CertLog grafika

Certyfikat CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN - korzyści dla posiadacza


Certyfikat Candidate European Junior Logistician jest dla posiadacza cennym atutem na rynku pracy – możliwością, aby wykazać formalnie potwierdzone zaangażowanie i skuteczność w zdobywaniu wiedzy, a tym samym zwiększyć swoje szanse na dobry start w karierze zawodowej. Certyfikat ten ukazuje również potencjalnemu pracodawcy, iż ma on do czynienia z osobą posiadającą  wyraźnie wytyczoną wizję ścieżki własnego rozwoju, inwestującą w budowanie kompetencji zawodowych. Proponowane progi punktowe, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu, podkreślają i gwarantują, iż jego posiadacze wyróżnili się swoimi wynikami, osiągając ponadprzeciętne efekty nauczania w zawodzie „Technik logistyk”.


Ponadto, dla posiadaczy Certyfikatu Candidate European Junior Logistician przewidziana jest możliwość znacznie szybszego oraz tańszego uzyskania pełnego Certyfikatu European Junior Logistician, pod warunkiem uzyskania w przeciągu okresu ważności certyfikatu Candidate European Junior Logistician (wynoszącego 5 lat) minimum dwuletniej praktyki na stanowiskach związanych z logistyką.


Obecnie uzyskanie Certyfikatu European Junior Logistician wiąże się z poniesieniem kosztu w wysokości 1670 PLN netto + 23% VAT (obejmującego 4 egzaminy oraz Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne).  Koszt nabycia Certyfikatu Candidate European Junior Logisticianwynosi 480 PLN netto + 23% VAT. Dla posiadaczy Certyfikatu Candidate European Junior Logistician koszt przejścia na poziom European Junior Logistician wynosić będzie 550 PLN netto + 23% VAT (wymagane będzie jedynie Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne).


Dodatkowe informacje na temat Certyfikatu European Junior Logistician dostępne są na witrynie: http://www.ilim.poznan.pl/oferta/european-junior-logistician/ejl-przebieg-procesu-certyfikacji.html

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania