Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

 • 1
 • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-

Projekt DiSCwise

Celem projektu DiSCwise jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji podczas planowania przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu.

Działalność transportowa oraz logistyczna charakteryzuje się ogromną złożonością, rozpoczynając od dużej ilości przedsiębiorstw świadczących różne usługi związane z przewozem, przedsiębiorstw mających ładunki, ale także i procesów, dokumentów oraz przepisów. Obecnie pewne działania standaryzujące podejmowane są w ramach konkretnych obszarów tematycznych. Niestety równolegle prowadzonych jest szereg prac przez różne organizacje (np. UN/CFACT, UBL, GS1). W związku z tym nie istnieje (i zapewne nie powstanie, ze względu na różnorodność rynku) jeden standard wykorzystywany przez przedsiębiorstwa. Niemniej w oparciu o istniejące rozwiązania można dokonać harmonizacji procesów biznesowych i opracować interfejs wspomagający wymianę informacji, pomiędzy różnymi standardami, w organizacji procesów logistycznych. To właśnie jest główna idea i cel realizacji projektu DiSCwise.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw stanowiących ogniwa łańcuchów dostaw, zatem zarówno do firm będących właścicielami ładunków, jak i dostawców usług transportowych
i logistycznych. Integracja działań związanych z organizacją przewozów ma na celu wypracowanie czytelnych rozwiązań, które:

 • doprowadzą do powstania wydajnych łańcuchów dostaw skupiających małe i średnie firmy
  i umożliwiających realizacje połączeń door-to-door przy zachowaniu kosztów na akceptowalnym poziomie,
 • zwiększą skuteczność funkcjonowania dotychczasowych łańcuchów dostaw poprzez dostarczenie zaawansowanych technik zarządzania realizacją usług przewozowych,
 • uwzględnią koncepcję zrównoważonego rozwoju poprzez uwzględnienie aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych,
 • zharmonizują dostępne i wykorzystywane standardy elektronicznej wymiany danych
  w organizacji procesów logistycznych.

 

Metodyka działań

Zapewnienie efektywnej integracji małych i średnich przedsiębiorstw w wydajne łańcuchy dostaw wymaga spełnienia trzech podstawowych warunków:

 • Usługi przewozowe oferowane przez dostawców usług transportowych muszą być czytelne
  i łatwe do połączenia z innymi w celu formowania kompletnych połączeń door-to-door.
 • Nawiązywanie interakcji pomiędzy partnerami w łańcuchach dostaw musi być realizowane na bazie przejrzystych zasad i przy zapewnieniu kosztów na akceptowalnym poziomie
 • Jednostki, które już przyjęły/wypracowały standardy elektronicznej wymiany informacji w organizacji procesów logistycznych (UN/CEFAT, UBL) nie powinny być obligowane do wprowadzania zmian, w szczególności bez porozumienia z innymi organizacjami oraz bez przekazania stosownych danych do Komisji Europejskiej.

Projekt DiSCwise bazuje na wynikach projektu Freightwise finansowanego przez Komisję Europejską, który stworzył podstawy dla wymiany informacji między zainteresowanymi partnerami w sektorze transportu.

Projekt DiSCwise w swych założeniach wykorzystuje dwa sposoby optymalizacji współpracy  pomiędzy partnerami w łańcuchach dostaw:

 • Dla jednostek, które obecnie nie korzystają z informatycznych technologii umożliwiających  wymianę danych, w ramach projektu DiSCwise zaproponowane zostaną dwie aplikacje: Aplikacja Użytkownika oraz Aplikacja Dostawcy. Wykorzystanie wspomnianych  aplikacji wymaga jedynie zapewnienia dostępu do Internetu, gdyż mogą one być osiągalne za pomocą przeglądarki internetowej,
 • Dla jednostek, które obecnie wykorzystują narzędzia informatyczne umożliwiające wymianę danych, w ramach projektu DiSCwise  zaproponowane zostaną rozwiązania zapewniające komunikację  stosowanych systemów z  innymi aplikacjami.

Narzędzia oraz systemy wykorzystywane w projekcie DiSCwise bazują na idei integracji z innymi aplikacjami informatycznymi, a nie na zasadzie ich zastępowania.

 

Korzyści

Korzyści wynikające z realizacji i wdrożenia wyników projektu DiSCwise zostały podzielone na użytkowników (odbiorców) oraz dostawców usług transportowych i logistycznych. W ramach projektu DiSCwise zaproponowana zostanie metoda elektronicznego planowania oraz realizowania usług transportowych i logistycznych.

Aplikacja Użytkownika wykorzystana może być do następujących czynności:

 • Sprawdzenia dostępności produktów oraz usług transportowo – logistycznych.

Ideę tej funkcjonalności przedstawiono w prostym przykładzie na Rysunku 1, gdzie ładunek jest przewożony z Prerov w Czechach do Hamburga. Na Rysunku 1 na mapie zobrazowano dwie alternatywne możliwości transportu: jedna z użyciem jedynie transportu samochodowego oraz druga wykorzystująca połączenie transportu samochodowego oraz śródlądowego. Dla takiej sytuacji możliwe jest przedstawienie wizualizacji alternatywnych łańcuchów transportowych zawierającej informację na temat czasu, ładunku oraz innych istotnych cech usługi transportowej.

 • Optymalizacji planowania zaopatrzenia i działań logistycznych – w oparciu o dostępność produktów i usług transportowo – logistycznych przedstawione zostaną wybrane, alternatywy dla organizacji przewozów. Użytkownik będzie mógł wybrać rozwiązanie, które będzie najodpowiedniejsze z punktu widzenia założonych kryteriów optymalizacji, tj. w zależności od tego czy priorytetem jest czas, koszt czy też środowisko naturalne.
 • Wdrożenia i monitorowania wybranych rozwiązań – wybrane rozwiązanie dla organizacji przewozów będzie zastosowane, a realizacja wybranego wariantu przewozu będzie na bieżąco monitorowana, tak by zapewnić niezawodność dostaw lub w odpowiednim czasie wykryć odchylenia.

DiSCwise oferuje możliwość zamieszczania informacji o dostępności produktów oraz usług transportowo-logistycznych w Internecie, a także umożliwia dostawcom i usługodawcom prowadzenia negocjacji z klientami drogą elektroniczną.

Aplikacja Dostawcy wykorzystana może być do:

 • Prezentacji dostępnych produktów oraz usług transportowo-logistycznych dla potencjalnych klientów w ujednoliconym, standardowym formacie. Efektem wykorzystania tej funkcjonalności aplikacji jest zwiększenie przejrzystości prezentowania produktów i usług transportowych, zwiększenie ich dostępności oraz umożliwienie tworzenia łańcuchów transportowych.
 • Prowadzenia negocjacji z klientami drogą elektroniczną umożliwiając efektywne ustalanie  terminów  oraz innych warunków realizacji usług transportowych.  Negocjacje tego typu mogą być prowadzone zarówno dla pojedynczych porozumień (przypadków) jak również
  w oparciu o długoterminowe umowy współpracy pomiędzy klientami i dostawcami usług transportowych.
 • Tworzenia raportów dla klientów o bieżącym stanie transportu, miejscu towarów i jednostek ładunkowych, co w sposób wiarygodny i efektywny pozwoli osiągnąć przejrzystość procesu realizacji usług transportowych.

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj