CertLog grafika

Granica wyniku kwalifikującego ucznia/absolwenta technikum ucznia/absolwenta technikum do uzyskania Certyfikat European Junior Logistician


 

Progi procentowe, kwalifikujące do uzyskania Certyfikatu Candidate European Junior Logistician, zgodnego z wymaganiami „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content, EQF Level 4” autorstwa Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistician Assotiation- ELA) zostały ustalone w zależności od wiedzy egzekwowanej od kandydata.


Dla osoby przystępujące do egzaminów państwowych z kwalifikacji:

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,

A.31 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych,

średni wynik nie powinien być mniejszy niż:

70 % z części teoretycznej

80 % z części praktycznej.

 

 

Dla osoby przystępujące do egzaminów państwowych z kwalifikacji:

AU.22 – Obsługa magazynu,

AU.32 – Organizacja transportu,

średni wynik nie powinien być mniejszy niż:

75 % z części teoretycznej

85 % z części praktycznej.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania