Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

 

 

SZKOLENIE PROWADZĄ:

Anna Gawrońska – doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt i Kierownik Centrum Standaryzacji w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w projektach badawczych międzynarodowych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine) oraz w projektach komercyjnych krajowych z zakresu logistyki. Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Ściśle współpracuje na co dzień z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi.Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia HL7 oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

 

Lucyna Łuczak-Noworolnik – radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Uczestniczyła w projektach badawczych międzynarodowych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, jako doradca prawny - epSOS, openMedicine. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia, jak również e-zdrowia, e-administracji oraz e-wymiaru sprawiedliwości. Prelegent konferencji naukowych oraz branżowych w obszarze związanym z ochroną zdrowia, tak na szczeblu krajowym jak również międzynarodowym. Członek Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia. 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj