Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

METHODOLOGY OF LOGISTICS COSTS IDENTIFICATION AND ANALYSIS FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

 

 

 

Projekt badawczy rozwojowy

Celem projektu jest opracowanie metodyki identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych w formie programu komputerowego, będącego narzędziem wspomagającym proces zarządzania w tego typu przedsiębiorstwach, między innymi poprzez umożliwienie oceny efektywności systemów logistycznych w tego rodzaju przedsiębiorstwach. Jako podstawową zasadę budowy przedmiotowej metodyki przyjęto, iż powinna ona odzwierciedlać przepływ materiałów i informacji towarzyszących określonym procesom produkcyjnym, co oznacza, że powinna ona identyfikować wszystkie koszty, jakie są generowane na każdym etapie takiego procesu w przedsiębiorstwie rolniczym, w całym łańcuchu dostaw (od dostawców przez przedsiębiorstwo, do końcowych odbiorców). Umożliwi to w szczególności:

  • poznanie poziomu i struktury kosztów logistyki i ich wpływ na całokształt działalności przedsiębiorstwa,
  • zidentyfikowanie zróżnicowanej kosztochłonności i rentowności wynikających z dostarczania poszczególnym klientom różnych kombinacji portfela produktów i usług logistycznych.
  • identyfikowanie zmian w kosztach całkowitych i rentowności przedsiębiorstwa wywołanych decyzjami dotyczącymi kategorii klientów, produktów czy kanałów dystrybucji, wskazanie czynników kształtujących poziom i strukturę kosztów logistyki,
  • określanie wpływu zachowania uczestników łańcucha dostaw (klientów i dostawców) na koszty i rentowność przedsiębiorstwa, wskazanie na możliwości redukcji tychże kosztów.
  • stałe lub czasowe podwyższanie jakości, efektywności lub tempa poszczególnych działań i całych procesów logistycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, proponowany projekt, którego efektem końcowym jest opracowanie metodyki identyfikacji
i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych w formie programu komputerowego, realizując przedstawione zadania, skutecznie wpisuje się w system informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Instytut Logistyki i Magazynowania jest partnerem projektu, natomiast inicjatorem i koordynatorem projektu jest Katedra Zarządzania i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - http://www.au.poznan.pl/wes


Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj