Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

KIEROWNICTWO

 

DYREKCJA:

 

           
Dyrektor
dr hab. Arkadiusz Kawa
           
             
         
z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży i Komercjalizacji
mgr inż. Marcin Górski
 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Anna Panasiuk-Dzielska

  p.o. Dyrektora ds. Wsparcia
  mgr inż. Rafał Sowiński
   
             
           
Główna Księgowa:
mgr Ewa Stanisławska
           

 

Kompetencje Dyrektora określa rozdział 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz - (link).

 

RADA NAUKOWA:

dr hab. inż. Witold Hołubowicz prof UAM (Przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski (Zastępca Przewodniczącego)
dr hab inż. Bogusław Śliwczyński, prof. ILiM (Zastępca Przewodniczącego)
dr Piotr Nowak (Sekretarz)

Pozostali członkowie:

dr Anna Gawrońska
mgr Janusz Gocałek
dr Michał Grabia
prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska
dr Ryszard Orliński
inż. Waldemar Rogiewicz
dr inż. Krzysztof Sieczkarek
Krzysztof Stalewski
mgr inż. Zbigniew Szuliński
mgr inż. Karolina Tokarz
mgr inż. Jacek Zając

 

Kompetencje Rady Naukowej instytutu Sieci określa rozdział 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz - (link).

 

Do zadań Rady instytutu Sieci należy:
1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;
2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;
3) opiniowanie:
a) regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,
b) rocznych planów działalności instytutu Sieci,
c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,
d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, Rada Naukowa instytutu badawczego powołana w oparciu o przepisy o ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych wykonuje zadania Rady instytutu Sieci do dnia powołania nowej Rady na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

 


Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2019 r. (Michał Koralewski)

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj