskich Menedżerów

Na zakończonym w minioną środę XI FORUM Polskich Menedżerów Logistyki POLSKA LOGISTYKA gościło blisko 300 logistyków. Puls Biznesu - organizator forum,  przy wsparciu merytorycznym Instytutu Logistyki i Magazynowania zorganizował bardzo ciekawe spotkanie branżowe. W trakcie dwudniowego forum poruszano ważkie dla branży tematy dotyczące szczytów przewozowych, logistyki w e-comerce, transportu intermodalnego i nowoczesnych rozwiązań magazynowych.


Więcej informacji na stronie organizatora konferencji.

 

 

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj