CertLog grafika

Certyfikat CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN - granica wyniku kwalifikującego kandydata


Progi procentowe, kwalifikujące do uzyskania Certyfikatu Candidate European Junior Logistician, zgodnego z wymaganiami „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content, EQF Level 4” autorstwa Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistician Assotiation- ELA), od 2016 roku ustalone zostały na następującym poziomie:


- średni wynik z etapu pisemnego egzaminu nie niższy, niż 70%
- oraz średni wynik z etapu praktycznego egzaminu nie niższy, niż 80% dla trzech, wymienionych poniżej kwalifikacji:


A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych    
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Dla osób rozpoczynających nauczanie w roku szkolnym, a opartych na egzaminach państwowych z kwalifikacji:


AU.22 Obsługa magazynów
AU.23 Organizacja transportu


progi procentowe, kwalifikujące kandydata do uzyskania Certyfikatu Certyfikatu Candidate European Junior Logistician zostały ustalone na:

średni wynik z etapu pisemnego egzaminu nie niższy, niż 75%
- oraz średni wynik z etapu praktycznego egzaminu nie niższy, niż 85%.

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania