Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Informacja o zatrudnieniu

 

Na stanowisko Stażysta ds. sprzedaży produktów reklamowych z dniem 23 września 2019 r. została zatrudniona p. Paula Wojdylak, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: na stanowisko stażysty do działu CTW była potrzebna osoba, która zajmie się sprzedażą produktów reklamowych, osoba, która wykazuje się bardzo dużą kreatywnością, zaangażowaniem, chęcią do pracy oraz rozwijania się, umiejętnością współpracy w zespole, dobrą organizacją pracy i p. Paula spełniła wszystkie te warunki na bardzo wysokim poziomie.

Na stanowisku Specjalista ds. testów automatycznych z dniem 1 listopada 2019 r. została zatrudniona p. Monika Jastrzębska, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Pani Monika była jedyną osobą, która się zgłosiła swoją aplikację na to stanowisko, a jej kompetencje są na wysokim poziomie. Wykazała się doświadczeniem w tworzeniu testów zautomatyzowanych dla aplikacji i serwisów, znajomością budowania zautomatyzowanych struktur testów oraz doświadczeniem w wykonywaniu testów.

Na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży i Komercjalizacji z dniem 1 grudnia 2019 roku został zatrudniony p. Marcin Górski.
Uzasadnienie wyboru: Pan Marcin wyróżnił się największym doświadczeniem zawodowym spośród osób aplikujących, wieloletnim doświadczeniem w obszarze marketingu, sprzedaży, public relations oraz komercjalizacji, wysokimi kompetencjami menedżerskimi, dużym nastawieniem na cel oraz umiejętnościami współpracy na bardzo wysokim poziomie.


Na stanowisko Sprzątaczka z dniem 7 stycznia 2020 roku została zatrudniona p. Bogumiła Jędrzejewska, zamieszkała w Swarzędzu.
Uzasadnienie wyboru: p. Bogusława wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.


Na stanowisko Sprzątaczka z dniem 14 stycznia 2020 roku została zatrudniona p. Jolanta Jóźwiak, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Jolanta wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.

 

Na stanowisko Sprzątaczka z dniem 20 stycznia 2020 roku została zatrudniona p. Małgorzata Nowak, zamieszkała w Zalasewie.
Uzasadnienie wyboru: p. Małgorzata wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.

 

Na stanowisko Specjalista ds. finansowo – księgowych z dniem 27 stycznia 2020 roku została zatrudniona p. Elżbieta Górska, zamieszkała w Kamionkach.
Uzasadnienie wyboru: p. Elżbieta wykazała się największym doświadczenie spośród aplikujących osób w zakresie: ewidencjonowania i rozliczania dokumentów księgowych, w szczególności z zakresu: sprzedaży, podróży służbowych, rozliczeń podatku VAT, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz w raportowaniu danych finansowych. 

 

Na stanowisko Specjalista ds. rozwoju logistyki z dniem 1 lutego 2020 roku został zatrudniony p. Paweł Fajfer, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Paweł wyróżnił się spośród innych osób znajomością zagadnień logistycznych oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych.

 

Na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Badawczych z dniem 1 lutego został powołany p. Przemysław Zawodny, zamieszkały w Krzyszkowie.
Uzasadnienie wyboru: p. Przemysław posiada wymagany na tym stanowisku stopień naukowy oraz wyróżnił się największym doświadczeniem w działalności naukowej i w prowadzeniu projektów badawczych.

 

Na stanowisko Stażysta z dniem 17 lutego została zatrudniona p. Zuzanna Kubacka, zamieszkała w Rogalinku.
Uzasadnienie wyboru: p. Zuzanna jest mocno nastawiona na pracę w administracji, jako jedyna z kandydatek, które były na rozmowach rekrutacyjnych jest na studiach administracyjnych, a praktyka w kancelarii oraz wsparcie sekretariatu umożliwi jej rozwijanie się oraz zdobycie doświadczenia w obszarze administracji.

 

Na stanowisko Sprzątaczka z dniem 22 lutego 2020 roku została zatrudniona p. Anna Drewniak, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Małgorzata wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.

 

Na stanowisko Kierownik Centrum Standaryzacji z dniem 1 marca został zatrudniony p. Waldemar Osmólski, zamieszkałego w Zakrzewie.
Uzasadnienie wyboru: p. Waldemar posiada długoletnie doświadczenie w obszarze marketingu partnerskiego i budowaniu relacji biznesowych, w prowadzeniu projektów oraz w zarządzaniu ludźmi, posiada również wiedzę w zakresie standardów GS1.

 

Na stanowisko Kierownik Działu Zarządzania Projektami z dniem 1 marca zatrudniono p. Rafała Sowińskiego, zamieszkałego w Skórzewie.
Uzasadnienie wyboru: p. Rafał posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz wiedzę z metodyk i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami i programami.

 

Na stanowisko Starszy Specjalista – Analityk ds. cyfryzacji  z dniem 20 kwietnia 2020 roku został zatrudniony p. Piotr Moskal, zamieszkały w Rawiczu.
Uzasadnienie wyboru: Pan Piotr Moskal wykazał się największym doświadczeniem pod kątem analityka ds. cyfryzacji procesów. Posiada na wysokim poziomie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z notacji BPMN, UML, XML, XSD oraz umiejętność tworzenia opisów procesów biznesowych przy ich wykorzystaniu. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu ustrukturyzowanych dokumentacji analitycznych i projektowych dotyczących procesów biznesowych oraz we współpracy z innymi zespołami w tym m.in. UX, programistami, testerami, wdrożeniowcami, dokumentalistami. Od kandydata na to  stanowisko oczekiwaliśmy dużej umiejętności analitycznego myślenia, znajdowania schematów, powiązań i relacji oraz definiowania reguł opisujących rzeczywistość Pan Piotr wszystkie te wymagania spełnia.

Na stanowisko  Specjalista – Analityk systemowy z dniem 20 kwietnia 2020 roku został zatrudniony p. Maciej Kaleta, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Pan Maciej Kaleta wykazał się wiedzą na temat dokumentacji analitycznej i technicznej systemów IT oraz samodzielnością i umiejętnością zdobywania potrzebnej wiedzy. Pan Maciej wykazała się również znajomością HTML oraz jego dodatkowym atutem jest znajomością notacji BPMN oraz UML.

Na stanowisko Stażysta  front-end developer z dniem 5 maja 2020 roku został zatrudniony p. Edwin Harmata, zamieszkały w Krakowie.
Uzasadnienie wyboru: Pan Edwin pośród aplikujących wykazał się największym doświadczeniem z aplikacjami w JAVA oraz PHP oraz znajomością HTML5, CSS3, Sass, Bootstrap 4, zagadnień użyteczności oraz dostępności oprogramowania. Pan Edwin jest osobą bardzo konkretną oraz nastawioną na rozwój własnych kompetencji.

Na stanowisko Kierownik Centrum Logistyki z dniem 1 kwietnia 2020 roku została zatrudniona p. Marta Cudziło, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Pani Marta w porównaniu z pozostałymi kandydatami posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania zapasami oraz optymalizacji sieci. Posiada umiejętności analizy uwarunkowań realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Pani Marta ma również duże doświadczenie w Kreowaniu i współrealizacji projektów badawczo – rozwojowych, w tym projektów współfinansowanych przez UE, polegających na badaniu nowych trendów i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań wspierających logistykę w kraju i Europie ma również umiejętności zarządcze. Wiedza i umiejętności, jakie posiada Pani Marta, przyczyniły się do zatrudnienia jej na stanowisku Kierownika.

Na stanowisko Specjalista ds. Zarządzania Systemami IT z dniem 1 czerwca 2020 roku został zatrudniony p. Maciej Szuba, zamieszkały w Komornikach.
Uzasadnienie wyboru:  Pan Maciej wyróżnił się pośród osób aplikujących dużym doświadczeniem zawodowym, wiedzą oraz umiejętnościami, które pozwalają mu na samodzielną pracę na stanowisku Specjalista ds. zarządzania systemami IT. Pan Maciej wykazał się również umiejętnościami automatyzacji działań administracyjnych, znajomości zagadnień związanych z diagnostyką, rozbudową i serwisem sprzętu typu serwery, macierze, przełącznik oraz doświadczeniem w pracy z technologiami Microsoftu takimi jak: Windows Server, Exchange Server, SQL Server oraz w pracy z usługami chmurowymi takimi jak Azure.

Na stanowisko Lider obszaru w Centrum Elektronicznej Gospodarki z dniem 1 czerwca 2020 roku został zatrudniony p. Andrzej Rybicki, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Pośród aplikujących osób Pan Andrzej wyróżnił się dużym doświadczeniem w kierowaniu zespołem ekspertów, w koordynowaniu działań analitycznych, deweloperskich i wdrożeniowych w projektach. Pan Andrzej posiada również bardzo duże doświadczenie w zakresie prowadzenia i kierowania projektami IT, ma praktyczną wiedzę w budowaniu, wdrażaniu i rozwoju systemów informatycznych oraz w pozyskiwaniu nowych projektów.

Na stanowisko Praktykant w Dziele Sprzedaży i Komercjalizacji z dniem 8 czerwca 2020 roku została zatrudniona p. Zofia Stanisławska, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: na stanowisko praktykanta była potrzebna osoba, która zajmie się sprzedażą produktów oraz usług jakimi dysponuje Instytut, osoba, która wykazuje się bardzo dużą kreatywnością, zaangażowaniem, chęcią do pracy, umiejętnością współpracy w zespole, dobrą organizacją pracy i p. Zofia spełniła wszystkie te warunki na oczekiwanym poziomie.

 

Na stanowisko Starszy Specjalista ds. user experience w Centrum Elektronicznej Gospodarki z dniem 1 lipca 2020 roku została zatrudniona p. Irmina Sadecka zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Była poszukiwana osoba z doświadczeniem w projektowaniu: serwisów internetowych w oparciu o UCD oraz posiadająca wiedzę i umiejętności w pakietach Adobe CC i Axure RP. Umiejętności w projektowaniu Pani Irminy pozwalają na samodzielną pracę, co było kluczowym elementem przy wyborze osoby do pracy. Pani Irmina spełnia nasze wymagania, które zostały określone w profilu dla tego stanowiska, co przyczyniło się do wyboru jej osoby do pracy na tym stanowisku.

Na stanowisko Starszy Specjalista ds. sprzedaży z dniem 4 sierpnia 2020 roku został zatrudniony p. Artur Jankowski, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Artur wyróżnił się największym doświadczeniem w obszarze sprzedaży, znajomością praktyczną i teoretyczną technik sprzedaży oraz treningu sprzedażowego, dużym nastawieniem na cel oraz umiejętnością współpracy na wysokim poziomie.

 

 

 

 


Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 24 kwietnia 2019 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 24 kwietnia 2019 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2020 r. (Michał Koralewski)

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj