CertLog grafika

Certyfikat CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN - Współpraca w ramach Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician


Istotną rolę w procesie certyfikacji Candidate European Junior Logistician odgrywa współpraca między Szkołami i Placówkami Oświatowymi, a Centrum Transferu Wiedzy Instytutu. W związku z tym zapraszamy Szkoły, kształcące w zawodzie „Technik logistyk”, do nawiązania współpracy z Instytutem w oparciu o umowę o partnerstwie, określającą zakres działań obu stron w ramach realizacji wspólnego celu, jakim jest umożliwienie uzyskania absolwentom certyfikatu Candidate European Junior Logistician. Współpraca między Szkołą i Placówkami Oświatowymi, a Centrum Transferu Wiedzy Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania jest dla Szkoły całkowicie bezpłatna, wiąże się głównie ze zbieraniem oraz okresowym przesyłaniem informacji o osobach uprawnionych do uzyskania Certyfikatu (dane będą przesyłane za zgodą osób uprawnionych, czyli osób, które z egzaminów zawodowych w kwalifikacjach A.30, A.31 oraz A.32 osiągnęły wynik uprawniający do uzyskania Certyfikatu). W celu nawiązania współpracy zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego w Zakładce „Formularz zgłoszeniowy dla Szkoły”.


Przystąpienie do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician może stać się istotnym atutem dla Szkoły – dodatkową możliwością zachęcenia uczniów do wyboru Państwa Placówki Oświatowej w procesie rekrutacji oraz dowodem, iż szkolą Państwo na poziomie europejskich standardów w zakresie logistyki. Umożliwianie uczniom uzyskania Certyfikatu Candidate European Junior Logistician w oparciu o wyróżniające się wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, może być również skutecznym narzędziem motywującym uczniów do systematycznej nauki i dążenia do uzyskiwania coraz lepszych wyników.

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania