CertLog grafika

Informacje dla szkół średnich o Systemie Certyfikacji Candidate European Junior Logistician

 


Istotną rolę w procesie certyfikacji Candidate European Junior Logistician odgrywa współpraca między Szkołami i Placówkami Oświatowymi, a Centrum Transferu Wiedzy Instytutu. W związku z tym zapraszamy Szkoły i Placówki Oświatowej kształcące w zawodzie „Technik logistyk”, do nawiązania współpracy z Instytutem.

Ramy współpracy określa Umowa o partnerstwie, definiującą zakres działań obu stron w ramach realizacji wspólnego celu, jakim jest umożliwienie absolwentom kształcenia na poziomie średnim uzyskania certyfikatu Candidate European Junior Logistician. Współpraca między Szkołą i Placówką Oświatową, a Centrum Transferu Wiedzy Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania jest całkowicie bezpłatna.

Główny cel Szkoły i Placówki Oświatowej - uzyskanie jak najlepszego wyniku kształcenia jest zbieżny z celem Instytutu – wydanie certyfikatu zawodowego dla osoby rozpoczynającej karierę zawodową w logistyce.

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego w zakładce poniżej.


Przystąpienie do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician może stać się istotnym atutem dla Szkoły/ Placówki Oświatowej – dodatkową możliwością zachęcenia uczniów do wyboru Państwa oferty w procesie rekrutacji oraz potwierdzeniem, iż przekazują Państwo wiedzę na poziomie europejskich standardów w zakresie logistyki. Umożliwianie uczniom uzyskania Certyfikatu Candidate European Junior Logistician w oparciu o wyróżniające się wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, może być również skutecznym narzędziem motywującym uczniów do systematycznej nauki i dążenia do uzyskiwania coraz lepszych wyników.

 

W celu nawiązania współpracy Państwa Szkoły/Placówki Oświatowej z Instytutem Logistyki i Magazynowania w ramach Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician, prosimy o wypełnienie dostępnego na stronie formularza, a następnie przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub faxem:  061 852 63 76


Formularz można przesyłać także za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

 

Zbyszko Krojenka

Centrum Transferu Wiedzy

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania

ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

 

[FORMULARZ do pobrania ]

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania