Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

MULTIMODE TRANSPORT OF CONTAINERIZED CARGOS IN POLAND, IN THE DIRECTIONS WEST - EAST AND EAST - WEST

Projekt badawczy

Polska jako kraj tranzytowy przecinających się najważniejszych europejskich szlaków transportowych wschód - zachód traci zamiast zarabiać na tranzycie. Przewozy tranzytowe koleją ze Wschodu na Zachód wynoszą poniżej 1 mln t rocznie i są niezadowalające. Polskie koleje przewożą w tranzycie zaledwie 4% towarów. Kolejowe przewozy tranzytowe w Polsce wynoszą 0,2 mln ton ze Wschodu na Zachód i 0,7 mln ton z Zachodu na Wschód. Wpływ na takie ukształtowanie potoków ma wiele czynników do których możemy zaliczyć między innymi dotychczasowe powiązania handlowe, oferowane stawki przewoźnego za całą trasę przewozu, właściwą współpracę pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha transportowego, bezpieczeństwo przesyłki oraz uwarunkowania polityczne.

Przeprowadzone badania określiły uwarunkowania wzrostu tranzytowych przewozów multimodalnych w relacji W - Z - W w aspekcie interoperacyjności transportu kolejowego, który jest podstawową gałęzią w przewozach multimodalnych. Opracowano założenia modelowe do przewozów multimodalnych w relacji Zachód - Wschód - Zachód w systemie MODALOHR i Ro - La i przygotowano studium wdrożeniowe przewozów multimodalnych ładunków zjednostkowanych przy jednoczesnym określeniu barier natury ekonomicznej, technicznej i administracyjnej. Wyspecyfikowano uwarunkowania prowadzące do przejęcia części ładunków przewożonych transportem drogowym przez transport kolejowy. Przygotowano aplikację informatyczną pozwalającą na szybkie obliczenia danych do poszczególnych modeli przewozów multimodalnych uwzględniających realne stawki przewozowe i możliwe rabaty. Działania symulacyjne w opracowanym narzędziu informatycznym pozwalają zobrazować relacje pomiędzy modelem drogowym i multimodalnym uwzględniające m.in. parametry kosztu i czasu przewozu. Dowiedziono, że transport multimodalny przy zaistnieniu korzystnych warunków może się rozwijać i być konkurencyjny dla transportu drogowego.

Inicjatorem i koordynatorem projektu był Instytut Logistyki i Magazynowania.

Projekt był finansowany w latach 2005-2007 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj