CertLog grafika

Informacje dla Uczelni/Szkoły wyższej

 


Przystąpienie do Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków na poziomie EQF-7 umożliwianie studentom/absolwentom uzyskanie Certyfikatu Candidate European Master Logistician.

 

Dla przystąpienia Uczelni/Szkoły wyższej do Systemu wymagane jest 5 Kroków opisanych poniżej.

 

Krok 1

Podjęcie Decyzji o przystąpieniu do Systemu Certyfikacji na poziomie EQF-7.

Ogólne wymagania stawiane przed Uczelnią/Szkołą wyższą przestawione są w części „Zakres tematyczny wiedzy wymaganej od European Master Logistician”.

 

Krok2

Zakup szczegółowych i pełnych wymagań „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS”.

 

Krok 3

Dostosowanie toku nauczania do wymagań Europejskiego Towarzystwa Logistycznego dla kształcenia logistyków na poziomie EQF-7 - Master.

 

Krok 4

Poddanie toku nauczania akredytacji przez Polskie Towarzystwo Logistyczne.

 

Krok 5

Podpisanie umowy z Instytutem – National Certification Center Poland.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Poprawiono: poniedziałek, 06, kwiecień 2020 12:44

Odsłony: 115

Lista Uczelni i Szkół wyższych, które przystąpiły do Systemu Certyfikacji Candidate European Master Logistician


Poniżej aktualna lista Uczelni i Szkół wyższych prowadzących studia umożliwiające zdobycie certyfikatu Candidate European Master Logistician:

 

LP

Nazwa Uczelni/szkoły wyższej

województwo

1.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Wielkopolskie

 

Nazwa studiów:

od roku

 

Logistics & Supply Chain Management

2016

Poprawiono: poniedziałek, 06, kwiecień 2020 12:42

Odsłony: 142

Certyfikat Candidate European Master Logistician - granica wyniku kwalifikującego kandydata


Progi procentowe, kwalifikujące do uzyskania Certyfikatu Candidate European Master Logistician, zgodnego z wymaganiami „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content” EQF Level 7 autorstwa Europejskiego Towarzystwa Logistycznego - ELA, od 2016 roku ustalone zostały na następującym poziomie:


Ocena absolwenta toku studiów poddanych przez Uczelnię/Szkołę wyższą do akredytacji przez Polskie Towarzystwo Logistyczne, jako realizujące powyższe wymagania Europejskiego Towarzystwa Logistycznego nie powinna być niższa niż:

 

4,0

Poprawiono: poniedziałek, 06, kwiecień 2020 12:37

Odsłony: 110

Certyfikat Candidate European Master Logistician - cena nabycia certyfikatu


Warunki finansowe dla certyfikatu Candidate MASTER:

  • za przeprowadzenie procesu certyfikacji: 1.800,00 zł + 23 % VAT,
  • za wydanie certyfikatu Candidate European Master Logistician: 150,00 zł + 23 % VAT.

Poprawiono: poniedziałek, 06, kwiecień 2020 12:39

Odsłony: 138

Zakres tematyczny wiedzy wymaganej od European Master Logistician


Warunkiem przyznania certyfikatu "European Master Logistician" jest uzyskanie na koniec toku akredytowanego nauczania Uczelni/ Szkoły wyższej odpowiedniego wyniku. Akredytowany tok nauczania to przedmioty realizujące wymaganiami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego przedstawione w „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS” EQF Level 7.

 

Business Principles
(Podstawy Biznesu: EQF-7)

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
7.1.01.01 Zrozumienie wpływu zaprojektowanego łańcucha dostaw na opodatkowanie działalności przedsiębiorstwa
7.1.01.02 Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
7.1.01.03 Analiza wpływu działań rządu i Politów na strategię biznesową
7.1.01.04 Zrozumienie implikacji prawa kontraktowego
7.1.01.05 Wypracowywanie odpowiednich Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) i założonego Poziomu Obsługi Klienta (SLA) do umów
7.1.01.06 Kompleksowe zarządzanie obsługą kontraktów z operatorami logistycznymi 3PL i dostawcami
7.1.02.01 Prezentowanie doskonałych umiejętności komunikacyjnych
7.1.02.02 Umiejętność wywierania wpływu i motywowania innych do osiągania najwyższej wydajności
7.1.02.03 Prezentowanie myślenia strategicznego
7.1.02.04 Ułatwianie zmian


Supply Chain and Logistics Design
(Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych EQF-7)

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
7.2.03.01 Zrozumienie czynników będących siła napędową zmian w łańcuchu dostaw
7.2.03.02 Zrozumienie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI), głównych i szczegółowych
7.2.03.03 Wybieranie odpowiedniej strategii łańcucha dostaw w oparciu o strategię biznesową firmy
7.2.03.04 Zrozumienie wpływu ciągłości na łańcuch dostaw
7.2.03.05 Zrozumienie oddziaływania innowacji technologicznych na projektowanie łańcuchów dostaw
7.2.03.06 Identyfikacja i redukcja marnotrawstwa przy pomocy zarządzania szczupłego projektami
7.2.03.07 Ulepszanie synchronizacji w łańcuchu dostaw
7.2.03.08 Zrozumienie i wdrażanie szczupłych założeń dla przepływów
7.2.04.01 Występowanie w roli eksperta w projektach prowadzonych w metodyce phase-gate
7.2.04.02 Stosowanie głównych zasad zarządzania zmianami
7.2.04.03 Trenowanie kierowników do zarządzania zmianami
7.2.04.04 Inicjowanie programów zarządzania zmianami
7.2.04.05 Tworzenie kompletnej oceny ryzyka projektu
7.2.04.06 Tworzenie studiów przypadków biznesowych w łańcuchu dostaw dla automatyzacji i usystematyzowania łańcucha


Demand, Production and Distribution Requirements Planning
(Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji EQF-7)

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
7.3.05.01 Ulepszanie procesu prognozowania
7.3.05.02 Wdrażanie procesu Planowania Sprzedaży i Operacji (S&OP)
7.3.05.03 Wdrażanie planowania dla systemów push/pull
7.3.05.04 Optymalizowanie zapasu przy pomocy systemów Multi-Echelon Inventory Optimization (MEIO)
7.3.05.05 Zrozumienie zależności pomiędzy Rozwojem Nowego Produktu (NPD), a Zarządzaniem Łańcuchem Dostaw (SCM)
7.3.05.06 Tworzenie oceny ryzyka w łańcuchu dostaw
7.3.05.07 Zarządzanie Rewizją Materiałową (MRB)
7.3.05.08 Wdrażanie procesów pozwalających osiągnąć transparentność całego łańcucha dostaw
7.3.05.09 Wdrażanie modelu wielokryterialnej klasyfikacji zapasów


Customer Service
(Obsługa Klienta EQF-7)

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
7.4.09.01 Rozumienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w procesie obsługi klienta
7.4.09.02 Wdrażanie programów uwzględniających opinię konsumenta (VOC)
7.4.09.03 Wdrażanie efektywnych założeń Poziomu Obsługi Klienta i SLA
7.4.09.04 Wdrażanie prewencyjne procedur rozpatrywania reklamacji


Sourcing
(Zaopatrzenie EQF-7)

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
7.4.08.01 Ustanowienie programu zamówień strategicznych
7.4.08.02 Zarządzanie projektami outsourcingowymi
7.4.08.03 Zarządzanie Całkowitymi Kosztami Posiadania (TCO) pozyskiwanych usług i produktów
7.4.08.04 Wdrażanie Zarządzania Relacjami z Dostawcami (SRM)
7.4.08.05 Wdrażanie podejścia opartego na zarządzaniu kategoriami produktów


Warehousing
(Magazynowanie EQF-7)

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
7.4.06.01 Ocenianie konieczności outsourcingu operacji magazynowych
7.4.06.02 Wdrażanie zrównoważonych reguł i praktyk w obrębie magazynu
7.4.06.03 Wdrażanie zasady szczupłego magazynu
7.4.06.04 Wdrażanie wielostronnych porozumień z dostawcami usług


Transportation
(Transport EQF-7)

EUROPEAN  QUALIFICATION  STANDARDS  for  LOGISTICS  PROFESSIONALS:
7.4.07.01 Poszukiwanie możliwej współpracy w celu optymalizacji wykorzystania środków transportu
7.4.07.02 Wdrażanie strategii optymalizacji frachtu
7.4.07.03 Wdrażanie zrównoważonych programów zarządzania transportem
7.4.07.04 Włączanie kosztów transportów do strategii biznesowej

Poprawiono: poniedziałek, 06, kwiecień 2020 12:36

Odsłony: 133

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania