Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

 • 1
 • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-

Projekty partnerskie

Projekty partnerskie realizowane od 2004 roku,
w których Instytut jest lub był aktywnym partnerem.

Projekty te obejmowały następującą problematykę:

1
ENLoCC (INTERREG IIIC; 01.2004-12.2006)

Projekt ENLoCC (INTERREG IIIC; 01.2004-12.2006), tworzący Europejską Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce, którego partnerami poza Polską są jednostki z Niemiec (Badenia-Wirtembergia), Włoch (Emilia-Romagna) i Austrii (Karyntia), zajmuje się problemami logistyczno-transportowymi w regionach biorących udział w projekcie. Jego celem jest stworzenie i wdrożenie długoterminowej strategii współpracy centrów kompetencji w logistyce z różnych regionów Europy.
http://www.enlocc.net/en/index.php

2
CO-DESNET (FP6; 09.2004 - 08.2006)

Projekt CO-DESNET (FP6; 09.2004 - 08.2006), skupiający 21 jednostek z Europy oraz jedną z Izraela, ma na celu szerzenie europejskiej wiedzy naukowej na temat zagadnień tworzenia i zarządzania Współpracującymi Sieciami Popytu i Dostaw, tzn. rozległych sieci obejmujących przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe działające w jednej branży. W rezultacie prac projektowych powstanie Wirtualny Instytut z rozbudowanym portalem internetowym. http://www.codesnet.polito.it

3
BASIM - Autostrady Informacyjne Morza Bałtyckiego

Projekt BASIM - Autostrady Informacyjne Morza Bałtyckiego (Interreg IIIB; 09.2004-06.2006) zrzeszający 27 partnerów z państw nadbałtyckich zajmuje się promocją transportu morskiego oraz multimodalnego w regionie. Projekt dąży do stworzenia podstaw dla przyszłych inwestycji mogących rozwiązać istniejące problemy związane z nadmiernym natężeniem ruchu oraz podstaw usprawnienia komunikacji i współpracy.

4
ECO4LOG (INTERREG III C; 02.2004 - 12.2006)

ECO 4 LOG Wśród oczekiwanych wyników projektu ECO4LOG (INTERREG III C; 02.2004 - 12.2006), realizowanego przez 10 partnerów, jest stworzenie wspólnych rozwiązań dla poprawy transgranicznego zarządzania intermodalnym transportem towarowym w krajach Unii Europejskiej położonych wzdłuż osi Brandenburgia - Saxonia - Austria. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez wzmocnienie współpracy jednostek publicznych oraz przedsiębiorców krajów członkowskich w tym zakresie, wymianę wiedzy o procesach logistycznych oraz stworzenie software'u wspierającego współpracę.
http://www.eco4log.de

5
e-Mensa

Projekt e-Mensa - Technologie platform elektronicznych w Europejskim łańcuchu dostaw żywności (FP6; 02.2005 - 07.2006), ma za zadanie odpowiedzieć na problemy Europejskiego łańcucha dostaw branży spożywczej w zakresie kooperacji pomiędzy partnerami. Platforma technologiczna, która powstanie w wyniku prac w projekcie, będzie miejscem, gdzie uczestnicy łańcucha dostaw oraz naukowcy będą współpracować nad nowymi technologiami znajdującymi zastosowanie w łańcuchu dostaw celem usprawnienia jego procesów zarządczych. W projekcie udział bierze 10 partnerów.

6
e-Thematic - Sieć tematyczna o e-fulfilment (FP5; 07.2002 - 06.2005)

Projekt e-Thematic - Sieć tematyczna o e-fulfilment (FP5; 07.2002 - 06.2005), ma na celu łączenie europejskich projektów badawczych w tematyce e-logistyka i e-fulfilment, identyfikację pojawiających się aplikacji i technologii, poszukiwanie modelowych rozwiązań z firm czy instytucji badawczych, jak i opracowywanie zgodnych standardów dla europejskich badań nad tematyką e-fulfilment. Podejmując powyższe zadania e-Thematic ma wpłynąć na przezwyciężenie segmentacji i rozproszenia europejskiego rynku odnośnie rozwiązań w zakresie e-logistyki i e-fulfilment, rozwijających się dotychczas jedynie na szczeblu krajowych, czy regionalnych grup roboczych. Partnerami projektu jest 10 jednostek z Europy.
http://www.e-thematic.org

7
Projekt FIAP - Wdrożenie Planu Działań dla Integratorów Frachtu

Projekt FIAP - Wdrożenie Planu Działań dla Integratorów Frachtu (przetarg KE; 12.2004 - 12.2005) Biała Księga prezentująca Europejską politykę transportową do 2010 roku podkreśla rolę "integratorów frachtu" oferujących optymalne rozwiązania w zakresie przewozu towarów w oparciu o mieszane gałęzie transportu. Projekt ma na celu rozwiązanie kwestii prawnych i technicznych, w tym przygotowania Dyrektywy dotyczącej zharmonizowania wymagań technicznych wobec przewozów w UE. Koordynatorem projektu jest firma ECORYS z Holandii, a partnerami 11 jednostek z Europy.

8
G-PVLBS - Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski

Projekt G-PVLBS - Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski (Eureka, 07.2002-03.2005), w którym uczestniczy 9 jednostek z Polski i Niemiec, tworzy platformę wymiany informacji o towarach w ruchu transgranicznym dla sektora MSP z Brandenburgii, Wielkopolski i Śląska (w późniejszych etapach rozszerzenie) dla firm logistyczno transportowych jak i przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych.
http://www.vdp.pl

9
InLoC - Sieci Zintegrowanych Centrów Logistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego

Projekt InLoC - tworzący Sieci Zintegrowanych Centrów Logistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego (Interreg IIIB, 08.2004 - 10.2006), służy zwiększeniu konkurencyjności i podniesieniu atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego poprzez współpracę w zakresie planowania przestrzennego, usprawnienia komunikacji i połączeń transportowych. InLoC ma na celu stworzenie lepszych warunków przeprowadzania operacji logistycznych. Wynikiem działań projektu ma być utworzenie innowacyjnych sieci współpracy wszystkich uczestników sieci transportowych. Projekt skupia 34 partnerów.
http://www.inloc.info

10
NeLoC (INTERREG IIIB; 02.2002 - 03.2004)

Projekt NeLoC (INTERREG IIIB; 02.2002 - 03.2004) - miał na celu Sieciowanie Centrów Logistycznych w Rejonie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu dążono do podniesienia roli centrów logistycznych w rozwoju regionalnym oraz rozwinięcia lokalnych i międzynarodowych łańcuchów logistycznych z podkreśleniem rozwiązań intermodalnych. Planowano stworzenie trwałej sieci, składającej się z istniejących i mających powstać centrów logistycznych oraz wzrost współpracy w zakresie logistyki pomiędzy krajami Morza Bałtyckiego.

 

11
SIT (FP5: 01.2003-09.2004)

Projekt SIT (FP5: 01.2003-09.2004); Partnerami Sieci Tematycznej Bezpieczeństwa i zabezpieczeń w transporcie intermodalnym, były instytucje i organizacje działające na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa transportu, operujące na gruncie europejskim i amerykańskim, a nadzór sprawowały DG TREN i US DOT. Celem działania sieci było stworzenie platformy wymiany informacji w zakresie regulacji prawnych i nowoczesnych technologii, umożliwiającej skuteczną realizację założeń polityki UE, zmierzającej do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom ze strony aktów terrorystycznych i wandalizmu.

12
SRlog, (INTERREG IIIC; 06.2004 - 12.2005)

Projekt SRlog, (INTERREG IIIC; 06.2004 - 12.2005), którego partnerami poza Polską są jednostki z Finlandii i Szwecji, ma za zadanie odkrycie mocnych stron regionów uczestniczących w projekcie STIMENT z punktu widzenia wykorzystania towarowych przewozów kolejowych przez przedsiębiorstwa sektora MSP. W rezultacie zostaną określone najbardziej korzystne lokalizacje dla "hubów" i centrów logistycznych oraz docelowe branże poszukujące tego typu usług oraz sposoby współpracy zarówno wewnątrz regionów uczestniczących w projekcie jak i pomiędzy nimi.
http://www.srlog.pl

13
3H - TRIPLE HELIX (INTERREG IIIC; 09.2004 - 02.2006)

Głównym celem projektu 3H - TRIPLE HELIX (INTERREG IIIC; 09.2004 - 02.2006) jest stworzenie dla regionów projektu STIMENT modelu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami R&D, regionalnymi władzami oraz instytucjami finansowymi. Rozwiązania zaproponowane w modelu mają przyczynić się do wypracowania metod zachęcania firm sektora MSP do współpracy z pozostałymi, przyczyniając się tym do zwiększenie poziomu przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczy 14 jednostek z Polski, Szwecji, Włoch i Finlandii.

14
Baltic Tangent (INTERREG III B BSR; 01.01.2005-01.01.2007)

Działania projekt BT dotyczą badania wpływu szlaków komunikacyjnych i ich połączeń z głównymi korytarzami transportowymi (TEN) na rozwój Regionu Morza Bałtyckiego. Rezultatem projektu będzie kompleksowa wiedza o sposobach rozwijania i czerpania korzyści z połączenia infrastruktury transportowej ze szlakami transportowymi TEN na poziomie lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym w tej części Regionu. Wypracowana strategia i trwałe partnerstwo ma pozytywnie wpłynąć na planowanie przestrzenne, powstawanie koncepcji logistycznych i inne warunki rozwoju gospodarczego i rynku pracy państw Regionu BSR.

15
CORELOG (INTERREG III B, 09.2005- 09.2007)


Głównym celem projektu jest Koordynacja logistyki w Regionie poprzez synchronizację działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za tworzenie polityki, finansowanie i podejmowanie decyzji inwestycyjnych z działaniami interesariuszy rynku transportowego, takich jak operatorzy logistyczni, zakłady produkcyjne i dostawcy usług logistycznych. Akcje pilotażowe mają na celu lepsze zrozumienie sił wpływających na łańcuchy dostaw w Regionie.

16
InterBaltic


Projekt Interbaltic został zainicjowany przez Komisję Morza Bałtyckiego oraz wsparty przez Forum Rozwoju Bałtyku w oparciu o założenie znacznego wzrostu transportu i wszelkich działań logistycznych w regionie morza Bałtyckiego w najbliższej przyszłości. Spodziewany wzrost spowoduje rozwój biznesu wielu innych towarzyszących jemu obszarów, stąd konieczne jest podjęcie istotnych decyzji politycznych. Podstawowym zadaniem i celem projektu jest rozwój praktycznych działań w oparciu o partnerstwo sektora publicznego i prywatnego na zasadzie wspólnej platformy współpracy.
Podstawowe działania projektu obejmują:

 1. Zaprojektowanie wspólnych strategii dla działań w oparciu o dostępne informacje i analizy.
 2. Zbudowanie sieci opartej na technologii informacyjno-komunikacyjnej w zakresie planowania transportu intermodalnego w regionie.
 3. Przełożenie strategii i planów na działania w oparciu o podstawowe grupy produktów.

W projekt zaangażowanych jest 43 partnerów ze wszystkich krajów regionu morza bałtyckiego, z wyjątkiem Białorusi. Choć działania projektu zakładają udział również Białorusi i innych państw nie-partnerskich.
http://www.interbaltic.net

Akcje pilotażowe mają na celu lepsze zrozumienie sił wpływających na łańcuchy dostaw w Regionie.

17
BESTUFS II


Projekt "BEST Urban Freight Solutions" (BESTUFS) finansowany przez Komisję Europejską starał się znaleźć możliwe rozwiązania wobec problemu tak zaniedbanej kwestii logistyki miejskiej. Celem BESTUFS jest utrzymanie i poszerzanie otwartej europejskiej sieci zrzeszającej ekspertów transportu miejskiego, grup reprezentujących użytkowników, projekty, Dyrektoriaty Komisji Europejskiej, reprezentantów administracji krajowych, regionalnych i lokalnych oraz operatorów transportowych, których głównym zadaniem jest zebranie, opisanie i przedstawienie najlepszych praktyk, czynników sukcesu, a także wąskich gardeł transportu towarów w miastach.

Więcej na temat projektu.

18
FREIGHTWISE - Struktura Zarządzania dla Inteligentnego Transportu Intermodalnego

FREIGHTWISE jest zintegrowanym projektem w ramach 6 Programu Ramowego, którego celem jest podniesienie efektywności transportu w oparciu o transport intermodalny na bazie ścisłej współpracy różnych sektorów biznesowych.
FREIGHTWISE jest projektem badawczym realizowanym przez 56 partnerów z 14 krajów Europy z budżetem równym 14 mln EUR, z którego 7,9 mln EUR pochodzi z środków UE. Koordynatorem projektu jest BMT.

Podstawowym celem projektu FREIGHTWISE jest wspieranie zmiany środków transportu w ramach przepływów towarowych z transportu drogowego na transport wodny morski, wodny śródlądowy oraz transport kolejowy. Cel ten może być osiągnięty dzięki sprawnemu zarządzaniu, łatwemu dostępowi do informacji i jej wymianie pomiędzy małymi i dużymi, prywatnymi i publicznymi przedsiębiorstwami wzdłuż wszystkich sektorów biznesowych i środków transportu.

Celem FREIGHTWISE jest stworzenie wirtualnej sieci transportowej wraz ze szkicem oddziaływań przedsiębiorców, który stanie się strukturą zarządzania interakcją pomiędzy współpracującymi w Europie przedsiębiorstwami. Zostanie to osiągnięte poprzez rozwinięcie efektywnego zarządzania oraz struktury informatycznej pozwalającej na tworzenie, monitorowanie i zarządzanie łańcuchami intermodalnymi. Projekt wesprze starania Komisji Europejskiej w zakresie promowania interoperacyjności i przemysłu poprzez dostarczenie dobrych przykładów, praktycznych metod i narzędzi. FREIGHTWISE promuje politykę UE zachęcając do rozwoju otwartych i interoperacyjnych systemów, zgodnych z wymaganiami właścicieli ładunków, operatorów transportowych oraz dostawców zintegrowanych usług transportu intermodalnego. Ponadto projekt ma wesprzeć Komisję Europejską w sformułowaniu przyszłej ustawy i rozwoju inicjatyw, które mogłyby dostarczyć platformę, w oparciu o którą przemysł mógłby rozwijać rozwiązania w zakresie zarządzania przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności transportu intermodalnego.

Projekt FREIGHTWISE będzie rozwijany w oparciu o wcześniejsze prace badawczo-rozwojowe oraz wyniki licznych biznesowych studiów przypadków. Struktura FREIGHTWISE będzie zawierała czytelne i jasne koncepcje i modele do planowania i zarządzania intermodalnych łańcuchów transportowych. Na przykład, zamówienie usług intermodalnych będzie się odbywało dużo łatwiej przy zastosowaniu struktury. Wiele testów i demonstracji różnych części struktury będzie zawartych w studiach przypadków. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu FREIGHTWISE szczegółowo prezentującej informacje na temat projektu i jego ostatnich osiągnięć: www.freightwise.info

 

19
TRACEBACK - Zintegrowany system traceability dla spożywczego łańcucha dostaw

1 stycznia 2007 r. rozpoczęła się realizacja projektu TRACEBACK finansowanego z 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego UE.

Głównym celem projektu jest:

 1. Poprawa jakości życia i zdrowia Europejczyków dzięki wdrożeniu uniwersalnego systemu traceability, który zapewni bezpieczeństwo i śledzenie wszystkich parametrów oraz składników żywności.
 2. Zwiększenie zaufania konsumentów do dostawców żywności przez wprowadzenie systemu zapewniającego połączenia dla wymiany danych pomiędzy partnerami
  w łańcuchu dostaw.
 3. Poprawa konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw branży spożywczej, szczególnie sektora MSP.

TRACEBACK stworzy innowacyjny system traceability w oparciu o aspekty dotyczące:

 • połączenia przepływu dóbr i informacji z wykorzystaniem mikrourządzeń lab-on chip oraz technologii mikrobiologicznych,
 • stworzenia systemu zarządzania informacją dostosowanego do systemów istniejących obecnie w łańcuchu dostaw,
 • minimalizacji kosztów wdrożenia systemu w spożywczy łańcuch dostaw.

Koordynatorem projektu jest firma Tecnoalimenti S.C.p.A. z Włoch, natomiast wszystkich partnerów jest łącznie 28 (z 9 krajów UE, Turcji i Egiptu).

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu został Liderem Pakietu nr 3: STANDARYZACJA. Głównym celem WP3 jest zidentyfikowanie i zdefiniowanie standardów wdrażania systemu traceability do obecnie istniejących uwarunkowań handlu i produkcji żywności. Projekt TRACEBACK, ze względu na swą aktualną tematykę oraz innowacyjne podejście do analizowanych problemów związanych z zastosowaniem systemów traceability w rzeczywistości gospodarczej, będzie stanowił ważne ogniwo w nawiązaniu dialogu pomiędzy instytucjami badawczymi, a przemysłem. Szczegółowe informacje nt. projektu TRACEBACK znajdują się na stronie: www.traceback-ip.eu

 

20
Projekt unijny BRIDGE - rozwój technologii EPC/RFID - (2006-2009)

Celem rozwoju technologii EPC/RFID jak również poszerzenia jej możliwości względem potencjalnych użytkowników od 1 lipca 2006 rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej o nazwie BRIDGE (The Building Radio frequency IDentification solutions for the Global Environment - Budowanie rozwiązań identyfikacyjnych w oparciu o fale radiowe dla środowiska globalnego). Projekt BRIDGE został zainicjowany w odpowiedzi na konkurs rozpoczęty w maju 2005 w ramach obszaru European Union Information Society Technologies (IST) zgodnie z programem "Integracja i wzmocnienie europejskiego obszaru badań" 6-tego programu ramowego.

Koordynowany przez globalną organizację ds. standaryzacji danych, GS1, projekt BRIDGE łączy 31 globalnych organizacji w konsorcjum. Uczestnicy programu to uniwersytety w Europie i Chinach, włącznie z trzeba laboratoriami Auto-ID, dostawcy rozwiązań, zarówno firmy mniejsze i większe, a także duże sieci handlowe, producenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt składa się z 3 grup zagadnień skupionych wokół kwestii biznesowych, technicznych i tzw. działań horyzontalnych, które dotyczą rozpowszechniania wiedzy odnośnie EPCglobal i udostępniania narzędzi wspomagających adaptację nowej technologii na rynku.
Polska organizacja krajowa GS1 formalnie reprezentowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, również bierze udział w tym projekcie, a efektem pracy jest przenośny model demonstracyjny sieci EPCglobal, czyli prezentacyjno - edukacyjne oprogramowanie demonstracyjne, które ukazuje działanie sieci EPCglobal w rzeczywistym łańcuchu dostaw. Demo jest oparte o opracowany przez GS1 Polska model laboratoryjny. Przenośne demo jest skierowane głównie do sektora MŚP, ale także do środowisk akademickich w celu rozpowszechniania wiedzy na temat technologii EPC/RFID.
Aby poznać więcej szczegółów na temat projektu BRIDGE i pobrać aplikację portable demo należy zajrzeć na stronę:
http://www.bridge-project.eu/

21
Projekt unijny Sugar Logistics - (2008-2011)

SUGAR jest projektem mającym pomóc rozwiązać problem niewydajnego i nieskutecznego zarządzania miejskim transportem towarów, który jest bardzo istotnym elementem ogólnego systemu transportu miejskiego oraz głównym źródłem emisji zanieczyszczeń samochodowych. SUGAR promuje wymianę, dyskusję i transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Stronami Dobrych Praktyk i Stronami Transferowymi, poprzez aktualizację polityk i rozwój planowania w zakresie zarządzania miejskim transportem towarów.

Więcej o projekcie

22
Projekt unijny CASTLE - Identyfikacja najlepszych praktyk w logistyce - (2009-2011)

CASTLE to projekt finansowany w ramach Programu Interreg IVC, stworzony by spelniać regionalne potrzeby usprawnienia publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Cele Castle wynikają z badań sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju logistyki na poziomie regionalnym w krajach UE, które wykazały, że sieć logistyczna i innowacja sektora MŚP są głównymi obszarami wymagającymi interwencji sektora publicznego.

Więcej o projekcie

23
Projekt unijny SPOCS - Jednolita procedura on-line dla usług transgranicznych - (2009-2013)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poza granicami własnego kraju stwarza duże problemy biurokratyczne i językowe. Dyrektywa usługowa Komisji Europejskiej, która weszła w życie w końcu 2009 roku ma to zmienić poprzez stworzenie w każdym kraju członkowskim punktu kontaktowego dla przedsiębiorstw, mającego na celu informować i wspierać użytkowników w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w innych krajach.

Więcej o projekcie

24
Projekt unijny KASSETTS- efektywne rozwiązania transportowe dla MŚP w Europie Centralnej - (2008-2012)

Projekt KASSETTS pracuje nad koncepcja koordynatora logistycznego - usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych i pomocy we współpracy z dostawcami usług logistycznych. Koordynator nie jest nowym operatorem logistycznym typu 3PL lub 4 PL, ale jest integralna częścią działu logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Podstawowa korzyścią jest racjonalizacja procesów transportowych dzięki zastosowaniu rozwiązań oferowanych przez koordynatora procesów logistycznych (Logistics Coordinator). Optymalizacja dokonywana jest przy uwzględnieniu szeregu ograniczeń związanych z punktami nadania czy tez odbioru.

Więcej o projekcie

25
Projekt TransBaltic - W stronę zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego - (2009-2012)

Projekt TransBaltic to projekt partnerów reprezentujących władze administracyjne licznych regionów, wspomaganych przez instytucje naukowo-badawcze, operatorów transportu, jak i zrzeszenia organizacji transportowych oraz międzynarodowe instytucje, zrzeszające kraje Regionu Morza Bałtyckiego, jak: CMPR Baltic Sea Commission, Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Baltic Sea Chambers of Commerce Association (BCCA), Baltic Development Forum (BDF) i Baltic Port Organization (BPO). Projekt ma także wsparcie kilku ministerstw transportu krajów regionu. Koordynatorem projektu jest Region Skåne, Szwecja.

Więcej o projekcie

26
Projekt DiSCwise - (2010-2012)

Celem projektu DiSCwise jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji podczas planowania przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu. Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw stanowiących ogniwa łańcuchów dostaw, zatem zarówno do firm będących właścicielami ładunków, jak i dostawców usług transportowych i logistycznych. Integracja działań związanych z organizacją przewozów ma na celu wypracowanie czytelnych rozwiązań.

Więcej o projekcie

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj