CertLog grafika

Certyfikat Candidate European Senior Logistician - Granica wyniku kwalifikującego kandydata


Progi procentowe kwalifikujące do uzyskania Certyfikatu Candidate European Senior Logistician zgodnego z wymaganiami „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS” na poziomie EQF-6 autorstwa Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistician Assotiation- ELA) od 2014 roku ustalone zostały na następującym poziomie:


Średni wynik z przedmiotów poddanych przez Uczelnię/Szkołę wyższą do akredytacji przez Polskie Towarzystwo Logistyczne, jako realizujące powyższe wymagania Europejskiego Towarzystwa Logistycznego nie może być niższy niż:

 

4,0

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania