Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-
Nowe e-szkolenie: angielski dla logistyków My First Steps In Logistics

Znasz angielski - ale brakuje Tobie słownictwa rodem z branży TSL? Koniecznie zapoznaj się z naszym nowym e-szkoleniem na www.e-bit.edu.pl. Tylko w kwietniu 60 dniowy dostęp można kupić za 199 zł.

Atuty e-szkolenia to:
•    interesujące teksty i żywe dialogi pokazujące w kontekście znaczenie wyrazów i zwrotów,
•    nagrania wykonane przez native speakerów – do nauki prawidłowej wymowy  z możliwością wielokrotnego odsłuchania,
•    podręczny słownik z nagraniami,
•    szeroka gama ćwiczeń do realizacji on-line,
•    materiały dodatkowe w formie PDF,
oraz możliwość skorzystania z aplikacji edukacyjnej, która została przygotowana na system Android.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Marcowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 23 do 26 marca zapraszamy do Poznania na cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantują zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:


•    Standardów GS1
•    Etykiety logistycznej
•    Weryfikacji jakości kodów kreskowych
•    EDI i e-faktury

Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

Uczestnicy systemu GS1 płacą mniej. Warto sprawdzić rabaty!

Zgłoszenie >>

Raport końcowy z realizacji projektu UEPA

Powstał końcowy raport z efektów prac Ministerstwa Gospodarki, które w latach 2009-2014 realizowało ważny dla polskiej e-administracji projekt Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich  elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA).
Działania Ministerstwa Gospodarki, we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz Krajową Izbą Gospodarczą, realizowane były w związku z bezpośrednią odpowiedzią na obowiązek wdrożenia wymagań dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.  

Efekty prac Projektu UEPA przyczyniły się znacząco do dalszego rozwoju i uporządkowania elektronicznej gospodarki w Polsce. Stanowią także bogatą bazę produktów do dalszego wykorzystania, o czym także piszemy w załączonym raporcie. Efekty prac dostępne są także na stronie Pojedynczego Punktu Kontaktowego www.biznes.gov.pl.

Raport  końcowy z realizacji projektu UEPA
Europejski nakaz zapłaty

Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach Projektu e-CODEX wraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej w dniu 24 lutego  2015 r. organizuje praktyczne, BEZPŁATNE WARSZTATY pt. "EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE" w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra.
Wraz ze wzrostem mobilności przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.
Warsztat adresowany jest dla przedsiębiorców, w szczególności eksporterów/importerów oraz przedsiębiorców współpracującymi z partnerami zagranicznymi. Spotkanie pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę  zakresu odzyskiwania należności od kontrahentów z UE, od polubownego rozstrzygnięcia sporu po postępowanie sądowe oraz egzekucję należności.  Celem warsztatów będzie przedstawienie zagadnień związanych z międzynarodowymi postępowaniami sądowymi, w tym inicjatywami pozwalającymi na szybszą, skuteczniejszą i tańszą procedurę.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt:
Eliza Brzezińska, tel: 61 666 48 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub rejestrację on-line na stronie www.e-codex.pl/warsztaty


Warsztaty organizowane są w ramach projektu e-CODEX współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ICT PSP.

Dyplom poparcia i uznania dla Dyrektora ILiM

Dr inż. Grzegorz Szyszka, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, został uhonorowany okolicznościowym dyplomem poparcia, wypisanym z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Dyplom został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki na wniosek dr. Mariana Króla.

ILiM, GS1 Polska patronuje kongresowi Poland & CEE Retail Summit 2015

W 25-tą rocznicę kodów kreskowych w Polsce Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska patronuje kongresowi Poland & CEE Retail Summit 2015, który jest centralnym spotkaniem polskiego handlu.

18-19 marca 2015 roku w hotelu Hilton w Warszawie spotkają się decydenci z wiodących sieci handlowych i przedstawiciele największych producentów FMCG, aby wymienić strategiczne informacje i nawiązać owocne relacje biznesowe, realnie przekładające się na rozwój handlu w Polsce i Europie. Poprzednia edycja kongresu zgromadziła ponad 750 uczestników.

W ramach pierwszego dnia wydarzenia odbędzie się debata dotycząca korzyści i wyzwań związanych z globalnym systemem standardów łańcucha dostaw, w której wezmą udział przedstawiciele Polskiej Rady systemu GS1.


Więcej informacji o programie kongresu znajduje się na stronie: www.retail-conferences.com/program/

Projekty Instytutu Logistyki i Magazynowania na CeBIT 2015

W dniach 16-20 marca w Hanowerze odbędzie się kolejna edycja Targów CeBIT, poświęcona rozwiązaniom ICT, które w coraz większym stopniu wpływają na nasze życie codzienne oraz sferę zawodową.

Na targach obecne będą Wielkoskalowe Projekty Pilotażowe (Large Scale Pilots) zainicjowane przez Komisję Europejską, m.in.: e-SENS, e-CODEX. W projektach tych aktywnie uczestniczy również Instytut Logistyki i Magazynowania, realizując szereg prac z zakresu elektronicznej administracji. Celem projektów jest stworzenie architektury elektronicznej komunikacji z instytucjami publicznymi w Europie. Ma to doprowadzić do poprawy interoperacyjności w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych. Rozwiązania są pilotażowo wdrażane w kilku dziedzinach tj. e-sądownictwo, e-zdrowie, elektroniczne zamówienia publiczne, a także zakładanie działalności gospodarczej.
Zapraszamy na stoisko projektów (Public Sector Parc, Hall 7 Stoisko A40), do rozmów z ekspertami zaangażowanymi w ich realizację oraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej aktywnie wspierającymi te inicjatywy.

 

ILiM wraz z BCT realizuje europejski projekt badawczy LogiCon

Bałtycki Terminal Kontenerowy realizuje wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania europejski projekt badawczy LogiCon, współfinansowany przez Komisję Europejską, który ma na celu podniesienie wydajności procesów logistycznych związanych z intermodalnym transportem kontenerów poprzez budowę platformy wymiany informacji pozwalającej na zarządzanie procesami logistycznymi.

BCT to specjalistyczny terminal kontenerowy o obecnej zdolności przeładunkowej wynoszącej 750 000 TEU rocznie, oferujący połączenia intermodalne. Obecnie obsługujący 7 par pociągów na dobę, współpracujący z 15 operatorami intermodalnymi i dostarczający koleją do 20 lokalizacji na lądzie. Platforma ma służyć komunikacji w transporcie intermodalnym. Dzięki dostępności wiarygodnej informacji w czasie rzeczywistym możliwe jest optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury kolejowej, oraz infrastruktury terminala morskiego, zasobów ludzkich i sprzętu przy realizacji procesów logistycznych związanych z załadunkiem, wyładunkiem i transportem kontenerów.

Rozwijana w projekcie platforma ma za zadanie usprawnić komunikacje pomiędzy dostawcami usług logistycznych w łańcuchu intermodalnym, w tym pomiędzy spedytorami, operatorami intermodalnymi, przewoźnikami manewrowymi, a morskim terminalem kontenerowym. Obecnie wymiana informacji odbywa się w drodze papierowej wymiany dokumentów, metodzie czasochłonnej, kosztownej, nie dającej możliwości dalszego przetwarzanie informacji i pozwalającej na pojawianie się błędów. Rozwijane w ramach projektu rozwiązanie proponuje platformę komunikacyjną nazwaną T-Scale INTERMODAL zapewniającą uporządkowaną i usystematyzowaną wymianę informacji, oferującą łatwy dostęp do informacji i przejrzyste zasady wprowadzania i prezentowania danych. Wśród podstawowych korzyści oferowanych przez rozwiązanie dla wszystkich uczestników można wymienić m.in.

- redukcję kosztów oraz czasu związanych z organizacją i realizacją przewozów intermodalnych,
- elektronizację wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu transportu intermodalnego,
- łatwy i szybki dostęp on-line do informacji bieżących jak i archiwalnych
- przejrzyste i ustandaryzowane reguły współpracy pomiędzy partnerami,
- wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych poprzez podniesienie jakości świadczonych usług.

Platforma pozwala na łatwą współpracę wszystkich uczestników intermodalnego łańcucha transportowego i dostarcza bezpośrednich korzyści również operatorom intermodalnym, w tym:

- możliwość precyzyjnego planowania i kontroli dostaw dzięki dostępowi on-line do informacji na temat dostępnych terminów podstawień,
- możliwość oferowania wiarygodnych terminów dostaw swoim Klientom,
- większe wykorzystanie zasobów transportowych dzięki krótszym czasom realizacji dostawy (optymalizacja wykorzystania taboru),
- wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych wobec transportu drogowego (redukcja czasu przewozu i wzrost wiarygodności),
- automatyzacja i uproszczenie procesu wymiany danych pomiędzy operatorem intermodalnym, przewoźnikiem manewrowym i terminalem kontenerowym (EDI),
- dostęp on-line do modułu raportowania,
- dostęp on-line do informacji na temat pracy przewoźników manewrowych.

Rozwiązanie dostarcza też bezpośrednich korzyści dla przewoźników kolejowych, w tym:

- możliwość lepszej kontroli i koordynacji pracy przewozowej,
- wzrost wydajności planowania prowadzący do optymalnego wykorzystania zasobów,
- uporządkowanie i ustandaryzowanie procesów współpracy z operatorami intermodalnymi i terminalami,
- możliwość monitorowania przewozów online poprzez zastosowanie niezawodnego systemu track & trace,
- dostęp on-line do modułu raportowania.

Szczegóły dotyczące projektu LogiCon: http://www.logicon-project.eu

Konferencja ALICE

Zapraszamy na konferencję Europejskiej Platformy Technologicznej w Logistyce ALICE zatytułowanej „Zaprojektuj Logistykę Przyszłości” rozwój nauki i innowacji poprzez współpracę z przemysłem, która odbędzie się 11 lutego w Amsterdamie.

Szczegóły w załączonej ulotce: alice_agenda.pdf 

Komora bezodbiciowa EMC – pustynia XXI wieku

O nowej komorze bezodbiciowej EMC, która wzbogaciła potencjał badawczy Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania pisaliśmy już wielokrotnie, m.in. na łamach portalu Logistyka.net.pl. Konstrukcja komory, oprócz tego, że spełnia najwyższe światowe standardy, posiada także niespotykane walory estetyczne (co zostało już wykorzystane podczas kręcenia teledysku do nowej wersji piosenki Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego "Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości". To jednak wciąż nie koniec powodów do dumy. Kierownik Laboratorium Urządzeń Elektronicznych ILiM, dr inż. Krzysztof Sieczkarek stworzył scenariusz do filmu reklamowego, przedstawiającego komorę bezodbiciową jako swoistą pustynię, czyli jedno z nielicznych miejsc na świecie wolnych od fal radiowych. Pomiary wykonywane w komorze bezodbiciowej są badaniami specjalistycznymi, wymagającymi odseparowania się od zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Przeznaczone są dla producentów urządzeń elektronicznych, w celu sporządzenia deklaracji zgodności z Dyrektywą EMC ale film jest dedykowany do szerokiego grona osób, które nie koniecznie posiadają wykształcenie techniczne. Film ma na celu w obrazowy sposób przedstawić konstrukcję komory, jej przeznaczenie oraz możliwość wykorzystania wyników badawczych w praktyce gospodarczej. W realizację filmu zaangażowany został zespół producencki Magdalena Awrejcewicz/Sławomir Kotarski, znany np. z produkcji teledysku „The Last Day”, nominowanego przez kapitułę Festiwalu Yach Film do nagrody Yacha. Muzykę skomponował Tom Horn (www.tomhornmusic.com), klawiszowiec grający na co dzień z zespołem Strachy na Lachy. Zdjęcia do filmu wykonał Przemysław Zdunek, wokalista zespołu The Cuts. Całość wyreżyserował Krzysztof Sieczkarek.  Zapraszamy do obejrzenia filmu. Ciekawi jesteśmy jakie wrażenie wywarł na Was.

 

e-Usługi dla przedsiębiorców - To prostsze niż myślisz – II edycja konferencji „e-Administracja dla Biznesu”

14 i 15 kwietnia w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji e-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015, poświęconej usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Tematyka konferencji wpisuje się w Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i nabiera szczególnego znaczenia w momencie uruchamiania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dlatego przy organizacji wydarzenia połączyły swoje siły trzy instytucje - Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki.

Konferencja e-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 skupia decydentów, organy publiczne oraz środowiska biznesowe w celu budowania platformy wymiany informacji o rządowych planach rozwoju oraz potrzebach i problemach świata biznesu w obszarze e-administracji.

Pierwsza edycja konferencji (Poznań, 6-7 listopada 2013) organizowana była również we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Rezultatem konferencji były wypracowane konkretne wnioski i rekomendacje, które zostały w formie memorandum przekazane wszystkich zainteresowanym gremiom.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie się koncentrować na rozwoju e-usług administracyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców, również w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej. Konferencja będzie prowadzona w dwóch sesjach dedykowanych przedsiębiorcom i organom publicznym. Pierwszego dnia odbędą się dyskusje o rozwoju krajowych e-usług, w tym m.in. o ich efektywności, potrzebach zmian w prawie, które umożliwią wdrażanie nowoczesnych e-usług. Zostaną omówione także wyzwania stojące przed administracją w zakresie akceptacji faktur elektronicznych.

Drugi dzień zostanie poświęcony transgranicznym e-usługom. Zaprezentowane zostaną działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE. Przykłady dobrych praktyk z zagranicy pozwolą poznać potencjalne możliwości oraz korzyści wynikające z budowy sprawnej e-administracji ponad granicami krajowymi. Zwieńczeniem każdego dnia konferencji będzie dyskusja przedstawicieli świata administracji, sądownictwa i przedsiębiorców na temat oceny i oczekiwań świata biznesu w zakresie e-usług.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli organów publicznych‚ w szczególności wdrażających politykę informatyzacji państwa oraz realizujących usługi elektroniczne. Zaproszenie zostało również skierowane do przedstawicieli biznesu działających na styku z administracją, instytucji otoczenia biznesu, a także do przedsiębiorstw zainteresowanych poznaniem dostępnych usług elektronicznych świadczonych przez organy publiczne.

Więcej informacji o konferencji: www.konferencja-eab.pl

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj