Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Uznanie za wkład w rozwój polskiej gospodarki

Minister Gospodarki i Prezes Krajowej Izby Gospodarczej skierowali do 12 przedsiębiorców oraz 3 firm – członków Polskiej Izby Opakowań, w tym Instytutu Logistyki i Magazynowania, podziękowania za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Ponadto Krajowa Izba Gospodarcza, z okazji 25-lecia tej organizacji, wyróżniła medalami sześcioro przedsiębiorców z firm zrzeszonych w PIO, wśród których była także przedstawicielka Instytutu Logistyki i Magazynowania – pani Anna Kosmacz-Chodorowska.

Podczas spotkania Minister Gospodarki przyznał pięciu przedsiębiorcom Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.
Wręczenia medali, odznak i listów dokonali w trakcie obrad WZC PIO w dniu 25 marca br., przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

ILiM funduje pomnik Paderewskiego w Poznaniu

Instytut Logistyki i Magazynowania dołączył do grona Fundatorów oraz Członków Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.


Z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w centrum Poznania ma powstać pomnik tej wybitnej postaci świata polityki i muzyki.


Pomnik ma stanąć przy Akademii Muzycznej i ma być swoistym przypomnieniem dokonań IJ Paderewskiego dla Wielkopolski.

 

 

14 i 15 kwietnia: druga edycja konferencji e-Administracja dla Biznesu

14 i 15 kwietnia odbędzie się w Warszawie druga edycja konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015). Konferencja organizowana jest we współpracy trzech podmiotów zaangażowanych w rozwój polskiej e-administracji: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja skupi przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesowe. Celem konferencji jest zbudowanie platformy wymiany informacji i uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o to jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji, w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie e-administracji w Polsce i zagranicą. Prezentacjom towarzyszyć będą dyskusje i miasteczko konferencyjne.

Do kogo skierowana jest konferencja
Konferencja skierowana jest do dwóch głównych grup odbiorców. Na konferencję zapraszani są przedstawiciele instytucji publicznych, w szczególności: władze rządowe i samorządowe, dyrektorzy i kierownicy wydziałów organizacyjnych instytucji oraz jednostek związanych z informatyzacją, informatycy. Z drugiej strony zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i prawnicy.

Program konferencji
Konferencja będzie prowadzona w dwóch sesjach dedykowanych instytucjom publicznym i przedsiębiorcom. Pierwszego dnia odbędą się wystąpienia m.in. na temat zbliżającego się obowiązku akceptacji faktur elektronicznych przez instytucje publiczne w Polsce i UE, optymalnych modeli biznesowych dla e-usług, porządkowania prawa dotyczącego usług elektronicznych, a także informacje jak budować dobre dokumenty elektroniczne i jak je archiwizować. Podczas sesji dla przedsiębiorców prezentowane będą dostępne publiczne usługi elektroniczne, w tym m.in. nowy ePUAP oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Drugi dzień zostanie poświęcony transgranicznym e-usługom. Zaprezentowane zostaną działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE.

Miejsce i czas konferencji
Konferencja e-Administracja dla Biznesu odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Legia w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2015. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej konferencji. W ramach wydarzenia organizatorzy zapewniają udział w wykładach i dyskusjach, zwiedzanie miasteczka konferencyjnego, dostęp do materiałów konferencyjnych, tłumaczenia symultaniczne, poczęstunki podczas przerw kawowych, obiady oraz koktajl. Udział dla przedstawicieli instytucji publicznych jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Zarejestruj się już dziś!

Nowe e-szkolenie: angielski dla logistyków My First Steps In Logistics

Znasz angielski - ale brakuje Tobie słownictwa rodem z branży TSL? Koniecznie zapoznaj się z naszym nowym e-szkoleniem na www.e-bit.edu.pl. Tylko w kwietniu 60 dniowy dostęp można kupić za 199 zł.

Atuty e-szkolenia to:
•    interesujące teksty i żywe dialogi pokazujące w kontekście znaczenie wyrazów i zwrotów,
•    nagrania wykonane przez native speakerów – do nauki prawidłowej wymowy  z możliwością wielokrotnego odsłuchania,
•    podręczny słownik z nagraniami,
•    szeroka gama ćwiczeń do realizacji on-line,
•    materiały dodatkowe w formie PDF,
oraz możliwość skorzystania z aplikacji edukacyjnej, która została przygotowana na system Android.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Marcowy cykl szkoleń otwartych GS1 Week

W dniach od 23 do 26 marca zapraszamy do Poznania na cykl stacjonarnych szkoleń otwartych GS1 Week. Nasi trenerzy-praktycy gwarantują zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie:


•    Standardów GS1
•    Etykiety logistycznej
•    Weryfikacji jakości kodów kreskowych
•    EDI i e-faktury

Stosujemy metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pobudzające myślenie operacyjne. Uczestnicy cenią nasze szkolenia za wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i praktyczne rozwiązania warsztatowe.

Uczestnicy systemu GS1 płacą mniej. Warto sprawdzić rabaty!

Zgłoszenie >>

Raport końcowy z realizacji projektu UEPA

Powstał końcowy raport z efektów prac Ministerstwa Gospodarki, które w latach 2009-2014 realizowało ważny dla polskiej e-administracji projekt Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich  elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA).
Działania Ministerstwa Gospodarki, we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz Krajową Izbą Gospodarczą, realizowane były w związku z bezpośrednią odpowiedzią na obowiązek wdrożenia wymagań dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.  

Efekty prac Projektu UEPA przyczyniły się znacząco do dalszego rozwoju i uporządkowania elektronicznej gospodarki w Polsce. Stanowią także bogatą bazę produktów do dalszego wykorzystania, o czym także piszemy w załączonym raporcie. Efekty prac dostępne są także na stronie Pojedynczego Punktu Kontaktowego www.biznes.gov.pl.

Raport  końcowy z realizacji projektu UEPA
Europejski nakaz zapłaty

Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach Projektu e-CODEX wraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej w dniu 24 lutego  2015 r. organizuje praktyczne, BEZPŁATNE WARSZTATY pt. "EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE" w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra.
Wraz ze wzrostem mobilności przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.
Warsztat adresowany jest dla przedsiębiorców, w szczególności eksporterów/importerów oraz przedsiębiorców współpracującymi z partnerami zagranicznymi. Spotkanie pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę  zakresu odzyskiwania należności od kontrahentów z UE, od polubownego rozstrzygnięcia sporu po postępowanie sądowe oraz egzekucję należności.  Celem warsztatów będzie przedstawienie zagadnień związanych z międzynarodowymi postępowaniami sądowymi, w tym inicjatywami pozwalającymi na szybszą, skuteczniejszą i tańszą procedurę.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt:
Eliza Brzezińska, tel: 61 666 48 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub rejestrację on-line na stronie www.e-codex.pl/warsztaty


Warsztaty organizowane są w ramach projektu e-CODEX współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ICT PSP.

Dyplom poparcia i uznania dla Dyrektora ILiM

Dr inż. Grzegorz Szyszka, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, został uhonorowany okolicznościowym dyplomem poparcia, wypisanym z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Dyplom został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki na wniosek dr. Mariana Króla.

ILiM, GS1 Polska patronuje kongresowi Poland & CEE Retail Summit 2015

W 25-tą rocznicę kodów kreskowych w Polsce Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska patronuje kongresowi Poland & CEE Retail Summit 2015, który jest centralnym spotkaniem polskiego handlu.

18-19 marca 2015 roku w hotelu Hilton w Warszawie spotkają się decydenci z wiodących sieci handlowych i przedstawiciele największych producentów FMCG, aby wymienić strategiczne informacje i nawiązać owocne relacje biznesowe, realnie przekładające się na rozwój handlu w Polsce i Europie. Poprzednia edycja kongresu zgromadziła ponad 750 uczestników.

W ramach pierwszego dnia wydarzenia odbędzie się debata dotycząca korzyści i wyzwań związanych z globalnym systemem standardów łańcucha dostaw, w której wezmą udział przedstawiciele Polskiej Rady systemu GS1.


Więcej informacji o programie kongresu znajduje się na stronie: www.retail-conferences.com/program/

Projekty Instytutu Logistyki i Magazynowania na CeBIT 2015

W dniach 16-20 marca w Hanowerze odbędzie się kolejna edycja Targów CeBIT, poświęcona rozwiązaniom ICT, które w coraz większym stopniu wpływają na nasze życie codzienne oraz sferę zawodową.

Na targach obecne będą Wielkoskalowe Projekty Pilotażowe (Large Scale Pilots) zainicjowane przez Komisję Europejską, m.in.: e-SENS, e-CODEX. W projektach tych aktywnie uczestniczy również Instytut Logistyki i Magazynowania, realizując szereg prac z zakresu elektronicznej administracji. Celem projektów jest stworzenie architektury elektronicznej komunikacji z instytucjami publicznymi w Europie. Ma to doprowadzić do poprawy interoperacyjności w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych. Rozwiązania są pilotażowo wdrażane w kilku dziedzinach tj. e-sądownictwo, e-zdrowie, elektroniczne zamówienia publiczne, a także zakładanie działalności gospodarczej.
Zapraszamy na stoisko projektów (Public Sector Parc, Hall 7 Stoisko A40), do rozmów z ekspertami zaangażowanymi w ich realizację oraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej aktywnie wspierającymi te inicjatywy.

 

ILiM wraz z BCT realizuje europejski projekt badawczy LogiCon

Bałtycki Terminal Kontenerowy realizuje wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania europejski projekt badawczy LogiCon, współfinansowany przez Komisję Europejską, który ma na celu podniesienie wydajności procesów logistycznych związanych z intermodalnym transportem kontenerów poprzez budowę platformy wymiany informacji pozwalającej na zarządzanie procesami logistycznymi.

BCT to specjalistyczny terminal kontenerowy o obecnej zdolności przeładunkowej wynoszącej 750 000 TEU rocznie, oferujący połączenia intermodalne. Obecnie obsługujący 7 par pociągów na dobę, współpracujący z 15 operatorami intermodalnymi i dostarczający koleją do 20 lokalizacji na lądzie. Platforma ma służyć komunikacji w transporcie intermodalnym. Dzięki dostępności wiarygodnej informacji w czasie rzeczywistym możliwe jest optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury kolejowej, oraz infrastruktury terminala morskiego, zasobów ludzkich i sprzętu przy realizacji procesów logistycznych związanych z załadunkiem, wyładunkiem i transportem kontenerów.

Rozwijana w projekcie platforma ma za zadanie usprawnić komunikacje pomiędzy dostawcami usług logistycznych w łańcuchu intermodalnym, w tym pomiędzy spedytorami, operatorami intermodalnymi, przewoźnikami manewrowymi, a morskim terminalem kontenerowym. Obecnie wymiana informacji odbywa się w drodze papierowej wymiany dokumentów, metodzie czasochłonnej, kosztownej, nie dającej możliwości dalszego przetwarzanie informacji i pozwalającej na pojawianie się błędów. Rozwijane w ramach projektu rozwiązanie proponuje platformę komunikacyjną nazwaną T-Scale INTERMODAL zapewniającą uporządkowaną i usystematyzowaną wymianę informacji, oferującą łatwy dostęp do informacji i przejrzyste zasady wprowadzania i prezentowania danych. Wśród podstawowych korzyści oferowanych przez rozwiązanie dla wszystkich uczestników można wymienić m.in.

- redukcję kosztów oraz czasu związanych z organizacją i realizacją przewozów intermodalnych,
- elektronizację wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu transportu intermodalnego,
- łatwy i szybki dostęp on-line do informacji bieżących jak i archiwalnych
- przejrzyste i ustandaryzowane reguły współpracy pomiędzy partnerami,
- wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych poprzez podniesienie jakości świadczonych usług.

Platforma pozwala na łatwą współpracę wszystkich uczestników intermodalnego łańcucha transportowego i dostarcza bezpośrednich korzyści również operatorom intermodalnym, w tym:

- możliwość precyzyjnego planowania i kontroli dostaw dzięki dostępowi on-line do informacji na temat dostępnych terminów podstawień,
- możliwość oferowania wiarygodnych terminów dostaw swoim Klientom,
- większe wykorzystanie zasobów transportowych dzięki krótszym czasom realizacji dostawy (optymalizacja wykorzystania taboru),
- wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych wobec transportu drogowego (redukcja czasu przewozu i wzrost wiarygodności),
- automatyzacja i uproszczenie procesu wymiany danych pomiędzy operatorem intermodalnym, przewoźnikiem manewrowym i terminalem kontenerowym (EDI),
- dostęp on-line do modułu raportowania,
- dostęp on-line do informacji na temat pracy przewoźników manewrowych.

Rozwiązanie dostarcza też bezpośrednich korzyści dla przewoźników kolejowych, w tym:

- możliwość lepszej kontroli i koordynacji pracy przewozowej,
- wzrost wydajności planowania prowadzący do optymalnego wykorzystania zasobów,
- uporządkowanie i ustandaryzowanie procesów współpracy z operatorami intermodalnymi i terminalami,
- możliwość monitorowania przewozów online poprzez zastosowanie niezawodnego systemu track & trace,
- dostęp on-line do modułu raportowania.

Szczegóły dotyczące projektu LogiCon: http://www.logicon-project.eu

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj