doradztwo logistyczne dla magazynowania doradztwo logistyczne dla transportu doradztwo logistyczne dla zarządzania zapasami doradztwo logistyczne dla realizacji zamównień

Dlaczego warto przeprowadzić audyt logistyczny przedsiębiorstwa?


 

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa powinien zgodnie z jego celem, wskazać metody redukcji kosztów logistyki na podstawie rekomendowanych działań. Potencjalne korzyści
z realizacji audytu to:

 • wskazanie kierunków usprawnień operacyjnych i długoterminowych,
 • porównanie na podstawie zestawu wyznaczonych wskaźników, stanu logistyki przedsiębiorstwa w stosunku do tendencji światowych.

W wyniku realizacji audytu logistycznego przedsiębiorstwa otrzymają Państwo informacje o funkcjonowaniu danego obszaru i jego wpływu na całość logistyki:

1. Obszar magazynowania:

 • słabych punktów gospodarki magazynowej w zakresie realizacji i organizacji procesów magazynowych,
 • stopniu wykorzystania zasobów magazynowych (pojemności składowej, infrastruktury, personelu etc.) przy wskazanym strumieniu przepływów oraz poziomie zapasów magazynowych,
 • kierunków usprawnień w obszarze magazynowania,
 • porównania podstawowych wskaźników funkcjonowania magazynu z wartościami referencyjnymi dla wykorzystywanej technologii w branży.

2. Obszar zarządzania zapasami:

 • struktury i wielkości zapasu,
 • wskaźnik pokrycia, rotacji,
 • procesu uzupełniania zapasu.
 • kierunków usprawnień w obszarze zarządzania zapasami,

3. Obszar transportu:

 • oceny planowanie tras i wykorzystania pojemności środków transportu,
 • realizacji procesów transportowych pod względem kosztów,
 • poprawności kompozycji i efektywności wykorzystania taboru samochodowego,
 • kierunków usprawnień w obszarze transportu.

 

Najbardziej wskazane i dające strategiczne rezultaty jest szerokie spojrzenie na całość działania logistyki przedsiębiorstwa, poprzez audyt sieci dystrybucji obejmujący, poza wymienionymi powyżej obszarami logistyki przedsiębiorstw, także ich wzajemne korelacje oraz ponad obszarowe spojrzenie na całą sieć powiązań w łańcuchu dostaw.

Każde ze proponowanych usprawnień ma jednak jeden podstawowy cel – redukcję kosztów operacyjnych logistyki oraz wielkości kapitału zamrożonego w zapasie, oczywiście przy zachowaniu lub poprawie efektywność procesów logistycznych i poziomu obsługi klienta.

Poprawny audyt logistyczny nie tylko wskazuje możliwe zmiany, szacunkowo bilansuje także konieczne nakłady i osiągane rezultaty ich wprowadzenia. Dla decydentów audytowanego przedsiębiorstwa informacje te stanowią podstawę do wykonania szczegółowych analiz i racjonalnego zarządzania ewentualnymi zmianami.

 

Zobacz ulotkę produktu:

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania