AudRecall grafika

Podstawowe informacje o audycie traceability


Audyt traceability wykorzystuje standard analizy procesowej BPMN (Business Process Model and Notation) i oparty jest o kryteria GS1 GTC.


Cele audytu są następujące:

•    zinwentaryzowanie realizacji procesu  identyfikowalności w oparciu o numer partii,
•    zidentyfikowanie punktów ryzyka i opracowanie rekomendacji dotyczących procesu identyfikowalności.


Metodyka badania podczas audytu jest następująca:

1.    Co badamy - proces identyfikowalności
2.    Jak badamy - analiza procesowa BPMN
3.    Co parametryzujemy - mierniki, wskaźniki (czasy, ilości, koszty)
4.    Co rekomendujemy - zastosowanie standardów GS1 w określonych punktach procesu
5.    Co symulujemy - jak będzie przebiegał proces z zastosowaniem zmian
6.    Oczekiwany rezultat - synteza wyników i opracowanie zwięzłego Raportu

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania