CertLog grafika

Certyfikat CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN - informacje ogólne


Spotkanie Zarządu  Europejskiego Towarzystwa Logistycznego w Atenach w dniach 16-18 września 2015 r. zaowocowało uzyskaniem akceptacji dla propozycji utworzenia nowego poziomu Certyfikacji – Candidate European Junior Logistician, będącego uzupełnieniem dotychczasowej oferty. Nowy Certyfikat wpisuje się w wymogi  czwartego poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF 4) i dedykowany jest on absolwentom szkół technicznych, posiadającym tytuł „Technik logistyk”. Uzyskanie Certyfikatu Candidate European Junior Logistician jest możliwe od razu po zakończeniu szkoły, także dla osób bez odpowiedniego stażu pracy w logistyce – w  przeciwieństwie do Certyfikatu European Junior Logistician, który jest przyznawany dopiero po poświadczeniu posiadania minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego w obszarze logistyki.


Certyfikat Candidate European Junior Logistician pozwala na uzyskanie oficjalnego potwierdzenia wiedzy, akceptowanego i uznawanego zarówno w Polsce, jak i za granicą, osobom, które wcześniej nie miały takiej możliwości ze względu na brak doświadczenia zawodowego. System certyfikacji jest w tym przypadku systemem rejestracji, opartym na wyniku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie „Technik logistyk”. Proponowane progi punktowe, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu, podkreślają i gwarantują, iż posiadacze Certyfikatu wyróżnili się swoimi wynikami, osiągając ponadprzeciętne efekty nauczania w zawodzie „Technik logistyk”. Certyfikat Candidate European Junior Logistician jest dzięki temu cennym atutem dla jego posiadacza, możliwością, aby wykazać zaangażowanie i skuteczność w zdobywaniu wiedzy, a tym samym zwiększyć swoje szanse na dobry start w karierze zawodowej.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania