Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

  • 1
  • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-
Podsumowanie konferencji e-Administracja dla Biznesu

W dniach 6 i 7 listopada 2013r. w Poznaniu odbyła się konferencja „e-Administracja dla Biznesu”. Uczestniczyli w niej reprezentanci administracji rządowej, samorządowej, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz media. Wysoka frekwencja potwierdziła, iż obok tematu modernizacji usług publicznych w dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej nie można przejść obojętnie.

Konferencję zainaugurował dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, dr Grzegorz Szyszka, wraz z reprezentującym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Andrzejem Ręgowskim oraz Sebastianem Christowem z Ministerstwa Gospodarki. Zarysowali oni kontekst całej konferencji, otwierając pole do przemówień i debat dotyczących zadań polskiej administracji. Przedstawiciele resortów wskazywali przede wszystkim na rozwiązania, które udało się już wprowadzić, np. platformę CEIDG lub elektronicznego konsultanta ZUS, będące przykładami dobrych praktyk. Przedstawiono też założenia zintegrowanego planu informatyzacji państwa, który wyznacza cele strategiczne w pracach nad poprawą jakości usług publicznych.

Następnie omówiono wizję e-Administracji z perspektywy przedsiębiorców. Przedstawił ją Mieczysław Bąk z Krajowej Izby Gospodarczej. Podkreślił, iż biznes potrzebuje znacznie łatwiejszego dostępu do informacji.  Z kolei Marcin Kraska, reprezentant Instytutu Logistyki i Magazynowania, zidentyfikował główne bariery i problemy w elektronizacji usług. Kolejny głos w sprawie szans i zagrożeń wynikających z elektronizacji usług publicznych należał do Stanisława Tamma, Sekretarza Miasta Poznania. Z perspektywy lokalnej, elektronizacja ta okazuje się wielkim wyzwaniem, stawiając samorządy w trudnym położeniu pod względem kosztów oraz niefunkcjonalnych systemów informatycznych. Zaznaczył on także, iż polska e-Administracja powinna być bardziej elastyczna i dostosowana do dynamicznych warunków otoczenia, m.in poprzez uwzględnienie „smartfonizacji” oraz wykorzysytanie technologii mobilnych. W tej części spotkania wystąpił także Marek Rudziński z SAGE, wykazując, iż przedsiębiorcy nieracjonalnie obawiają się wykorzystania e-faktury, kierując się starymi przyzwyczajeniami i nawykami. Dowodził, iż całkowita elektronizacja ewidencji finansowej prowadzi do wielomiliardowych oszczędności zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia była debata z udziałem prof. Wojciecha Cellarego, Andrzeja Ręgowskiego, Sebastiana Christowa, Jacka Czecha (KIG), Tomasza Kaysera (Wiceprezydent Poznania) oraz Marcina Kraski, którą poprowadził Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Na pytanie, „czy biznes potrzebuje e-administracji?” padały skrajnie różne odpowiedzi, sprawiając, że dyskusja była niezwykle dynamiczna. Głównym wnioskiem wynikającym z tej wymiany poglądów jest stwierdzenie, iż administracja jako służba publiczna powinna być przyjazna, prosta i nastawiona na rozwiązywanie problemów.

Drugi dzień konferencji poświęcony był idei „uczenia się od najlepszych”. Zaprezentowane zostały dobre praktyki z całego świata. Rebecca Greenwood z Australii przedstawiła strategię rządu Tasmanii. Zaprezentowała najnowszy, zorientowany na potrzeby obywateli, portal www dla przedsiębiorców. Inspirującego wykładu dokonał także Mihkel Tikk z Estonii. Pokazał, iż ideę przyjaznej i sprawnej administracji można urzeczywistnić. Aby tego dokonać trzeba skupić się na interoperacyjności oraz położyć nacisk na sprawne udostępnianie danych. Dzięki temu możliwa jest automatyzacja wielu procesów. Przedstawił plan Estonii polegający na zbudowaniu administracji pasywnej, która już dziś stara się realizować niektóre usługi bez aktywnego udziału interesariuszy, np. w przypadku upływu okresu ważności dowodu osobistego, odpowiednie organy otrzymują z systemu powiadomienie, a następnie przygotowują i przesyłają nowy dokument zainteresowanemu.

Nie zabrakło również prelekcji dotyczących najnowszych inicjatyw realizowanych w tym zakresie przez Unię Europejską. Ronald A. Smit, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w Hadze opowiedział o projekcie „elektronicznej sprawiedliwości”: e-CODEX. Natomiast Susanne Muehlenbein z Niemiec zaprezentowała projekt e-SENS, którego celem jest elektronizacja i konwergencja usług publicznych na poziomie europejskim. Z kolei Barbara Ubaldi, reprezentantka OECD, przedstawiła raport dotyczący mobilnych rozwiązań e-Administracji w państwach członkowskich OECD. Konferencję zakończyły warsztaty Design Thinking w Administracji, prowadzone przez Piotra Nowaka, na których uczestnicy poznali metodykę projektowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie usług publicznych.     

Konferencja e-Administracja dla Biznesu okazała się świetnym pomysłem, by w jednym miejscu zgromadzić i przedstawić poglądy różnych interesariuszy względem administracji publicznej. Dzięki licznym wykładom i panelom dyskusyjnym udało się wskazać wiele interesujących perspektyw, które mogą być inspiracją dla administracji rządowej i biznesu. Spotkania i dyskusje to nie jedyny owoc poznańskiej konferencji. W celu upamiętnienia rezultatów debat i przemówień, przy aktywnym udziale uczestników, sformułowano konkretne postulaty. Zostaną one przesłane do przedstawicieli władz.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj