Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

  • 1
  • 2

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Nowe numery KRS, REGON, NIP

Szanowni klienci, kontrahenci, partnerzy, przyjaciele Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, na mocy postanowienia VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z dnia 17 lipca 2020 r., wydanego w związku ze zmianą formy prawnej naszego Instytutu...

więcej
A+ A A-

CASTLE - Identyfikacja najlepszych praktyk w logistyce

CASTLE to projekt finansowany w ramach Programu Interreg IVC, stworzony by spelniać regionalne potrzeby usprawnienia publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.
Cele Castle wynikają z badań sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju logistyki na poziomie regionalnym w krajach UE, które wykazały, że sieć logistyczna i innowacja sektora MŚP są głównymi obszarami wymagającymi interwencji sektora publicznego.

 

Inicjatywa CASTLE dotycząca "uczenia się polityki" łączy mniej i bardziej doświadczone regiony i pomaga usprawniać umiejętności formułowania zasad polityki w ramach czterech tematów związanych z innowacyjnością:

  • wzmacnianie podaży usług logistycznych (polityka integracji, tworzenie sieci i klastrów skupiających MŚP z obszaru transportu i logistyki w celu wzmocnienia ich pozycji rynkowej)
  • zwiększanie popytu na usługi logistyczne wśród przedsiębiorstw produkcyjnych (polityka dla integracji MŚP w łańcuchach dostaw, współpraca pomiędzy MŚP - łączenie podaży i popytu oraz outsourcing logistyczny)
  • rozwój programu szkoleń logistycznych dla sektora MŚP
  • konsolidacja instytucjonalna i tworzenie warunków do współpracy publiczno-prywatnej (powoływanie Regionalnych Forów Logistycznych i Regionalnych Ośrodków Kompetencji Logistycznych jako nowych mechanizmów zarządzania)

Projekt rozpoczął się w roku 2008, zakończy w październiku 2011. Biorą w nich udział partnerzy z   Włoch, Polski, Grecji, Słowenii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Austrii.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.castle-project.eu

 

Regionalne Forum Logistyczne CASTLE już za nami!

W siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, instytucji europejskich a także przedstawicieli świata logistyki. Organizatorami spotkania byli ILiM oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza to warsztat poświęcony centrom kompetencji oraz konsolidacji instytucjonalnej w logistyce, druga- forum CASTLE, podczas którego uczestnicy dyskutowali o Green logistics, o rozwoju klastrów i technik informacyjnych. Podstawą dyskusji były Najlepsze Praktyki zidentyfikowane w projekcie CASTLE.

CASTLE  to unijny projekt nakierowany na usprawnienie publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP, zakłada przeprowadzanie badań i analiz w celu stworzenia nowego narzędzia służącego polityce regionalnej.

Projekt koncentruje się na następujących 4 tematach:

  • Wzmocnienie regionalnych rynków logistycznych
  • Zwiększanie popytu na usługi logistyczne wśród przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Rozwój programu szkoleń logistycznych dla sektora MŚP
  • Konsolidacja instytucjonalna i tworzenie warunków do współpracy publiczno – prywatnej (Regionalne Fora Logistyczne, Centra Kompetencji w Logistyce)

 Pierwsza część spotkania dotyczyła koncepcji utworzenia Centrum Kompetencji w Logistyce  w regionie Wielkopolski. Wyjaśnione zostało pojęcie, cel i zadania  Centrum, dlaczego jest ono potrzebne logistyce w Wielkopolsce oraz koncepcja Centrum w odniesieniu do partnerstwa strategicznego w Regionalnej Strategii Innowacji. W drugiej części spotkania odbyło się forum, podczas którego poruszane były tematy związane z rozwojem klastrów logistycznych, technik informacyjnych oraz trendy i praktyki biznesowe w Green logistics. Celem jednej z prezentacji było także pokazanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm (użytkowników transportu)  w grupowych zakupach usług transportowych przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi informatycznych, jakim jest platforma KASSETTS.

Regionalne Forum Logistyczne to doskonała okazja do dyskusji na temat najlepszych praktyk zidentyfikowanych w projekcie. Uczestnicy z Polski oraz z zagranicy mieli okazję wymienić doświadczenia ze swoich regionów w celu ulepszenia lokalnej i regionalnej polityki w logistyce Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo znaleźć na stronie: www.castle-project.eu

Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki  i gospodarki elektronicznej. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Jako organizacja krajowa GS1 zarządza systemem GS1 w Polsce skupiającym 18 tysięcy przedsiębiorstw. Wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów i nowych zastosowań opartych między innymi na kodach kreskowych. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej w roli koordynatora i partnera projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Konsekwentnie rozwija kompetencje w zakresie e-gospodarki i podejmuje rolę głównego wykonawcy programów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Współpracuje z lokalnymi i krajowymi instytucjami gospodarczymi oraz działa w licznych stowarzyszeniach branżowych. Swoim klientom zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy i i innowacyjnych rozwiązań.

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj